Sleutelvaardigheden in je organisatie ontwikkelen

Signifiante waarden voor sleutelvaardigheden

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen welke sleutelvaardigheden nodig zijn voor het succes van jouw onderneming. In dit artikel leer je hoe het 7s model van McKinsey je kan helpen bij het identificeren en ontwikkelen van deze vaardigheden. We bespreken zowel harde factoren, zoals ict systemen en financiële systemen, als zachte factoren, zoals communicatieve vaardigheden en gedeelde waarden. Je krijgt inzicht in hoe een interne analyse je kan helpen bij het verbeteren van interne processen en systemen.

Wat zijn sleutelvaardigheden?

Sleutelvaardigheden zijn de competenties en bekwaamheden die je medewerkers nodig hebben om effectief te presteren binnen je organisatie. Ze vormen de basis voor het bereiken van je doelstellingen en het bevorderen van een productgerichte benadering. Deze vaardigheden variëren van technische kennis van ict systemen tot communicatieve vaardigheden en gedeelde waarden.

Door interne processen en systemen goed te begrijpen, kun je beter inspelen op de behoeften van je onderneming. Het onderscheiden van harde elementen, zoals financiële systemen en structuren, en zachte elementen, zoals motivaties en waarden, helpt bij het creëren van een goed functionerende organisatie.

Sleutelvaardigheden zorgen ervoor dat alle aspecten van je bedrijf, van personeel en management tot procedures en ontwikkelingsstrategieën, op elkaar aansluiten. Dit leidt tot een procesgerichte cultuur waarin iedereen werkt volgens vastgestelde standaards en gedeelde doelen.

Het 7s model van McKinsey

Het 7s model van McKinsey helpt je om een diepgaande interne analyse van je organisatie uit te voeren. Dit model richt zich op zeven factoren die bepalend zijn voor succes: structuur, strategie, systemen, stijl, personeel, vaardigheden en gedeelde waarden.

Met deze aanpak kun je zowel harde factoren, zoals strategisch plan en ict systemen, als zachte factoren, zoals shared values en managementstijl, evalueren. Door deze verschillende factoren te beoordelen, zie je hoe goed ze op elkaar aansluiten en waar verbeteringen nodig zijn.

Wat is het 7s model van mckinsey?

  1. Structuur

  2. Strategie

  3. Systemen

  4. Stijl

  5. Personeel

  6. Vaardigheden

  7. Gedeelde waarden (Shared Values)

Human resource management vertelt over sleutelvaardigheden

Structuur

De structuur van je organisatie beschrijft hoe de organisatie is ingericht. Dit omvat de hiërarchie, afdelingen, en de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een duidelijke structuur helpt je om efficiënter te werken en zorgt ervoor dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

Strategie

De strategie omvat het plan dat je hebt om je doelstellingen te bereiken en competitief te blijven in de markt. Dit omvat lange-termijndoelen, actieplannen, en middelen die je inzet om succesvol te zijn. Een goed doordachte strategie zorgt ervoor dat je organisatie een duidelijke richting heeft en zich kan aanpassen aan veranderingen in de markt.

Systemen

Systemen zijn de dagelijkse processen en procedures die de werking van je organisatie ondersteunen. Dit omvat alles van ict systemen en financiële systemen tot kwaliteitscontrole en klantenservice. Goed functionerende systemen zorgen ervoor dat je organisatie efficiënt werkt en in staat is om consistent hoge kwaliteit te leveren.

Stijl

De stijl van management en de manier waarop leiderschap wordt uitgeoefend binnen je organisatie vormen een belangrijke zachte factor. Dit heeft invloed op de bedrijfscultuur, medewerkersmotivatie, en de manier waarop beslissingen worden genomen. Een effectieve managementstijl kan helpen om een positieve werkcultuur te creëren en medewerkers te inspireren.

Personeel

Personeel verwijst naar de mensen in je organisatie en hun algehele capaciteiten, competenties en opleidingsniveau. Het is belangrijk om de juiste mensen in dienst te hebben en te investeren in hun ontwikkeling. Goed opgeleid en gemotiveerd personeel is essentieel voor het succes van je organisatie.

