Het wettelijk minimumloon in 2024

Man houd euro biljetten vast

Twee keer per jaar moeten werkgevers in het hele land op de hoogte blijven van wijzigingen om ervoor te zorgen dat hun werknemers ten minste het wettelijke minimumloon verdienen. Op 1 januari en 1 juli kunnen de lonen stijgen volgens de overheidsvoorschriften, zodat iedereen een eerlijk loon krijgt voor zijn werk!

Maar vanaf 2024 komen er grotere veranderingen. Het vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. 

Minimumloon vanaf 1 januari 2024

Twee keer per jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon aangepast op basis van een reguliere indexatie. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli door middel van de Kamerbrief over de halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging van het bruto minimumloon. Het bedrag van het minimumloon is geldig voor iedereen van 21 jaar en ouder. Als werkgever ben je verplicht om een hoger minimumloon te betalen als dat wordt aangegeven door de Kamerbrief.

Jongere werknemers tussen de 15 en 20 jaar ontvangen een percentage hiervan. Dit noemen we het minimumjeugdloon. De hoogte van het jeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Het hogere minimumloon werkt niet ook op alle uitkeringen, dus niet alleen als je werknemers in loondienst hebt.

Wist je dat....bij de invoering van het minimumloon in 1969 is uitgesproken dat de hoogte van het minimumloon mee moet groeien met de welvaart.

Wet minimumloon

Als werkgever ben je verplicht om je aan de wet minimumloon te houden. Dit houdt in dat je jouw medewerkers niet minder mag betalen dan het wettelijk minimum. Of je nu te maken hebt met fulltime medewerkers, parttime krachten of werknemers met een nul-urencontract, iedereen heeft recht op hetzelfde minimumuurloon. Het minimumloon en minimumjeugdloon veranderen om het half jaar.

Vanaf 2024 is er alleen nog een minimumuurloon, waardoor daglonen en weeklonen verdwijnen. Dit maakt je loonadministratie eenvoudiger en zorgt ervoor dat je loonstrook duidelijker is voor je werknemers. Zorg ervoor dat je op tijd de loonheffingen aanpast en de inhoudingen correct toepast. Dit voorkomt problemen met de Arbeidsinspectie en houdt je bedrijf in lijn met de sociale zaken.

Als je vragen hebt over hoe je deze wet toepast binnen jouw organisatie, neem dan contact op met een expert of lees de informatie op onze pagina. Dit geeft je de toelichting die je nodig hebt om compliant te zijn.

Bedragen minimumloon 2024

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het brutobedragen van het minimumloon per uur te betalen. Er geldt altijd één vaste minimum maand uurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Op 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het is voor het eerst dat er een uurloon wordt gehanteerd als basis, en dit bruto bedrag wordt direct uitbetaald op de bankrekening van werknemers.

Update loon 1 juli 2024:

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,95
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,85
17 jaar € 5,40
16 jaar € 4,72
15 jaar € 4,10

Het is belangrijk voor werkgevers en jongeren om te weten dat deze bedragen zijn bedoeld als het minimale dat uitbetaald moet worden zonder aftrek van premies en inhoudingen. Deze aanpak verzekert dat werknemers hun volledige loon ontvangen zoals afgesproken in hun arbeidscontract.

Bron: Rijksoverheid.nl

Rekenvoorbeeld loon in een week

Stel je bent 32 jaar en werkt wisselende diensten in week 8 (19 tot en met 25 februari 2024). Je verdient het minimumloon per uur. Dan is jouw loon in die week:

Gewerkte uren in week 8:

 • Maandag 19 februari = 5 uur;
 • Woensdag 21 februari = 8 uur;
 • Donderdag 22 februari = 5 uur;
 • Totaal gewerkte uren in week 8 = 18 uur;
 • Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
 • Rekensom loon in een week = aantal gewerkte uren in die week x wettelijk minimumuurloon;
 • Loon in week 8 = € 238,86.

Deze berekening toont aan hoe het minimumloon per uur direct invloed heeft op het uiteindelijke bedrag dat uitbetaald wordt op je bankrekening. Het is belangrijk dat werkgevers deze betalingen correct verwerken op de loonstrook van elke werknemer, conform de arbeidscontract voorwaarden en wettelijk minimum.

