Salarisverhoging: strategieën voor werkgevers

Werknemer heeft salarisverhoging gehad

Als werkgever sta je regelmatig voor de uitdaging om beslissingen te maken over salarisverhogingen. Dit artikel gidst je door de fijne kneepjes van het toekennen van een hoger salaris, hoe en wanneer je er om een loonsverhoging  gevraagd kan worden, en de dynamiek die speelt zowel binnen als buiten de kaders van de cao. Van periodieke loonsverhogingen tot de kunst van het onderhandelen over een nieuw salaris bij veranderende verantwoordelijkheden; alles wordt behandeld.

Daarnaast bespreken we wat je kunt doen als een salarisverhoging niet haalbaar is en hoe jaarlijkse beoordelingsgesprekken in dit plaatje passen. Het doel is om jou als werkgever te voorzien van de nodige inzichten en argumenten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Hierbij draait het niet alleen om cijfers, maar ook om de waardering en ontwikkeling van je werknemers.

Wat is salarisverhoging?

Salarisverhoging, of een hoger loon, is wanneer je besluit het salaris van je werknemers te verhogen. Dit kan een loonsverhoging zijn die je geeft na een succesvol jaarlijkse beoordelingsgesprek of als beloning voor extra verantwoordelijkheden die de werknemer op zich heeft genomen. In sommige gevallen gaat het om periodieke loonsverhogingen die vastgelegd zijn in de cao of bij het behalen van nieuwe competenties door opleiding of cursussen.

Een loonsverhoging is meer dan een cijfer: het is een waardering van hard werk, toewijding en de bijdrage aan het succes van je bedrijf. Het weerspiegelt niet alleen wat een werknemer nu waard is binnen de markt en jouw organisatie, maar ook hun groei en ontwikkeling. Besluiten over salarisverhoging raken dus aan de kern van personeelsontwikkeling en bedrijfscultuur.

Wat is een periodieke loonsverhoging?

Periodieke loonsverhogingen zijn verhogingen van het salaris die op vaste momenten plaatsvinden. Het gaat hier niet alleen om een jaarlijkse gewoonte, maar ook om een reflectie van langere tijd samenwerken en de groei die je werknemers doormaken.

Periodieke verhogingen kunnen ook gekoppeld zijn aan de prestaties van je team, zoals bij jaarlijkse beoordelingsgesprekken waarin je de afgelopen jaar prestaties evalueert. Het biedt een gestructureerde manier om te erkennen dat je werknemers waardevol zijn voor je bedrijf en hen te motiveren. Daarnaast geven deze loonsverhogingen werknemers duidelijkheid en zekerheid over hun financiële toekomst binnen jouw organisatie.

Loonsverhoging bij een cao: rechten en plichten

Als werkgever ben je gebonden aan de cao waar jouw bedrijf onder valt, wat duidelijke richtlijnen biedt voor loonsverhogingen. In de cao staat de periodieke loonsverhoging voor, die vaak gebaseerd zijn op duur van dienst of prestatie. Jouw rechten en plichten omtrent deze verhogingen zijn zwart op wit gesteld: je bent verplicht deze na te leven, van de specifieke datum tot aan de nieuwe bedragen.

Echter, buiten deze verplichte verhogingen om, heb je ruimte om te onderhandelen over salarisverhogingen gebaseerd op uitzonderlijke prestaties of extra verantwoordelijkheden die niet in de cao staan. Vergeet niet dat, hoewel de cao een basis biedt, waardering voor goed werk altijd belangrijk is en kan leiden tot betere prestaties. Toon dus waardering waar dat verdiend is, maar blijf binnen de grenzen van wat de cao rechtvaardigt en wat je bedrijf kan ondersteunen.

Wanneer loonsverhoging zonder cao?

