Overwerk: wat is het en hoe kun je het voorkomen?

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 19 september 2023
Man in witte shirt gebruikt Macbook en ziet er gestresst uit

Overwerk is een veelvoorkomend fenomeen in de moderne maatschappij, vooral in de zakenwereld. Veel mensen voelen de druk om langer door te werken dan hun contractuele uren om zo beter te presteren en meer verantwoordelijkheden te dragen. Helaas kan dit leiden tot vermoeidheid, stress en uiteindelijk zelfs burn-out.

In dit artikel bespreken we wat overwerk precies is, de gevolgen ervan en hoe je het kunt voorkomen.

Wat is overwerk?

Overwerk is het meer werken dan de afgesproken arbeidsuren zoals deze zijn overeengekomen in het arbeidscontract. Dit kan variëren van een paar uur extra werk per week tot meer dan 40 uur per week. Overwerk wordt vaak gedaan om projecten af te maken, deadlines te halen of om extra verantwoordelijkheden te dragen.

Kan overwerk verplicht worden?

Het korte antwoord is nee, het draaien van extra uren is niet verplicht. In Nederland hebben werknemers het recht om te weigeren om overwerk te verrichten. Dit geldt ook wanneer de werkgever dit verzoekt. Het is echter wel belangrijk om te weten dat er uitzonderingen zijn op deze regel. Bijvoorbeeld in situaties waarin de werkzaamheden dringend moeten worden uitgevoerd door onvoorziene omstandigheden en er geen andere medewerkers beschikbaar zijn. In dit geval mag de werkgever verwachten dat de werknemer meewerkt. Ook kunnen in je cao, bedrijfsreglement, werktijdregeling of arbeidsovereenkomst afspraken staan over verplicht overwerk.

Gevolgen van weigering overwerk

Wanneer een werknemer weigert om overwerk te verrichten, kan dit gevolgen hebben voor de werknemer. Dit is afhankelijk van de situatie en de specifieke afspraken tussen werkgever en werknemer. In sommige gevallen kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing of ontslag. Het is daarom belangrijk om goed te overleggen met de werkgever voordat je weigert om overwerk te verrichten.

Hoeveel uren mag je overwerken?

Volgens de Nederlandse wet mogen werknemers maximaal 12 uur per week overwerken. Dit betekent dat je maximaal 60 uur per maand extra mag werken. Houd er wel rekening mee dat dit alleen geldt voor volwassenen. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden andere regels. Zij mogen maximaal 8 uur per week overwerken.

De gevolgen van overwerken

Overwerk kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid en welzijn. Hieronder bespreken we enkele belangrijke gevolgen van overwerk:

  • Vermoeidheid: Wanneer je te veel werkt, raak je uitgeput en gevoeliger voor stress en vermoeidheid.

  • Stress: Overwerk kan leiden tot stress en angst, wat op termijn kan leiden tot serieuzere gezondheidsproblemen.

  • Slechte work-life balans: Overwerk kan je persoonlijke leven en relaties negatief beïnvloeden.

  • Burn-out: In extreme gevallen kan overwerk leiden tot burn-out, wat een zware last voor je gezondheid en welzijn kan zijn.

Hoe kun je overwerk voorkomen?

Om overwerk te voorkomen, is het belangrijk om een gezonde work-life balans te vinden. Hieronder bespreken we enkele tips om overwerk te voorkomen:

  • Stel prioriteiten: Bepaal wat belangrijk is en concentreer je op die taken.

  • Leer nee te zeggen: Het is belangrijk om grenzen te stellen en nee te zeggen tegen verantwoordelijkheden die niet binnen je contractuele uren vallen.

  • Plan je werk: Plan je werk efficiënt en maak gebruik van tools om je tijd beter te beheren.

  • Neem regelmatig pauzes: Neem regelmatig pauzes om te ontspannen en om vermoeidheid te voorkomen.

Duidelijke afspraken maken

Het allerbelangrijkste bij het maken van afspraken over overwerk is dat deze duidelijk zijn. Dit betekent dat er geen misverstanden ontstaan over wanneer extra werk verplicht is en wanneer niet. Daarnaast moeten afspraken ook helder zijn over hoeveel meerwerk er verwacht wordt en hoe of overuren betaald worden. Een werknemer kan bijvoorbeeld boven op het normale loon een overwerktoeslag ontvangen.

Een goede manier om duidelijke afspraken te maken is door deze op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Hierdoor zijn de afspraken zwart op wit vastgelegd en kunnen ze niet zomaar veranderen. Ook kunnen afspraken over overwerk opgenomen worden in beleid- en proceduresdocumenten.

Door duidelijke afspraken te maken kan structureel overwerk voorkomen worden.

Conclusie

Overwerk is een veelvoorkomend fenomeen, maar het kan leiden tot negatieve gevolgen voor je gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om een gezonde work-life balans te vinden om meerwerk te voorkomen. Door prioriteiten te stellen, nee te leren zeggen, je werk efficiënt te plannen en regelmatig pauzes te nemen, kun je overwerk voorkomen en je gezondheid en welzijn beschermen.

Het is belangrijk om te onthouden dat overwerk niet de enige oplossing is voor een succesvolle carrière of een beter presterend bedrijf. Integendeel, door te investeren in een gezonde werkomgeving en werknemers, zullen bedrijven uiteindelijk een betere prestatie en productiviteit zien.

Topic: Overwerk
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.