Werkgevershandleiding voor calamiteitenverlof

Werknemer neemt calamiteitenverlof, omdat zijn vrouw ging bevallen

Als werkgever sta je regelmatig voor uitdagingen die het personeelsbeheer betreffen, waaronder het verstrekken van verlof. Calamiteitenverlof is hier een belangrijk onderdeel van, bedoeld om je werknemers de mogelijkheid te geven vrij te nemen tijdens onvoorziene persoonlijke omstandigheden, zoals een noodgeval.

Dit artikel helpt je te begrijpen wat calamiteitenverlof precies inhoudt, hoe je het moet toepassen en welke rechten en plichten jij en je werknemers hebben. We zullen dieper ingaan op situaties, zoals bijzondere persoonlijke omstandigheden, kortdurend zorgverlof, en de stappen die je moet nemen wanneer een werknemer hierom vraagt. Zo ben je goed voorbereid en voorkom je misverstanden rond dit soort verlof.

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof, of kort verzuimverlof, biedt je medewerkers de mogelijkheid om vrij te nemen tijdens onvoorziene omstandigheden of bijzondere persoonlijke situaties. Dit kan variëren van een gesprongen waterleiding thuis tot een ernstige ziekte van een direct familielid. Als werkgever ben je verplicht om calamiteitenverlof toe te staan wanneer je werknemer te maken krijgt met dergelijke noodgevallen. Dit verlof staat los van vakantiedagen of bovenwettelijke vakantiedagen, en is een cruciaal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een gezonde werkomgeving.

Hoe werkt calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof opnemen werkt als een directe oplossing voor medewerkers die te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden of ernstige problemen die onmiddellijke aandacht vereisen. Zodra zo'n situatie zich voordoet, heeft de werknemer recht om op korte termijn vrij te nemen. Als werkgever mag je bewijs vragen van de reden voor het verlof, zoals een doktersverklaring of een monteursrapport, afhankelijk van de situatie.

Het proces begint wanneer je werknemer je informeert over de noodzaak van het verlof. Deze melding dient zo snel mogelijk te gebeuren, idealiter voordat de werktijd begint. Hoewel de wet geen strikte vorm voorschrijft voor hoe deze kennisgeving moet plaatsvinden, is het raadzaam afspraken hierover vast te leggen in de cao of het personeelshandboek.

Hoe lang duurt calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is specifiek ontworpen om jouw werknemers in staat te stellen onmiddellijk te reageren op onvoorziene persoonlijke noodsituaties. De duur van het verlof is kort, meestal van enkele uren tot maximaal een paar dagen, afhankelijk van de situatie.

Als werkgever is het belangrijk te begrijpen dat dit verlof bedoeld is om je medewerkers de tijd te geven de eerste noodzakelijke acties te ondernemen in geval van een noodgeval. Bijvoorbeeld, wanneer een werknemer te maken krijgt met een plotselinge huishoudelijke noodsituatie, zoals een een naaste die in het ziekenhuis ligt, zou het verlof de tijd moeten omvatten die nodig is om het probleem aan te pakken.

Voor langdurige situaties, zoals aanhoudende zorg voor een ziek familielid, bestaat er kortdurend zorgverlof. Het is jouw verantwoordelijkheid om te overwegen of de situatie onder calamiteitenverlof valt en hoe lang het redelijkerwijs zou moeten duren.

Wat valt er onder calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is bedoeld om verschillende soorten noodgevallen en bijzondere persoonlijke situaties te dekken. Hieronder vallen onvoorziene gebeurtenissen:

 • Gesprongen waterleiding of andere ernstige problemen thuis.

 • Plotselinge ziekte of overlijden van een direct familielid.

 • Spoedeisende medische situaties waarbij directe actie vereist is.

 • Noodzakelijke aanwezigheid bij juridische procedures vanwege een overheid opgelegde verplichting.

 • Bevalling van een partner.

 • Deelname aan democratische processen, zoals gaan stemmen.

 • Ernstige verkeersongevallen op weg naar het werk.

