Overuren uitbetalen doe je zo in 2024

Man staat achter bar, terwijl ander personeel om hem heen beweegt.

In dit artikel bespreken we de nieuwe veranderingen die van toepassing zijn op overuren uitbetalen in 2024 en hoe je overuren toeslag berekent.

Vanaf 1 januari 2024 komen werknemers sneller in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding, bij overwerk dat aansluit aan de dagelijkse werktijd. In plaats dat werknemers minimaal een uur over moeten werken voordat ze aanspraak maken op een overwerkvergoeding, gelden in 2024 de volgende regels:

  • De werknemer krijgt betaald bij minimaal 15 minuten overwerken als zijn of haar werkdag die dag korter is dan 4 uur.

  • De werknemer krijgt betaald bij minimaal 30 minuten overwerken als zijn of haar werkdag die dag langer is dan 4 uur.

Is overuren uitbetalen verplicht?

Ja, en dat is maar goed ook! Het ene bedrijf verwacht dat werknemers regelmatig overuren maken, het andere bedrijf doet er alles aan om het te vermijden. Hoe dit er binnen bedrijven aan toe gaat, is vaak afhankelijk van de bedrijfscultuur.

Maar of jouw organisatie het nu aanmoedigt dat elke werknemer meer uren werkt, of dit uit de weg gaat voor het welzijn van werknemers—als werknemers overuren maken, moeten werkgevers het aantal overuren uitbetalen. Wat echter niet verplicht is, is het uitbetalen van een overwerkvergoeding.

Omdat werkgevers geen wettelijke verplichting hebben om overwerktoeslag te betalen, is het belangrijk dat werknemer hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Zorg er daarom voor dat alle afspraken hierover duidelijk in de cao of het personeelshandboek vermeld staat. Hierdoor begrijpt elke werknemer wat de specifieke regels en voorwaarden zijn, hoe hij of zij de overuren vergoed krijgt, en hoe hoog de vergoeding is.

Man is electronica aan het repareren.

Duidelijke afspraken zijn een must

Daarnaast kunnen werkgevers en werknemers natuurlijk altijd met elkaar overhandelen, vooral als er nergens specifieke afspraken staan vermeld over de precieze toeslag of het aantal extra uren die een werknemer moet maken.

Als het doen van extra werk over een periode van minimaal drie maanden regelmatig gebeurt, heeft de werknemer recht op een aangepast contract. Als een werkgever dit weigert kan een werknemer zelfs juridische acties overwegen.

Hoe kunnen overuren worden uitbetaald?


Hoe en werknemer zijn of haar overuren krijgt vergoed is afhankelijk van de werkgever. Dit kan op drie manieren:

Tijd-voor-tijd

Overuren kunnen worden gecompenseerd door extra vrije tijd toe te kennen aan de werknemer. Dit betekent dat de extra gewerkte uren worden omgezet in uren vrije tijd die de werknemer later kan opnemen. Bijvoorbeeld, als een werknemer vier extra uren heeft gewerkt, kan hij of zij recht hebben op vier uur extra vrije tijd op een ander moment, afhankelijk van de afspraken in de cao of bedrijfsregels.

Extra loon

Een andere manier om overuren te vergoeden is door werknemers extra loon te betalen voor de gewerkte uren buiten de normale werktijd. Dit betekent dat werknemers een hoger bedrag per uur ontvangen voor elk uur overwerk dat ze verrichten, bovenop hun standaard uurloon.

Het extra bedrag dat ze ontvangen, varieert afhankelijk van de afspraken in de cao of de overeenkomst tussen werkgever en werknemer.

Overwerktoeslag

Werknemers kunnen ook een speciale toeslag krijgen als extra vergoeding bovenop de normale loon voor elk uur overwerk dat ze verrichten. Deze toeslag is een extra percentage of bedrag bovenop het reguliere uurloon en wordt specifiek toegekend als compensatie voor het verrichte overwerk. De hoogte van deze toeslag kan variëren en is vastgelegd in de cao of overeenkomst tussen werkgever en werknemer.

Zorg ervoor dat je de gewerkte overuren van werknemers goed bijhoudt, om ervoor te zorgen dat ze eerlijk worden gecompenseerd. Software die je hier goed bij kan helpen is Shiftbase.

Shiftbase biedt handige functionaliteiten zoals automatische urenregistratie, waardoor werkgevers nauwkeurig kunnen monitoren hoeveel overuren werknemers maken, en hen op een eerlijke wijze kunnen belonen voor hun extra inspanningen. Probeer Shiftbase nu 14 dagen gratis en ervaar zelf hoeveel makkelijker het bijhouden van overuren kan zijn.

Twee mensen staan achter een bar en maken cocktails.

Overwerktoeslag berekenen

Soms komt het voor dat er een percentage over het maandsalaris wordt berekend voor overuren. Dit gebeurt meestal als hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Dit moet dan duidelijk in de cao vermeld staan. Stel dat Mike een maandsalaris heeft van € 2700 bruto voor een werkweek van 40 uur. De overwerktoeslag die in zijn specifieke cao is vastgesteld, is 0,20%. Zijn overwerktoeslag bereken je als volgt:

1. Bereken eerst het uurloon

Het uurloon wordt berekend door het maandsalaris te delen door het totale aantal gewerkte uren in een maand.

€ 2700 / (4 weken x 40 uur = 160 uur) = € 17 per uur.

2. Bereken nu de overuurtoeslag per half uur:

De overuurtoeslag wordt berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met het percentage overuurtoeslag.

€ 17 x 0,20 = € 3,40 per uur

3. Bereken nu de nieuwe uurloon inclusief overuurtoeslag

Het nieuwe uurloon inclusief de toeslag voor overuren bereken je door het standaard uurloon op te tellen bij de overuurtoeslag per uur, dus:

€ 17 + € 3,40 = € 20,40 per uur

In dit voorbeeld betekent een overuurtoeslag van 0,20% over het maandsalaris van € 2700 dat het nieuwe uurloon, inclusief de toeslag voor overuren, € 20,40 per uur zal zijn. Dit betekent een stijging van € 17 naar € 20,40 per uur voor elk uur overwerk.

De nieuwe drempelwaarde

Omdat Mike langer dan vier uur per dag werkt, heeft hij vanaf minimaal 30 minuten al recht op overwerktoeslag. Dus verdient hij voor elke 30 minuten overwerk een toeslag van € 10,20.

Persoon is hoog in de electriciteitskabels aan het werken.

Hoe wordt overwerk belast?

Wanneer je overuren uitbetaald in de vorm van extra loon, valt dit onder het belastbare inkomen. Dit omdat het als normale salaris wordt behandeld. Het is gelukkig niet zo dat uitbetaalde overuren zwaarder belast worden. Wel worden deze overuren in dezelfde belastingschijf (schijf 1) belast als de normale werkuren. Dit kan een percentage zijn van tussen de 37,10% en 49,50%, afhankelijk van hoe hoog het inkomen is.

Hogere belastingschijf

Het uitbetalen van overuren kan er dus voor zorgen dat je werknemer meer belasting betaalt. Wanneer dit gebeurt, valt enkel de vergoeding voor de overuren in de hogere belastingschijf en zal hij of zij daar dus meer van moeten afgeven.

Als dit niet goed uitkomt voor je werknemer, kan er afgesproken worden dat de overuren als tijd-voor-tijd worden uitbetaald. Gelukkig kan de algemene heffingskorting helpen de belastingdruk voor werknemers te verminderen.

Payroll
Onderwerp: Payroll NL / Overuren uitbetalen