Alle zakelijke verzekeringen op een rij, weet jij wat je nodig hebt?

Mensen bekijken papieren die op een tafel liggen

Je kunt tegenwoordig allerlei zakelijke verzekeringen afsluiten, maar welke verzekering heb je echt nodig? Hoe zorg je er als ondernemer voor dat het risico van financiële schade door bedrijf gerelateerde gebeurtenissen zo goed mogelijk is gedekt? En zijn verzekeringen voor elke ondernemer verplicht of überhaupt nodig? Je ontdekt in dit artikel alles wat je moet weten over verzekeringen voor aansprakelijkheid, (on)roerend goed, personeel en vervoer. 

Verzekeringen gericht op aansprakelijkheid

Ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het verstandig om je bedrijf in te dekken door jezelf en je personeel te verzekeren voor aansprakelijkheid. Anders dan bij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, kun je uit verschillende zakelijke verzekeringen kiezen. Dit zijn de verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen waar je als ondernemer uit kunt kiezen. 

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Beschermt je bedrijf tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel veroorzaakt aan anderen.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Dekt de financiële gevolgen van beroepsfouten die leiden tot schade aan klanten of derden.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  Beschermt bestuurders tegen claims als gevolg van vermeende fouten in hun bedrijfsvoering.
 • CAR-verzekering
  Dekt schade aan bouwprojecten, ideaal voor ondernemers in de bouwsector.
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
  Beschermt vervoerders tegen aansprakelijkheid voor beschadigde of verloren goederen tijdens transport.
 • Zakelijke rechtsbijstandverzekering
  Biedt juridische hulp en dekking van kosten bij juridische geschillen.
 • Zakelijke reisverzekering
  Zorgt voor dekking van zakenreizen, inclusief medische zorg, diefstal van spullen en reisannulering.

Verzekeringen gericht op (on)roerend goed

Het verzekeren van je (on)roerend goed is cruciaal omdat het je financiële zekerheid biedt in geval van schade of diefstal. Of het nu gaat om gebouwen, inventaris of bedrijfsmiddelen, verzekeringen beschermen deze waardevolle bedrijfsassets. Zo kun je, zelfs in onvoorziene omstandigheden, de continuïteit van je bedrijfsvoering waarborgen.

 • Bedrijfsschadeverzekering
  Vergoedt de bedrijfsschade en extra kosten na bijvoorbeeld brand, diefstal of wateroverlast.
 • Eigen Vervoerverzekering
  Beschermt tegen schade of diefstal van goederen die je zelf vervoert.
 • Extra kostenverzekering
  Dekt extra kosten om je bedrijf draaiende te houden na een schade.
 • Gebouwenverzekering
  Dekt schade aan je bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak.
 • Huurdersbelangverzekering
  Beschermt tegen schade aan verbeteringen die je als huurder aan een pand hebt aangebracht.
 • Inventarisverzekering
  Dekt schade aan de inventaris en goederen in je bedrijfspand.
 • Milieuschadeverzekering
  Dekt de saneringskosten na milieuschade door jouw bedrijf.
 • Niet rijdend werkmaterieelverzekering
  Beschermt tegen schade aan bijvoorbeeld heftrucks of graafmachines.
 • Rijdend werkmaterieelverzekering
  Dekt schade aan werkmaterieel dat op de openbare weg rijdt, zoals heftrucks.
 • Voorraadverzekering
  Beschermt tegen schade of diefstal van je voorraad.

Verzekeringen voor personeel

Startende ondernemers hoeven deze verzekeringen niet direct af te sluiten, maar als je als ondernemer personeel in dienst hebt, dan zijn er enkele verzekeringen die je verplicht moet afsluiten. Allereerst is het voor iedereen verplicht om de Ziektewetverzekering (ZW) af te sluiten. Hiernaast gelden de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Verzekert het inkomen van werknemers bij langdurige ziekte of invaliditeit.
 • Collectieve ongevallenverzekering
  Biedt financiële dekking wanneer werknemers betrokken raken bij een ongeval.
 • Overlijdensrisicoverzekering
  Keert een vastgesteld bedrag uit aan nabestaanden na het overlijden van de verzekerde.
 • Ziektewetverzekering
  Vergoedt de loonkosten tijdens de ziekte van werknemers.
 • WGA-verzekering
  Biedt aanvullende uitkering aan werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn.
 • WIA-verzekering
  Verzekert werknemers tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
 • Zorgverzekering
  Dekking voor zorgkosten van werknemers.

Verzekeringen voor vervoer

Het afsluiten van vervoersverzekeringen is van essentieel belang voor jouw bedrijf. Het beschermt je tegen financiële verliezen die kunnen ontstaan door ongevallen, diefstal of schade aan je voertuigen. Of je nu een vrachtwagen, bestelauto of een zakelijke auto hebt, elke situatie vereist passende dekking om de continuïteit van je bedrijfsactiviteiten te waarborgen en onverwachte kosten te voorkomen.

pexels-rdne-stock-project-7821684_cropped

 • Aanhangwagenverzekering
  Bescherm jouw aanhangwagen tegen schade en diefstal, essentieel voor het transport van goederen of gereedschappen.
 • Bestelautoverzekering
  Biedt dekking voor jouw bedrijfswagen, een cruciale schakel in jouw bedrijfsproces.
 • Vrachtwagenverzekering
  Verzeker jouw zwaargewicht transportmiddel, belangrijk voor landelijk en internationaal vervoer.
 • Zakelijke autoverzekering
  De sleutel tot mobiliteit en flexibiliteit in jouw bedrijf, beschermt jouw zakelijke auto's.
 • Zakelijke motorverzekering
  Verzeker jouw zakelijke motoren voor optimale bedrijfsvoering en -veiligheid.
 • Transportverzekering
  Biedt dekking voor goederen in transit, ter bescherming van jouw bedrijfsbelangen.
 • Handelaarskentekenverzekering
  Specifiek voor voertuighandelaren, dekt voertuigen met een handelaarskenteken.
 • Handelsvoorraadverzekering
  Beschermt jouw verhandelbare voertuigen tegen schade en verlies, cruciaal voor autodealers.
 • Klantvoertuigenverzekering
  Biedt bescherming voor voertuigen van klanten onder jouw zorg, essentieel voor garages en servicecentra.

Vergelijk premies

Het is begrijpelijk dat bovenstaande informatie overweldigend is. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende zakelijke verzekeringen met de aanbieder en een link naar meer informatie.

Verzekering Aanbieder Website
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheidsverzekering.com Link
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Yezzer Link
Collectieve ongevallenverzekering Allianz Link
Overlijdensrisicoverzekering Independer Link
Verzuimverzekering De Goudse Verzekeringen Link
WGA verzekering Sazas Link
WIA verzekering ABN AMRO Verzekeringen Link
Zorgverzekering Achmea, CZ, Menzis, VGZ Link
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox Link

 

 

Verzekeringen
Onderwerp: Verzekering / Verzekering