Zwangerschapsverlof: alles wat je moet weten

Zwangere vrouw schrijft op whiteboard

Zwangerschapsverlof is een belangrijke periode. Het is een tijd waarin de ouder in spé zich kan voorbereiden op de komst van het kind. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over zwangerschapsverlof.

Wat is zwangerschapsverlof?

Zwangere vrouwen in loondienst hebben een speciale mogelijkheid om vrij te nemen en volledig te worden ondersteund - dit staat bekend als zwangerschapsverlof (of geboorteverlof). Tijdens deze periode krijgen zij hun volledige salaris doorbetaald, waarbij werkgevers in aanmerking komen voor ww uitkering via het UWV. Sterker nog: vakantiedagen blijven zich tijdens haar afwezigheid opstapelen!

Zwangerschapsverlof tweeling of meerling

Is jouw werknemer in verwachting van een tweeling of meerling, dan heeft zij recht op een langere periode van zwangerschapsverlof en extra bevallingsverlof. In totaal kunnen zij rekenen op 20 weken verlof, waarvan 8-10 weken aaneengesloten voor de uitgerekende datum.

Hoeveel weken zwangerschapsverlof?

In Nederland heeft een zwangere vrouw recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof. Dit verlof begint 4-6 weken voor de verwachte bevallingsdatum en eindigt 8-10 weken na de bevalling. De vrouw kan ervoor kiezen om meer verlof op te nemen vóór de bevalling, bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op de komst van het kind, of meer na de bevalling, om bij te komen van de bevalling en de verzorging van het kind.

Zwangerschapsverlof: start en einde

Zwangere vrouwen hebben verplicht recht op 4 weken zwangerschapsverlof vóór de bevalling en 2 flexibele weken die vóór of na de bevalling kunnen worden opgenomen. Moeders die een tweeling of meerling verwachten, krijgen naast hun naar eigen wens twee weken op te nemen, acht verplichte weken verlof! Zodra de baby is geboren, begint het bevallingsverlof onmiddellijk - zodat de geliefde nieuwe geluksbrenger zo snel mogelijk alles krijgt wat hij nodig heeft.

Bevallingsverlof

Moeders van nieuwe baby's krijgen minimaal 10 weken bevallingsverlof betaald, ongeacht het aantal kinderen dat zij hebben. Als de baby eerder wordt geboren dan verwacht, worden die dagen afgetrokken van het totale verlof, maar als het kind te laat komt, kan er meer tijd worden genomen voor de ouderlijke binding. Voor moeders van wie de kleine langer dan zeven dagen na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, komen daar nog extra dagen bij.

Weken bevallingsverlof gespreid opnemen

Nieuwe moeders kunnen hun bevallingsverlof aanpassen aan hun specifieke behoeften in overeenkomst tussen hen en hun werkgever. De eerste zes weken moeten direct na de bevalling plaatsvinden, maar voor de resterende vier weken kan in onderling overleg een regeling worden getroffen binnen een periode van 30 weken.

Verlof bij miskraam of overlijden

Bij zwangerschappen die vroegtijdig worden beëindigd - binnen 24 weken-, heeft de werkneemster geen recht op geboorteverlof . Wanneer de zwangerschap echter eindigt na 24+ weken of resulteert in een overlijden bij de geboorte, dan wordt volledig zwangerschapsverlof met bijbehorende uitkeringen toegekend.

Overgang van verlof naar ouderschapsverlof

Na het zwangerschapsverlof kan een ouder (vader of moeder) ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof is bedoeld voor de zorg voor het kind en duurt in totaal twaalf maanden. Het ouderschapsverlof is op te nemen in de eerste acht jaar na de geboorte van het kind. Het verlof kan fulltime of deeltijd worden opgenomen.

pregnant-woman-using-laptop-at-work-2022-02-16-17-16-16-utc_50

 

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen

Zwangerschapsverlof begint met een paar eenvoudige berekeningen:

Zwangerschapsverlof berekenen

Voor aanstaande moeders kan de duur van het zwangerschapsverlof variëren afhankelijk van hun uitgerekende datum. Over het algemeen gaat het erom 4 tot 6 weken voor de verwachte bevalling terug te tellen . Tel dus 4, 5 of 6 weken terug vanaf jouw uitgerekende datum en je weet wanneer je kunt beginnen met uitklokken.

Zwangere moeders die een meerling verwachten, hebben recht op extra verlofprivileges. Als je bijvoorbeeld een tweeling verwacht, kun je uiterlijk 8 weken voor de uitgerekende datum verlof opnemen. In totaal kun je maximaal 20 weken vrij nemen, waarvan ten minste 8-10 weken zwangerschapsverlof - voor de nodige rust voordat je een nieuwe moeder wordt!

Weken bevallingsverlof berekenen

Na de geboorte van jouw baby, officieel bevallingsverlof genoemd, kun je genieten van een langdurig bevallingsverlof van maximaal 12 weken. Afhankelijk van de uitgerekende datum kan een extra dag worden toegevoegd voor elke dag na de verwachte aankomst.

