Upskilling en reskilling

Twee collega's plakken post-its met doelen op een glazen wand.

Als bedrijf is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk om niet met de tijd mee te gaan en toch een streepje voor te houden op concurrenten. Daarom zijn concepten zoals upskilling en reskilling een onmisbaar deel van veel succesvolle bedrijfstrategieën gaan uitmaken.

Lees verder en ontdek wat deze begrippen voor je bedrijf kunnen betekenen

Wat is upskilling

Upskilling is het aanleren van nieuwe vaardigheden of het verbeteren van bestaande vaardigheden van werknemers binnen hun eigen vakgebied.

Dit kan variëren van het leren van projectmanagement skills tot het ontwikkelen van analytische vaardigheden die nodig zijn voor data-analyse.

En reskilling?

Met reskilling wordt het leren van nieuwe relevante vaardigheden bedoeld. De werknemer leert deze nieuwe skills buiten zijn of haar kennisgebied.

Zo kan een werknemer met administratieve taken reskillen door digitale vaardigheden aan te leren, zoals het gebruik van geautomatiseerde systemen voor data-analyse, boekhoudsoftware of klantrelatiebeheersystemen (CRM).

Waarom zijn upskilling en reskilling nodig?

Banen in de huidige workforce, en hun bijbehorende vaardigheden veranderen constant. Daarom is het up-to-date houden van de bestaande skills van je personeel hoog nodig.

Als dit niet gebeurt, kan het zo zijn dat er een zogenaamde skills gap ontstaat. Met de skills gap bedoelen we de mismatch tussen de vaardigheden die werknemers nodig hebben voor de baan, en de vaardigheden die ze momenteel bezitten.

De 'gap' overbruggen

Werknemers die niet beschikken over de juiste vaardigheden lopen het risico achter te blijven in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Door deze skills gap aan te pakken met upskilling en reskilling, kunnen bedrijven hun personeel toekomstbestendig maken. Het stelt werknemers in staat om relevant te blijven en zich aan te passen aan de eisen van moderne functies en industrieën.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, en als werkgever wil je ervoor zorgen dat personeel deze veranderingen bij kan houden.

Twee collega's staan voor een whiteboard. De collega links schrijft erop, de collega rechts kijkt ernaar

 

Upskilling en reskilling in de praktijk

Je bent tot de conclusie gekomen dat je personeel bepaalde skills mist, of dat de skills die ze bezitten een update nodig hebben.

Maar waar begin je met het veranderen hiervan? Het kan moeilijk zijn om te bepalen wat er eerst moet gebeuren. Daarom hebben we dit stappenplan voor je gemaakt:

1. Identificeer bedrijfsstrategieën

 • Begin met het analyseren van de langetermijndoelstellingen en bedrijfsstrategieën van jouw organisatie.

 • Begrijp welke richting het bedrijf op wil gaan en welke vaardigheden nodig zullen zijn om die doelen te bereiken.

2. Formuleer specifieke doelen

 • Identificeer specifieke vaardigheden en competenties die nodig zijn om deze bedrijfsstrategieën te ondersteunen.

  Dit kun je bijvoorbeeld doen naar aanleiding van jaarlijkse evaluaties/beoordelingsgesprekken.

  Ook kun je competentiebeoordelingen gebruiken om de huidige vaardigheden en kwaliteiten van werknemers te evalueren.

 • Stel meetbare doelen op die gericht zijn op het verbeteren van deze vaardigheden en het vullen van eventuele skills gaps binnen het personeelsbestand.

Iemand plakt post-its met doelen op groot wit papier.

3. Koppel individuele doelen aan bedrijfsdoelstellingen:

 • Geef werknemers de kans om hun persoonlijke leerdoelen te formuleren, en breng deze in lijn met de bredere doelstellingen en prioriteiten van het bedrijf.

 • Zorg dat de specifieke vaardigheden die je met upskilling/reskilling probeert over te brengen zowel relevant zijn voor de werknemers als voor de bedrijfsdoelstellingen.

4. Integratie van up- en reskilling in bedrijfsplannen:

 • Integreer de upskilling- en reskilling doelstellingen in het bredere strategische bedrijfsplan.

 • Zorg ervoor dat de investeringen in training en ontwikkeling in lijn zijn met de bedrijfsbegroting en prioriteiten.

5. Meetbaarheid en Evaluatie:

 • Stel meetbare KPI's (Key Performance Indicators) vast om de voortgang en effectiviteit van het up- en reskillingprogramma te volgen.

 • Regelmatige evaluatie van deze KPI's helpt bij het beoordelen van de impact van de programma's op de bedrijfsresultaten en helpt bij het nemen van eventuele aanpassingen.

6. Communicatie en Betrekking van Stakeholders:

 • Communiceer duidelijk de doelen en de waarde van het up- en reskillingprogramma naar alle stakeholders, inclusief werknemers en leidinggevenden.

 • Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het plan en de specifieke doelen die hierbij horen, om het succes van het programma te waarborgen.

Welke vaardigheden binnen jouw bedrijf zijn wel toe aan een update?

In het kort

 • Upskilling is het aanleren van nieuwe vaardigheden of het verbeteren van bestaande vaardigheden binnen het vakgebied van werknemers.

 • Reskilling betreft het aanleren van nieuwe vaardigheden buiten hun huidige expertisegebied.

 • We zetten upskilling en reskilling in om een skills gap te vermijden, hierbij beschikken werknemers niet over de benodigde vaardigheden voor hun functie.

 • Door upskilling en reskilling kunnen bedrijven hun personeel toekomstbestendig maken, waardoor werknemers relevant blijven en kunnen aanpassen aan de eisen van moderne functies en industrieën.

Management
Topic: HR
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.