Het wettelijk minimumloon in 2024

Man houd euro biljetten vast

Twee keer per jaar moeten werkgevers in het hele land op de hoogte blijven van wijzigingen om ervoor te zorgen dat hun werknemers ten minste het wettelijke minimumloon verdienen. Op 1 januari en 1 juli kunnen de lonen stijgen volgens de overheidsvoorschriften,  zodat iedereen een eerlijk loon krijgt voor zijn werk!

Minimumloon per 1 januari 2024

Twee keer per jaar wordt de hoogte van het minimumloon aangepast op basis van een reguliere indexatie. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli door middel van de Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon.  Het bedrag van het minimumloon is geldig voor iedereen van 21 jaar en ouder. Werknemers tussen de 15 en 20 jaar ontvangen een percentage hiervan. Dit noemen we het jeugdloon. De hoogte van het jeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.  

Bedragen minimumloon 2024

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Op 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het is voor het eerst dat er een uurloon wordt gehanteerd als basis. 

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Bron: Rijksoverheid.nl

Rekenvoorbeeld loon in een week

Stel je bent 32 jaar en werkt wisselende diensten in week 8 (19 tot en met 25 februari 2024). Je verdient het minimumuurloon. Dan is jouw loon in die week: 

Gewerkte uren in week 8:
Maandag 19 februari = 5 uur;
Woensdag 21 februari= 8 uur;
Donderdag 22 februari = 5 uur;
Totaal gewerkte uren in week 8 = 18 uur;
Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
Rekensom loon in een week = aantal gewerkte uren in die week x wettelijk minimumuurloon;
Loon in week 8 = € 238,86.

Rekenvoorbeeld loon in een maand

Stel u bent 54 jaar en werkt 24 uur in de week op dinsdag, donderdag en vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in februari 2024:

Gewerkte uren in februari 2024:
Week 5 = 16 uur;
Week 6 = 24 uur;
Week 7 = 24 uur;
Week 8 = 24 uur;
Week 9 = 16 uur;
Totaal gewerkte uren in februari 2024 = 104 uur;
Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
Rekensom loon in een maand = totaal aantal gewerkte uren in die maand  x wettelijk minimumuurloon;
Loon in februari 2024 = € 1.380,08.

Minimumlonen 2024 BBL

De minimumuurlonen voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Dit zijn de BBL-lonen per 1 januari 2024:

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

 

Maximumloon in 2024

Als er niets in de cao staat over een prijsplafond of een maximale salarisschaal, dan mag je zelf bepalen hoe hoog het loon wordt. In de meeste branches gelden er echter richtlijnen die omschreven staan in de cao. Op werknemers die al in de maximale salarisschaal of tegen het plafond voor een specifieke functie zitten, heeft de stijging van het minimumloon geen invloed.

Boete bij het betalen van te weinig loon

Het betalen van het juiste loon is belangrijk voor werkgevers. Alle werknemers in Nederland hebben namelijk recht op het wettelijke minimumloon. Hieronder vallen ook werknemers met een min-max contract of een nul-urencontract en medewerkers die in het buitenland wonen. Voor werkgevers is het daarom ook belangrijk om een sluitende loonadministratie bij te houden. Zo weet je zeker dat je geen boete hoeft te betalen.

"Wist je dat... je naast het minimumloon ook 8% vakantiegeld moet betalen? Als je dit niet doet dan riskeer je ook een boete van de arbeidsinspectie."

Werkgevers die medewerkers minder dan het minimumloon betalen riskeren een fikse boete, uitgegeven door de Arbeidsinspectie. Doe je dit wel, dan wordt dit gezien als onderbetaling of uitbuiting. Hiernaast heeft onderbetaling een grote invloed op de reputatie van je bedrijf en het verloop in het bedrijf. Je kunt dit voorkomen door het wettelijke minimumloon aan te houden en een verhoging van het minimumloon tijdig door te voeren.

Nieuwe wet voor minimumuurloon

Per 1 januari 2024 heeft het kabinet een nieuwe wet ingevoerd voor het minimumuurloon. Hierin staat dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor is er 1 uniform minimumuurloon gekomen waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. 

Nieuwe medewerkers aantrekken met een goed salaris

Veel bedrijven hebben te maken met een personeelstekort en nu het  minimumloon per 1 januari 2024 weer is verhoogd, dan zullen kosten ook toenemen. We kunnen dus wel stellen dat het voor ondernemend Nederland niet eenvoudiger wordt. Is het echter mogelijk om meer te bieden dan het minimumloon, dan zet je jezelf als bedrijf goed op de kaart. Hiernaast helpt het om in plaats van 40 uur per week, contracten voor 36 uur per week te bieden om nieuwe medewerkers aan te trekken. Je kunt ook experimenteren met gedeeltelijk of volledig thuiswerken. Op die manier bespaar je ook op kosten, waaronder kantoorkosten en reiskosten.

Houd je altijd aan het juiste minimumloon met Shiftbase

Om al deze wijzigingen goed bij te houden en er zeker van te zijn dat de loon uitkeringen kloppen, is het slim om met een goed systeem te werken. Als je met Shiftbase werkt dan is het bijhouden van de regels die het kabinet bedenkt eenvoudiger dan ooit. Shiftbase zorgt namelijk voor een real-time controle van het rooster op de Arbeidstijdenwet. Verdient iemand te weinig, dan krijg je hier een melding van!

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Onderwerp: Regelgeving / wettelijk minimumloon