Arbeidstijdenwet: regels, wetten en hoe je hieraan voldoet

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 26 maart 2024
Twee mannen die een schort aanhebben en lunchen op een trap

De Arbeidstijdenwet speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de juiste balans tussen arbeids- en rusttijden, en met de recente wijzigingen in het arbeidsrecht is het essentieel dat zowel werkgevers als werknemers op de hoogte zijn van de bijbehorende regels. In Nederland is de Arbeidstijdenwet (ATW) een belangrijke wetgeving die de werktijden van werknemers reguleert en ervoor zorgt dat zij voldoende rust krijgen. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers op de hoogte zijn van deze wet en de bijbehorende regels om zo te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. In dit artikel gaan we dieper in op de Arbeidstijdenwet en de regels die hierbij komen kijken, evenals wie er precies onder deze wetgeving vallen en wat er geregeld wordt. Ook zullen we bespreken hoe je als werkgever of werknemer kunt voldoen aan de regelgeving van de Arbeidstijdenwet.

Waar staat de arbeidstijdenwet voor?

De Arbeidstijdenwet is in het leven geroepen om de werktijden van werknemers te reguleren en te zorgen voor voldoende rust en herstel. Werkgevers zijn verplicht om zich aan deze wet te houden en ervoor te zorgen dat werknemers niet te veel en niet te lang werken. De wet geldt voor alle werknemers in Nederland, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn.

De Arbeidstijdenwet bevat regels met betrekking tot de maximale arbeidstijd per dag en per week, de minimale rusttijden tussen werkdagen en de maximale werktijden in de avond, nacht en werken op zondag. Het is van cruciaal belang dat werkgevers en werknemers bewust zijn van de geldende regels en bepalingen om ervoor te zorgen dat werknemers hun arbeid verrichten binnen de vastgestelde grenzen voor maximale werktijden en rusttijden. Voor jeugdige werknemers gelden er afwijkende regels en voor werknemers van 18 jaar en ouder geldt een maximum aantal nachtdiensten per week. Ook zijn er speciale regels voor werknemers die werken in ploegendienst of in consignatie.

Naast deze regels biedt de Arbeidstijdenwet ook bescherming voor zwangere vrouwen en werknemers die extra belastende werkzaamheden verrichten. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te informeren over de geldende regels en om zich te houden aan de bepalingen uit de wet.

Zoals de tekst benadrukt, is de Arbeidstijdenwet een essentiële wetgeving voor werkgevers, houdende bepalingen die ervoor zorgen dat werknemers voldoende rust en bescherming krijgen—en met recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen in gedachten—is het van cruciaal belang voor werkgevers om up-to-date te blijven en zich aan te passen aan de veranderende regelgeving.

Voor wie is de Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op alle werknemers in Nederland, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn. Dit betekent dat zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen zich aan de wet moeten houden. Ook gelden de regels van de Arbeidstijdenwet voor gedetacheerden en uitzendkrachten die in Nederland werkzaam zijn.

Binnen de wet zijn er speciale regels voor jongeren die werken, zoals werktijden die zijn aangepast aan hun leeftijd en de verplichting om hen extra te beschermen tegen gevaarlijke situaties. Daarnaast zijn er aparte regels voor zwangere vrouwen en werknemers die extra belastende werkzaamheden verrichten, zoals werken in de nacht of werken met gevaarlijke stoffen.

De Arbeidstijdenwet is erop gericht om werknemers te beschermen tegen te lange werktijden en te weinig rust. Door zich aan de regels te houden, kunnen werkgevers bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving voor hun werknemers.

Regels arbeidstijden en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat regels met betrekking tot de maximale arbeidstijd per dag en per week, de minimale rusttijden tussen werkdagen en de maximale werktijden in de avond, nacht en op zondagen. Werkgevers zijn verplicht om deze regels na te leven om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust krijgen en niet te veel en te lang werken. In het kader van de Arbeidstijdenwet zijn er specifieke afwijkende regels van toepassing voor jeugdige werknemers, waarbij de werktijden zorgvuldig zijn aangepast aan hun leeftijd en veiligheid boven alles gaat.

Werktijden voor jongeren

Voor werknemers van 18 jaar en ouder geldt een maximum aantal nachtdiensten per week. Zo mag een werknemer maximaal vijf nachtdiensten per week werken. Voor werknemers die in ploegendienst werken (bijvoorbeeld 2 ploegendienst), gelden er aanvullende regels met betrekking tot de werk- en rusttijden. Zo moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers voldoende aaneengesloten weken rust krijgen en dat zij minimaal twee vrije zondagen per maand hebben.

Werkgevers zijn verplicht om werknemers een pauze te geven als zij langer dan vijf en een half uur achter elkaar werken. Deze pauze moet minimaal dertig minuten duren en mag niet worden ingekort. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden aanvullende regels met betrekking tot de pauzes die zij moeten krijgen.

