Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: wie is er verantwoordelijk?

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 29 april 2024
Man houdt verbrande hand onder koude kraan

Als werkgever doe je er alles aan om een veilige werkomgeving voor je werknemers te creëren. Maar ondanks je inspanningen, kan een ongeval tijdens het werk nog steeds gebeuren. En dan komt de vraag naar voren: Wie is aansprakelijk voor dit bedrijfsongeval? De antwoorden zijn niet altijd eenvoudig en kunnen afhangen van tal van factoren zoals roekeloos gedrag, voldoende voorlichting en de zorgplicht van de werkgever.

In dit artikel duiken we dieper in deze complexe materie. We behandelen onderwerpen zoals de aansprakelijkheid van de werkgever, wanneer de werkgever niet aansprakelijk is, het aantonen van een bedrijfsongeval, de zorgplicht van de werkgever, het melden van een ongeval bij de Inspectie SZW en hoe je de werkgever aansprakelijk kunt stellen na een bedrijfsongeval. We behandelen ook de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval tijdens het woon-werkverkeer.

Ongeval tijdens werk

Een ongeval tijdens het werk is een gebeurtenis die niemand wil meemaken. Of het nu gaat om een val van een ladder, een snijwond door een machine of een verwonding veroorzaakt door vallende producten, de gevolgen kunnen variëren van lichte tot ernstige letselschade.

Het moment dat het ongeluk plaatsvindt, is vaak een moment van verwarring en paniek. Als werkgever is het jouw taak om zo snel mogelijk de juiste stappen te nemen. Dit betekent het verlenen van eerste hulp, het informeren van de verzekeringsmaatschappij en het melden van het ongeval bij de Inspectie SZW.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Het is een algemene regel dat je als werkgever aansprakelijk bent voor bedrijfsongevallen. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. De belangrijkste uitzondering is wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Bewuste roekeloosheid is niet hetzelfde als gewone nalatigheid of onvoorzichtigheid. Het betekent dat de werknemer zich bewust was van het gevaar, maar toch besloot om het risico te nemen. Een voorbeeld kan zijn wanneer een werknemer besluit om zonder veiligheidsharnas op een hoge ladder te klimmen, ondanks dat hij weet dat dit tegen de veiligheidsvoorschriften is.

Opzet is nog een stap verder. Het impliceert dat de werknemer met opzet een ongeluk heeft veroorzaakt. Dit is zeer zeldzaam en over het algemeen moeilijk te bewijzen.

In beide gevallen zou de werkgever niet aansprakelijk zijn voor het bedrijfsongeval. Maar let op: het is aan de werkgever om te bewijzen dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit kan een complexe taak zijn en vaak is de hulp van een rechter nodig om dit te bepalen.

Bedrijfsongeval aantonen

Het aantonen van een bedrijfsongeval kan een uitdaging zijn, maar het is een cruciale stap bij het claimen van een schadevergoeding. Er zijn verschillende elementen die in overweging moeten worden genomen.

  1. De gebeurtenis zelf. Het is essentieel dat de werknemer, collega's of ooggetuigen een duidelijk verslag kunnen geven van het incident. Waar gebeurde het? Wat was de oorzaak? Wie waren erbij betrokken? Documenteer zoveel mogelijk details.

  2. Het letsel. Het is belangrijk om medische documentatie te hebben van de verwondingen die zijn opgelopen als gevolg van het ongeval. Dit kan een medisch rapport zijn, foto's van de verwondingen, enz.

  3. Het verband tussen het ongeval en het letsel. Het moet duidelijk zijn dat de opgelopen letselschade direct het gevolg is van het bedrijfsongeval. Dit kan soms complex zijn, vooral bij blijvend letsel of bij letselschade die zich pas na verloop van tijd manifesteert.

  4. De omstandigheden van het ongeval. Het kan noodzakelijk zijn om te bewijzen dat de werknemer zich op het moment van het ongeval in de uitoefening van zijn werkzaamheden bevond. Dit kan bijvoorbeeld een uitdaging zijn bij ongevallen die zich voordoen tijdens de werktijd maar buiten de normale werkomgeving, zoals tijdens het woon-werkverkeer.

