Het effect van goed werkgeverschap op de loyaliteit van medewerkers

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 15 januari 2024
Vrouw glimlacht naar anderen aan de tafel

In de zakelijke wereld van vandaag draait alles om het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers niet alleen tevreden zijn als goed werknemer, maar ook loyaal aan jouw organisatie? De sleutel ligt in het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers kunnen groeien, zich gewaardeerd voelen en gepassioneerd zijn over hun werk. In dit artikel ontdek je de kracht van goed werkgeverschap en leer je hoe je loyaliteit van medewerkers kunt versterken in 2024.

Goed werkgeverschap uitgelegd

Goed werkgeverschap verwijst naar de verantwoordelijkheid van een werkgever om een gezonde en positieve werkomgeving te creëren. Een goede werkgever zorgt goed voor zijn werknemer en creëert een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, gemotiveerd en betrokken voelen. In een notendop laat je met goed werkgeverschap zien dat je werknemers waardeert.

Wist je dat... je als werkgever volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht bent om werknemers te voorzien van een schriftelijke arbeidsovereenkomst? Hier moet onder andere informatie over het salaris, werktijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden in staan.

In de wet en de beslissingen van het arbeidsrecht, specifiek in het Burgerlijk Wetboek, staat omschreven hoe goed werkgeverschap vormgegeven wordt. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is specifiek gericht op de beginselen van goed werkgeverschap. Deze wet is op 1 januari 2020 in werking getreden en heeft als doel om de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Het logische gevolg is een sterkere positie van werknemers.

Hiernaast is een goed werkgever verplicht om op gelijke manier dezelfde kansen voor iedereen te bieden. Deze wetgeving komt vanuit het gelijkheidsbeginsel. Behandel werknemers hetzelfde en ga discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd, religie, handicap of seksuele geaardheid tegen. Gedragen werknemers zich desondanks niet correct, dan is de werkgever verplicht om hier een melding van te maken. De Nederlandse wet beschermt medewerkers ook tegen onredelijk ontslag. In de wet staat bijvoorbeeld dat de werkgever een redelijke ontslaggrond moeten hebben voordat zij een werknemer kunnen ontslaan.

Goed werkgeverschap belangrijk voor werknemers in 2024

Goed werkgeverschap is in 2024 belangrijker dan ooit. Medewerkers streven naar een veilige werkomgeving waarin zij zichzelf kunnen en mogen ontwikkelen. Motiveer ingrijpende beslissingen om mensen bij het bedrijf te betrekken en zorg voor een passend salaris en een gezonde werk privébalans. Zorg hiernaast dat het begrip goed werkgeverschap op de werkvloer wordt besproken. Door met het personeel te praten ontdek je namelijk waar knelpunten liggen en hoe je loyaliteit onder medewerkers kunt vergroten. Dit is onderdeel van het vertrouwensbeginsel*.

Goed werkgeverschap bestaat ook uit het stimuleren van groei en ontwikkeling. Iedere medewerker wil in de praktijk groeien en het aanbieden van mogelijkheden tot scholing is hierbij erg belangrijk. In sommige gevallen moeten eigen belangen plaats maken voor ontwikkeling. Meegaande werkgevers spelen hier een belangrijke rol. Goed werkgeverschap gaat ook over open communicatie. Je moet ervoor zorgen dat je belangrijke beslissingen duidelijk kunt motiveren en bij vragen een duidelijk antwoord hebt. Dit is niet alleen netjes, maar onderdeel van de onderzoeksplicht uit het zorgvuldigheidsbeginsel*.

Uiteraard moeten eerlijke beloningen en voordelen niet ontbreken. Werknemers verwachten een eerlijk salaris, goede verzekering, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuren. Denk bijvoorbeeld aan een goede ongevallenverzekering voor iedere werknemer of extra vrije tijd voor het personeel. Bijvoorbeeld in de vorm van een vaste vrije dag per maand. Dit zorgt niet alleen voor blije medewerkers, maar ook voor duurzame inzetbaarheid op de korte en lange termijn.

pexels-karolina-grabowska-4491469_cropped

Goed werkgeverschap in combinatie met goed werknemerschap

Als goed werkgever zorg je voor een veilige werkplek en overleg je met het personeel over iedere ingrijpende beslissing. Desondanks zijn deze maatregelen geen behoorlijke verzekering van goed werknemer schap. Neem maatregelen om te voorkomen dat werknemers misbruik maken en wees zorgvuldig bij het opstellen van huisregels.

