Overuren uitbetalen 2023 - zo doe je dat!

Overuren uitbetalen, vakantiedagen uitbetalen belasting 2023, uitbetaling inkomstenbelasting 2023, pbl-uren uitbetalen berekenen

Het komt in het zakelijke leven regelmatig voor dat er overuren worden geregistreerd. Dit is voor de meeste mensen geen probleem, want deze uren worden gewoon vergoed. De uren die je teveel hebt gewerkt moeten meestal binnen het kalenderjaar worden uitbetaald of opgenomen.

Als je ervoor kiest om de overuren uit te laten betalen dan moet je hier belasting over betalen, maar om hoeveel belasting gaat het dan? Is het voordeliger om overuren uit te laten betalen of kies je voor tijd voor tijd? In dit artikel vertellen wij meer over het uitbetalen van overuren, hoe deze uren worden belast en geven wij een voorbeeld van de belastingberekening. 

In welke belastingschijf worden overuren belast? 

Overuren leveren je, als je daarvoor kiest, extra inkomen per maand op. Als je ervoor kiest om de uren uit te laten betalen, dan betaal je hier belasting over. De hoogte van de belasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De belastingschijf waarin het normale loon belast wordt, is ook dezelfde belastingschijf waarin overuren belast worden. In 2022 zijn er twee belastingschijven voor inkomsten uit werk en woning. Als jouw jaarinkomen maximaal € 68.508 is, dan betaal je 37,10% belasting. Met een jaarinkomen boven € 68.508 betaal je 49,50% belasting.

Voorbeeld belasting berekenen over overuren

Als je in 2022 een belastbaar jaarinkomen had van € 45.000 en daarbij € 3500 aan overuren hebt opgebouwd, dan vallen de overuren in de eerste belastingschijf van 37,10%. Je betaalt een bedrag van € 1298,50 aan belasting (3500 * 0,371 = 1298,50). Voor de belasting is er geen onderscheid tussen overuren en normaal werk, maar voor de pensioenregeling vallen overuren onder de categorie overige toeslagen. Je bouwt hierdoor ook pensioen op over de gewerkte overuren

Wat is tijd voor tijd?

Als je overuren maakt dan werk je meer uren dan er per week zijn opgenomen in het arbeidscontract. Als je dus 32 uur per week werkt volgens je contract, maar daadwerkelijk 40 uur werkt, dan bouw je 8 overuren per week op. Deze uren kunnen op verschillende manieren vergoed worden door de werkgever, en tijd voor tijd is daar één van. Bij tijd voor tijd kan je werkgever de overuren omzetten naar vrije tijd. Het is mogelijk om voor elk overgewerkt uur één uur als vrije tijd terug te krijgen, maar meestal wordt hier een toeslag bovenop geteld waardoor er anderhalf uur vrije tijd tegenover een gewerkt overuur staat. In het arbeidscontract of de cao staat meestal beschreven binnen welk tijdsbestek de opgebouwde vrije uren opgenomen moeten worden. 

Het is ook mogelijk dat overuren worden vergoed als loon. In dit geval betaalt de werkgever de opgebouwde overuren tegelijk met het normale salaris uit. Meestal staat één uur overwerken gelijk aan één uur meer loon. Het is ook mogelijk dat er een extra toeslag voor overwerk is opgenomen in het arbeidscontract of de cao van de branche waarin je werkt. In dit geval krijg je een toeslag die vergelijkbaar is met de toeslag die je op een gewerkte feestdag ontvangt.

De hoogariefte van het jaarinkomen kan invloed hebben op de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Daarom is het voor sommige mensen prettig als de vergoeding in tijd gegeven kan worden. Mocht je door overuren namelijk over de toeslaggrens heen gaan, dan heb je geen recht meer op toeslagen vanuit de overheid. Kijk daarom goed naar je persoonlijke situatie en bespreek of tijd voor tijd een optie is als dit in jouw voordeel is.

overuren met fiscaal voordeel, pbl uren uitbetalen, speciaal tarief belasting, loonheffing bijzonder tarief

Overuren worden niet zwaarder belast

Het is een algemene veronderstelling dat je meer belasting betaalt over de overuren die je werkt. Dit is niet het geval, want de overuren vallen in dezelfde belastingschijf als het normale salaris. Toch is er een verschil tussen normale en overgewerkte uren. Op het normale jaarsalaris ontvang je namelijk flinke kortingen, waaronder de algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Deze kortingen zorgen ervoor dat je minder belasting betaald over het normale salaris, dan door de Belastingdienst is aangegeven. Hierdoor lijkt het alsof de overuren met een hoger percentage belasting worden belast. In feite worden de overuren die je werkt normaal belast, en ontvang je een grote korting op de belasting die je betaalt over je normale salaris. Het is dus niet waar dat de uitbetaalde overuren zwaarder worden belast.  

