Hoe werkgevers profiteren van het lage-inkomensvoordeel

Vrouw bekijkt rekenmachine en schrijft resultaten op

Het lage-inkomensvoordeel is misschien een regeling die je nog niet volledig hebt benut. Daarom besteden we in dit artikel extra aandacht aan dit voordeel, wat jou als werkgever uiteindelijk kan helpen om de kosten laag te houden, en tegelijkertijd je werknemers te ondersteunen.

Wat is het lage-inkomensvoordeel?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV), een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL), heeft als doel zowel werkgevers als werknemers te helpen door middel van een jaarlijkse tegemoetkoming. Het LIV wordt toegekend per werknemer, en houdt rekening met hun gemiddelde uurloon en het aantal gewerkte uren.

Het doel van deze financiële regeling is om werkgevers te helpen bij het verlagen van hun loonkosten, en tegelijkertijd werknemers met een laag inkomen extra te ondersteunen.

Dit betekent dat werkgevers financiële voordelen kunnen behalen, en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan het verbeteren van het inkomen van hun werknemers.

In aanmerking komen voor het LIV

Of je als werkgever recht hebt op het LIV, hangt van de volgende factoren af:

Aantal verloonde uren

Om recht te hebben op het LIV, moeten je werknemers minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar hebben. Dus ze moeten gedurende het jaar genoeg werken om aan deze eis te voldoen.

Jaarloon gedeeld door wettelijk minimumloon

Het cijfer wat uit het jaarloon gedeeld door het wettelijke minimumloon komt, wordt gebruikt om te bepalen of je voor jouw werknemers in aanmerking komen voor het LIV. Het jaarloon wordt berekend over het kalenderjaar, en het moet voldoen aan de gestelde eisen.

Zo moet het jaarloon hoger zijn dan het wettelijke minimumloon dat van kracht is in het betreffende kalenderjaar. Dit minimumloon wordt door de overheid vastgesteld en kan jaarlijks veranderen. Werknemers moeten een jaarloon hebben dat boven dit minimumniveau ligt.

Voorlopige en definitieve berekening


Het LIV kent zowel een voorlopige als een definitieve berekening. De voorlopige berekening wordt door de belastingdienst gemaakt met beschikbare gegevens. De definitieve berekening vindt later plaats op basis van de werkelijke gegevens. Deze definitieve berekening kan invloed hebben op het bedrag dat wordt toegekend.

LIV-vergoeding per werknemer

De maximale LIV per werknemer hangt af van verschillende factoren. Een van de belangrijkste factoren is het gemiddeld uurloon van je werknemers. Werknemers met een laag loon profiteren van de maximale tegemoetkoming.

Dit betekent dat hoe hoger het gemiddelde uurloon van je werknemers is, des te groter de tegemoetkoming kan zijn. Betaald meerwerk kan een rol spelen bij het berekenen van het LIV.

In sommige situaties, bijvoorbeeld bij een bijzondere verhoging van het minimumloon, kan de maximale LIV-vergoeding per werknemer toenemen, wat zich uit in extra voordelen voor jou en je werknemers.

Vrouw zit aan bureau en maakt berekeningen


Automatisch proces

Als werkgever heb je recht op het LIV wanneer je werknemers aan de criteria voldoen. Het fijne is dat de belastingdienst de LIV-vergoeding automatisch uitkeert, zonder dat werkgevers zelf een aangifte loonheffingen hoeven in te dienen. Sociale Zaken speelt een grote rol in de uitvoering en coördinatie hiervan.

Het enige wat werkgevers hoeven te doen is ervoor zorgen dat ze gegevens, zoals het aantal verloonde uren, goed bijhouden. Hier kunnen programma's zoals Shiftbase je goed bij helpen.

Door dit goed bij te houden kunnen werkgevers de impact van het LIV op hun organisatie maximaliseren, en ervoor zorgen dat deze berekening optimaal is, zodat de belastingdienst hier verder mee aan de slag kan.

Voordelen

Het lage-inkomensvoordeel heeft aanzienlijke voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer, voordelen zoals:

De kans om loonkosten te verlagen

Het LIV kan helpen om de kosten van het in dienst hebben van werknemers met een laag inkomen te verminderen. Dit betekent dat je als werkgever kunt profiteren van financiële steun die de lasten van loonkosten kan verlichten.

Werknemers met een laag inkomen worden ondersteunt

Werknemers met lage lonen krijgen financiële steun bovenop hun salaris. De voordelen hiervan zijn natuurlijk voor de hand liggend.

Betaling met terugwerkende kracht en verhoging

Een ander voordeel is dat het LIV met terugwerkende kracht wordt uitbetaald. Dit betekent dat je mogelijk recht hebt op een tijdelijke verhoging van de tegemoetkoming voor voorgaande jaren.

Het voordeel zorgt voor een win-winsituatie waar zowel werkgevers als werknemers van kunnen profiteren. Het is dus zeker de moeite waard om de voordelen van het LIV in overweging te nemen, en te begrijpen hoe het jou en je werknemers kan helpen.

In het kort

  • Wat is het LIV? Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een financiële regeling gericht op het ondersteunen van zowel werkgevers als werknemers.

  • Hoe hoog is het LIV? De hoogte van de LIV-vergoeding hangt af van factoren zoals het gemiddeld uurloon en het aantal verloonde uren per kalenderjaar.

  • Belastingvoordelen: Het LIV biedt voordelen voor werkgevers, zoals het verlagen van loonkosten, financiële ondersteuning voor werknemers met een laag inkomen en betaling met terugwerkende kracht.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Inkomen
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.