De startersaftrek: een gids voor beginnende ondernemers

Werkgever die de aow leeftijd bereikt heeft is een startersaftrek aanvragen

Als werkgever ondersteun je mogelijk startende ondernemers binnen je bedrijf of netwerk. Deze starters kunnen profiteren van fiscale voordelen zoals de startersaftrek, een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor beginnende ondernemers die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit artikel licht toe hoe je als werkgever jouw startende ondernemers optimaal kunt ondersteunen bij het benutten van de startersaftrek en andere gerelateerde aftrekposten zoals de MKB winstvrijstelling en de regeling voor arbeidsongeschiktheid.

Wat is de startersaftrek?

Als werkgever ben je wellicht bekend met de term 'startersaftrek', dit komt voor wanneer je een eigen onderneming hebt. Deze aftrekpost is speciaal in het leven geroepen voor ondernemers die voor het eerst ondernemen en geldt als een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, moet jouw startende ondernemer voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet hij of zij ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en in de afgelopen vijf voorafgaande jaren minimaal één jaar geen ondernemer zijn geweest. Daarnaast is het van belang dat de ondernemer in minstens twee van die vijf jaar geen zelfstandigenaftrek heeft geclaimd.

Voorwaarden voor de startersaftrek

Urencriterium en inkomstenbelasting

Als werkgever is het handig om te weten dat de startersaftrek gekoppeld is aan het urencriterium. Jouw startende ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan hun onderneming besteden om in aanmerking te komen voor deze aftrek. Dit urencriterium zorgt ervoor dat de ondernemer aantoonbaar tijd investeert in de groei en het beheer van zijn of haar onderneming.

Daarnaast speelt de inkomstenbelasting een rol. De startersaftrek verlaagt het belastbare winstbedrag, waardoor de ondernemer minder inkomstenbelasting betaalt. Dit kan een significant voordeel opleveren in de eerste vijf jaar van het ondernemerschap, waarin financiële ruimte vaak welkom is.

AOW-leeftijd en startersaftrek

Een ander belangrijk aspect om als werkgever rekening mee te houden, is de invloed van de AOW-leeftijd op de startersaftrek. Startende ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, komen nog steeds in aanmerking voor de startersaftrek, mits ze voldoen aan de andere voorwaarden. Dit biedt een mooie kans voor oudere ondernemers om een nieuwe carrière te beginnen met fiscale steun.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als werkgever dien je op de hoogte te zijn van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze regeling biedt een verhoogde aftrek voor ondernemers die vanwege arbeidsongeschiktheid beperkt zijn in hun werkzaamheden. Het is een stimulans die de overheid biedt om ondernemerschap ook onder arbeidsongeschikten te bevorderen. Dit kan relevant zijn voor jouw werknemers die overwegen om ondernemer te worden na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Geruisloze terugkeer en belastingvoordelen

De 'zogenoemde geruisloze terugkeer' is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om vanuit een BV geruisloos terug te keren naar een eenmanszaak of VOF. Dit kan van belang zijn voor ondernemers binnen jouw bedrijf die hun ondernemingsstructuur willen vereenvoudigen zonder fiscale consequenties. Het begrijpen van deze mogelijkheid kan jou als werkgever helpen bij het adviseren van jouw ondernemers over optimale bedrijfsstructuren en belastingplanning.

Hoe hoog is de startersaftrek in 2024?

Bedragen en berekening van de startersaftrek

In 2024 bedraagt de startersaftrek € 2.123. Deze aftrek is specifiek bedoeld om startende ondernemers fiscaal te ondersteunen en hun ondernemerschap te stimuleren. Als werkgever is het nuttig om te weten dat je startende ondernemers deze informatie kunt aanbieden, zodat ze volledig gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen die beschikbaar zijn.

De startersaftrek mag maximaal drie keer worden toegepast in de eerste vijf jaar na de start van de onderneming. Dit betekent dat de ondernemer, naast de reguliere zelfstandigenaftrek, extra belastingvoordeel kan claimen, wat aanzienlijk kan bijdragen aan het verlagen van de belastbare winst in deze cruciale beginjaren.

