Alles wat je moet weten over overuren: regels en uitbetaling

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 13 maart 2024
Collega's verzamelen zich allemaal rond laptopscherm

Overuren maken is voor veel werknemers een bekend begrip, maar er zijn ook nog veel vragen en onduidelijkheden over. Wat zijn overuren precies? Moet je als werknemer verplicht overwerken? In dit artikel gaan we deze vragen beantwoorden en meer inzicht geven in de regels en wetten rondom overwerk. We gaan onder andere kijken naar de Arbeidstijdenwet. Ook bespreken we hoe je overwerk uitbetaald krijgt en of je jouw contract kunt aanpassen als je structureel overuren maakt.

Wat zijn overuren?

Overuren zijn uren die je werkt bovenop de afgesproken contracturen. Dit betekent dat als jouw contract bijvoorbeeld 40 uur per week is, en je in een week 45 uur werkt, je 5 uur overuren hebt gemaakt.

Extra uren werken kan verschillende redenen hebben, zoals een tijdelijke piek in het werk of een deadline die gehaald moet worden. Het kan ook voorkomen dat er in jouw branche waarin je werkt, veel overwerk wordt gedaan. In sommige gevallen kan het maken van overuren verplicht zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een noodsituatie of als er een belangrijk project af moet.

Is overuren maken verplicht?

Overwerken kan soms onvermijdelijk zijn, maar de vraag is of overuren maken verplicht is. Het antwoord hierop is dat het in principe niet verplicht is om over te werken, tenzij dit anders is afgesproken in je arbeidscontract of de CAO. Het is belangrijk om te weten wat er in jouw contract staat over overwerken en hoeveel overwerk je mag doen.

Als je te maken hebt met een noodsituatie of er is sprake van een belangrijk project, dan kan het zijn dat je werkgever van je verwacht dat je overwerkt. In dit geval is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de hoeveelheid overwerk dat je doet en hoe deze uren uitbetaald worden.

Het weigeren van overwerk kan gevolgen hebben voor je positie binnen het bedrijf, dus het is verstandig om hierover in gesprek te gaan met je werkgever. Het is ook goed om te weten dat er regels en wetten zijn rondom overwerken, zoals de Arbeidstijdenwet en de CAO. Hierin staat onder andere vermeld hoeveel overwerk je mag doen en welke toeslagen je krijgt bij het maken van overuren.

Arbeidstijdenwet en overuren

De Arbeidstijdenwet is een belangrijke wet als het gaat om overuren en de regels omtrent werktijden. Deze wet bevat onder andere regels over de maximale werktijden, pauzes en rusttijden. Het is belangrijk om te weten dat de Arbeidstijdenwet ook regels bevat over het doen van overwerk.

Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat een werknemer maximaal 12 uur per dienst mag werken, inclusief overwerk. Ook mogen werknemers in een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken. Als je meer dan 40 uur per week werkt, heb je dus te maken met overwerk.

Gewerkte overuren uitbetalen

Gewerkte overuren uitbetalen is een belangrijk onderwerp voor werknemers en werkgevers. Als je overuren maakt, heb je recht op een toeslag bovenop je normale uurloon. Deze toeslag wordt ook wel de overurentoeslag genoemd.

De hoogte van de overurentoeslag verschilt per branche waarin je werkt en is vastgelegd in de CAO. In sommige gevallen kan het zijn dat er andere afspraken zijn gemaakt over het uitbetalen van overwerk. Het is daarom belangrijk om te weten wat er in jouw contract staat over overwerk en de vergoeding die hierbij hoort.

Het kan ook voorkomen dat je in vrije tijd gecompenseerd wordt voor overwerk, in plaats van dat je deze uren uitbetaald krijgt. Het is belangrijk om te weten dat het uitbetalen van gemaakte overuren vastgelegd moet worden in je loonstrook en dat er belasting over betaald moet worden.

In sommige gevallen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een belastingvrije vergoeding voor gemaakte overuren. Het is daarom belangrijk om goed te informeren bij je werkgever of de belastingdienst over de regels en wetten rondom het uitbetalen van overwerk.

Aanpassen van je contract bij structureel overuren

Als je structureel overuren maakt, kan het zijn dat je jouw contract wilt aanpassen. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan met je werkgever en duidelijke afspraken te maken over het aantal overuren dat je maakt en hoe deze uren uitbetaald worden. Het aanpassen van je contract kan voordelen hebben, zoals een hoger salaris of meer vrije tijd.

image-1200x627-Nov-13-2023-08-52-50-2262-AM

Minuren en overuren na ontslag

Als je wordt ontslagen, heb je recht op een uitbetaling van je opgebouwde overuren. Dit geldt niet voor minuren, tenzij dit anders is afgesproken in je contract. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het uitbetalen van overuren en minuren als je van plan bent om van baan te veranderen.

In sommige gevallen kan het zijn dat je werkgever verplicht is om je overuren uit te betalen bij ontslag, bijvoorbeeld als dit is vastgelegd in de CAO. Het is daarom verstandig om goed te informeren bij je werkgever of vakbond over de regels en wetten rondom minuren en overuren na ontslag.

Correcte urenregistratie

Het op de juiste manier registreren van uren en overuren is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Door de uren en overuren goed te registreren voorkom je discussies en misverstanden over overwerk.

Dit is niet alleen belangrijk voor de werknemer die op deze manier de zekerheid heeft dat hij of zij de juiste vergoeding krijgt voor overwerk, maar ook voor de werkgever die zo gemakkelijker kan voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent werktijden en het uitbetalen van overuren.

Het gebruik van urenregistratie software, zoals Shiftbase, is hierbij van groot belang. Deze software maakt het niet alleen gemakkelijk om de gewerkte uren bij te houden, maar zorgt er ook voor dat alle uren correct en overzichtelijk worden geregistreerd. Op deze manier staat het aantal gewerkte uren vast in de software en is er geen ruimte voor discussie over de juistheid van de urenregistratie.

Voor werkgevers biedt het gebruik van urenregistratie software ook vele voordelen. Zo is het gemakkelijker om te voldoen aan de regels en wetten omtrent werktijden en het uitbetalen van overuren. Daarnaast biedt de software inzicht in de productiviteit en efficiëntie van medewerkers, waardoor er beter gestuurd kan worden op de personeelsplanning en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: Overwerk
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.