Wanneer geldt de Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet geldt niet alleen tijdens reguliere werkdagen, maar ook bij bijzondere omstandigheden zoals overwerk, ploegendiensten en consignatiediensten. Werkgevers zijn verplicht om zich aan de regels te houden en ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust krijgen en niet te veel en te lang werken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Arbeidstijdenwet niet alleen geldt voor werknemers, maar ook voor werkgevers. In geval van overtredingen van de Arbeidstijdenwet, zoals het niet naleven van de maximale werktijden, kan een werkgever verplicht worden om een proces-verbaal op te maken, wat tot juridische consequenties kan leiden. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij zich aan de wet houden en werknemers voldoende rust en bescherming bieden.

Nieuwe wetten arbeidsrecht

Naast de Arbeidstijdenwet zijn er nog andere wetten die van belang zijn voor werkgevers en werknemers. Zo zijn er recentelijk nieuwe wetten in het arbeidsrecht geïntroduceerd die ook gevolgen hebben voor de arbeidstijden en rusttijden van werknemers. Hieronder volgt een overzicht van enkele van deze wetten:

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken biedt werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsuren aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld vragen om thuis te werken, om minder uren te werken of om hun werktijden aan te passen. Werkgevers zijn verplicht om deze verzoeken serieus te nemen en te overleggen met de werknemer over de mogelijkheden.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil de overheid de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeidscontracten verkleinen. De Arbeidstijdenwet komt deels overeen met andere recente wetten in het arbeidsrecht, zoals de Wet flexibel werken en de Wet arbeidsmarkt in balans, waarbij de focus ligt op het waarborgen van de arbeidstijden en rusttijden van werknemers in Nederland. De wet heeft onder andere gevolgen voor de arbeidstijden en rusttijden van werknemers met flexibele arbeidscontracten, zoals oproepkrachten en payrollwerknemers. Zo zijn werkgevers verplicht om oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren op te roepen en om oproepkrachten na een jaar een vast contract aan te bieden.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is bedoeld om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De wet geldt voor werknemers die in Nederland gedetacheerd zijn, maar in dienst zijn bij een buitenlandse werkgever. Werkgevers zijn verplicht om zich aan de Nederlandse arbeidstijdenwet te houden en om dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als Nederlandse werkgevers.

Boetes voorkomen

Het is belangrijk dat werkgevers al vanaf het begin van het dienstverband van een werknemer duidelijk inventariseren of er sprake is van nevenarbeid. Het is aan te raden dat ook in de arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken hierover worden benoemd. Dit wordt een nevenwerkzaamhedenbeding genoemd, eventueel met bijbehorende boeteclausule.

Daarnaast is het verstandig om te zorgen voor een goede registratie van tijden van arbeid en tijden van rust. Er mag vrije invulling gegeven worden aan de manier van registreren, mits opvolging van de wet aangetoond kan worden wanneer de Inspectie SZW controle uitvoert.

Mocht het voor een werkgever lastig zijn hier goed toezicht op te houden, bestaat ook de mogelijkheid van het gebruik van slimme roosters. Deze roosters worden doorlopend gecontroleerd op naleving van de ATW. Indien door omstandigheden de verwachting bestaat dat bij een doorlopend dienstverband de ATW overtreden zal worden, kan een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend volgens de wet.

Door gebruik te maken van een ATW controle in het werkrooster, voorkom je boetes op een later moment.

Voldoen aan regelgeving

Om te voldoen aan de regelgeving rondom arbeidstijden is het van belang dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de geldende regels en deze ook daadwerkelijk naleven. Het kan echter lastig zijn om dit handmatig bij te houden, zeker wanneer er sprake is van meerdere werknemers en verschillende diensten en roosters.

Gelukkig zijn er tegenwoordig handige tools en software beschikbaar die het makkelijker maken om te voldoen aan de wetgeving. Zo kunnen werkgevers met Shiftbase eenvoudig de werktijden en pauzes van hun werknemers bijhouden. Shiftbase houdt automatisch het aantal gewerkte uren en pauzes in de gaten en geeft een alert wanneer een werknemer te veel uren dreigt te maken. Zo kan er tijdig worden ingegrepen en kunnen werkgevers voorkomen dat werknemers te veel en te lang werken.

Door gebruik te maken van software zoals Shiftbase voor de personeelsplanning en urenregistratie, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat zij voldoen aan de regelgeving en dat hun werknemers voldoende rust en bescherming krijgen. Het is dan ook zeker aan te raden om als werkgever te investeren in dergelijke tools en software, zodat je de veiligheid en gezondheid van je werknemers kunt waarborgen. Benieuwd hoe Shiftbase werkt? Probeer het nu 14 dagen gratis.

Voor de werkgever is het van cruciaal belang om te begrijpen dat de Arbeidstijdenwet niet alleen geldt voor werknemers, maar ook voor henzelf; een werkgever werkt actief samen met werknemers om te zorgen voor naleving van deze wet en om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen.

Zorg er als werkgever voor dat je op de hoogte bent van de Arbeidstijdenwet en hoe deze van invloed kan zijn op de werktijden van je werknemers, om zo een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen.

Beheer makkelijk de <u>gewerkte uren</u> je personeel

Beheer makkelijk de gewerkte uren je personeel

  • Makkelijk in- en uitklokken
  • Automatisch toeslagen berekenen
  • Koppeling met salarisadministratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Wetgeving
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.