Rekenvoorbeeld loon in een maand

Stel u bent 54 jaar en werkt 24 uur in de week op dinsdag, donderdag en vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in februari 2024:

Gewerkte uren in februari 2024:

 • Week 5 = 16 uur;
 • Week 6 = 24 uur;
 • Week 7 = 24 uur;
 • Week 8 = 24 uur;
 • Week 9 = 16 uur;
 • Totaal gewerkte uren in februari 2024 = 104 uur;
 • Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
 • Rekensom loon in een maand = totaal aantal gewerkte uren in die maand x wettelijk minimumuurloon;
 • Loon in februari 2024 = € 1.380,08.

Dit bedrag wordt uitbetaald op uw bankrekening en moet duidelijk gespecificeerd zijn op uw loonstrook, waarbij alle premies en inhoudingen conform de arbeidscontract voorwaarden correct verwerkt zijn. Het is essentieel dat alle werknemers ontvangen wat hen wettelijk toekomt, waardoor ze beschermd zijn tegen onderbetaald worden.

Minimumlonen 2024 BBL

Als BBL-student ben je zowel aan het leren als aan het werk, hierdoor heb je geen fulltime werkweek. In 2024 gelden er specifieke regels voor jouw minimumloon. Afhankelijk van je leeftijd en het jaar van je opleiding, ontvang je een aangepast minimumjeugdloon. Dit minimumloon is afgesproken in de cao lonen en zorgt ervoor dat je niet onderbetaald wordt.

Voor 2024 is het volgende van toepassing:

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je recht op het wettelijk uurloon, aangepast aan de halfjaarlijkse indexatie.
 • De betaling gebeurt maandelijks direct op je bankrekening, en alle loonheffingen en premies worden correct uitbetaald zoals vastgelegd in je arbeidscontract.

Zorg dat je loonstrook duidelijk de brutobedragen en de inhoudingen weergeeft, en controleer of het overeenkomt met wat afgesproken is. Heb je vragen over je loon of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met je werkgever of zoek advies op onze pagina.

Dit is het huidige minimumloon voor BBL vanaf 1 januari 2024:

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

 

Maximumloon in 2024

Als er niets in de cao staat over een prijsplafond of een maximale salarisschaal, dan heb je de vrijheid om zelf te bepalen hoe hoog het loon wordt. Echter, in de meeste sectoren zijn er duidelijke richtlijnen die omschreven staan in de cao lonen. Voor werknemers die al in de maximale salarisschaal zitten of tegen het plafond voor een specifieke functie, zal een stijging van het minimumloon geen invloed hebben op hun inkomen.

Zorg ervoor dat je bekend bent met de voorwaarden in jouw arbeidscontract en de cao, zodat je weet wat jouw rechten en mogelijkheden zijn. Bij twijfel is het altijd goed om advies in te winnen of contact op te nemen met een deskundige voor toelichting.

Werknemer in de schoonmaak sector krijgt hoger minimumloon

Boete bij het betalen van te weinig loon

Het betalen van het juiste loon is belangrijk voor werkgevers. Alle werknemers in Nederland, inclusief die met een min-max contract of een nul-urencontract en zelfs medewerkers die in het buitenland wonen, hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor werkgevers is het daarom essentieel om een sluitende loonadministratie bij te houden. Zo ben je er zeker van dat je aan de afgesproken regels voldoet en voorkom je boetes.

Wist je dat... naast het minimumloon, je ook 8% minimumvakantiebijslag moet betalen? Als je dit niet doet dan riskeer je een boete van de Arbeidsinspectie.

Werkgevers die hun medewerkers minder dan het minimumloon betalen, riskeren een fikse boete, uitgegeven door de Arbeidsinspectie. Dit wordt beschouwd als onderbetaling of uitbuiting. Onderbetaling heeft een significante invloed op de reputatie van je bedrijf en op het personeelsverloop. Dit kun je voorkomen door je strikt aan het wettelijk minimum te houden en verhogingen van het minimumloon tijdig door te voeren.

Hoogte boete

Er zijn bepaalde voorwaarden voor de boete die je moet betalen. Vaak vraag je, je af als werkgever: hoe hoog is deze boete dan? De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag.

Nieuwe wet minimumuurloon

Per 1 januari 2024 heeft het kabinet een nieuwe wet ingevoerd voor het minimumuurloon. Deze wet bepaalt dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum daglonen, weeklonen en maandlonen meer zijn. In plaats daarvan is er één uniform minimumuurloon ingevoerd, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Deze aanpassing zorgt voor een helder en eenduidig uitbetaald loonsysteem dat gemakkelijker te administreren is voor zowel werkgevers als werknemers.

