Brutoloon: alles wat de werkgever moet weten

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 13 maart 2024
Brutoloon: alles wat de werkgever moet weten - Shiftbase
10:12
Vrouw kijkt naar laptop

Als werkgever is het cruciaal om de details van je werknemers' salaris te begrijpen. Van het brutoloon dat op de loonstrook verschijnt tot het nettoloon dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt, het is een proces met verschillende premies en inhoudingen. Dit proces kan soms ingewikkeld lijken, vooral als je rekening houdt met aspecten zoals vakantiegeld, bonussen, de 13e maand, en verschillende sector-specifieke regelingen.

In dit artikel gaan we dieper in op de componenten van het loon, de verschillen tussen bruto en netto, wat er precies wordt ingehouden, en hoe je als werkgever de kosten kunt berekenen. We zullen je ook enkele voorbeelden geven van bruto naar netto berekeningen, zodat je een beter inzicht krijgt in hoe je werknemers' inkomen wordt berekend.

Dus of je nu een nieuwe baan aanbiedt of een bestaande loonstructuur herziet, dit artikel zal je helpen om het proces van bruto naar netto loon beter te begrijpen en te navigeren.

Wat is brutoloon?

Brutoloon is het volledige salaris dat je als werkgever betaalt aan je werknemer, vóór de aftrek van belastingen, premies voor volksverzekeringen, en andere inhoudingen. Het is als het ware het startpunt in de berekening van het netto salaris - het bedrag dat uiteindelijk op de bankrekening van de werknemer terechtkomt.

Het brutoloon bevat niet alleen het vaste loon, maar kan ook andere elementen omvatten zoals vakantiegeld, bonussen of een 13e maand, afhankelijk van de sector waarin je bedrijf zich bevindt en de specifieke arbeidsovereenkomst.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op de onderdelen van het brutoloon, en wat er precies van dit bedrag wordt ingehouden. Zo krijg je een beter beeld van hoe het bruto salaris uiteindelijk omgezet wordt in het netto salaris.

Onderdelen van het brutoloon

Basissalaris

Het basissalaris vormt de kern van het brutoloon. Dit is het vastgestelde bedrag dat de werknemer ontvangt voor het uitvoeren van zijn of haar functie. Afhankelijk van de sector en de specifieke rol, kan dit salaris worden berekend op basis van een uurloon of maandsalaris.

Vakantiegeld

Naast het basissalaris ontvangen de meeste werknemers in Nederland ook vakantiegeld. Dit is een extra bedrag, meestal 8% van het brutoloon, dat jaarlijks wordt uitbetaald. Vakantiegeld is een belangrijk onderdeel van het bruto salaris en moet in de berekening van het netto salaris worden opgenomen.

Bonussen of 13e maand

In sommige gevallen kan een werknemer ook recht hebben op bonussen of een 13e maand. Dit kan een prestatiebonus zijn, een eindejaarsuitkering of zelfs een winstuitkering, afhankelijk van de regelingen binnen je bedrijf.

Onkostenvergoedingen

Soms kunnen onkostenvergoedingen ook deel uitmaken van het brutoloon. Dit zijn vergoedingen die je werknemers ontvangen voor kosten die ze hebben gemaakt in het kader van hun werk, zoals reiskosten. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat niet alle onkostenvergoedingen belastbaar zijn, sommige kunnen netto worden uitbetaald.

Pensioenbijdragen

Hoewel pensioenbijdragen niet direct deel uitmaken van het brutoloon, zijn ze wel een belangrijk element om rekening mee te houden bij het bekijken van de totale kosten van een werknemer. In veel gevallen zal een deel van het brutoloon naar een pensioenfonds gaan, waarbij zowel de werkgever als de werknemer een bijdrage levert.

Dit zijn slechts enkele van de onderdelen die het brutoloon kunnen vormen. Het is belangrijk om te onthouden dat de exacte samenstelling van het brutoloon kan variëren, afhankelijk van de specifieke arbeidsovereenkomst en de sector waarin je bedrijf zich bevindt.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Als je in de wereld van lonen en salarissen duikt, kom je vaak de termen 'bruto' en 'netto' tegen. Maar wat is het verschil tussen deze twee?

Het antwoord ligt in de belastingen en premies. Je brutoloon is het totale bedrag dat je als werkgever toezegt aan je werknemer, inclusief vakantiegeld, eventuele bonussen en een 13e maand. Het is het startpunt van de salarisberekening.

Het nettoloon daarentegen is wat je werknemer uiteindelijk op zijn bankrekening ontvangt na de inhoudingen op het brutoloon. Deze inhoudingen omvatten onder andere loonheffing, premies voor volksverzekeringen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw), en mogelijk een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

In eenvoudige termen, het brutoloon is wat jij als werkgever betaalt, en het netto loon is wat je werknemer daadwerkelijk ontvangt. Maar hoe wordt deze transformatie van bruto naar netto precies berekend? Dat is een vraag waar we in de volgende secties dieper op in zullen gaan. We zullen ook kijken naar een handige tool, de bruto-netto calculator, die je kan helpen bij het maken van deze berekeningen.