Een goede werkgever geeft en ontvangt ook regelmatig feedback. De beste werkgever kan duidelijk motiveren waarom beslissingen gemaakt worden en staat open voor verbetering. Als je als werkgever verwachtingen waarmaakt en transparant communiceert, dan leidt dit automatisch tot meer loyaliteit onder werknemers. Organisaties die het begrip goed werkgeverschap in 2024 serieus nemen, zullen een sterkere positie hebben bij het werven van talent ten opzichte van de concurrent die zich niet actief bezighoudt met goed werkgeverschap.

Het effect van goed werkgeverschap op de medewerkersloyaliteit

Goed werkgeverschap kan een positief effect hebben op de loyaliteit van werknemers. Wanneer een werkgever zich oprecht bekommert om het welzijn van zijn medewerkers en hen behandelt met respect en waardering, ontstaat er vaak een gevoel van wederzijdse loyaliteit. Dit zijn enkele effecten van goed werkgeverschap op de loyaliteit van medewerkers:

 1. Betere werknemersbinding

  Een werknemer voelt zich verbonden met de organisatie wanneer ze ervaren dat de werkgever oprecht geïnteresseerd is in hun welzijn. Dit kan resulteren in een hogere mate van betrokkenheid en toewijding aan de organisatie, waardoor werknemers minder geneigd zijn om naar andere bedrijven over te stappen.

 2. Verhoogde motivatie

  Iedere werkgever die de inzet en prestaties van werknemers waardeert en erkent, stimuleert een gevoel van motivatie en voldoening. Werknemers voelen zich gemotiveerd om zich in te zetten voor de organisatie en streven naar succes, omdat ze zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

 3. Positieve werkomgeving

  Goed werkgeverschap bevordert een positieve werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen. Dit kan leiden tot een hoger niveau van tevredenheid en welzijn onder werknemers, waardoor ze minder geneigd zijn om ergens anders naar werk te zoeken.

 4. Verminderde verloopintentie

  Werknemers zijn eerder geneigd om bij een werkgever te blijven als ze tevreden zijn met de arbeidsomstandigheden, de bedrijfscultuur en de geboden kansen. Goed werkgeverschap kan het verloop van werknemers verminderen, aangezien werknemers minder snel op zoek gaan naar andere bedrijven die mogelijk niet dezelfde voordelen bieden.

 5. Mond-tot-mondreclame

  Wanneer werknemers positieve ervaringen hebben met een werkgever, zijn ze eerder geneigd om positief te praten over hun werkplek met anderen. Dit kan resulteren in een positief imago van de organisatie op de arbeidsmarkt, waardoor het gemakkelijker wordt om talent aan te trekken en te behouden.

Kortom, goed werkgeverschap kan de loyaliteit van werknemers vergroten door het opbouwen van wederzijds respect, motivatie, verwachtingen en tevredenheid. Dit kan leiden tot een hogere betrokkenheid, een lager verloop en een positief imago van de organisatie.

Prestaties bijhouden met Shiftbase

Het bijhouden van prestaties om medewerkers te kunnen belonen is een flinke uitdaging in de praktijk. Het is goed mogelijk dat je te maken krijgt met personeel dat misbruikt maakt van goed werkgeverschap. Om dit te voorkomen werk je met slimme software om de prestaties, doelstellingen en afspraken met het personeel vast te leggen. Om deze beginselen vast te leggen kun je de software van Shiftbase gebruiken.

Onze software biedt functionaliteit voor verlof- en afwezigheidsbeheer, waardoor werkgevers patronen kunnen identificeren en een georganiseerd verlofbeleid kunnen handhaven. Met Shiftbase kunnen werkgevers dus beter zicht houden op de prestaties van hun team en gebieden van verbetering aanpakken. Het is bovendien mogelijk om de communicatie en doelstelling per werknemer te registreren. Zo voorkom je dat een werknemer misbruik maakt van goed werkgeverschap en bouw je aan beide kanten sneller vertrouwen op.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen

 

Management