Overuren uitbetalen of opnemen?

Of je jouw overuren beter kunt laten uitbetalen of opnemen is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kom je bijvoorbeeld door de overuren in de tweede schijf terecht, dan is het soms voordeliger om de overuren op te nemen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat het normale jaarloon precies uitkomt op € 68.508. Als je vervolgens overuren draait dan betaal je hier belasting over in de tweede belastingschijf. In dit geval is het voordeliger als je kunt kiezen voor een vergoeding in de vorm van tijd voor tijd.

Het is echter niet altijd mogelijk om te kiezen voor tijd voor tijd. Kijk daarom goed naar wat er in je cao of arbeidscontract staat over de vergoeding voor overuren. De Belastingdienst kijkt bij het belasten van de overuren naar het belastbare inkomen van het voorgaande jaar. Op basis hiervan schat de Belastingdienst in hoeveel belasting je moet betalen. Het gebeurt echter regelmatig dat er te veel of te weinig belasting wordt betaald, omdat overuren vaak onverwacht gedraaid worden. Heb je te weinig of juist te veel belasting betaald? Dan wordt dit bij de definitieve aanslag rechtgetrokken.

Overwerken is niet altijd verplicht

bijzonder tarief, bijzondere beloningen, aangifte inkomstenbelasting, belasting inhouden, reguliere loon

In de wet staan geen afspraken omschreven over het draaien van overuren. Er is dus ook niet in de wet opgenomen of overwerken verplicht is of niet. Of je werkgever je kunt verplichten om over te werken is dus afhankelijk van de afspraken die in je arbeidscontract staan opgenomen. In de meeste gevallen is dit zo, maar als er niets in het arbeidscontract staat dan kun je de cao raadplegen om erachter te komen of overwerken verplicht kan worden. In de meeste cao’s staat omschreven dat overwerken af en toe verplicht is. Je werkgever mag je daarentegen niet verplichten om voortdurend over te werken.

Werk je langer dan 3 maanden achter elkaar meer uren dan in het arbeidscontract zijn opgenomen? Dan kun je jouw werkgever verplichten om het contract om te zetten naar een contract met meer uren. Als je werkgever hier niet mee akkoord gaat, dan heb je het recht om regelmatig overwerk te weigeren. In de meeste gevallen gaan werkgevers echter akkoord met een verhoging van de contracturen, omdat dit de werkgever meer zekerheid geeft, terwijl er financieel gezien weinig verandert.

Conclusie

Of je ervoor kiest om overuren uit te laten betalen hangt af van het maximale jaarlijkse inkomen. Als het normale salaris minder is dan € 68.508, dan kun je overuren gerust laten uitbetalen. Je betaalt dan 37,10% belasting over zowel de normale uren als de overuren. Zit het normale jaarinkomen dicht tegen € 68.508 aan, dan kun je beter kiezen voor een vergoeding in de vorm van tijd voor tijd als dit mogelijk is. Verdien je jaarlijks meer dan € 68.508? Dan betaal je 49,50% belasting over de normale werkuren en de gewerkte overuren. In dit geval maakt het niet uit of je voor uitbetaling of opnemen kiest.

Kijk naar je arbeidscontract of de cao van de branche waarin je werkzaam bent om erachter te komen hoe je overuren vergoed krijgt. Hierin staat ook beschreven wanneer je deze uren moet opnemen of laten uitbetalen.

Meer weten? Via onze urenregistratie software is het eenvoudig om alle overuren te registreren en zijn de uren eenvoudig in te zien.

Beheer makkelijk de gewerkte uren van je personeel

  • Makkelijk in- en uitklokken
  • Automatisch toeslagen berekenen
  • Koppeling met salarisadministratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving