Uurloon berekenen? Gebruik deze rekenhulp!

uurloon berekenen

Het berekenen van je uurloon is een belangrijke taak voor iedereen die werkt. Of je nu in loondienst bent of als freelancer werkt, het is essentieel om te weten hoeveel je per uur verdient. Dit kan je helpen bij het onderhandelen over je salaris, het opstellen van een budget en het bijhouden van je financiën. Gelukkig zijn er handige tools beschikbaar om het berekenen van je uurloon gemakkelijker te maken. Met een rekenhulp voor het berekenen van je uurloon kun je snel en nauwkeurig tarieven bepalen. Zo zorg je ervoor dat je bruto-uurloon altijd marktconform is.

Het uurloon is gebaseerd op verschillende factoren

Een uurloon is het bedrag dat een werknemer verdient voor elke gewerkte uur. Het wordt vaak gebruikt als basis voor de betaling van salarissen. Het berekenen van het uurloon hangt af van verschillende factoren, zoals het soort contract dat de werknemer heeft, het aantal gewerkte uren en het loonbelastingpercentage.

Werkgevers moeten zich altijd aan het wettelijk minimumloon houden. Hiernaast is het goed mogelijk dat er regels over het minimum uurloon in de cao omschreven staan. Voor werkgevers en werknemers is het controleren van de cao dus een belangrijk onderdeel voor de contract onderhandelingen.

Over het algemeen wordt het uurloon berekend door het bruto maandsalaris te delen door het aantal uren dat in een maand wordt gewerkt. Er zijn verschillende soorten uurloon, waaronder het bruto- en nettoloon. Het brutoloon is het bedrag dat een werknemer verdient voordat er belastingen en sociale premies worden afgetrokken, terwijl het nettosalaris het bedrag is dat een werknemer op zijn of haar bankrekening ontvangt na aftrek van belasting en premies.

Waarom inzicht in je uurloon zo belangrijk is

Je uurloon berekenen voordat je begint met onderhandelen over je salaris is belangrijk. Meestal geven werkgevers in de vacature inzicht in het netto uurloon, en dat is handig, want hiermee kun je van tevoren het maandloon berekenen. Heb je het maandloon berekend, dan weet je of het aangeboden uurloon voldoende is om aan al je financiële verplichtingen te voldoen. En zo kun je gericht onderhandelen over het uurloon dat voor jou werkt. Onderhandelen over een iets hoger uurloon is immers toegankelijker dan onderhandelen over een hoger bruto maandloon.

Er zijn ook andere belangrijke situaties waarin je je uurloon moet berekenen. Dit zijn een aantal voorbeelden van situaties waarin je inzicht wilt hebben in je minimum uurloon:

 • het aanvragen van een hypotheek of lening
 • het bepalen van je pensioenbijdragen
 • het beslissen of een baanaanbod financieel haalbaar is.

Heb je bijvoorbeeld net een hypotheek afgesloten, dan is een lager uurloon dan je huidige uurloon waarschijnlijk niet mogelijk. In andere situaties

Deze factoren hebben invloed op de hoogte van je uurloon

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de hoogte van je uurloon. Ten eerste is de branche waarin je werkt een belangrijke factor. Bepaalde branches, zoals de financiële sector en de IT-sector, betalen over het algemeen hogere salarissen dan andere branches. Ook je werkervaring en opleidingsniveau spelen een belangrijke rol in het bepalen van je uurloon.

Hoe meer ervaring en opleiding je hebt, hoe hoger je uurloon zal zijn. Daarnaast kan ook de locatie waar je werkt van invloed zijn op je uurloon. In grote steden en drukke gebieden worden doorgaans hogere salarissen betaald dan in landelijke gebieden. Ten slotte spelen ook factoren zoals je prestaties op het werk, je onderhandelingsvaardigheden en de economische omstandigheden een rol bij het bepalen van je uurloon.

Alhoewel veel mensen denken dat het aantal uren dat je per week werkt invloed heeft op het uurloon, is dit meestal niet het geval. Het aantal uren per week heeft wel invloed op het maandsalaris, maar dat komt omdat je meer uren werkt voor hetzelfde uurloon.

Je uurloon berekenen met de rekenhulp

Het berekenen van je uurloon kan op verschillende manieren, afhankelijk van de informatie die je hebt. Dit is voor werkend Nederland de meest gebruikelijke manier om het bruto uurloon te berekenen:

 • Stap 1: Zet je bruto maandsalaris op papier
  Dit is het salaris dat je verdient voordat er loonheffing en sociale premies worden ingehouden. Als je bijvoorbeeld €2.500 bruto per maand verdient, is dit je bruto maandsalaris.
 • Stap 2: Bepaal het aantal uur dat je per maand werkt
  De gemiddelde fulltime werkweek bestaat uit 40 uur. Werk je dus fulltime, dan werk je meestal 40 uur per week en dus 160 uur per maand.
 • Stap 3: Bereken je bruto uurloon
  Om je bruto salaris te berekenen, deel je je bruto maandsalaris door het aantal uren dat je per maand werkt. In het voorbeeld van €2.500 bruto per maand en 160 uur per maand is het bruto uurloon €15,63 (€2.500/160).
 • Stap 4: Het netto uurloon berekenen
  Het nettoloon is het bedrag dat je daadwerkelijk op je bankrekening ontvangt. Dit bedrag kan verschillen afhankelijk van je persoonlijke situatie. Om je netto loon te berekenen, kun je gebruik maken van online rekenhulpen of een loonstrookje.

In sommige situaties, bijvoorbeeld als je als freelancer werkt of betaald wordt op basis van stukloon, kan de berekening van je uurloon anders zijn. Liever aan de slag met een handige tool om het uurloon te berekenen? Dan zijn er verschillende tools die je kunt raadplegen!

Top 3 uurloon rekentools

Het uurloon berekenen doe je in een notendop door het aantal uren dat je werkt per maand, te delen met het maandsalaris. Werk je dus 40 uur per week en verdien je € 3000 per maand, dan kun je het uurloon berekenen door € 3000 te delen door 160. De uitkomst is € 18,75 per uur. Het bruto weekloon is in dit geval € 750 per week. Met de volgende 3 tools kun je het uurloon berekenen op een eenvoudige en snelle manier:

Wil je het bruto uurloon omrekenen naar het loon dat je daadwerkelijk op de bank ontvangt? Dan gebruik je de volgende tools:

Het minimum uurloon wordt regelmatig aangepast

In Nederland wordt het minimumloon twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Voor 2023 en 2024 zijn de bedragen nog niet officieel vastgesteld, maar het is waarschijnlijk dat het minimumloon zal worden verhoogd om gelijke tred te houden met de inflatie en de economische ontwikkelingen. De verwachting is ook dat het gemiddelde aantal uren per week in 2023 wordt verminderd. Werk je op fulltime basis dan werk je waarschijnlijk 40 uur per week. In 2023 en 2024 zijn er echter steeds meer bedrijven die 36 uur per week aanhouden als een volledige week. Dit heeft niet veel invloed op het maandsalaris, maar wel op het uurloon.

Op basis van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de inflatie en het gemiddelde uurloon, zou het minimumloon in juni 2023 rond de €12,71 per uur kunnen liggen. Dit is een verhoging van 2,5%, waar het kabinet al duidelijkheid over heeft gegeven. Voor 2024 is het belangrijk om op te merken dat het definitieve bedrag zal worden vastgesteld door de overheid in de loop van het jaar. Hoe het uurloon er in 2024 uitziet is dus nog even afwachten!

 

Payroll
Onderwerp: Payroll NL / Uurloon berekenen