Het aantonen van een bedrijfsongeval kan een ingewikkeld proces zijn. Als werkgever is het jouw taak om een zorgvuldige administratie te voeren en ervoor te zorgen dat alle relevante informatie beschikbaar is voor de verzekeringsmaatschappij en, indien nodig, voor de rechter.

Zorgplicht van de werkgever

Als werkgever heb je een zorgplicht naar je werknemers toe. Dit betekent dat je verplicht bent om een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden. Maar wat houdt deze zorgplicht precies in?

Veilige werkomgeving

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de fysieke werkplek veilig is. Dit omvat de staat van het gebouw, de veiligheid van de machines en gereedschappen, en de aanwezigheid van voldoende veiligheidsvoorzieningen.

Voldoende voorlichting en training

Werknemers moeten voldoende worden opgeleid en voorgelicht over de risico's die hun werk met zich meebrengt. Ze moeten ook worden geïnstrueerd over veiligheidsprocedures en hoe ze veiligheidsuitrusting moeten gebruiken.

Toezicht houden

Je moet toezicht houden op je werknemers om ervoor te zorgen dat ze de veiligheidsvoorschriften volgen. Dit omvat ook het corrigeren van roekeloos gedrag.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot en gebruik maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Preventieve Maatregelen

Je moet maatregelen nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen, zoals het regelmatig onderhouden van machines en het uitvoeren van veiligheidscontroles.

Wanneer een bedrijfsongeval optreedt, kan de vraag of je als werkgever aan je zorgplicht hebt voldaan, centraal staan bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Het negeren van je zorgplicht kan leiden tot ernstige gevolgen, waaronder aansprakelijkheid voor letselschade, boetes van de Inspectie SZW, en een hogere premie voor je aansprakelijkheidsverzekering. Daarom is het van essentieel belang om je zorgplicht serieus te nemen.

harlie-raethel-ouyjDk-KdfY-unsplash_cropped

Ongeval melden bij de Inspectie SZW

In het geval van een bedrijfsongeval is het jouw verplichting als werkgever om dit te melden bij de Inspectie SZW. Maar wanneer en hoe doe je dat?

Het is verplicht om een ongeval te melden als het resulteert in dodelijk letsel, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Dit geldt zowel voor werknemers als voor bijvoorbeeld uitzendkrachten die bij jou op locatie werken.

Het melden van een bedrijfsongeval moet zo snel mogelijk gebeuren, maar uiterlijk binnen een dag na het ongeval. De melding kan gedaan worden via de website van de Inspectie SZW. Het is belangrijk om zoveel mogelijk details te verstrekken, zoals de datum, tijd en plaats van het ongeval, de aard van het letsel, en een beschrijving van hoe het ongeval plaatsvond.

Kom je er niet uit met je werkgever?

Mocht je in een situatie terechtkomen waarin je het niet eens bent met je werkgever over een bedrijfsongeval, dan heb je verschillende opties. Eén daarvan is om juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld via een letselschadeadvocaat. Deze kan je helpen om je rechten te begrijpen en te beoordelen of je een sterke zaak hebt. Een andere optie is om een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW. Zij kunnen een onderzoek instellen en, indien nodig, maatregelen nemen tegen de werkgever.

De werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval. Hoe doe ik dat?

Het aansprakelijk stellen van de werkgever na een bedrijfsongeval is een formele procedure. Het begint met het verzenden van een aansprakelijkheidsbrief naar de werkgever. In deze brief leg je uit wat er is gebeurd, welk letsel je hebt opgelopen en waarom je van mening bent dat de werkgever aansprakelijk is. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat je de werkgever aansprakelijk stelt. Een letselschadeadvocaat kan je helpen om de brief op te stellen en je bijstaan gedurende het hele proces.

Verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer. Wie is aansprakelijk?

De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer kan een complexe kwestie zijn. In het algemeen wordt woon-werkverkeer beschouwd als privétijd en is de werkgever niet aansprakelijk. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld, als je op weg was naar een klant of als je een voertuig van het bedrijf gebruikte, dan kan de werkgever wel aansprakelijk zijn. Het hangt sterk af van de specifieke omstandigheden. Ook hier kan het nuttig zijn om juridisch advies in te winnen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Onderwerp: Regelgeving / Bedrijfsongeval