Het wettelijk minimumloon in 2023

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 28 september 2023
Man houd euro biljetten vast

Twee keer per jaar moeten werkgevers in het hele land op de hoogte blijven van wijzigingen om ervoor te zorgen dat hun werknemers ten minste het wettelijke minimumloon verdienen. Op 1 januari en 1 juli kunnen de lonen stijgen volgens de overheidsvoorschriften,  zodat iedereen een eerlijk loon krijgt voor zijn werk!

Minimumloon per 1 juli 2023

Twee keer per jaar wordt de hoogte van het minimumloon aangepast op basis van een reguliere indexatie. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli door middel van de Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon.  Het bedrag van het minimumloon is geldig voor iedereen van 21 jaar en ouder. Werknemers tussen de 15 en 20 jaar ontvangen een percentage hiervan. Dit noemen we het jeugdloon. De hoogte van het jeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Eerder maakte het kabinet bekend dat het minimumloon verdeeld over 3 jaar met 2,5% zou stijgen. Inmiddels is bekend dat het minimumloon in juli 2023 met maar liefst 3,13% stijgt ten opzichte van januari.

Bedragen minimumloon 2023

Alhoewel er op dit moment nog geen minimumuurloon in de wet staat, gaat hier op 1 januari 2024 verandering in komen. Wil je als werkgever nu uitrekenen wat het minimumuurloon per leeftijdscategorie is, dan kun je dit berekenen met de rekenhulp van de Rijksoverheid. Werkgevers die willen weten wat werknemers vanaf 1 juli 2023 bruto mogen verdienen kunnen de volgende verwachte bedragen aanhouden:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Bron: Rijksoverheid.nl

Wettelijk minimumloon wml

Mede door de inflatie wordt het wettelijk minimum loon in juli 2023 voor een tweede keer met 3,13% verhoogd. Werknemers hebben deze regeling mede te danken aan de inflatie. De gevolgen hiervan zijn verregaand voor iedereen en om de koopkracht te stimuleren stijgen de lonen in 2023. Omdat het minimumloon omhoog gaat, gaan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW, bijstand en de WW ook omhoog.

Hoeveel meer je vanaf 1 juli 2023 verdient is afhankelijk van het soort contract dat je hebt en de interpretatie van een volledige werkweek binnen jouw bedrijf. Werk je bijvoorbeeld 36 uur per week en ben je 21 jaar of ouder? Dan ontvang je per 1 januari 2023 € 12,79 per uur. Werk je 40 uur per week, dan ontvang je straks maximaal € 11,51 per uur. Op dit moment kun je in één oogopslag zien van het maandloon, weekloon en dagloon is. Het minimumuurloon is vooralsnog niet bekend, maar het is wel mogelijk om het uurloon zelf te berekenen.

Minimumlonen 2023 BBL

Voor werknemers met een overeenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een lager minimumloon. Werkgevers mogen werknemers van 18, 19 of 20 jaar minder loon geven. Voor deze 3 leeftijdscategorieën gelden de volgende bedragen bruto per maand, week en dag.

Dit zijn de BBL-lonen per 1 juli 2023:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
20 jaar (BBL) € 1.226,95 € 283,15 € 56,63
19 jaar (BBL) € 1047,40 € 241,70 € 48,34
18 jaar (BBL) € 907,75 € 29,50 € 41,90

 

Minimumloon 2023 per uur

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bevat op dit moment nog geen minimumuurloon. Een wettelijk minimum uurloon komt er waarschijnlijk vanaf 2024.

In 2023 kan je als werkgever het uurloon nog zelf berekenen. De berekening is afhankelijk van het fulltime-begrip binnen je bedrijf: is dat 36 uur, 38 uur of 40 uur? Omgerekend is dit het minimumuurloon per leeftijd:

Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
Uurloon 21 jaar en ouder € 12,79 € 12,12 € 11,51
Uurloon 20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
Uurloon 19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
Uurloon 18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
Uurloon 17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
Uurloon 16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
Uurloon 15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46


Maximumloon in 2023

Als er niets in de cao staat over een prijsplafond of een maximale salarisschaal, dan mag je zelf bepalen hoe hoog het loon wordt. In de meeste branches gelden er echter richtlijnen die omschreven staan in de cao. Op werknemers die al in de maximale salarisschaal of tegen het plafond voor een specifieke functie zitten, heeft de stijging van het minimumloon geen invloed.

