Shiftbase volledig vernieuwd

Shiftbase volledig vernieuwd

Stilstand is achteruitgang. Zeker binnen de softwareontwikkeling gaan de ontwikkelingen erg hard. We hebben, mede om deze reden, de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan een nieuwe versie van onze software. We zijn dan ook blij dat we kunnen mededelen dat de nieuwe versie voor iedereen beschikbaar is.

Eigenlijk zijn we 3 jaar geleden al begonnen. We hebben toen een top designer in de arm genomen om een nieuw design te ontwikkelen. De eisen waren dat het nieuwe design verfrissend moest zijn, aansluit op de huidige (oude) applicatie en de mogelijkheid heeft om nieuwe functionaliteiten toe te voegen zonder dat dit ten koste gaat van de lay-out.

Ook zijn we 3 jaar geleden gestart met het opzetten van een zogeheten public API zodat iedereen een eigen koppeling met onze software kan opzetten. Deze koppeling zijn we ook gaan gebruiken bij het ontwikkelen van een nieuwe versie. De nieuwe applicatie is volledig geschreven in een Javascript taal (Angular 2+ en RxJS) wat inhoudt dat deze op zichzelf staat en alleen communiceert met de API. De communicatie zorgt ervoor dat pagina's super snel worden geladen omdat alleen de data nog opgehaald dient te worden. Hierdoor is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld roosters met met een groot aantal medewerkers zeer snel in te laden.

Wat is er allemaal nieuw

Hieronder hebben we de belangrijkste veranderingen benoemd. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u deze naar ons mailen.

Dashboard
Eén overzicht waarop alle informatie te zien is die voor u als ingelogd user van toepassing is.

Rooster weergave
We hebben veel aanpassingen gedaan aan het rooster.
De belangrijkste vernieuwingen:
- Roosters van meerdere afdelingen op één pagina bekijken;
- De periode balk blijft hangen tijden het scrollen;
- Als het rooster in de breedte niet pas (bv. maandrooster) dan kan er horizontaal gescrold worden;
- Verbeterde tijdlijn weergave met een weergave van het aantal fte per uur;
- Diensten in het rooster slepen vanuit de sidebar (links in het rooster);
- Informatie in het rooster kan aan/uit gezet worden vanuit de filters (Bekijk knop) rechtsboven.

Boven: Tijdlijn weergave

Boven: Medewerker weergave

Boven: Team weergave

Boven: Rooster filters

Medewerkers

De belangrijkste vernieuwingen:
- In de lijst met medewerkers kunt u nu zoeken naar een medewerker.
- Lijst tonen van medewerkers die terugkomen op meerdere afdelingen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een lijst tonen van alle medewerkers binnen een account.
- Filters toegevoegd zodat u kunt filteren op toegangsrechten en type contract. Hierdoor kunt u makkelijker bulk acties uitvoeren.
- Wanneer een medewerker bekeken wordt vanuit de lijst met medewerkers, kunt u meteen naar een volgende medewerker zonder dat u terug moet naar de lijst met medewerkers.

Boven: Lijst van medewerkers

Medewerker gegevens bekijken

Jurrien Strobel

Jurrien Strobel

Als student heb ik 7 jaar in de horeca gewerkt. Omdat de urenregistratie op papier werd gedaan, heb ik een applicatie gemaakt waarbij de gewerkte uren en roosters online geregistreerd konden worden. Dit project heb ik ook gebruikt als afstudeer project. Drie jaar na mijn studie heb ik samen met Kars Frijters de software volledig opnieuw geschreven. Inmiddels zijn we met een heel team en maken 1000+ bedrijven van allerlei branches gebruik van onze software.