Loonsverhoging zonder cao komt voor wanneer je als werkgever besluit het salaris van je werknemers te verhogen buiten de kaders van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit kan gebeuren als je de prestaties van een werknemer wilt belonen, als er nieuwe taken en verantwoordelijkheden zijn toegevoegd aan de functie, of wanneer de marktsituatie verandert en hogere lonen normaal worden voor vergelijkbare functies.

Ook kan een verhoging aan de orde zijn na succesvol onderhandelen tijdens een jaarlijks beoordelingsgesprek of wanneer een werknemer unieke vaardigheden heeft ontwikkeld die waardevol zijn voor jouw bedrijf. In deze gevallen ben je vrij om te bepalen hoe en wanneer je het salaris aanpast, mits dit binnen de algemene wettelijke kaders gebeurt. Een goede voorbereiding en open dialoog met je werknemer zijn sleutel tot een rechtvaardige afhandeling.

Salarisverhoging na een loonronde

Na een loonronde sta je misschien voor de beslissing om individuele salarisverhogingen te overwegen. Dit is het moment waarop je specifieke prestaties of de bijdrage van een werknemer aan het bedrijf evalueert. Misschien heeft iemand nieuwe taken opgepakt of extra verantwoordelijkheden gekregen die niet direct tijdens de loonronde werden erkend.

Een salarisverhoging na een loonronde kan dienen als motivatie en erkenning voor deze werknemers. Het is een signaal dat je hun inspanningen ziet en waardeert. Dit is ook het moment om te overwegen of het nieuwe salaris past bij de functieomschrijving en vergelijkbare functies binnen de branche. Reflecteer op de marktwaarde en vraag jezelf af of het salaris reflecteert wat je werknemer verdient. Een weloverwogen besluit hierover versterkt de tevredenheid en loyaliteit.

salarisverhoging in muntjes

Jaarlijkse salarisverhoging

Als werkgever kun je overwegen om jaarlijkse salarisverhogingen in te stellen. Deze aanpak biedt een gestructureerde manier om de loonontwikkeling van je werknemers te beheren. Een jaarlijkse verhoging, vaak gekoppeld aan prestatiebeoordelingen en marktontwikkelingen, erkent de inzet en groei van je team. Het is een moment om terug te kijken naar de behaalde resultaten en vooruit te blikken naar nieuwe doelen.

Zorg voor een transparant evaluatieproces en wees duidelijk over de voorwaarden van een verhoging. Dit helpt verwachtingen te managen en motiveert werknemers om zich in te zetten voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Indien een jaarlijkse verhoging niet mogelijk is vanwege budgettaire beperkingen, communiceer dit dan duidelijk en tijdig, en bespreek alternatieve waarderingen of voordelen.

Werknemers die loonsverhoging vragen

Als werkgever krijg je soms te maken met werknemers die om een salarisverhoging vragen. Dit kan een gevoelig onderwerp zijn, maar het biedt ook een kans om de waarde en prestaties van de werknemer te beoordelen. Luister naar de argumenten van de werknemer; misschien heeft hij nieuwe taken op zich genomen, een cursus succesvol afgerond of een sleutelrol gespeeld in een recent project. Reflecteer op hun bijdrage en vergelijk dit met de marktstandaarden.

Wees eerlijk in je feedback, en als een loonsverhoging gerechtvaardigd is, overweeg dan een eerlijke aanpassing. Als dat niet het geval is, leg dan duidelijk uit waarom en bespreek mogelijke alternatieven of doelen die de werknemer kan nastreven voor toekomstige loonsverhogingen. Openheid en transparantie bouwen vertrouwen op en kunnen de motivatie en loyaliteit versterken.

Onderhandelen over salarisverhoging

Onderhandelen over een salarisverhoging begint lang voor het eigenlijke gesprek. Een goede voorbereiding is het halve werk. Bekijk de functieomschrijving en beoordeel of deze nog past bij de taken en verantwoordelijkheden van de werknemer. Als werkgever is het belangrijk dat je de marktconformiteit van het loon beoordeelt door salarissen van vergelijkbare functies in de branche te vergelijken.

