De voordelen van tijdregistratie software

Veel bedrijven houden de tijdregistratie bij in Excel. Om het overzicht te behouden en fouten te voorkomen, kunt u kiezen voor de online tijdregistratie software van Shiftbase. Hierin kunnen gewerkte uren op verschillende manieren worden bijgehouden. Dit kan met een tijdregistratieformulier, tikklok of in de app!

Klokken Shiftbase

In- en uitklokken

Gewerkte uren kunnen geregistreerd worden door middel van in- en uitklokken. Klokken kan met de mobiele app, desktopcomputer of tikklok. Door gebruik te maken van klokken is real-time inzichtelijk welke medewerkers er aan het werk zijn en wat de actuele loonkosten bedragen.

 • Klokken vanaf iedere locatie

 • Klokken op basis van IP-adres of Geolocatie

 • Automatisch kloktijden afronden

 • Automatisch uitklokken na x tijd

Handmatige urenregistratie

Handmatig

Gewerkte uren kunnen handmatig via de computer of app worden geregistreerd. Zodra werktijden zijn opgeslagen, zijn deze zichtbaar in het tijdregistratieformulier. Hier kunnen de uren eventueel worden aangepast en worden goedgekeurd.

Automatisch overnemen van rooster

In de instellingen van de software kunt u ervoor kiezen dat uren uit het rooster overgenomen worden naar de tijdregistratie. Hierdoor hoeven medewerkers zelf geen uren toe te voegen. Een leidinggevende kan de geregistreerde uren aanpassen als er anders dan volgens het werkrooster is gewerkt.

Online tijdregistratie software

 • Automatische afronding

 • Automatische pauzeberekening

 • Automatische toeslagberekening

 • Automatisch uitklokken

Urenregistratie Dag Shiftbase
Plus min ShiftBase

Plus- en minuren

Plus- en minuren zijn de gewerkte en afwezige uren, vergeleken met de contracturen. Dit saldo wordt automatisch bijgehouden en veranderd bij iedere wijziging. Het handmatig uitrekenen van plus- en minuren behoort met Shiftbase tot het verleden!

 • Plus- en minuren worden automatisch berekend

 • Plus- en minuren-overzicht per dag en cumulatief

Toeslagen ShiftBase

Toeslaguren

In Shiftbase kunnen toeslagkaarten worden aangemaakt. Hierin kunnen per dag tijdvakken worden opgegeven met daaraan een toeslagpercentage gekoppeld. Door toeslagkaarten te koppelen aan een contracttype of dienst, worden de onregelmatigheidstoeslagen automatisch berekend.

 • Automatische berekening van onregelmatigheidstoeslagen

 • Naar eigen wens of CAO in te stellen

Vaardigheden

Uren goedkeuren

Alle gewerkte uren worden overzichtelijk in de software weergegeven, en zijn op ieder moment te goed te keuren. Dit kan op de computer of in de mobiele app.

Dag afsluiten

Op het moment dat alle geregistreerde gewerkte uren zijn nagekeken, dan kan de dag worden afgesloten. Op dat moment kunnen er geen uren meer toegevoegd en aangepast worden. Alleen medewerkers die de rechten hebben om een dag te openen, kunnen nog wijzigingen aanbrengen.

 • Overzichtelijk gewerkte uren nakijken

 • Gewerkte uren accorderen met de computer of in de mobiele app

Vestigingen

De software ondersteunt het gebruik van meerdere vestigingen. Per medewerker, per locatie kunnen toegangsrechten worden ingesteld.

Export

In de software zitten verschillende rapportages en koppelingen die gebruikt kunnen worden voor het verlonen van de medewerkers.

Conflicten

Wanneer een overlappende dienst of afwezigheid wordt geregistreerd, dan wordt dit aangegeven aan de hand van een conflictmelding.