Je vakantiegeld berekenen? Dat doe je zo!

Vrienden zitten samen aan een gedekte tafel en proosten

In de maanden mei of juni betalen werknemers het vakantiegeld uit. Iets waar de meeste mensen met plezier naar uitkijken. Hoeveel vakantiegeld je krijgt of moet berekenen, hangt af van het bruto jaarsalaris. In dit artikel ontdek je hoe je het vakantiegeld kunt berekenen, wanneer je recht op vakantiegeld hebt en hoe het zit met vakantiegeld over bonussen en gewerkte overuren.

Wat is vakantiegeld?

Als werknemer heb je recht op vakantiegeld. In de wet staat dat je in ieder geval minstens 8% van het minimumloon per jaar moet ontvangen. Je werkgever moet je dus altijd vakantiegeld betalen. Sommige bedrijven hebben een vast minimumbedrag afgesproken. Het kan ook zijn dat er een hoger percentage vakantiegeld is afgesproken. 

Dit vakantiegeld wordt in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) omschreven als vakantiebijslag. Het vakantiegeld bereken je op basis van het bruto jaarinkomen. In sommige gevallen heb je een beperkt recht op vakantiegeld. Als je bijvoorbeeld 108% van het minimumloon verdient, dan is het mogelijk dat de berekening van het vakantiegeld niet op de gebruikelijke manier gaat. Verdien je meer dan 3 keer het minimumloon? Dan kan je werkgever schriftelijk met je overeenkomen dat je geen vakantiegeld of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt.

"Wist je dat … vakantiegeld eigenlijk verwijst naar het normale maandelijkse salaris? De wet kent "vakantiegeld" als vakantiebijslag of vakantietoeslag."

Als je een maandelijkse uitkering krijgt, dan hangt de vakantiebijslag af van het soort uitkering. Bij een WW-uitkering ontvang je bijvoorbeeld wel vakantiegeld, maar als je een ZW uitkering ontvangt dan wordt het loon maandelijks aangevuld met het vakantiegeld. In dit geval bouw je dus geen vakantiegeld op, maar wordt het vakantiegeld direct bij het loon verrekend.

Hoeveel keer per jaar krijg ik vakantietoeslag?

De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitgekeerd in mei. Sommige werkgevers bieden de optie aan om het vakantiegeld elke maand uit te betalen. In dit geval is de werkgever verplicht om voor 1 juni het volledige bedrag aan vakantiegeld te betalen. Als je bij verschillende werkgevers werkt, omdat je halverwege het jaar bijvoorbeeld een andere baan vindt, dan wordt het vakantiegeld over de gewerkte maanden berekend. Je ontvangt het vakantiegeld na ontslag tegelijk met het laatste loon, ofwel de eindafrekening.

Hoe kan ik het vakantiegeld berekenen?

Elke medewerker die minder dan 108% van het minimumloon verdient, heeft recht op minimaal 8 procent vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld bereken je op basis van het jaarlijkse brutoloon. Tussen 1 juni en 31 mei bouw je elke maand vakantiegeld op. Het bedrag van jouw vakantiegeld wordt vermeld op de loonstrook in de maand dat het vakantiegeld wordt uitbetaald. Om te berekenen hoeveel vakantiegeld je krijgt, neem je het brutoloon en vermenigvuldig je dit met meestal 8 procent. Controleer je cao of je arbeidscontract om erachter te komen hoeveel procent vakantiegeld er in jouw geval wordt betaald. 

Heb je het afgelopen jaar elke maand hetzelfde inkomen gehad, dan gebruik je de volgende formule voor het uitrekenen van het bruto vakantiegeld.

12 x het bruto maandloon x 0,08 = bruto vakantiegeld 

In de meeste gevallen zal jouw vakantiegeld op één keer het bruto maandloon uitkomen, maar dit is niet het bedrag dat je in mei netto uitbetaald krijgt. Om erachter te komen welk bedrag je daadwerkelijk ontvangt, moet je het bruto/netto vakantiegeld berekenen. Hierbij houd je rekening met een specifiek belastingtarief.

Gezin zit samen op het strand

Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto?