 • Dringende regeling van kinderopvang door onvoorziene omstandigheden.

 • Bijwonen van een plotselinge en onverwachte begrafenis van een familielid tot in de tweede graad.

SHIFTBASE (4)

Calamiteitenverlof ziek kind

Als werkgever kun je geconfronteerd worden met een situatie waarin een van je medewerkers calamiteitenverlof nodig heeft omdat zijn of haar kind plotseling ziek wordt. Calamiteitenverlof opnemen dient in deze context als een directe maatregel voor de werknemer om de eerste noodzakelijke zorg te verlenen aan het zieke kind.

Deze vorm van verlofis bedoeld voor de onvoorziene eerste ziektedag, waardoor de werknemer tijd heeft om bijvoorbeeld een doktersbezoek te regelen of alternatieve kinderopvang te vinden. Het is belangrijk dat je als werkgever begrip toont en je werknemer ondersteunt in deze tijden van nood.

Calamiteitenverlof overlijden

Als werkgever is het belangrijk te erkennen dat het overlijden van een dierbare een significante impact heeft op je werknemer. In dergelijke gevallen biedt calamiteitenverlof je werknemer de mogelijkheid om de nodige tijd vrij te nemen, niet alleen voor het bijwonen van de begrafenis, maar ook voor het regelen van aan de begrafenis gerelateerde zaken.

Het verlof kan gebruikt worden voor directe familieleden, zoals ouders, kinderen of partners, maar ook voor naaste verwanten in de tweede graad. Dit toont aan dat je als werkgever ondersteuning biedt tijdens deze moeilijke periode.

Calamiteitenverlof bevalling

Als werkgever is het van belang om te weten dat calamiteitenverlof ook kan worden ingezet bij de bevalling van de partner van je werknemer. Dit stelt de werknemer in staat om bij de bevalling aanwezig te zijn, een moment dat geen uitstel duldt en waarbij zijn of haar aanwezigheid vereist is. Dit type verlof is een specifieke toepassing van calamiteitenverlof voor bijzondere persoonlijke omstandigheden, waarmee wordt erkend dat de geboorte van een kind een belangrijke gebeurtenis is.

Kan de werkgever calamiteitenverlof weigeren?

Als werkgever mag je calamiteitenverlof niet zomaar weigeren. Dit verlof is een wettelijke verplichting en biedt medewerkers de mogelijkheid om vrij te nemen tijdens onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het verzoek om calamiteitenverlof kritisch beoordeeld kan worden, zoals bij twijfel over de legitimiteit van de aangevoerde reden.

Desondanks is het belangrijk om als werkgever zorgvuldig te handelen en de situatie goed te beoordelen. Het recht op calamiteitenverlof is bedoeld om medewerkers te ondersteunen in noodsituaties en mag niet zonder gegronde reden worden afgewezen. Een redelijke houding en open dialoog met de werknemer zijn essentieel om tot een eerlijke beslissing te komen.

Voordat je een beslissing neemt, dien je alle relevante feiten te overwegen en de situatie van de werknemer volledig te begrijpen. Ongegrond weigeren van calamiteitenverlof kan leiden tot arbeidsconflicten en juridische geschillen.

Loon doorbetalen bij calamiteitenverlof

Als werkgever ben je verplicht het salaris van je werknemer door te betalen tijdens calamiteitenverlof. Dit is vastgelegd in de wet en zorgt ervoor jouw personeel, zonder financiële zorgen, onvoorziene persoonlijke omstandigheden kunnen aanpakken. Het gaat hierbij om een korte periode, meestal een dag of minder, bedoeld voor directe noodgevallen, zoals ernstige problemen thuis, ziekte in de familie, of het overlijden van een naaste.

Mag ik een werknemer ontslaan omdat hij calamiteitenverlof opneemt?

Als werkgever mag je een werknemer niet ontslaan enkel en alleen, omdat hij calamiteitenverlof opneemt. Dit verlof staat in de wet en is een wettelijk recht bedoeld om het personeel in staat te stellen onvoorziene persoonlijke situaties het hoofd te bieden, zonder angst voor gevolgen, zoals ontslag. Het onrechtmatig ontslaan van een werknemer wegens het opnemen van calamiteitenverlof kan leiden tot juridische gevolgen, inclusief mogelijke claims voor onrechtmatig ontslag.

