3 april 2023

Onmisbare tips om Babyboomers te motiveren en de grootste misverstanden!

babyboomers gemotiveerd houden

Babyboomers hebben een grote rol gespeeld in de opbouw van onze maatschappij en economie. Maar naarmate deze generatie ouder wordt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze gemotiveerd blijven tot aan hun pensioen. Dit is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor de bedrijven waar ze werken en de samenleving als geheel. In dit artikel bespreken we enkele strategieën en tips om babyboomers te helpen gemotiveerd te blijven en het beste uit hun carrière te halen tot aan hun pensionering.

Verschillende generaties op de werkvloer in 2023

In 2023 zijn er maar liefst 4 verschillende generaties actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Babyboomers, geboren tussen 1946 en 1964 vormen nog steeds een groot deel van de beroepsbevolking, maar er zijn ook andere generaties die actief zijn op de arbeidsmarkt van vandaag. Generatie X, die geboren is tussen 1965 en 1980, is nu in de leeftijd van 43 tot 58 jaar en maakt ook een groot deel uit van de beroepsbevolking.

Babyboomers zijn geboren tussen 1946 en 1964, dus ze zijn momenteel tussen de 57 en 75 jaar oud. Babyboomers zijn zo genoemd omdat er na de Tweede Wereldoorlog een babyboom plaatsvond in veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Nederland, en de geboortecijfers gedurende deze periode sterk stegen.

Millennials, ook bekend als generatie Y of de pragmatische generatie, zijn geboren tussen 1981 en 1996. Zij hebben nu een leeftijd van 27 tot 42 jaar en worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Ook Generatie Z, geboren na 1997, is nu langzaam maar zeker de arbeidsmarkt aan het betreden. Het is belangrijk om te erkennen dat verschillende generaties op de werkvloer unieke kenmerken hebben en dat het belangrijk is om rekening te houden met deze generatieverschillen.

Babyboomers motiveren op 5 effectieve manieren

Babyboomers zijn vaak ervaren werknemers die over waardevolle kennis en expertise beschikken. Dit heeft overduidelijk toegevoegde waarde voor ieder bedrijf. Het behouden van deze werknemers kan helpen om continuïteit en diversiteit binnen een organisatie te beschermen. Om deze generatie echter gemotiveerd te houden, is het belangrijk om rekening te houden met hun specifieke behoeften en voorkeuren.

  1. Flexibiliteit: Oudere medewerkers geven vaak de voorkeur aan een flexibele werkplek en werktijden, zodat ze een goede werk privébalans kunnen behouden. Door flexibiliteit aan te bieden, zoals thuiswerkmogelijkheden en flexibele uren, is het mogelijk om deze generatie te motiveren om op een effectieve manier te blijven werken.
  2. Erkenning en waardering: Ten opzichte van jongere generaties hebben oudere werknemers vaak jarenlange ervaring en kennis opgebouwd. Het is daarom belangrijk om hun bijdragen aan het bedrijf te erkennen en te waarderen. Dit doe je door middel van promoties, salarisverhogingen of andere beloningen.
  3. Opleidings- en trainingsmogelijkheden: De oude generatie is vaak bereid om nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf verder te ontwikkelen. Het aanbieden van opleidings- en trainingsmogelijkheden motiveert sommigen om langer op de arbeidsmarkt actief te blijven.
  4. Mentorschap en leiderschapskansen: Oude medewerkers kunnen van onschatbare waarde zijn als mentoren voor de jongere generatie werknemers. Door oudere generaties leiderschapskansen te bieden en hen te betrekken bij de ontwikkeling van jongere werknemers, voelen zij zich sneller gewaardeerd en gemotiveerd om te blijven werken.
  5. Gezondheid en welzijn: Babyboomers hechten vaak veel waarde aan hun gezondheid en welzijn. Het bieden van gezondheids- en welzijnsprogramma's kan hen betrokken en gemotiveerd houden. Denk bijvoorbeeld aan periodieke gezondheidschecks, coaching voor stressmanagement en fysieke oefeningen om fit te blijven. Implementeer deze tips alleen bij voldoende behoefte aan dergelijke programma's.

Stimuleer samenwerking tussen collega's uit verschillende generaties

Jongere generaties kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het geluk van de babyboomgeneratie op de werkvloer. Allereerst is samenwerking en kennisoverdracht tussen verschillende leeftijdsgroepen belangrijk. Jongere medewerkers brengen vaak nieuwe ideeën en perspectieven met zich mee, waardoor de oudere generatie profiteert van hun frisse kijk op zaken. Samenwerken, elkaars talenten te erkennen en verwachtingen uitspreken kunnen de sleutel zijn tot een betere bedrijfscultuur.