Wat wordt er precies ingehouden?

netto omrekenen, netto inkomen, netto overhoudt, fulltime maandsalaris,

Van het bruto naar het netto loon, er zijn verschillende inhoudingen die plaatsvinden. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

 • Loonbelasting: Dit is de belasting die wordt geheven op het inkomen uit werk en woning. Het percentage van de loonbelasting hangt af van de hoogte van het inkomen.

 • Premie volksverzekeringen: Deze premies dekken verzekeringen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), en de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is hier automatisch voor verzekerd.

 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): Deze bijdrage is voor de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Werkgevers betalen deze bijdrage over het loon van hun werknemers.

 • Pensioenpremie: Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en het pensioenfonds kan er een deel van het brutoloon worden ingehouden voor pensioenopbouw.

 • Bijdrage voor de werknemersverzekeringen: Deze premies worden betaald voor verzekeringen tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Dit zijn de belangrijkste inhoudingen die van het bruto loon worden afgetrokken om tot het netto loon te komen. Het is belangrijk om op te merken dat de exacte percentages en bedragen kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van het inkomen, de sector waarin je bedrijf actief is en individuele werknemersomstandigheden.

Brutoloon - kosten voor de werkgever

Het brutoloon is slechts een deel van de totale kosten die een werkgever maakt voor een werknemer. Naast het brutoloon zijn er vaak ook andere kosten verbonden aan het in dienst hebben van een werknemer. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

 • Premies werknemersverzekeringen: Dit zijn verzekeringen die de werkgever betaalt om de werknemer te beschermen tegen bepaalde risico's, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Denk hierbij aan de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de ZW (Ziektewet).

 • Pensioenbijdragen: Veel werkgevers betalen een deel van de pensioenbijdragen van de werknemer. Deze bijdragen variëren sterk per sector en per pensioenregeling.

 • Overige kosten: Dit kunnen zaken zijn zoals de kosten van opleiding en ontwikkeling, reiskostenvergoedingen, en eventueel de kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto van de zaak of een mobiele telefoon.

Rekenvoorbeeld

Laten we nu eens kijken naar een rekenvoorbeeld voor een werknemer die €3000 bruto per maand verdient.

Stel, we hebben de volgende percentages (dit zijn geschatte gemiddelden en kunnen in werkelijkheid variëren):

 • Premies werknemersverzekeringen: 6,77%

 • Pensioenbijdrage: 5%

 • Overige kosten (opleiding, reiskosten, etc.): 3%

De berekening van de totale kosten zou dan als volgt zijn:

 1. Premies werknemersverzekeringen: €3000 * 6.77% = €203.10

 2. Pensioenbijdrage: €3000 * 5% = €150

 3. Overige kosten: €3000 * 3% = €90

Totale kosten voor de werkgever: €3000 (brutoloon) + €203.10 (premies) + €150 (pensioen) + €90 (overige kosten) = €3443.10

 

Dit betekent dat de totale kosten voor de werkgever voor deze werknemer €3443.10 per maand zijn, terwijl het brutoloon van de werknemer €3000 is. Het verschil van €443.10 zijn de bijkomende kosten die de werkgever maakt bovenop het brutoloon.

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen

Om een beter beeld te krijgen van wat je daadwerkelijk op je bankrekening ontvangt, is het nuttig om enkele voorbeelden te bekijken van bruto naar netto berekeningen. Hier zijn een paar scenario's:

Voorbeeld 1: €3000 bruto per maand

Laten we beginnen met een bruto maandsalaris van €3000. Na de aftrek van loonheffing (ongeveer 37,35%), premies volksverzekeringen (ongeveer 27,65%), en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ongeveer 5,70%), zal het netto salaris rond de €2025 uitkomen. Dit is een indicatieve berekening, het exacte bedrag kan variëren.

Voorbeeld 2: €2000 bruto per maand

Met een brutoloon van €2000 per maand en dezelfde belastingtarieven en premies toegepast, zou het netto salaris ongeveer €1350 zijn.

Voor een preciezere berekening van het netto salaris op basis van je brutoloon, kun je een bruto-netto calculator gebruiken. Een eenvoudige calculator vind je op de website van independer.nl

Het is belangrijk op te merken dat deze berekeningen gebaseerd zijn op de gemiddelde belastingtarieven en premies. Het exacte netto inkomen kan variëren afhankelijk van persoonlijke factoren, zoals je leeftijd, je fiscale partnerstatus en eventuele heffingskortingen waarvoor je in aanmerking komt. Het is altijd raadzaam om een loonstrookje te controleren of een professional te raadplegen voor gedetailleerde informatie.

Je <u>werkrooster</u> op één centrale plek!

Je werkrooster op één centrale plek!

 • Snel roosters maken
 • Inzicht in de loonkosten
 • Overal toegang via de app
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: Loon
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.