Bedongen arbeid: de belangrijkste punten voor werkgevers

Bedongen arbeid: de belangrijkste punten voor werkgevers - Shiftbase
7:05
Persoon staat achter een bar en schenkt koffie in

De arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers vormt de ruggengraat van een succesvolle samenwerking binnen elk bedrijf. Goed begrip van wat deze overeenkomst precies inhoudt, maakt alles een stuk duidelijker.

Maar wat als een werknemer werkzaamheden verricht die niet in de arbeidsovereenkomst staan? In dit artikel gaan we dieper in op bedongen arbeid, nieuw bedongen arbeid, en waar je als werkgever op moet letten in deze situaties.

Wat is bedongen arbeid?

Bedongen arbeid verwijst naar de taken die een werknemer verricht, en die expliciet zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst—oftewel, overeengekomen arbeid dus. Het zijn de klussen die je werknemers regelmatig uitvoeren en waarvoor ze worden betaald.

Dit zijn specifieke taken die in de taakomschrijving en arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een verkoopmedewerker die klanten helpt, een IT-specialist die netwerken beheert, of een accountant die financiële rapporten opstelt.

Een duidelijk beeld hebben van bedongen arbeid is onmisbaar. Niet alleen omdat het de kern is van wat je werknemers dagelijks doen, maar ook omdat het voor duidelijkheid en structuur zorgt binnen je bedrijf.

Daarnaast bepaalt het de rechten en plichten van zowel jou als je werknemers. Op deze manier vormt bedongen arbeid een solide basis voor een goede samenwerking met je werknemers. Ook kan het helpen om misverstanden voorkomen.

Collega's zitten aan een lange tafel naast elkaar, en kijken naar hun scherm

 

En nieuw bedongen arbeid?

We spreken van nieuw bedongen arbeid wanneer er veranderingen zijn in de arbeidsomstandigheden, die leiden tot nieuwe taken die niet eerder waren vastgelegd in de originele arbeidsovereenkomst.

Stel je voor dat een werknemer bij een bedrijf is aangenomen als administratief medewerker met taken zoals gegevensinvoer en algemene administratieve taken.

Na verloop van tijd groeit het bedrijf en wordt de werknemer gevraagd om extra verantwoordelijkheden op zich te nemen, zoals het coördineren van teamvergaderingen of het assisteren bij het opstellen van rapporten voor hoger management.

Als deze nieuwe taken niet in het oorspronkelijke contract stonden en de werknemer nu deze extra verantwoordelijkheden heeft gekregen, kan dit worden beschouwd als nieuw bedongen arbeid.

Wanneer nieuwe taken ontstaan die niet eerder waren vastgelegd, kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie en de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is de werknemer verplicht tot niets. Zorg daarom dat je goed op de hoogte bent van wat als nieuw bedongen arbeid wordt beschouwd.

Als de werknemer een gewijzigde arbeidsovereenkomst (of een compleet nieuwe arbeidsovereenkomst) krijgt op basis van deze taken? Dan is zo dat de nieuwe bedongen arbeid, de bedongen arbeid is geworden.

Een vrouw staat naast een whiteboard en praat tegen een collega van wie wij alleen het achteraanzicht te zien krijgen

 

Dus nieuw bedongen arbeid is eigenlijk aangepaste arbeid?

Nee, het verschil tussen aangepaste arbeid en nieuw bedongen arbeid ligt dus in de context waarin de veranderingen in de arbeidsomstandigheden plaatsvinden:

Aangepaste arbeid

Aangepaste arbeid heeft betrekking op wijzigingen in de taken, werktijden of werkomstandigheden van een werknemer als gevolg van een ziekte, letsel of een andere beperkende gezondheidstoestand.

Het is belangrijk dat de werknemer na een periode van ziekte of letsel passende arbeid verricht.

Deze aanpassingen worden gedaan om de werknemer in staat te stellen te re-integreren na een periode van afwezigheid als gevolg van gezondheidsproblemen.

Het doel is om de werknemer in staat te stellen zijn werk te hervatten binnen de grenzen van zijn/haar herstel.

Nieuw bedongen arbeid

Nieuw bedongen arbeid verwijst naar veranderingen in de arbeidsvoorwaarden of taken van een werknemer na het sluiten van de arbeidsovereenkomst, die niet al in het oorspronkelijke contract waren opgenomen.

Dit kan zijn omdat de werkgever of werknemer nieuwe overeenstemmingen heeft bereikt over functie inhoud dan oorspronkelijk overeengekomen.

Kort gezegd, aangepaste arbeid gaat over het aanpassen van taken of werkuren om een werknemer in staat te stellen terug te keren na een ziekte of letsel, terwijl nieuw bedongen arbeid wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden beschrijft die ontstaan nadat de arbeidsovereenkomst al was afgesloten en niet noodzakelijkerwijs gerelateerd zijn aan ziekte of letsel.

Vrouw zit alleen op een bank en werk aan een cafetafel met haar laptop.

 

De voordelen van nieuw bedongen arbeid

Flexibiliteit

Het kan zowel werkgevers als werknemers meer flexibiliteit bieden om arbeidsvoorwaarden aan te passen aan veranderende omstandigheden of behoeften.

Aanpassing aan verandering

Werknemers kunnen zich aanpassen aan nieuwe taken of verantwoordelijkheden, wat hun vaardigheden en ervaring kan verbreden, wat gunstig kan zijn voor hun loopbaanontwikkeling.

Betere werkomstandigheden

Nieuwe overeenkomsten kunnen resulteren in verbeterde werkomstandigheden, zoals flexibele werkuren, extra voordelen of betere beloningen.

En de nadelen

Onzekerheid

Het kan onzekerheid creëren omdat nieuwe afspraken niet altijd duidelijk zijn of goed worden vastgelegd, wat kan leiden tot misverstanden of conflicten tussen werkgever en werknemer.

Risico op overbelasting

Als de nieuwe taken of verantwoordelijkheden te zwaar of te talrijk zijn, kan dit leiden tot overbelasting en stress bij de werknemer.

Mogelijke weerstand

Niet alle werknemers zijn comfortabel met veranderingen in hun taken of arbeidsvoorwaarden. Dit kan leiden tot weerstand of ontevredenheid op de werkvloer.

Juridische aspecten

Als de nieuwe afspraken niet goed worden vastgelegd of niet voldoen aan de wet- en regelgeving, kunnen er juridische risico's ontstaan voor zowel werkgever als werknemer.

Het is belangrijk dat nieuwe arbeidsafspraken duidelijk worden vastgelegd en dat beide partijen deze afspraken begrijpen en ermee instemmen. Open communicatie en heldere afspraken kunnen helpen om mogelijke nadelen te minimaliseren en de voordelen van nieuw bedongen arbeid te benutten.

Bovenaanzicht van een man die aan een salontafel aan het werk is. Er staat een kaars, een laptop en er liggen verschillende notitieboekjes op  de tafel.

 

Bedongen arbeid in het kort

  • Bedongen arbeid is het geheel van taken die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd en de kern vormen van wat werknemers dagelijks doen.

  • Nieuw bedongen arbeid ontstaat wanneer er veranderingen zijn in de arbeidsomstandigheden, resulterend in nieuwe taken die niet eerder waren vastgelegd in de originele arbeidsovereenkomst.

  • Voor- en nadelen van nieuw bedongen arbeid omvatten flexibiliteit en betere werkomstandigheden voor werknemers, maar ook mogelijke onzekerheden, overbelasting, weerstand en juridische aspecten voor zowel werkgever als werknemer.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management Regelgeving
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.