Het bruto en netto loon berekenen

Man heeft euro biljetten in handen

Voor ondernemers met personeel is het verschil tussen het bruto salaris en het netto salaris een belangrijk onderdeel van de loonadministratie. Als werknemer vraag je je misschien af waarom er een verschil zit tussen het brutosalaris en wat je op de bankrekening ontvangt? In dit artikel vertellen wij je graag meer over hoe je het nettoloon kunt berekenen, waar het verschil tussen netto en bruto salaris uit bestaat en hoe je de algemene personeelskosten als ondernemer kunt berekenen.

Het verschil tussen bruto en netto

Als werkgever weet je wat het verschil tussen bruto en netto is en waarom dit verschil bestaat. Elke maand moet je het nettoloon namelijk inzichtelijk maken door loonheffingen en premies van het brutoloon af te trekken en dit op de loonstrook van de medewerker te vermelden. Het brutoloon bestaat dus uit het loon dat de medewerker ontvangt, inclusief de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, loonheffingen en de premie Volksverzekeringen. Het bedrag dat na aftrek hiervan overblijft, is het nettoloon en is tevens het bedrag dat een medewerker op de bankrekening ontvangt.

Wil je het nettoloon berekenen, dan moet je dus weten welk bedrag aan premies en loonheffingen je betaalt. Je kunt het nettoloon eenvoudig berekenen met de bruto-netto-calculator. Gebruik deze calculator voordat je als werknemer aan de slag gaat met salaris onderhandelingen. Weet je namelijk wat je bruto moet verdienen om een goed salaris over te houden, dan kun je gericht onderhandelen over het fulltime maandsalaris of uurloon.

Bruto en netto salaris bepalen

Ga je op zoek naar een nieuwe baan, dan bereken je vooraf welk inkomen op fulltime basis bij jouw persoonlijke situatie aansluit. Om het bruto en netto loon te kunnen bepalen vinden er onderhandelingen plaats tussen de werkgever en werknemer. De werkgever betaalt altijd het minimumloon uit, maar als werkgever moet je ook rekening houden met afspraken die in de cao zijn opgenomen.

Wist je dat... je een boete tot maximaal € 10.000 per werknemer kunt krijgen als je werknemers te weinig betaald? Controleer elk halfjaar wat de minimumlonen in de sector waarin je werkzaam bent om boetes te voorkomen.

Om tot een akkoord over een rendabel brutoloon te komen, kijk je allereerst naar de lonen in de markt. Kijk met name naar het gemiddelde loon dat per regio en per functie wordt gegeven. Heb je het gemiddelde brutoloon vastgesteld, dan kunnen de onderhandelingen beginnen. Onderhandel altijd over het brutoloon, omdat dit ook het bedrag is dat je in het contract moet vastleggen.

Hoe maak je een bruto naar netto loon berekening?

Om een bruto netto loonberekening te maken, kun je het beste de bruto-netto-calculator gebruiken. Om het netto loon echter precies te kunnen bepalen, is het belangrijk om de exacte bedragen van loonheffing en andere inhoudingen op een rij te zetten. Het actuele percentage en tarief voor de berekening van loonheffing vind je terug in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Er zijn diverse inhoudingen die werknemers betalen, waaronder de standaard loonheffing die uit de loonbelasting, premies Volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bestaat. Hiernaast zijn er aanvullende bedragen die een werkgever mag inhouden voor de dekking van verschillende premies en bijdragen. Dit mag alleen als hier afspraken over staan in de cao of het arbeidscontract:

 • het werknemersdeel van de pensioenpremie of algemene ouderdomswet (AOW);
 • een eigen bijdrage voor het privégebruik van een zakelijke (elektrische) auto;
 • premies voor de collectieve ziektekostenverzekering;
 • aanvullende bijdrage voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • wachtdagen bij ziekte die zijn opgenomen in het arbeidscontract;
 • Loonbeslag en verrekeningen, waaronder voorschotten op het salaris.

Alle inhoudingen en premies worden iedere maand op de loonstrook

Wat hou je gemiddeld netto over op je bankrekening?

Hoe meer je verdient, hoe meer er aan premies ingehouden moet worden. In de praktijk betekent dit dat wanneer het bruto maandsalaris € 2500 is, er ongeveer € 2100 netto op de bankrekening staat. Verdien je iedere maand € 3000 bruto? Dan hou je gemiddeld € 2400 netto over. Hoe hoger de inkomsten dus zijn, hoe meer belasting je moet betalen over het bruto maandsalaris.

