Stukloon: voor- en nadelen onder de loep

Man tilt kratten op de markt

In dit artikel bespreken we een iets minder bekend betalingssysteem, dat de manier waarop mensen werken volledig kan veranderen. Ontdek hoe stukloon een verschil maakt, wat het een aantrekkelijke manier maakt om uit te betalen, en waar je voor moet waken bij de implementatie ervan.

Wat is stukloon?

Een stukloon is een manier om werknemers te betalen op basis van de hoeveelheid arbeid die ze verrichten, in plaats van het aantal gewerkte uren.

Dit betekent dat werknemers een vast bedrag ontvangen voor elke taak of eenheid die ze voltooien. Hoe meer taken of eenheden een werknemer voltooit, hoe meer ze daarmee verdienen.

Stukloon biedt zowel werkgevers als werknemers bepaalde flexibiliteit. Werkgevers kunnen hun kosten beter beheersen, terwijl werknemers de mogelijkheid hebben om meer te verdienen door efficiënter te werken.

Verplichtingen

Wanneer je werknemers op basis van stukloon betaalt, moet je bewust zijn van bepaalde verplichtingen. Zo kunnen werknemers een verzoek indienen om meer informatie te krijgen over hoe het stukloon precies wordt berekend. Conform de regels van sociale zaken, is de werkgever verplicht deze informatie te verstrekken.

Ook dient het stukloon dat aan werknemers wordt betaald, ten minste gelijk te zijn aan het wettelijk minimumloon voor de volledige werkweek.

Een goede administratie is onmisbaar omdat dit ervoor zorgt dat de uitbetaling van stukloon correct plaatsvindt en onderbetaling kan worden voorkomen. Onderbetaling leidt in dit geval niet alleen tot ontevreden medewerkers, maar het kan ook serieuze juridische gevolgen hebben.

Sector afhankelijk

Een stukloon regeling kan vooral voordelig zijn in sectoren waar het moeilijk is om de productiviteit van werknemers te meten op basis van de gewerkte uren. Enkele van deze sectoren zijn:

 • Landbouw: Bijvoorbeeld plukken van fruit, oogsten van gewassen of het sorteren van groenten waarbij het aantal eenheden dat wordt geproduceerd beter meetbaar is dan de gewerkte uren.

 • Productie: Vooral in fabrieken waar productie- of assemblagelijnen zijn, waarbij het aantal eenheden dat wordt geproduceerd een directe indicator is van de productiviteit.

 • Logistiek en distributie: Het vullen van bestellingen, het sorteren van pakketten of het laden en lossen van vracht, waarbij de efficiëntie van werknemers kan worden gemeten aan de hand van de voltooide taken.

 • Detailhandel: Bijvoorbeeld in verkoopfuncties waar werknemers provisie kunnen verdienen op basis van verkochte producten.

 • Dienstensector: Zoals schoonmaakdiensten waar de voltooide taken zoals aantal gereinigde ruimtes of oppervlakken een maatstaf zijn voor de productiviteit.

Stukloon kan ook handig zijn voor werkgevers die fluctuerende werkbelastingen hebben, of die werknemers willen aanmoedigen om sneller en productiever te werken.

Beloningen

Een 13e maand, zoals in sommige sectoren gebruikelijk is, is een extra beloning voor werknemers. Dit bedrag moet overeenkomen met de arbeidsregels, en het salaris dat een werknemer verdient op basis van zijn of haar prestaties.

Een prestatiebeloning en provisie zijn nog andere manieren waarop werknemers betaald kunnen worden bovenop hun basisloon. Deze moeten echter ook worden meegenomen in de berekening van het totale betaalde bedrag om ervoor te zorgen dat werknemers een eerlijke beloning ontvangen voor hun arbeid.

Man zit voor een naaimachine en voert er een leren riem doorheen.

Voordelen en uitdagingen

Het implementeren van stukloon kan aantrekkelijk zijn om de volgende redenen:

 • Productiviteitsstimulans: Werknemers worden gestimuleerd om meer taken te voltooien, wat de productiviteit kan verhogen.

 • Kostenbeheersing: Werkgevers kunnen de kosten beter beheersen, omdat ze betalen op basis van prestaties in plaats van uren.

 • Flexibiliteit: Het biedt werknemers de flexibiliteit om hun werksnelheid te bepalen, wat hun werktempo kan aanpassen aan hun capaciteiten.

 • Meetbare prestaties: Taken zijn meetbaar, wat duidelijkheid geeft over de gepresteerde arbeid en de beloning ervoor.

Uitdagingen

Ook zijn er natuurlijk aspecten waar je voor moet waken, waaronder:

 • Onderbetaling: Als de tarieven niet eerlijk zijn vastgesteld, kunnen werknemers onderbetaald worden. Zorg dat je rondkijkt bij concurrentie om te zien wat ze betalen. Zo kun je werknemers een competitief en eerlijk salaris aanbieden.

