Tijdspaarfonds: de balans tussen flexibiliteit en bedrijfsbelangen

Twee vrouwen zwaaien naar de tablet die op tafel staat

Flexibiliteit bieden aan je team, en dit in balans houden met de behoeften van je bedrijf kan een uitdaging zijn. Maar er zijn gelukkig genoeg manieren om dit te doen—heb je bijvoorbeeld gehoord van het tijdspaarfonds? Het is meer dan alleen een slimme arbeidsregeling. Het geeft jou als werkgever de kans om een evenwicht te vinden tussen wat goed is voor het bedrijf en de wensen van je werknemers. Benieuwd naar hoe dit werkt en wat de voordelen zijn? Lees snel verder!

Wat is een tijdspaarfonds?

Een tijdspaarfonds is een regeling die jou, als werkgever, helpt om flexibiliteit te bieden aan je werknemers. Een deelnemer aan het tijdspaarfonds is een werknemer die meedoet en saldo's opbouwt voor toekomstig gebruik. Het fonds helpt je om de belangen van deelnemers in evenwicht te brengen, met de behoeften van het bedrijf.

Spaarprogramma

Het tijdspaarfonds werkt als een spaarprogramma waar werknemers hun opgebouwde saldo kunnen gebruiken volgens de vastgestelde regels. In het tijdspaarfonds wordt een deel van het salaris van de werknemers gestort, en met dit fonds kunnen werknemers tijd 'sparen' voor later gebruik, in de vorm van bijvoorbeeld extra verlofuren. Iedere medewerker kan deelnemen aan het tijdspaarfonds

Waardevolle aanvulling

Het tijdspaarfonds regelt verschillende zaken omtrent verlof, saldoberekeningen en opnames, waardoor het een waardevolle aanvulling vormt op traditionele verlofregelingen.

Het geeft werknemers meer zeggenschap over hun werktijd en helpt hen bij het plannen van verlof, zonder dat het bedrijf hierdoor in de problemen komt. Naast het tijdspaarfonds hebben werknemers in natuurlijk nog steeds recht op wettelijke vakantiedagen die volgens de wet zijn vastgesteld.

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers kunnen met het tijdspaarfonds meer dan alleen extra verlofuren opnemen. Het individueel budget geeft werknemers flexibiliteit om hun tegoeden uit het tijdspaarfonds op te gebruiken voor scholing, trainingen of andere educatieve doeleinden.

Het biedt werknemers de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te vergroten, wat op zijn beurt bijdraagt aan hun brede inzetbaarheid binnen het bedrijf. Dit bevordert niet alleen hun persoonlijke groei, maar ook de duurzame inzetbaarheid op de lange termijn.

Naast scholing biedt het tijdspaarfonds ook ruimte voor andere regelingen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. Dit omvat bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra vrije dagen op te nemen voor gezondheidsredenen, mantelzorg of om een betere balans tussen werk en privéleven te creëren.

Een tijdspaarfonds kan een slimme zet zijn om een gezonde en productieve werkomgeving te creëren waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en tegelijkertijd voldoen aan de behoeften van je bedrijf.

Collega's werken samen aan tafel en lachen

Hoe is het saldo samengesteld?

Werknemers die deelnemen aan het tijdspaarfonds gaan akkoord met de voorwaarden en regelingen van het fonds om hun saldo's op te bouwen en te gebruiken. De afdracht aan het tijdspaarfonds wordt maandelijks automatisch ingehouden van het salaris van de werknemer.

Het saldo in een tijdspaarfonds bestaat uit regelmatige stortingen vanuit het normale inkomen van werknemers, gedurende een bepaalde periode. Deze stortingen vormen het tegoed waar werknemers later gebruik van kunnen maken.

Afspraken

Elke keer dat een werknemer een deel van zijn of haar loon inlegt in het tijdspaarfonds, draagt dit bij aan het saldo. De toepassing van het tijdspaarfonds verschilt per organisatie, en de hoeveelheid die wordt gestort, kan variëren afhankelijk van de afspraken binnen de cao (In de cao bouw/infra staan hier bijvoorbeeld al afspraken over).

Daarom moeten werkgevers heldere afspraken maken over hoeveel er wordt ingehouden van het loon van werknemers voor het fonds, of dit nu een vast percentage per gewerkt uur is of een ander overeengekomen bedrag.

Vakantiegeld en pensioen

Als werknemers ervoor kiezen om een deel van hun saldo uit het tijdspaarfonds op te nemen als extra inkomen, kan dit van invloed zijn op hoeveel ze ontvangen aan vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt meestal berekend op basis van het reguliere salaris. Het opnemen van extra tegoed uit het tijdspaarfonds kan leiden tot minder vakantiegeld, aangezien het extra inkomen niet meegenomen wordt in de berekening.

Deelname aan een tijdspaarfonds kan ook invloed hebben op de pensioenopbouw van werknemers, afhankelijk van de regels binnen het pensioenstelsel. In sommige gevallen kan het opnemen van saldo uit het tijdspaarfonds leiden tot een lagere pensioenopbouw. Dit kan gebeuren als het opgenomen saldo niet meetelt voor de pensioenopbouw, of als er andere regels gelden die de opname van tegoeden uit het tijdspaarfonds beïnvloeden.

De precieze gevolgen voor vakantiegeld en pensioenopbouw kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke regels en voorwaarden die gelden voor het tijdspaarfonds en het pensioensysteem binnen het bedrijf. Een goede inrichting van het tijdspaarfonds omvat duidelijke regels en communicatie, om verwarring bij werknemers te voorkomen.

Het belang van nauwkeurige administratie

Het nauwkeurig bijhouden van gegevens in het tijdspaarfonds is essentieel om een correcte administratie te waarborgen voor de werknemers. Met Shiftbase, onze software voor personeelsplanning en urenregistratie, kunnen bedrijven naadloos gegevens vastleggen en beheren.

Met functies zoals personeelsplanning, urenregistratie en verlofregistratie biedt Shiftbase een geïntegreerd platform om zorgvuldig en efficiënt alle gegevens met betrekking tot tijdspaarfondsen en andere arbeidsgerelateerde aspecten bij te houden. Benieuwd hoe Shiftbase kan helpen bij het nauwkeurig beheren van uw tijdspaarfonds? Probeer Shiftbase nu 14 dagen gratis en ontdek hoe onze software uw administratieve processen kan optimaliseren.

Collega's staan in de hal tegen elkaar te praten

Het tijdspaarfonds in het kort

 • Een tijdspaarfonds is een regeling die flexibiliteit biedt aan zowel werkgevers als werknemers.

 • Het functioneert als een spaarprogramma waar werknemers saldo opbouwen voor toekomstig gebruik.

 • Het tijdspaarfonds regelt verlof, saldoberekeningen en opnames.

 • Het biedt werknemers zeggenschap over hun werktijd en het plannen van verlof.

 • Het tijdspaarfonds fungeert als een waardevolle aanvulling op traditionele verlofregelingen.

 • Het saldo in een tijdspaarfonds wordt opgebouwd door stortingen vanuit het inkomen van werknemers.

 • Het opnemen van saldo uit het tijdspaarfonds kan invloed hebben op het ontvangen vakantiegeld.

 • Er kunnen mogelijke effecten zijn op de pensioenopbouw, afhankelijk van de geldende pensioenregels.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: HR
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.