Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

16 december 2022

aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval

Volgens het jaarlijkse rapport van de Arbeidsinspectie zijn er in 2021 3482 bedrijfsongevallen gemeld. Hieronder vallen 60 dodelijke gevallen in 2021. De algemene meldingen van bedrijfsongevallen zijn gelukkig 5% minder dan in 2020 en maar liefst 18% minder dan in 2019. We kunnen dus wel stellen dat het de goede kant op gaat met veiligheid op de werkvloer, maar we zijn er nog niet. Gaat er iets mis in jouw bedrijf, dan wil je als werknemer of werkgever graag weten waar je aan toe bent. Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval en wat doe je als er een bedrijfsongeval plaatsvindt? Dat ontdek je in dit artikel.

Wat is de definitie van een bedrijfsongeval?

Een arbeidsongeval is een incident op de werkplek dat letsel, ziekte of overlijden veroorzaakt. Arbeidsongevallen kunnen in elke branche en elk bedrijf gebeuren. Ze worden vaak veroorzaakt door onveilige werksituaties, ontoereikende veiligheidsmaatregelen en slechte opleiding van medewerkers. Er is pas sprake van een bedrijfsongeval als je hierdoor niet meer kunt werken. Heb je je vinger dus gesneden en is het probleem opgelost met een pleister? Dan is er geen sprake van een bedrijfsongeval. Komt er een ziekenhuisopname aan te pas? Dan is er wel sprake van een bedrijfsongeval.

In deze sectoren lopen werknemers het meeste risico

Er zijn een aantal sectoren waar medewerkers een groter risico lopen op een bedrijfsongeval. Werk je op een kantoor, dan zijn de risico's over het algemeen een stuk minder hoog dan wanneer je bijvoorbeeld een fysieke baan in de industrie hebt.

"Wist je dat... de meeste ernstige bedrijfsongevallen gebeuren in de sectoren industrie, bouw en transport."

Hiernaast worden er veel bedrijfsongevallen gemeld in bedrijven waar machinebankwerkers, monteurs of reparateurs aan het werk zijn. De meeste gevallen worden veroorzaakt door een val of door struikelen. Wanneer mensen met gevaarlijke stoffen werken of de werkdruk erg hoog is, dan is het risico op een bedrijfsongeval ook groter.

Over de zorgplicht van werkgevers

Werkgevers hebben een zorgplicht. In een notendop betekent dit dat de werkgever verplicht is om maatregelen te nemen die voor een veilige situatie op de werkvloer zorgen. Als werkgever moet je, voor zover dit mogelijk is, voorkomen dat werknemers ziek worden. Hier hoort ook het beperken van het risico op bedrijfsongevallen bij. Om werknemers een goede start te geven binnen jouw bedrijf is het volgens de zorgplicht ook verplicht om uit te leggen hoe de werknemer zijn of haar werk veilig kan uitvoeren.

Om ongevallen te voorkomen hebben de meeste bedrijven een veiligheidsbeleid. Dit is een document waar de huisregels en instructies voor veilig werken zijn opgenomen. Tot slot valt een controle van de manier van werken onder de zorgplicht. De controle zorgt ervoor dat je als werkgever kunt voorkomen dat medewerkers blijvend letsel door een ongeval tijdens werktijd oplopen. Ben je als medewerker van mening dat je werkgever zich niet aan de zorgplicht houdt? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW.

Je werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval

Is je werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, dan moet de werkgever meestal een schadevergoeding betalen. In dit geval wordt alle schade gedekt door een verzekeraar. Is de werkgever niet verzekerd, dan vergoed de werkgever de schade vanuit eigen zak. Als medewerker moet je bij een bedrijfsongeval kunnen bewijzen dat de werkgever niet heeft kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving. Hiernaast moet je bewijzen dat de schade die is opgelopen, veroorzaakt is door een bedrijfsongeval.

Houdt de werkgever zich netjes aan de zorgplicht, dan kun je je werkgever niet aansprakelijk stellen voor letselschade na een bedrijfsongeval. Ben je als werkgever van mening dat letselschade niet is opgelopen tijdens het werk? Dan moet je dit als werkgever kunnen aantonen om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Wat als er opzet of bewuste roekeloosheid in het spel is?