Jongere medewerkers hebben meer technologische vaardigheden. Met elkaar samenwerken is dan ook een logische stap om ouderen in ieder bedrijf te helpen met snelle technologische ontwikkelingen. Dit maakt de babyboomgeneratie en generatie X niet alleen gelukkiger, maar draagt ook bij aan de productiviteit in het hele team. De jongere generatie medewerkers kan de oude generatie ook helpen door begrip en empathie te tonen voor uitdagingen. Als je in deze levensfase ineens moet wennen aan grote verandering op de arbeidsmarkt, dan kun je best begrijpen hoe lastig dat is.

Tot slot helpt het om gezamenlijke doelen en normen te stellen voor jongeren en oudere medewerkers. Dit draagt bij aan het gevoel van verbondenheid en gemeenschap op de werkvloer. Het uiteindelijke streven is een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd, gemotiveerd en gelukkig voelt.

Zo bestempelen de generaties elkaar op de werkvloer

Er wordt vaak gesproken over de verschillende generaties die momenteel actief zijn op de arbeidsmarkt in Nederland: babyboomers, generatie X, generatie Y en generatie Z. Elk van deze generaties heeft unieke kenmerken en perspectieven die ze meebrengen naar de werkvloer. Maar wat vinden ze eigenlijk van elkaar? Uit onderzoek blijkt dat er soms flinke misverstanden ontstaan tussen verschillende generaties en dat ze elkaar niet altijd begrijpen.

Misverstanden over alle generaties die op dit moment actief zijn op de arbeidsmarkt

  • De babyboomgeneratie is niet geïnteresseerd in nieuwe technologieën. Dit is een veelvoorkomend misverstand, omdat babyboomers vaak worden gezien als minder bekend met technologie dan de jonge generatie. Uit onderzoek blijkt echter dat babyboomers vaak juist heel goed op de hoogte zijn van nieuwe technologieën en er ook graag mee werken.
  • Millennials zijn te veel bezig met hun telefoon en social media. Dit is een stereotype dat vaak wordt toegepast op generatie Y, maar het is niet per se waar. Generatie Y gebruikt hun smartphone en social media juist vaak als een manier om efficiënter te kunnen werken en sneller informatie te kunnen delen. Ze zien zichzelf als harde werkers die tussen 3 enorm verschillende generaties hangen.
  • Generatie X is te individualistisch en niet bereid om samen te werken. Dit is een stereotype dat wordt toegepast op generatie X, maar het is niet waar. Generatie X hecht juist veel waarde aan goed samenwerken en communicatie op de werkvloer. Generatie X heeft ook vaak een goed ontwikkeld gevoel voor teamwork.
  • Generatie Z is te ongeduldig en wil te snel op de loopbaan ladder omhoog klimmen. Dit is een stereotype dat vaak wordt toegepast op de jongste generatie op de werkvloer, en dat is niet vreemd. Deze generatie is namelijk opgegroeid in een financiële crisis en dat brengt onzekerheid met zich mee. Generatie Z is ambitieus en wil graag carrière maken, maar ze begrijpen ook dat dit tijd, opleiding en moeite kost. Deze generatie is zijn vaak bereid om zichzelf te ontwikkelen. Ze weten dat zij de leiders van de toekomst zijn en leren op dit moment van oudere generaties hoe autoriteit en leiderschap binnen organisaties werkt.

Een goed beleid begint bij een gesprek

Het is van groot belang om babyboomers gemotiveerd te houden tot ze stoppen met werken. Deze generatie beschikt over een schat aan ervaring en kennis die van onschatbare waarde kan zijn voor hun werkgever. Ze zijn uitermate geschikt om als mentor op te treden voor jongere werknemers en kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van innovatie en groei.

Leidinggevenden en werkgevers kunnen een cruciale rol spelen in het behouden van deze generatie medewerkers door hun ideeën te erkennen en uitdaging aan te bieden. Het grootste deel van de babyboomers wil graag werken tot ze volledig stoppen. Het is aan werkgevers om een aanpak te vinden die deze wens mogelijk maakt.

Door alle collega's bij de bedrijfsvoering betrokken te houden, kunnen werkgevers niet alleen het potentieel van deze generatie benutten. Je gaat ook aan de slag met het aanpakken van inclusie op de werkvloer als je oude medewerkers stimuleert om te blijven werken. En dat is helemaal van deze tijd!

Meer lezen over dit soort onderwerpen? Ontdek meer in het Shiftbase Blog!

Productiviteit Personeel