Wees tijdens het gesprek open voor de argumenten van je werknemer. Misschien heeft hij of zij nieuwe verantwoordelijkheden gekregen of succesvol extra taken op zich genomen. Sta ook stil bij de prestaties van de afgelopen jaar. Een goed moment kiezen is belangrijk; bespreek verhogingen bijvoorbeeld na een succesvol project of aan het einde van het financiële jaar. Wees flexibel, maar ook realistisch: naast een hoger loon kunnen ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals extra vakantiedagen besproken worden. Onderhandelen is een kunst; het vereist openheid, eerlijkheid en wederzijds respect.

Is loonsverhoging verplicht?

Of een loonsverhoging verplicht is, hangt af van verschillende factoren. In de basis ben je als werkgever niet automatisch verplicht tot het geven van loonsverhogingen, tenzij dit is vastgelegd in de cao, een individueel contract of bij wet voor bepaalde sectoren. Als een cao van toepassing is, dan zijn de daarin afgesproken periodieke verhogingen bindend. Buiten deze kaders om, hangt het af van de afspraken die je hebt gemaakt met de werknemer en de algemene bedrijfspolicy. Het is belangrijk om transparant te zijn over je beleid aangaande loonsverhogingen. Dit voorkomt misverstanden en bevordert een eerlijke en positieve werksfeer.

Wat als je geen salarisverhoging wilt geven?

Als werkgever kun je in situaties terechtkomen waarin je besluit geen salarisverhoging te geven. Misschien reflecteren de prestaties van de werknemer niet de criteria voor een hoger loon, of zijn er financiële beperkingen binnen je bedrijf. Het is dan belangrijk om dit tijdens het gesprek duidelijk en respectvol te communiceren. Leg de redenen uit, refererend aan objectieve gegevens zoals beoordelingen of bedrijfseconomische omstandigheden.

Bied alternatieven aan, zoals extra opleiding, flexibele werktijden of andere secundaire arbeidsvoorwaarden die het welzijn en de ontwikkeling van de werknemer kunnen bevorderen. Het is essentieel om een duidelijk pad voor verbetering te schetsen en specifieke doelen te stellen, zodat de werknemer weet wat hij of zij kan doen om in de toekomst een verhoging te verdienen. 

Conclusie

Het managen van salarisverhogingen is een belangrijk onderdeel van je rol als werkgever. Of een werknemer nu een salarisverhoging krijgt of over een hoger loon onderhandelt, het moet eerlijk en transparant zijn. De beslissingen die je neemt over loonverhogingen, of dit nu binnen een cao loon structuur valt of bij individuele gevallen, vormen de kern van je relatie met je werknemers.

Herinner jezelf eraan dat, hoewel niet elke vraag om een hoger loon kan worden ingewilligd, elke discussie over loon een kans is voor groei en verbetering. Wees helder over je beleid en de redenen achter je beslissingen, vooral als een werknemer een nieuwe baan overweegt of ontevreden is over een lager loon. Het tijdig en effectief beheren van loon betalen die bij de functieomschrijving past of in het vast contract staat is van belang.

Veel gestelde vragen

  • De hoeveelheid loonsverhoging die je geeft, is afhankelijk van verschillende factoren zoals de prestatie van de werknemer, de financiële situatie van je bedrijf, marktstandaarden en eventuele afspraken in de cao. Er is geen vast percentage; het is maatwerk op basis van deze factoren.

  • Ja, werknemers hebben het recht om hun salarissen met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij transparantie en eerlijkheid binnen het bedrijf. Het is echter belangrijk dat dit respectvol gebeurt en in overeenstemming met privacyregels.

  • De hoeveelheid loonsverhoging die een werknemer krijgt, kan sterk variëren. Dit hangt af van de individuele afspraken, de prestaties van de werknemer, de economische situatie van het bedrijf, en de standaardpraktijken binnen de sector of volgens de cao.

Payroll
Topic: Payroll NL
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.