Als je als werknemer een ongeval hebt opgelopen door je eigen schuld, dan is de werkgever niet aansprakelijk voor eventuele letselschade. Is er dus opzet of bewuste roekeloosheid in het spel, dan kan de werknemer geen schadevergoeding verhalen op de werkgever. Onder bewust roekeloos gedrag verstaan we dat een werknemer bewust risico's neemt voordat het ongeval plaatsvindt. Is dit het geval, dan moet de werkgever kunnen aantonen dat de werknemer zich niet aan de veiligheidsnormen heeft gehouden. In de meeste gevallen is het erg lastig om aan te tonen dat er opzet of bewuste roekeloosheid in het spel is.

Werkgevers schakelen daarom vaak hulp in van juristen. Uiteindelijk beslist een rechter of het ongeval onder verantwoordelijkheid van de werkgever is gebeurd of dat er opzet of bewust roekeloos gedrag vanuit de medewerker in het spel was. Werkt er een medewerker zonder arbeidscontract die een bedrijfsongeval oploopt, zoals een uitzendkracht of vrijwilliger? Voor deze medewerkers geldt dezelfde zorgplicht als voor vaste medewerkers.

Risico beperken door te zorgen voor een veilige werkomgeving

Als het om veiligheid op de werkvloer gaat, zijn er veel maatregelen die werkgevers kunnen nemen om een bedrijfsongeval tijdens werktijd te voorkomen. Een van de belangrijkste dingen is ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is. Dit omvat een veilige werkplek, waaronder een veilig gebouw, veilige apparatuur en duidelijke werkinstructies. Hiernaast is voldoende training en opleiding essentieel om de veiligheid op het werk te kunnen garanderen.

Hiernaast moet er een veiligheidstrainingsprogramma worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat elke werknemer weet hoe te reageren in een crisissituatie. Een veiligheidstrainingsprogramma leert werknemers wat ze moeten doen en hoe ze moeten reageren tijdens noodgevallen. In dit programma staat ook omschreven hoe medewerkers veilig met gevaarlijke stoffen, materialen en apparatuur om moeten gaan.

Tot slot is het als werkgever belangrijk dat je medewerkers in staat stelt om veilig te werken. Dit doe je door hen bijvoorbeeld van de juiste uitrusting te voorzien. Dit zorgt ervoor dat risico's geminimaliseerd worden, omdat alle werknemers toegang hebben tot de benodigde hulpmiddelen voor hun werk. Of het nu gaat om medewerkers met toegang tot gebieden met een hoog risico of het gebruik van gevaarlijke materialen. Met de juiste uitrusting is het eenvoudiger om jezelf te beschermen en het risico van bedrijfsongevallen te verkleinen.

Wat werknemers zelf kunnen doen om bedrijfsongevallen te voorkomen

Als je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval dan ben je allereerst verplicht om het ongeval zo snel mogelijk te melden bij je werkgever. Is het ongeval ernstig en was er bijvoorbeeld een ziekenhuisopname nodig? Dan is je werkgever verplicht om de schade te melden aan de inspectie SZW. Hiernaast moet je werkgever een lijst bijhouden met bedrijfsongevallen. Als werkgever kun je een aantal dingen doen om het risico op bedrijfsongevallen te verkleinen:

  • Maak risico's bespreekbaar met collega's en werk samen aan meer toezicht op veiligheid op het werk.
  • Bespreek gevaarlijke situaties of gevallen die veel voorkomen met je leidinggevende. De leidinggevende kan maatregelen nemen om bepaalde risico's te verkleinen.
  • Betrek de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij zaken die hoge prioriteit hebben. Op die manier kun je sneller veiligheidsmaatregelen nemen.
  • Praat met een preventiemedewerker en controleer de RI&E. Dit zorgt voor sneller inzicht in veiligheidsnormen binnen het bedrijf.
  • Heb je een ongeval meegemaakt? Ga dan naar het ARBO spreekuur. Dit is een open spreekuur waar je de kans krijgt om zorgen te bespreken.
  • Controleer de arbocatalogus van jouw sector om er achter te komen wat concurrenten in de branche doen om risico's te minimaliseren.
  • Krijg je geen hulp van je werkgever, OR of PT? Schakel dan de inspectie SZW in door een klacht in te dienen. Dit kan ervoor zorgen dat werkgevers gedwongen worden om de veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf te vergroten.

Wil je meer lezen over dit soort onderwerpen? Ontdek meer in onze Blogs!

Personeel Management Regelgeving