Vaardigheden

De specifieke vaardigheden en expertise die je werknemers bezitten en nodig hebben om hun taken effectief uit te voeren, zijn van groot belang. Dit omvat zowel technische vaardigheden als zachte vaardigheden zoals communicatie en teamwork. Door te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden zorg je ervoor dat je personeel in staat is om bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Gedeelde waarden (Shared Values)

Gedeelde waarden zijn de kernwaarden en centrale overtuiging die de cultuur van je organisatie vormen en richting geven aan het gedrag van je werknemers. Deze waarden zijn de basis van de bedrijfscultuur en beïnvloeden hoe medewerkers met elkaar en met klanten omgaan. Sterke gedeelde waarden zorgen voor een samenhangende en gemotiveerde werkomgeving.

Interne analyse

Een gedegen interne analyse is een belangrijke stap om de huidige staat van je organisatie te begrijpen. Door interne processen en ict systemen te onderzoeken, kun je beoordelen hoe goed je bedrijf functioneert en waar verbeteringen nodig zijn. Deze analyse helpt je om zowel harde factoren, zoals financiële systemen en vastgestelde standaards, als zachte factoren, zoals gedeelde waarden en motivatie, te identificeren.

Een effectieve interne analyse kijkt ook naar de wijze waarop je organisatie zich ontwikkelt en hoe verschillende afdelingen samenwerken. Door processen te documenteren en systemen bij te houden, krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van je onderneming. Dit leidt tot een beter strategisch plan en een organisatiestructuur die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Shared values genoemd tussen medewerkers

 

Harde en zachte factoren

Als werkgever is het belangrijk om zowel harde als zachte factoren binnen je organisatie te begrijpen en te beheren. Harde factoren zijn tastbare elementen zoals de organisatiestructuur, ict systemen, financiële systemen en vastgestelde standaards. Deze factoren zijn vaak gemakkelijk te meten en te documenteren.

Zachte factoren, daarentegen, zijn meer abstracte zaken zoals gedeelde waarden, stijl van management, en communicatieve vaardigheden van je personeel. Deze elementen zijn moeilijker te kwantificeren maar spelen een significante rol in het succes van je onderneming. Ze beïnvloeden de manier waarop medewerkers samenwerken en zich ontwikkelen binnen de organisatie.

Ontwikkelen van sleutelvaardigheden

Om de groei en het succes van je onderneming te waarborgen, is het ontwikkelen van sleutelvaardigheden bij je personeel van groot belang. Begin met het vaststellen van de huidige competenties en opleidingsniveaus binnen je team. Voer een interne analyse uit om te bepalen welke vaardigheden ontbreken en waar verbetering nodig is.

Investeer in gerichte opleidingen en trainingen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Zorg ervoor dat je personeel de kans krijgt om hun communicatieve vaardigheden, technische kennis van ict systemen en andere relevante competenties te verbeteren. Door continu te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers, verhoog je de toegevoegde waarde en motivatie binnen je organisatie.

Procesgerichte en productgerichte benadering

Bij het optimaliseren van je organisatie is het belangrijk om zowel een procesgerichte cultuur als een productgerichte benadering te integreren. Een procesgerichte cultuur richt zich op het verbeteren van interne processen, het documenteren van procedures en het bijhouden van systemen. Dit zorgt ervoor dat elke stap in je bedrijfsvoering efficiënt en effectief verloopt.

Een productgerichte benadering legt daarentegen de nadruk op het leveren van de beste kwaliteit producten en diensten aan je klanten. Dit vereist dat je personeel beschikt over de juiste vaardigheden en kennis, en dat ze werken volgens vastgestelde standaards. Het is essentieel dat je zowel de harde factoren, zoals financiële systemen en ict systemen, als de zachte factoren, zoals gedeelde waarden en communicatieve vaardigheden, op elkaar afstemt.

Conclusie

Het continue ontwikkelen van sleutelvaardigheden binnen je organisatie is van groot belang om succes op lange termijn te waarborgen. Door een interne analyse uit te voeren en het 7s model van McKinsey toe te passen, kun je zowel harde als zachte factoren identificeren en verbeteren. Zorg ervoor dat je zowel de harde elementen, zoals financiële systemen en ict systemen, als de zachte elementen, zoals gedeelde waarden en communicatieve vaardigheden, aandacht geeft.

Investeer in gerichte opleidingen en trainingen om de vaardigheden van je personeel te ontwikkelen en een cultuur van continue verbetering te bevorderen. Stimuleer samenwerking en zorg ervoor dat je processen gedocumenteerd en systemen bijgehouden worden. Dit zorgt ervoor dat alle aspecten van je organisatie, van strategie en structuur tot processen en procedures, op elkaar aansluiten en bijdragen aan het behalen van je doelstellingen.

Personeel
Topic: Personeel
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.