Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voorbeeld voor een goed contract

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een belangrijke taak voor elke werkgever. Deze overeenkomst niet alleen schetst de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer maar waarborgt ook duidelijkheid en zekerheid binnen de wettelijke kaders. Dit artikel biedt inzicht in het correct formuleren van een dergelijke overeenkomst, ondersteund door voorbeelden en de belangrijkste componenten die elke werkgever dient te overwegen.

Met ons gratis te downloaden arbeidsovereenkomst voorbeeld voor bepaalde tijd, heb je een goed begin om een zorgvuldig en eerlijke arbeidsovereenkomst op te zetten.

Business handshake after signing new contract

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Als werkgever kun je kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wanneer je een werknemer tijdelijk in dienst wilt nemen. Dit type contract heeft een duidelijke start- en einddatum of eindigt zodra een specifiek project is afgerond. Het biedt flexibiliteit en zekerheid binnen de kaders van het Nederlands recht, waarbij beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Zo'n overeenkomst regelt de arbeidsrelatie voor een vaste periode en omvat afspraken over de werkzaamheden die de werknemer verricht, de locatie waar deze werkzaamheden plaatsvinden, en het loon dat de werknemer ontvangt. Daarnaast worden vaak secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen, zoals afspraken over pensioen en vakantiedagen.

De wet stelt dat tijdelijke contracten duidelijk moeten zijn over de duur en eventuele voorwaarden voor verlenging. Hierbij is het van belang dat je als werkgever en werknemer alle afspraken schriftelijk vastlegt, om misverstanden te voorkomen en zekerheid te bieden. Dit omvat ook de opzegtermijn, eventuele proeftijd, en andere relevante bepalingen, zoals het concurrentiebeding.

Dit contracttype valt onder de Nederlandse arbeidswetgeving, die bepaalde rechten en plichten aan beide partijen toekent. Bijvoorbeeld, de wet bepaalt dat na drie keer een tijdelijk contract, een werknemer recht kan hebben op een vast contract, een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Let op! Benoem ook wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt in het contract.

Belangrijke componenten van de arbeidsovereenkomst

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zijn er enkele belangrijke onderdelen die je als werkgever niet over het hoofd mag zien:

 • Identificatie van partijen: Begin met de volledige namen en adressen van zowel de werkgever als de werknemer. Duidelijke identificatie voorkomt verwarring en is de basis van elke overeenkomst.

 • Arbeidsvoorwaarden: Specificeer de arbeidsduur, het loon, en de locatie waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht. Dit geeft structuur aan de arbeidsrelatie en biedt zekerheid aan beide partijen.

 • Functieomschrijving: Een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden helpt misverstanden te voorkomen en zorgt dat de werknemer weet wat van hem verwacht wordt.

 • Duur van het contract: Vermeld expliciet de start- en einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dit is essentieel voor de bepaalde tijd aard van het contract.

 • Proeftijd en opzegtermijn: Deze componenten regelen de voorwaarden rondom het beëindigen van de overeenkomst en bieden flexibiliteit voor aanpassingen aan beide kanten.

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Denk aan pensioenbijdragen, vakantiedagen, en eventuele bonussen. Deze voorwaarden dragen bij aan een aantrekkelijke arbeidsrelatie.

 • Bijzondere bedingen: Het opnemen van een concurrentiebeding of een geheimhoudingsclausule beschermt jouw onderneming tegen mogelijke toekomstige conflicten.

Deze componenten samen vormen het fundament van de arbeidsovereenkomst, waarbij duidelijkheid en wettelijke conformiteit vooropstaan. Het is van belang om alle afspraken schriftelijk vast te leggen en ervoor te zorgen dat zowel werkgever als werknemer volledig begrijpen wat hun rechten en verplichtingen zijn.

Wettelijke regels en voorwaarden

Als je een tijdelijke arbeidsovereenkomst opstelt, is het belangrijk om je bewust te zijn van de wettelijke kaders die jouw overeenkomst vormgeven. Het toepasselijk recht, inclusief het Burgerlijk Wetboek en de Wet Arbeid, biedt een duidelijk raamwerk voor de bescherming van zowel werkgever als werknemer.

 • Burgerlijk Wetboek: Hier vind je de basisregels omtrent arbeidsovereenkomsten. Het legt de fundamenten vast voor de arbeidsrelatie, inclusief rechten en verplichtingen van beide partijen.

 • Wet Arbeid en Zekerheid (WAZ): Deze wet bevat specifieke bepalingen voor tijdelijke contracten, zoals de maximale duur van opeenvolgende contracten en de overgang naar een vast arbeidscontract.

 • Wettelijke opzegtermijn: De wet stelt duidelijke regels over hoe en wanneer een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, inclusief de vereiste aanzegtermijn.

 • Cao (Collectieve Arbeidsovereenkomst): Indien van toepassing, kan de cao aanvullende regels bevatten die specifiek zijn voor jouw sector of bedrijf.

Download gratis voorbeeld arbeidsovereenkomst

Overeenkomst

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.