Timeclock
Regelgeving

Europees hof verplicht urenregistratie met prikklok

Uitspraak van het Europese Hof: terug naar de tijdklok?

Het Europese Hof van Justitie veroorzaakte onlangs opschudding met een uitspraak die de tijdsregistratie van bedrijven in heel Europa zou kunnen beïnvloeden. Critici vrezen een terugkeer naar de ouderwetse prikklok.

Spaanse vakbond
Een Spaanse unie had Deutsche Bank voor de rechter gedaagd om de bank te verplichten de dagelijkse werkuren van haar werknemers vast te leggen. Volgens de vakbond was dit de enige manier om te zorgen voor een effectieve naleving van de geplande werktijden. Het systeem van de Spaanse vestiging registreerde alleen de overuren. De Spaanse rechtbank vroeg vervolgens om een ​​uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Volgens het Hof is het registreren van overuren echter niet voldoende om te voldoen aan Europese richtlijnen over werktijden. Het Hof verklaart daarom in een verklaring dat de lidstaten regelingen moeten treffen die werkgevers verplichten "een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer vast te leggen".

Volgens het Hof zijn de rechten van werknemers zonder een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem van tijdregistratie niet voldoende gewaarborgd. Ze vertrouwde ook op gegevens van de lokale rechtbank, waaruit bleek dat in 53,7% van de gevallen in Spanje de overuren die door werknemers worden gewerkt niet of niet volledig zijn geregistreerd.

De specifieke vorm van het systeem kan afhankelijk zijn van de sector en de specifieke kenmerken van het bedrijf. De bekende tijdklok kan een voorbeeld zijn van een dergelijk registratiesysteem, maar registratie is bijvoorbeeld ook mogelijk via een app. De lidstaten hebben de nodige vrijheid om tot een wettelijke regeling te komen.

Wat zijn de gevolgen
De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben, aangezien moderne werktijden niet altijd duidelijk zijn gedefinieerd en steeds meer locatie- en tijdonafhankelijk zijn. Europese werkgeversorganisaties zijn daarom kritisch en vrezen de administratieve rompslomp die volgens hen verband houdt met de terugkeer naar de ouderwetse prikklok.

De gevolgen voor Nederland zijn echter waarschijnlijk zeer beperkt, aangezien werkgevers al verplicht zijn om de werk- en rusttijden van werknemers vast te leggen volgens de Arbeidstijdenwet. Deze wet zal waarschijnlijk niet moeten worden gewijzigd.

De FNV-vakbond is niettemin verheugd over de uitspraak en zei tegen RTLZ: “Alle aandacht voor de Arbeidstijdenwet is welkom. Het is belangrijk dat werkgevers zich realiseren dat dezelfde regels gelden in de hele Europese Unie. Hoe meer aandacht er is, hoe expressiever de wet is. "

Hoewel het daarom onwaarschijnlijk is dat de uitspraak voor Nederlandse bedrijven veel nieuws oplevert, kan dit wel voor bedrijven in andere Europese landen zorgen maken. De wetgevers van de verschillende lidstaten wachten nu af hoe de regeling in de praktijk gestalte zal krijgen.

Aanbevolen voor jou

POS

Hoe krijg je meer inzicht in je omzetgegevens?

Bij ondernemen draait het eigenlijk allemaal om groei. Om innovatief zijn, om kansen pakken en om vooruitgang. Maar weet je ...

Beach

7 tips voor strandtenten voor het verhogen van de omzet

Strandtenten in Nederland zijn erg afhankelijk van het weer. Wanneer het in de zomermaanden slecht weer is, draaien de strandtenten ...

Mobile app

Nieuw: iPhone en Android app

Steeds meer mensen gebruiken hun telefoon voor het raadplegen van informatie. Zo ook de gebruikers van Shiftbase. Om deze groep ...