7 december 2021

Hoe je jezelf als medewerker onmisbaar voor je organisatie kunt maken

Hoe je jezelf als medewerker onmisbaar voor je organisatie kunt maken

Ben jij een carrièretijger? Is je baan echt alles voor je en wil je jezelf onmisbaar maken? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Zeker niet wanneer je de handvatten en suggesties van deze blog ter harte neemt.

Laten we voorop stellen dat elke werknemer vervangbaar is. Zeker wanneer een organisatie in financieel zwaar weer verkeert, zijn zowel bekwame als minder bekwame werknemers daarvan de dupe en kun je ook als “onmisbare” werknemer worden ontslagen. Je kunt hoe dan ook wel proberen om de best mogelijke collega te worden. Daar heeft iedereen baat bij.

Geef méér

Voer je werkzaamheden altijd volledig, tijdig en goed uit en zet je voor minstens 100% of méér in. Doe meer dan van je verwacht of gevraagd wordt en zorg dat je uitstekende resultaten behaalt. Hierdoor word je beslist die onvervangbare werknemer. Werk, wanneer dat onvermijdelijk is, eens over. Houd wel in gedachte dat overwerken een uitzondering moet blijven. Door regelmatig over te werken zou de indruk gewekt kunnen worden, dat de werkdruk te hoog is en dat je het werk niet aankan.

Wacht niet af, maar neem het initiatief

Denk proactief en neem bestaande procedures en processen eens kritisch onder de loep. Het wordt meestal enorm gewaardeerd als een werknemer goede ideeën aandraagt. Denk hardop en onderneem actie daar waar anderen het bij laten zitten. De aanhouder wint.

Ondersteun een goede bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur binnen een organisatie is erg belangrijk. Draag daarom proactief aan het opbouwen en onderhouden van een positieve bedrijfscultuur bij. Vervul hierin een voorbeeldfunctie. Werknemers die daadwerkelijk iets aan een positieve bedrijfscultuur bijdragen worden enorm gewaardeerd en zullen door de organisatie behouden willen blijven.

Vorm met partners en klanten échte relaties

Houd altijd je oren en ogen open voor nieuwe kansen en het aanknopen van nieuwe contacten die waardevol voor jouw organisatie of bedrijf kunnen zijn. Daar spin je zelf ook garen bij. Wanneer het jouw organisatie voor de wind gaat, is dat goed voor je eigen carrière. Besef dat de belangen van partners, klanten, het bedrijf én van jezelf hetzelfde zijn. Bouw daarom altijd, met iedereen en overal aan je netwerk.

Verstrek steeds belangrijke informatie

Zorg dat wanneer je leidinggevende je iets vraagt, je essentiële informatie kunt verstrekken. Beantwoord voor jezelf dus de vraag welke informatie voor jouw organisatie van cruciaal belang is. Het gaat daarbij niet alleen om interne, maar ook externe informatie. Noteer en onthoud deze informatie zodat je altijd beslagen ten ijs komt, bijvoorbeeld tijdens een belangrijke vergadering.

Ook de volgende tips dragen eraan bij dat je een zo goed mogelijke werknemer wordt:
  • Houd het schip niet drijvende, maar richt je op het werk dat er werkelijk toe doet.
  • Blijf up-to-date over wat er in de organisatie en in het werkveld gaande is en houd ontwikkelingen goed in de gaten.
  • Word de expert op jouw vakgebied. Leer vaardigheden aan en doe kennis op waar de hele organisatie van kan profiteren. Wanneer je een grote kennis hebt van bepaalde onderwerpen kun je het aanspreekpunt hiervan worden. Deel deze kennis ook en laat daardoor zien hoeveel je waard bent.
  • Word geen jaknikker, maar durf gefundeerd commentaar te geven.
  • Ondersteun je leidinggevende met het behalen van zijn of haar doel of doelen. Trek, hoe vreemd ze op het eerste gezicht ook kunnen lijken, beslissingen van je leidinggevende nooit openlijk in twijfel. Blijf wel steeds kritisch, maar toch constructief.

Personeel