Het invoeren van een uniform minimumuurloon vereenvoudigt de loonstrook en vermindert de complexiteit van de loonheffingen. Dit initiatief is bedoeld om transparantie te vergroten en eerlijkheid in de betaling van lonen te garanderen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij de nieuwe regelgeving volgen en dat hun arbeidscontracten overeenkomen met deze nieuwe wettelijke norm.

Nieuwe medewerkers aantrekken met een goed salaris

Veel bedrijven kampen met een personeelstekort, en met de stijging van het minimumloon per 1 januari 2024, zullen de kosten ook toenemen. Voor ondernemend Nederland wordt het er niet eenvoudiger op. Echter, door meer te bieden dan het wettelijk minimum, positioneer je jouw bedrijf aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Daarnaast kan het aanbieden van contracten voor 36 uur per week, in plaats van 40, helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken. Het experimenteren met gedeeltelijk of volledig thuiswerken kan ook een pluspunt zijn. Deze aanpak helpt niet alleen bij het besparen op kantoorkosten en reiskosten, maar verbetert ook de werk-privébalans van je medewerkers, wat kan bijdragen aan een hogere werknemerstevredenheid.

Loonwijzigingen per 1 juli 2024

De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd . Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli 2024 niet door. De reguliere indexering van het minimumloon gaat wel door.

Invloed van minimumloonverhoging op parttime werknemers

Als werkgever moet je erop letten dat de recente verhoging van het minimumloon per 1 januari 2024 ook voor jouw parttime werknemers geldt. Deze verhoging betekent dat je de loonstrookjes moet aanpassen om te voldoen aan de nieuwe standaard. Dit kan ook invloed hebben op de toeslagen en andere inkomsten die aan deze werknemers worden uitbetaald.

De verhoging helpt ervoor te zorgen dat ook parttime werknemers eerlijk gecompenseerd worden voor hun werk. Dit is vooral belangrijk in sectoren waar parttime contracten gebruikelijk zijn. Het garandeert dat hun beloning in lijn blijft met de actuele kosten van levensonderhoud en draagt bij aan een meer gemotiveerd en tevreden personeelsbestand.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle inhoudingen correct zijn en dat de loonadministratie up-to-date is. Als je vragen hebt over de nieuwe loonstructuur of ondersteuning nodig hebt bij de implementatie ervan, overweeg dan om advies in te winnen bij HR-consultants of neem contact op met juridische experts.

werknemer is vrolijk aan het werk

Bijhouden van loonveranderingen: Tips voor loonadministratie

Als werkgever is het jouw taak om de loonadministratie nauwkeurig bij te houden. Met regelmatige wijzigingen in het minimumloon, is het belangrijk om altijd op de hoogte te zijn. Hier zijn enkele tips om je administratie efficiënt en up-to-date te houden:

 1. Automatiseer waar mogelijk: Maak gebruik van moderne software die automatisch updates ontvangt met de nieuwste loonheffingen en premies. Dit vermindert fouten en bespaart tijd.
 2. Houd een kalender bij: Noteer de data van halfjaarlijkse aanpassingen van het minimumloon en plan vooruit om aanpassingen tijdig door te voeren.
 3. Train je team: Zorg ervoor dat je personeel op de HR-afdeling goed is ingelicht over de huidige wet- en regelgeving omtrent sociale zaken en loonstrookjes.
 4. Dubbelcheck de details: Verifieer regelmatig de brutobedragen en inhoudingen op de loonstrookjes van je werknemers om te garanderen dat alles correct is uitbetaald.
 5. Communicatie: Houd je werknemers op de hoogte van veranderingen in hun loon en biedt toelichting waar nodig. Dit helpt misverstanden te voorkomen en bevordert een transparante werkomgeving.


Houd je altijd aan het juiste minimumloon met Shiftbase

Om al deze wijzigingen goed bij te houden en er zeker van te zijn dat de loon uitkeringen kloppen, is het slim om met een goed systeem te werken. Als je met Shiftbase werkt dan is het bijhouden van de regels die het kabinet bedenkt eenvoudiger dan ooit. Shiftbase zorgt namelijk voor een real-time controle van het rooster op de Arbeidstijdenwet. Verdient iemand te weinig, dan krijg je hier een melding van!

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Onderwerp: Regelgeving / wettelijk minimumloon