Verplichte premies werknemersverzekeringen

De verplichte premies voor werknemers bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen, waaronder de algemene nabestaandenwet, zijn verplicht voor iedereen in Nederland, terwijl werknemersverzekeringen alleen verplicht zijn voor mensen die in loondienst werken. Samen vormen al deze verzekeringen de sociale verzekeringen in Nederland.

Dit zijn de verplichte volksverzekeringen

* voor de Algemene Kinderbijslagwet rekent de Belastingdienst geen kosten.

Dit zijn de verplichte werknemersverzekeringen


Wat is loonheffingskorting?

Als je in loondienst werkt dan heb je recht op korting op de belastingen die je moet betalen. Je kunt deze korting bij de werkgever of uitkeringsinstantie aanvragen met een Model Opgaaf gegevens voor de belastingdienst. Door dit formulier bij de Belastingdienst in te leveren, betaald de werkgever minder belasting. Het gevolg hiervan is een hoger nettoloon voor werknemers.

Je kunt bij maximaal één werkgever korting voor loonheffingen ontvangen. Werk je tegelijkertijd bij meerdere werkgevers, dan is het slim om de korting op het hoogste brutoloon toe te passen. Vraag je loonheffingskorting aan bij twee werkgevers tegelijkertijd? Dan is de kans groot dat je het overschot aan korting bij de jaaraangifte moet terugbetalen.

Over de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet is verplicht voor elke werkgever in Nederland. Wordt deze bijdrage door de werkgever betaald, dan hoeft de werknemer zelf geen bijdrage aan de Belastingdienst te betalen. Werknemers betalen deze bijdrage namelijk via een inhouding op het nettosalaris. Werk je als zelfstandige? Dan moet je de bijdrage Zvw ook betalen, maar in dit geval betaal je de premie via een belasting aanslag.

In 2023 betaal je 6,68% aan werkgeversheffing Zvw. In 2022 was dit 7.75%. Om deze premie te dekken mag je als werkgever 5,43% van het nettosalaris inhouden. In 2022 was dit iets hoger, namelijk 5,50%. Voor zelfstandige ondernemers geldt dat zij 5,43% van het jaarloon aan bijdrage betalen. Het maximum premieloon ligt in 2023 op € 66.956. Dit was in 2022 nog € 59.706.

Verplichte en aanvullende kosten voor de werkgever

Wil je het netto uurloon van een medewerker berekenen, dan neem je allereerst het bruto uurloon. Hier trek je premies die de werknemer betaald van af, maar met welke kosten krijg je als werkgever te maken als je personeel aanneemt? Personeelskosten kun je opdelen in verplichte en aanvullende kosten. Welke aanvullende kosten van toepassing zijn, is te vinden in de cao van de branche. Staan hier verplichte aanvullende kosten in, dan moet je hier als werkgever rekening mee houden.

Dit zijn de verplichte werkgeverskosten

 • Het netto salaris per werknemer;
 • Vakantiegeld;
 • Loonheffingen.

Dit zijn de aanvullende werkgeverskosten die regelmatig voorkomen

 • Prestatiebonussen die in het contract zijn opgenomen;
 • Arbovoorzieningen, zoals werkkleding en een veilige werkplek;
 • Een dertiende maand;
 • Pensioen bijdrage;
 • Onvoorziene kosten;
 • Aanvullende personeelsverzekeringen;
 • Eten en drinken op het werk;
 • Kerstpakketten en andere cadeaus;
 • Reiskosten en verblijfkosten;
 • Zakelijke vervoermiddelen;
 • Teamuitjes;
 • Opleidingen en BHV cursussen;
 • HR kosten, inclusief advies en begeleiding.

Het is belangrijk om deze kosten van elkaar te scheiden, omdat op bijvoorbeeld vakantiegeld een bijzonder tarief aan belasting rust. Het is om deze reden ook belangrijk om de kosten op het loonstrookje te specificeren.

Krijg grip op personeelskosten

Ben je als HR medewerker maandelijks aan het rekenen om erachter te komen wat het nettoloon per werknemer is? Of houdt je de loonadministratie nog bij in een Excel sheet om te zien wat een werknemer verdient? Alhoewel er niets mis is met deze methode, kun je het bruto loon eenvoudiger naar netto omrekenen door de loonadministratie te automatiseren.

Met Shiftbase maak je in één oogopslag inzichtelijk wat het brutosalaris per werknemer is, hoeveel belastingen er worden ingehouden en of de regels rondom het minimumloon worden opgevolgd. Bereken de loonkosten sneller en zie in de rapportage het bedrag dat aan brutoloon, nettoloon en loonbelasting betaald moet worden.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Inkomen
Onderwerp: Loon / brutoloon berekenen