Hoe werkt de werkhervattingskas en wat kun je ermee?

Werknemers met een gedifferentieerde premie wga

Als werkgever is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de Werkhervattingskas (Whk) en de impact daarvan op jouw bedrijfsvoering. Dit artikel biedt een uitgebreide blik op de werking van de Whk, inclusief de berekening van de gedifferentieerde premie en de sectorale premie. Je leert meer over de Wet BeZaVa, die in 2013 is ingevoerd, en hoe deze wetgeving jou als werkgever verantwoordelijk houdt voor ex-werknemers die een WGA- of Ziektewet-uitkering ontvangen na hun dienstverband. Verder verkennen we de belangrijke aspecten van re-integratie en de invloed daarvan op de premie Whk. Of je nu een kleine, middelgrote of grote werkgever bent, dit artikel helpt je om beter te navigeren door de regelgeving en optimaal te beheren hoe de Whk-premies jouw onderneming beïnvloeden.

Wat is de Werkhervattingskas (Whk)?

De Werkhervattingskas, ofwel Whk, speelt een sleutelrol in hoe jij als werkgever omgaat met de risico’s van arbeidsongeschiktheid binnen jouw onderneming. Opgezet door de Wet BeZaVa in 2013, houdt deze regeling jou verantwoordelijk voor ex-werknemers die na hun dienstverband een uitkering ontvangen onder de Ziektewet of de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De werkhervattingskas is bedoeld om de lasten van arbeidsongeschiktheid te verdelen en stimuleert werkgevers om actief bij te dragen aan de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Dit is niet alleen van belang voor grote werkgevers, maar ook voor middelgrote en kleine werkgevers, die allen een gedifferentieerde premie werkhervattingskas moeten betalen. Deze premie bestaat uit een combinatie van een sectorale premie en een premie die is afgestemd op de arbeidsongeschiktheidslast binnen jouw bedrijf.

Belangrijke componenten van de WHK

Premie Werkhervattingskas

Als werkgever ben je waarschijnlijk al bekend met de premie die je betaalt voor de Werkhervattingskas. Deze premie is een combinatie van een vastgesteld premiepercentage en een bedrag dat gebaseerd is op de uitkeringslasten die jouw voormalige werknemers hebben ontvangen. De gedifferentieerde premie werkhervattingskas WHK wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald, een regel die direct jouw financiële planning beïnvloedt.

Gedifferentieerde Premie Whk: hoe wordt deze berekend?

De berekening van deze premie volgt een duidelijk schema: het premiepercentage wordt toegepast op de premieloon som die je als werkgever betaalt. Dit zorgt ervoor dat jouw bijdrage aan de WHK recht evenredig is aan de grootte van jouw onderneming en de risico's die je draagt. Voor grote werkgevers is dit bijzonder belangrijk, omdat zij direct beïnvloed worden door de arbeidsongeschiktheidslasten van hun werknemers.

Sectorale Premie: hoe werkt deze?

De sectorale premie verschilt per sector en is afhankelijk van de gemiddelde uitkeringslast binnen die sector. Kleine werkgevers betalen een vaste premie, terwijl de premie voor middelgrote werkgevers een mix is van sectorale en individuele componenten. Dit systeem stimuleert werkgevers binnen elke sector om gezamenlijk te werken aan betere arbeidsomstandigheden en re-integratieprocessen.

Premie Werkhervattingskas

Gedifferentieerde premie Whk: hoe wordt deze berekend?

  • De premie bestaat uit twee delen: een premiepercentage en een premie.

  • Het premiepercentage moet worden betaald aan de Belastingdienst over het premieloon.

  • De premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald.

Sectorale premie: hoe werkt deze?

  • Kleine werkgevers dragen een vooraf bepaalde sectorale premie af, deze staat per sector vast.

  • Middelgrote werkgevers dragen een premie af die deels afhankelijk is van de sectorindeling en deels van de hoogte arbeidsongeschiktheidslast.

Werkhervatting en re-integratie

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: hoe werkt dit?

Wanneer een van je werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) uitkering in beeld. Dit is een inkomensvoorziening voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken. Als werkgever speel je een actieve rol in dit proces door te ondersteunen bij het vinden van passend werk binnen of buiten je organisatie. Het beheren van deze uitkeringen is van invloed op jouw WHK-premie, vooral als je een grote werkgever bent met een omvangrijke premieplichtige loonsom.

Participatie in Re-integratie: wat zijn de voordelen?

Een actief re-integratiebeleid helpt niet alleen jouw werknemers sneller terug te keren naar passend werk, maar verlaagt ook de kans op langdurige uitkeringslasten. Voor jou als werkgever betekent dit een directe beheersing van de gedifferentieerde premie WHK. Bovendien draagt succesvolle re-integratie bij aan een positief werkklimaat en kan het de arbeidsongeschiktheidslast binnen jouw bedrijf verlagen. Deze aanpak is vooral relevant voor middelgrote en grote werkgevers die een significant deel van de arbeidsongeschiktheidskosten dragen.

Wist je dat als je recent van de Belastingdienst de beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2023 hebt ontvangen, het verstandig is deze nauwkeurig te laten controleren? Uit onderzoek blijkt dat in één op de drie gevallen de toegerekende premie niet correct is, wat kan betekenen dat jouw bedrijf mogelijk te veel betaalt. Een controle kan je helpen om te zorgen dat je niet onnodig een te hoog premiepercentage betaalt.

Werkgevers en premiebepaling

Middelgrote en grote werkgevers: Premiebepaling op basis van Werkgeversgrootte

Voor jou als middelgrote of grote werkgever is de premiebepaling voor de Werkhervattingskas aanzienlijk anders dan voor kleinere bedrijven. Jouw premie is nauw verbonden met de arbeidsongeschiktheidslasten van jouw werknemers. Dit betekent dat hoe effectiever jouw re-integratiebeleid is, hoe lager jouw uiteindelijke premie kan uitvallen. De gedifferentieerde premie werkhervattingskas is daarom een directe reflectie van jouw inspanningen om werknemers weer aan het werk te krijgen en te houden.

Eigenrisicodragerschap: hoe werkt dit?

Als eigenrisicodrager neem je meer controle over de uitkeringen die jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemers ontvangen. Dit kan zowel voordelen als verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Door deze keuze verminder je de afhankelijkheid van standaard Whk-premies en kun je potentieel kosten besparen op de lange termijn. Het vereist echter een goed georganiseerd beheer van de arbeidsongeschiktheidscasussen binnen jouw bedrijf, alsook een effectieve afhandeling van de ziektewet-uitkeringen en WGA-uitkeringen.

Werknemers praten over de verhoogde whk premie in een tijdelijk contract

 

Loondoorbetaling en WGA-uitkering

Kosten WGA-uitkering: hoe worden deze berekend?

Als werkgever ben je tot tien jaar verantwoordelijk voor de kosten van WGA-uitkeringen van werknemers die tijdens hun dienstverband arbeidsongeschikt zijn geworden. Deze kosten kunnen significant oplopen, vooral als je een grote werkgever bent met een omvangrijke loonsom. De berekening van deze kosten is gebaseerd op de duur van de arbeidsongeschiktheid en het oude loon van de werknemer, en wordt direct doorbelast via jouw gedifferentieerde WHK-premie.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten: hoe werkt deze?

Als werkgever kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Deze financiële steun is bedoeld om de lasten van duurzame arbeidsongeschiktheid te verlichten en wordt aangeboden door de overheid. Het is een manier om de kosten die samenhangen met arbeidsongeschiktheid binnen de perken te houden, waardoor jouw onderneming minder financieel risico loopt.

HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.