Bijzonderheden bij zwangerschapsverlof

Ondanks de uitgerekende datum is een zwangerschap een onvoorspelbare reis - baby's komen zelden precies op tijd. Hierdoor kan de verdeling van de geboorteweken afwijken van de aanvankelijke veronderstellingen.

Zwangerschapsverlof en te vroeg geboren baby

Als jouw pasgeborene te vroeg is geboren, wordt jouw zwangerschapsverlof automatisch korter. In dit geval wordt je bevallingsverlof langer. De totale duur van de verlof blijft uiteindelijk wel gelijk.

Zwangerschapsverlof en te laat geboren baby

Zwangerschapsverlof kan langer duren dan verwacht bij een late aankomst! Als jouw baby na de uitgerekende datum wordt geboren, worden extra dagen toegevoegd aan de vooraf vastgestelde periode, zodat je tot 12 weken verlof krijgt als de baby aankomt.

Verlengd bevallingsverlof

Je komt in aanmerking voor aanvullend verlof als jouw baby na de bevalling langer dan een week in het ziekenhuis moet blijven. Afhankelijk van de duur van het ziekenhuisverblijf na de eerste 7 dagen, komen ouders in aanmerking voor maximaal 10 weken verlof met behoud van loon.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Bij het plannen van zwangerschapsverlof is het belangrijk om tijdig en goed te informeren. Zorg ervoor dat de relevante partijen op de hoogte zijn van jouw omstandigheden en plannen dien in overleg te worden gemaakt.

Werknemer in loondienst

Werk je in loondienst? Zorg ervoor dat je vooruit plant - breng jouw werkgever minstens 3 weken op voorhand op de hoogte. Jouw loondienststatuut geeft je het recht om vrij te nemen voor de komst van jouw baby zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een afwijzing!

Zelfstandige ondernemer en uitkering

Voor zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden kan het UWV je helpen bij het aanvragen van zwangerschapsverlof. Het kan zijn dat je een zwangerschapsverklaring van jouw zorgverlener moet overleggen om er zeker van te zijn dat aan de regels met betrekking tot de rechten van zelfstandigen en zwanger (ZEZ) is voldaan.

pregnant-employee-working-on-business-project-with-2022-01-03-16-18-30-utc_50

Wat moet ik als werkgever regelen bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

 1. Ingangsdatum zwangerschaps- en bevallingsverlof
  Vraag jouw werkneemster om een zwangerschapsverklaring, zodat je de juiste begindatum voor haar zwangerschapsverlof kunt bepalen. Over het algemeen is 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum de norm, maar dit kan oplopen tot acht à tien weken bij zwangerschap van een meerling.

 2. Uitkering aanvragen
  Zorg ervoor dat je 2 tot 4 weken voor de ingangsdatum van het verlof een aanvraag indient om ervoor te zorgen dat de zwangerschapsuitkering op tijd rond is. Vergeet niet: als werkgever kies je zelf of het geld rechtstreeks op de bankrekening van de medewerker of werkgever wordt gestort!

 3. Ouderschapverlof bespreken
  Werkgevers en hun werknemers kunnen nu profiteren van Overeengekomen Ouderschapsverlof: een nieuw, flexibel verlofbeleid dat ouders de tijd geeft om een band met het kind op te bouwen zonder dat dit ten koste gaat van het loon. Onbetaald ouderschapsverlof is mogelijk tot de achtste verjaardag van het kind; daarnaast kan vanaf 2 augustus 2022 betaald verlof worden opgenomen gedurende negen weken van 26 werkweken - een mogelijkheid die des te toegankelijker wordt gemaakt door fondsen die via UWV-uitkeringen worden verstrekt!

young-pregnant-woman-standing-by-office-chair-2021-09-03-15-38-30-utc_50

 

Zwangere medewerkers en arbeidstijden

Zwangere werknemers worden als prioritair beschouwd en krijgen maximaal 12,5% van de arbeidstijd in de vorm van regelmatige rusttijden en extra pauzes met toegang tot afsluitbare ruimten met comfortabel meubilair zoals bedden of banken. Bovendien kunnen zij niet verplicht worden om altijd onregelmatige diensten te draaien of overuren te maken; in plaats daarvan wordt elke dienst beperkt tot 10 uur, terwijl de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd wordt beperkt tot respectievelijk 50 uur voor vier weken en slechts 35 uur voor zestien weken.

Mag ik een zwangere medewerker ontslagen?

Werknemers met een vast contract hebben in het algemeen recht op werkzekerheid tijdens en zes weken na hun zwangerschapsverlof. In de volgende gevallen is deze ontslag bescherming echter niet altijd van toepassing:

 • Lichamelijk geweld
 • Fraude of diefstal
 • Bij ontbinding van het bedrijf/de afdeling

De rechten van zwangere werkneemsters moeten in elke situatie worden beschermd en gerespecteerd. Werkgevers mogen contracten niet beëindigen wegens zwangerschap, maar bij een bestaande tijdelijke contract dat afloopt of proeftijden die aflopen kan het toch voorkomen dat een contract wordt beëindigd - maar alleen als dat niets te maken heeft met de zwangerschap zelf.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Topic: Verlof
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.