Het is belangrijk dat de ondernemer voldoet aan het urencriterium en dat hij of zij niet al eerder als ondernemer actief is geweest om in aanmerking te komen voor deze verhoging. Als werkgever kun je een adviserende rol spelen door je ondernemers te begeleiden bij het optimaal benutten van deze en andere gerelateerde fiscale regelingen.

Werkgever heeft in de afgelopen 5 jaar veel gespaard

 

Zelfstandigenaftrek toegepast

Hoe pas je de zelfstandigenaftrek toe op je belastingaangifte?

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen hoe je startende ondernemers kunt ondersteunen bij het toepassen van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek verlaagt het belastbare winstbedrag en kan een significant verschil maken in de belastingdruk van een ondernemer.

Om de zelfstandigenaftrek toe te passen, dient de ondernemer in zijn aangifte inkomstenbelasting specifieke vragen te beantwoorden die betrekking hebben op zijn ondernemersstatus en activiteiten. Het is essentieel dat hij de juiste vragen correct beantwoordt om in aanmerking te komen voor de aftrek. Deze vragen zullen onder andere betrekking hebben op het urencriterium, het aantal jaren dat hij actief is als ondernemer, en zijn totale inkomen.

Startersaftrek doorschuiven

Als werkgever is het handig om te weten hoe je startende ondernemers kunt adviseren over het doorschuiven van niet-gerealiseerde startersaftrek. Wanneer de totale startersaftrek en zelfstandigenaftrek de winst van het jaar overstijgen, kan niet het volledige aftrekbedrag worden benut. In deze situatie biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om het niet-gerealiseerde bedrag te verrekenen met de winst van de komende negen jaar.

Dit betekent dat zelfs bij een fiscaal verlies, het doorschuiven van de aftrek verplicht is toe te passen. Het is belangrijk dat je als werkgever je ondernemers hierover informeert, zodat zij financiële planning kunnen maken en toekomstige belastingaanslagen kunnen optimaliseren. Dit inzicht kan hen helpen hun cashflow beter te beheren en financiële stabiliteit op lange termijn te waarborgen..

Ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een belangrijke fiscale regeling voor jou als werkgever om te begrijpen, zodat je startende ondernemers binnen jouw netwerk effectief kunt adviseren. Deze vrijstelling verlaagt het belastbare winstbedrag van ondernemers, waardoor ze minder belasting betalen over hun winst.

Interessant is dat voor de MKB-winstvrijstelling niet voldaan hoeft te worden aan het urencriterium van 1.225 uur, wat wel vereist is voor andere ondernemersaftrekken zoals de zelfstandigenaftrek. Dit maakt de MKB-winstvrijstelling toegankelijker voor ondernemers die misschien niet volledig kunnen voldoen aan het urencriterium maar wel significante winst genereren.

De MKB-winstvrijstelling werkt samen met de ondernemersaftrek door eerst de winst te verlagen met de ondernemersaftrek en vervolgens nogmaals te verlagen met de MKB-winstvrijstelling. Dit tweeledige voordeel kan aanzienlijk bijdragen aan het verlagen van de belastingdruk voor ondernemers, wat hen helpt meer van hun verdiende geld te behouden en te investeren in de groei van hun bedrijf.

Conclusie

Als werkgever is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de startersaftrek en de gerelateerde fiscale voordelen die beschikbaar zijn voor startende ondernemers binnen je bedrijf. De startersaftrek, een verhoging van de zelfstandigenaftrek, biedt een financieel steuntje in de rug tijdens de kritieke eerste jaren van ondernemerschap. Dit recht op de startersaftrek hangt af van specifieke voorwaarden zoals het urencriterium en of de ondernemer in de afgelopen vijf jaar als ondernemer actief is geweest.

Het begrijpen van de samenhang tussen startersaftrek en andere inkomsten, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkering(en), kan een aanzienlijk verschil maken in de ondersteuning die je biedt. Elk jaar dat jouw ondernemers voldoen aan de voorwaarden voor deze aftrekposten, kunnen zij hun belastbare inkomen verlagen, wat direct bijdraagt aan hun financiële welzijn en bedrijfsgroei.

Belastingvoordeel
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.