 • Kwaliteitsvermindering: Werknemers kunnen zich haasten om taken te voltooien, wat de kwaliteit van het werk kan verminderen. Ook kan het een competitieve omgeving tot stand brengen tussen werknemers om meer taken te voltooien. De kwaliteit van het werk kan ook hierdoor achteruit gaan

 • Complexiteit van administratie: Het vereist een zorgvuldige administratie om ervoor te zorgen dat het stukloon correct wordt berekend en betaald.

Een stukloonregeling opstellen in 4 stappen

Om je op weg te helpen, zetten we hieronder de stappen uiteen die je kunnen helpen bij het opstellen van een stukloon regeling:

1. Analyseer het werk: Identificeer de taken of eenheden waarvoor je werknemers wilt betalen op basis van stukloon. Zorg ervoor dat deze taken meetbaar zijn en duidelijk kunnen worden afgebakend.

2. Bepaal de tarieven: Stel een tarief vast dat je bereid bent te betalen voor elke taak of eenheid. We raden je aan met de volgende aspecten rekening te houden bij het bepalen van het loon:

 • Minimumloon: zorg ervoor dat het loon dat je minstens minimumloon betaalt voor elke taak of eenheid niet lager is dan het wettelijk minimumloon. Bekijk hier de exacte bedragen

 • Competitiviteit: onderzoek de tarieven die andere werkgevers betalen voor vergelijkbare taken of eenheden. Zorg ervoor dat jouw tarieven concurrerend zijn om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden.

 • Productiviteit: houd rekening met de verwachte productiviteit van werknemers bij het bepalen van het loon. Als je verwacht dat werknemers een bepaalde hoeveelheid taken of eenheden per uur kunnen voltooien, moet het loon hierop worden afgestemd.

 • Kostenbeheersing: zorg ervoor dat het loon dat je betaalt in verhouding staat tot de waarde van het werk dat wordt verricht. Overweeg de kosten van materialen, apparatuur en andere benodigdheden bij het bepalen van het loon.

3. Communiceer met werknemers: Leg stukloon uit aan je werknemers en bespreek de tarieven en verwachtingen. Zorg ervoor dat ze de regeling begrijpen en eventuele vragen of zorgen kunnen delen.

4. Monitor en evalueer: Houd de prestaties en productiviteit van werknemers in de gaten na het implementeren van stukloon. Evalueer regelmatig of de regeling effectief is en maak indien nodig aanpassingen.

Door deze stappen te volgen, kun je een stukloon regeling opstellen die zowel eerlijk is voor werknemers als kosteneffectief voor jou als werkgever.

Persoon vijlt een bijl en er vliegen vonken vanaf

Tips voor het succesvol implementeren van een stukloonregeling

Hier zijn een aantal tips die je kunt volgen om stukloon succesvol in te zetten binnen jouw bedrijf.

Betrek werknemers

Ga in gesprek met je werknemers en betrek ze bij het proces van het opstellen van de stukloonregeling. Dit vergroot de betrokkenheid en acceptatie van de regeling.

Zorg voor duidelijke communicatie

Communiceer de regeling duidelijk naar alle werknemers. Leg uit hoe de regeling werkt, wat er van hen wordt verwacht en welke voordelen het hen kan bieden. Noem hierbij vooral:

Flexibiliteit in werktempo

Stukloon biedt werknemers de vrijheid om hun eigen werktempo te bepalen, zolang ze binnen de gestelde kwaliteitsnormen blijven. Hierdoor kunnen ze de controle hebben over hun werkpatronen en meer autonomie ervaren.

Verdienpotentieel

Voor werknemers die efficiënt zijn in het uitvoeren van taken, kan stukloon betaling resulteren in een hoger inkomen dan wanneer ze een vast uurloon zouden ontvangen. Dit kan een extra stimulans zijn om zich te richten op productiviteit en prestaties.

Meer transparantie

Stukloon is vaak gebaseerd op duidelijke meetbare eenheden of taken. Dit kan transparanter zijn voor werknemers omdat ze direct zien hoeveel ze verdienen op basis van hun prestaties.

Train werknemers indien nodig

Als de stukloon regeling vereist dat werknemers nieuwe taken of methoden leren, zorg er dan voor dat ze de nodige training en ondersteuning krijgen om succesvol te kunnen werken.

Evalueer regelmatig

Blijf de stukloon regeling evalueren en bespreek dit regelmatig met je werknemers. Verzamel feedback en maak eventuele aanpassingen om ervoor te zorgen dat de regeling effectief blijft.

Stukloon in het kort

 • Met stukloon betaal je werknemers op basis van prestaties, niet op basis van gewerkte uren.

 • Een werkgever is hierbij verplicht om informatie over de opbouw van stukloon te verstrekken, ten minste het wettelijk minimumloon betalen en een goede administratie bijhouden.

 • Landbouw, productie, logistiek, detailhandel en dienstensector zijn gunstige sectoren voor stukloon.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel
Topic: Loon
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.