Om uit te rekenen hoeveel netto vakantiegeld je uitbetaald krijgt, zet je het bruto vakantiegeld om naar een netto bedrag. Houd hiervoor rekening met belasting, zoals de loonheffing. Hoeveel belasting je betaalt staat op de loonstrook als het percentage BT of het Tarief Bijzondere beloningen. Hiernaast wordt er een verrekening percentage loonheffingskorting door de werkgever ingehouden, waarna de netto vakantiebijslag overblijft. 

Stel dat het bruto maandsalaris precies € 2.000,- is. Het percentage BT op de loonstrook is 37% en het verrekening percentage loonheffingskorting is 3,5%. In totaal houdt de werkgever 40,5% in. 40,5% berekend over het bruto salaris van € 2.000,- is € 810,-. Het netto vakantiegeld bedraagt € 1190,-. Zo reken je het netto vakantiegeld stap voor stap zelf uit:

1.      Neem het maandelijks bruto loon

2.      Zoek het percentage BT en het verrekening percentage loonheffingskorting op de loonstrook

3.      Tel deze percentages bij elkaar op en trek het van 100% af

4.      Neem het bruto salaris en vermenigvuldig dit bedrag met de uitkomst van stap 3

5.      Het bedrag dat je hebt berekend is het netto vakantiegeld

Vakantiegeld over bonussen, overwerk en pensioen

Als je regelmatig overwerkt, dan heb je als werknemer recht op vakantiegeld over deze uren. De berekening van het vakantiegeld is namelijk gebaseerd op het bruto jaarsalaris, en daar hoort het loon van overwerk in het afgelopen jaar ook bij. Bonussen, winstuitkeringen, vergoedingen en een eventuele dertiende maand tellen volgens de wet niet mee als vakantiegeld. Ga je met pensioen, dan heb je recht op vakantiebijslag over de AOW-uitkering. Je kunt bij je pensioenfonds opvragen hoeveel vakantiegeld je per jaar krijgt.

vakantiegeld berekenen (2)

Kunnen werkgevers de betaling van vakantiegeld uitstellen?

Over het algemeen zijn werkgevers volgens de cao verplicht om het vakantiegeld voor 31 mei te betalen. Deze betaling mag de werkgever niet zonder reden uitstellen. In geval van financiële problemen mag de werkgever de werknemer wel schriftelijk vragen om uitstel van betaling van de vakantiebijslag. Als werknemer moet je vervolgens schriftelijk akkoord geven voor uitstel van betaling.

Als werkgever is het in financiële nood mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen bij het UWV. Hiermee kun je op papier inregelen dat werknemers tijdelijk minder uren werken dan het aantal contracturen. Deze uren worden via de WW-uitkering betaald door het UWV. Op die manier kun je het volledige loon doorbetalen terwijl je op loonkosten bespaart.

Werkgeverslasten en vakantiebijslag

Werkgevers krijgen ieder jaar te maken met verplichte kosten die zij naast het salaris moeten betalen. De vakantiebijslag is een standaard onderdeel van deze kosten. Gemiddeld ben je als werkgever bovenop de standaard loonkosten zo'n 30% van het jaarinkomen per werknemer kwijt. Om deze kosten te verlagen bieden de belasting en overheid subsidies en aftrekposten aan. Door deze subsidies en aftrekposten te gebruiken, worden werkgeverskosten voor een groot deel verrekend.

"Wist je dat … de meeste personeelssubsidies gericht zijn op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?"

Krijg direct inzicht in alle loonkosten per maand en per jaar

Als je regelmatig van baan wisselt of op projectbasis werkt, dan is het lastig bijhouden hoeveel vakantiegeld je hoort te krijgen. Aan de andere kant is het voor HR medewerkers net zo lastig om overzichtelijk te houden wie wat verdient, waardoor de berekening van het vakantiegeld elk jaar een terugkerende uitdaging is. Door met  slimme software te werken, voorkom je frustraties. Met diverse apps is het mogelijk om alle aspecten van de loonkosten inzichtelijk te maken voor zowel de werkgever als de werknemer. Dit zorgt ervoor dat het berekenen van het vakantiegeld een stuk eenvoudiger wordt. 

Ben jij benieuwd naar hoe Shiftbase jou kan helpen met het vereenvoudigen van HR processen of wil je meer leren over de verschillende onderdelen van onze software? Ervaar zelf hoe prettig het is om te werken met een all-in-one oplossing voor de personeelsadministratie.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Vakantie