Boete bij het betalen van te weinig loon

Het betalen van het juiste loon is belangrijk voor werkgevers. Alle werknemers in Nederland hebben namelijk recht op het wettelijke minimumloon. Hieronder vallen ook werknemers met een min-max contract of een nul-urencontract en medewerkers die in het buitenland wonen. Voor werkgevers is het daarom ook belangrijk om een sluitende loonadministratie bij te houden. Zo weet je zeker dat je geen boete hoeft te betalen.

"Wist je dat... je naast het minimumloon ook 8% vakantiegeld moet betalen? Als je dit niet doet dan riskeer je ook een boete van de arbeidsinspectie."

Werkgevers die medewerkers minder dan het minimumloon betalen riskeren een fikse boete, uitgegeven door de Arbeidsinspectie. Doe je dit wel, dan wordt dit gezien als onderbetaling of uitbuiting. Hiernaast heeft onderbetaling een grote invloed op de reputatie van je bedrijf en het verloop in het bedrijf. Je kunt dit voorkomen door het wettelijke minimumloon aan te houden en een verhoging van het minimumloon tijdig door te voeren.

De gevolgen van de verhoging van 3,13% extra

De gevolgen van de stijging van het minimumloon zijn hogere loonkosten voor bedrijfseigenaren. Hiernaast heeft de stijging ook invloed op de premies die zij moeten betalen. Denk hierbij aan premies voor verzekeringen en uitkeringen en houdt er rekening mee dat deze premies ook zullen stijgen voor de werknemer die meer verdiend dan het minimumloon. Dat is vanwege een verhoging van de maximum premieloongrens.

Naar alle verwachting heeft deze wijziging straks grote invloed op de totale bedrijfsvoering. Omdat de loonkosten namelijk ook verhogen, zullen veel bedrijven moeten calculeren of de huidige structuur nog winstgevend is. Een potentiële oplossing voor het verlagen van kosten is het verkorten van de werkweek. Werkt een werknemer namelijk fulltime bij 36 uur per week, dan is het minimumloon ook lager.

Nieuwe medewerkers aantrekken met een goed salaris

Veel bedrijven hebben te maken met een personeelstekort en als het minimumloon per 1 juli 2023 verhoogd wordt, dan zullen kosten ook toenemen. We kunnen dus wel stellen dat het voor ondernemend Nederland niet eenvoudiger wordt. Is het echter mogelijk om meer te bieden dan het minimumloon, dan zet je jezelf als bedrijf goed op de kaart. Hiernaast helpt het om in plaats van 40 uur per week, contracten voor 36 uur per week te bieden om nieuwe medewerkers aan te trekken. Je kunt ook experimenteren met gedeeltelijk of volledig thuiswerken. Op die manier bespaar je ook op kosten, waaronder kantoorkosten en reiskosten.

Houd je altijd aan het juiste minimumloon met Shiftbase

Per 1 juli 2023 verdienen medewerkers van 21 jaar en ouder minimaal € 12,79 per uur bij een 36-urige werkweek. Op dit moment verdienen zij maximaal € 11,40. Dat is een stijging 10,2%. Dit is mogelijk door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd dan een wetswijziging en zorgt ervoor dat aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen ook omhoog gaan. 

Om al deze wijzigingen goed bij te houden en er zeker van te zijn dat de loon uitkeringen kloppen, is het slim om met een goed systeem te werken. Als je met Shiftbase werkt dan is het bijhouden van de regels die het kabinet bedenkt eenvoudiger dan ooit. Shiftbase zorgt namelijk voor een real-time controle van het rooster op de Arbeidstijdenwet. Verdient iemand te weinig, dan krijg je hier een melding van!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving