Zakelijke ongevallenverzekering en alles wat je erover moet weten

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 12 september 2023
Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en op de werkvloer is dat niet anders. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt is het mogelijk dat een werknemer niet meer kan werken of zelfs overlijdt. Met een ongevallenverzekering ontvang je als werkgever een financiële dekking om medewerkers, die een ongeluk hebben gehad, te kunnen ondersteunen. Hiernaast helpt de zakelijke ongevallenverzekering met het re-integratietraject van de werknemer. Zo krijg je als werkgever de kans om je medewerker op de best mogelijke manier te ondersteunen na een bedrijfsongeval. Hier lees je alles wat je moet weten over de zakelijke ongevallenverzekering. 

Wat is een zakelijke ongevallen­verzekering?

Een zakelijke ongevallenverzekering is een éénmalige uitkering aan werknemers die een arbeidsongeval hebben meegemaakt. De opgelopen schade moet een rechtstreeks gevolg zijn van het arbeidsongeval om de zakelijke ongevallenverzekering te mogen uitkeren.

Stel dat een werknemer dus is gevallen omdat de vloer nat was en een arm breekt, dan kun je als werkgever aanspraak maken op de ongevallenverzekering. Overlijdt de medewerker door het bedrijfsongeval, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering. 

Verschil tussen ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering?

Als we naar het Burgerlijk Wetboek kijken dan blijkt dat een ongevallenverzekering een sommenverzekering is. Dit betekent dat er vooraf een bepaalde som per werknemer wordt verzekerd. Op basis van de geleden schade bestaat de uitkering uit een percentage van deze som. Hiermee wordt de volledige schade dus niet vergoed, omdat het bedrag niet wordt vastgesteld op basis van de geleden schade.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade. Als een derde aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, kan de volledige schade op grond van de aansprakelijkheidsverzekering worden verhaald. Er wordt dus niet alleen gekeken naar welk bedrag er verzekerd is, maar naar de geleden schade en de kosten voor herstel, huishoudelijke hulp en gemiste inkomsten.

Is een werknemer door het bedrijfsongeval dus niet in staat om te werken, waardoor er een inkomen binnenkomt, dan kunnen de gemiste inkomsten ook vergoed worden via de aansprakelijkheidsverzekering.  

Welke schade is gedekt? 

Arbeidsongevallen zijn altijd vervelend, maar met een zakelijke ongevallenverzekering ben je als werkgever goed op weg om werknemers bij ongelukken te kunnen ondersteunen. Sluit je een ongevallenverzekering af, dan zijn deze punten wel of niet gedekt: 

Zakelijke ongevallenverzekering_Blog_Table

Ben ik als werkgever verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten?

Nee, het is niet in elke branche verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten. Volgens de wet ben je als werkgever wel verplicht om je als “een goede werkgever” te gedragen. Het afsluiten van een ongevallenverzekering is vanuit dit oogpunt een slimme zet. Ook wanneer het afsluiten van een zakelijke ongevallenverzekering niet verplicht is in de branche. Weet je niet zeker of er een verplichting geldt in jouw branche? Raadpleeg dan de meest recente cao.

Er zijn 2 soorten dekkingen

Een zakelijke ongevallenverzekering kan vaak afgesloten worden in twee vormen. Met de 24-uursdekking worden alle vaste personeelsleden collectief verzekerd. Deze verzekering is doorlopend en wereldwijd geldig. Gebeurt er dus een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje in Ibiza? Dan zijn werknemers met deze dekking ook verzekerd.

Naast je vaste werknemers is het ook mogelijk om je tijdelijke krachten, uitzendkrachten en stagiaires te verzekeren.

Met de activiteiten- of functiedekking worden uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en stagiairs verzekerd. Met deze dekking zijn er alleen ongelukken gedekt die tijdens het werk of onderweg naar en van het werk gebeuren. Onder het mom van goed werkgeverschap kiezen de meeste werkgevers voor een 24-uursdekking. 

Wat kost een zakelijke ongevallen­verzekering?

De kosten van een zakelijke ongevallenverzekering zijn te overzien. Het gaat vaak om enkele euro’s per werknemer per maand. De hoogte van de premie is afhankelijk van enkele factoren. Allereerst speelt het soort bedrijf een rol. Werknemers op kantoor lopen immers minder risico dan bouwtechneuten op de bouwplaats.

Ten tweede speelt het beroep van de werknemer mee. Hoe risicovoller het beroep, hoe hoger de premie. Ten derde heeft het aantal verzekerde werknemers invloed op de maandelijkse kosten. Hoe meer werknemers er verzekerd zijn, hoe lager de kosten. Tot slot spelen loonbedragen mee. De premieberekening wordt elk jaar afgestemd op de jaarlijkse loonbedragen. 

Waarom een collectieve ongevallenverzekering?

Met een collectieve ongevallenverzekering zijn alle werknemers in één keer verzekerd. Dit geeft op de werkvloer een goed gevoel, omdat werknemers altijd beschermd zijn tegen arbeidsongevallen en toon je je ook als een betrokken werkgever. Een collectieve ongevallenverzekering is bovendien een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden.

Het kan een potentiële werknemer overtuigen om binnen jouw bedrijf te werken, zonder dat je hier iets extra voor hoeft te doen. Je hebt de keuze uit een 24-uurs dekking (7 dagen p/w) of alleen verzekerd voor ongevallen op het werk (en onderweg van en naar het werk).

Blijvende invaliditeit

De Collectieve ongevallenverzekering keert uit bij blijvende invaliditeit  of overlijden na een ongeval. Bij blijvende invaliditeit van de werknemer bepaalt de verzekeringsarts de mate van invaliditeit. Met andere woorden; hoeveel procent invalide is de werknemer. Dit percentage bepaalt hoeveel van het verzekerde bedrag uitgekeerd wordt. Bij overlijden wordt het volledige verzekerde bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd.

Voordelen van een ongevallen­verzekering

  • Een ongevallenverzekering komt niet alleen van pas op het moment dat er een arbeidsongeval plaatsvindt. Na een bedrijfsongeluk helpt de ongevallenverzekering ook met het re-integratietraject, eventuele omscholing of het aanpassen van een woning of werkplek.
  • Ter preventie vergoeden veel verzekeraars ook een deel van de kosten voor een BHV cursus en de jaarlijkse herhalingen hiervan.
  • Tot slot kun je bij de verzekeraar terecht voor advies en het laten controleren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving, waardoor arbeidsongevallen voorkomen kunnen worden.

Veel gestelde vragen

  • Met een werknemersschadeverzekering wordt de werknemer schadeloos gesteld wanneer er financiële schade optreedt door een arbeidsongeval. Het is in feite een uitgebreide dekking bij arbeidsongevallen. 
  • Nee, de ongevallenverzekering keert niet uit bij ziekte, tenzij je als werknemer ziek bent geworden door bijvoorbeeld giftige stoffen op de werkplaats in te ademen. Als je hier tijdelijk arbeidsongeschikt door raakt, dan kan de schade gedekt worden vanuit de zakelijke ongevallenverzekering. 
  • Ja, het is voor ZZP'ers ook mogelijk om een ongevallenverzekering af te sluiten. Het is niet verplicht om een verzekering af te sluiten, maar in risicovolle branches wel slim.
Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.