Tips voor het maken van duidelijke afspraken over calamiteitenverlof

 1. Documenteer het beleid: Zorg ervoor dat je calamiteitenverlofbeleid duidelijk is gedocumenteerd in het werknemershandboek of de cao. Specificeer de situaties die onder dit verlof vallen en de procedure voor het melden ervan.

 2. Communiceer openlijk: Heb open gesprekken met je medewerkers over het doel en de reikwijdte van calamiteitenverlof. Zorg ervoor dat zij begrijpen wat hun rechten zijn en onder welke omstandigheden ze verlof kunnen opnemen.

 3. Stel een meldingsprocedure op: Definieer een duidelijke procedure voor hoe en wanneer medewerkers calamiteitenverlof moeten aanvragen. Dit kan zijn via een directe leidinggevende, HR, of een ander aangewezen kanaal.

 4. Bied flexibiliteit: Wees flexibel waar mogelijk. Hoewel calamiteitenverlof voor onvoorziene situaties is, kan een beetje flexibiliteit van jouw kant de werknemer helpen en de relatie versterken.

 5. Beoordeel elk geval afzonderlijk: Behandel elke aanvraag op zijn eigen merites en vermijd one-size-fits-all beslissingen. Elke situatie is anders en vereist een afgewogen beoordeling.

 6. Leg afspraken vast: Documenteer elke toekenning van calamiteitenverlof om misverstanden in de toekomst te voorkomen en zorg ervoor dat zowel jij als de werknemer een kopie hebben van de overeenkomst.

SHIFTBASE (5)

Is calamiteitenverlof hetzelfde als buitengewoon verlof?

Calamiteitenverlof en bijzonder verlof zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar er zijn duidelijke verschillen tussen deze twee vormen van verlof. Als werkgever is het belangrijk om deze verschillen te begrijpen om correct te handelen wanneer een situatie zich voordoet.

Calamiteitenverlof gaat over onvoorziene persoonlijke omstandigheden waarbij direct handelen noodzakelijk is, zoals een ziek kind, een gesprongen waterleiding, of het overlijden van een naaste. Het is kortdurend en dient om de werknemer in staat te stellen directe maatregelen te treffen.

Buitengewoon verlof, daarentegen, heeft een bredere toepassing en kan ook betrekking hebben op geplande gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een jubileum. Het is vaak langer dan calamiteitenverlof en kan al dan niet betaald zijn, afhankelijk van de cao of het beleid van het bedrijf.

Conclusie

Als werkgever speel je een cruciale rol bij het ondersteunen van je werknemers tijdens onvoorziene bijzondere situaties en persoonlijke crises. Het correct toepassen en begrijpen van calamiteitenverlof, evenals het herkennen wanneer werknemers kortdurend zorgverlof opnemen, zijn essentieel. Wees altijd bereid om flexibel te zijn wanneer werknemers verlof nodig hebben, vooral in gevallen van een zieke naaste.

Calamiteitenverlof krijgen, moet worden gezien als een recht van de werknemer, geen privilege, en elk redelijk verzoek moet zorgvuldig worden overwogen. Bijzondere omstandigheden vereisen begrip en een mensgerichte benadering. Door een ondersteunende werkomgeving te creëren, bouw je niet alleen aan een sterke bedrijfscultuur, maar bevorder je ook het welzijn en de loyaliteit van jouw personeel.

Onthoud dat het creëren van duidelijke richtlijnen en een open communicatiekanaal essentieel is voor het effectief beheren van verlof en het ondersteunen van je teamleden in tijden van nood.

Veel gestelde vragen

 • Ja, het is verplicht om kort verzuimverlof te melden bij de werkgever. Als werknemer dien je de werkgever zo snel mogelijk te informeren over de noodzaak van het zorgverlof.

verlof
Topic: Verlof
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.