Minimum jeugdloon 2024 uitgelegd

Minimum jeugdloon

Als jonge werknemer wil je graag weten welke regels er gelden voor jouw salaris. Het wettelijk minimum jeugdloon is namelijk een onderwerp dat vaak voor discussie zorgt. Maar als je het wettelijk minimum jeugdloon begrijpt, dan kun je deze discussie voor zijn. In dit artikel vertellen wij je alles over het minimum jeugdloon en nemen we je mee in de huidige wet- en regelgeving, de berekening van het minimumjeugdloon en werktijden voor jonge medewerkers.

Wat is het minimum jeugdloon?

Het minimum jeugdloon is het wettelijk vastgestelde minimumloon dat werkgevers verplicht zijn te betalen aan jonge medewerkers, vaak aangeduid als jongere werknemers. Dit geldt voor mensen tussen de 15 en 21 jaar. Het wettelijk minimumloon is dus specifiek bedoeld voor medewerkers die nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop het reguliere minimumloon van toepassing is.

Het minimum jeugdloon is gebaseerd op een percentage van het reguliere minimumloon en varieert per leeftijd van de werknemer. Het doel van het minimum jeugdloon is om jonge medewerkers te beschermen en te zorgen voor een eerlijke beloning. Bovendien helpt het in de arbeidsovereenkomst vastgelegde jeugdloon om te voldoen aan de eisen van de wet en recht op een passend loon te garanderen.

Leeftijdsgrenzen en verschillende jeugdlonen

Het minimum jeugdloon kent leeftijdsgrenzen die bepalen wel minimumuurloon van toepassing is. Deze grenzen kunnen variëren per land en zelfs per collectieve arbeidsovereenkomst. Het is daarom altijd belangrijk om de cao lonen in jouw branche te controleren, om zeker te weten dat je aan de huidige wetgeving voldoet. In Nederland gelden de volgende minimumuurlonen per leeftijdsgrenzen vanaf 1 januari 2024:

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Het minimumloon en het jeugdloon wordt ieder halfjaar aangepast. Dit gebeurt ieder jaar op 1 januari en 1 juli. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of het loon van jouw medewerkers nog voldoet aan het wettelijke minimumloon. Bovendien is er een nieuw minimumloon van toepassing wanneer een werknemer een jaar ouder wordt. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden en het loon tijdig aan te passen.

Verschil tussen 2023 en 2024

In de regelgeving rond het minimumloon 2023 en minimumloon 2024 kunnen jaarlijks significante wijzigingen optreden die zijn gebaseerd op economische factoren zoals inflatie en economische groei, alsook politieke besluitvorming. Voor 2023 zijn de brutobedragen van het minimumloon vastgesteld, maar deze kunnen in 2024 stijgen als reactie op veranderende economische omstandigheden of belasting wijzigingen. Het is cruciaal voor werkgevers om de cao's en arbeidsovereenkomsten te controleren die specifieke regels kunnen bevatten over de aanpassing van lonen.

Belangrijke factoren die het minimumloon beïnvloeden:

 • Inflatie: Toenemende kosten van levensonderhoud kunnen leiden tot een verhoging van het minimumloon om de koopkracht van werknemers te behouden.
 • Economische groei: Een sterke economie kan resulteren in hogere lonen om competitief te blijven op de arbeidsmarkt.
 • Politieke besluitvorming: Nieuwe wetgeving of overheidsbeleid kan aanzienlijke invloed hebben op het vaststellen van het wettelijk minimumloon 2024.

Verwachte wijzigingen in 2024:

Hoewel specifieke details over het minimumloon 2024 nog niet vastgesteld zijn, is het gebruikelijk dat er een jaarlijkse verhoging plaatsvindt die rekening houdt met de bovengenoemde factoren. Werkgevers moeten alert blijven op aankondigingen vanuit de overheid en zich voorbereiden op mogelijke aanpassingen die de netto en bruto lonen van hun medewerkers beïnvloeden.

Het is ook belangrijk om de economische wijzigingen die jaarlijks worden doorgevoerd in de context van cao's en andere arbeidsovereenkomsten te bekijken, die soms afwijkende afspraken kunnen bevatten over minimumlonen.

inkomen - Minimum jeugdloon

Het bruto minimumloon bepalen

Het wettelijk minimumuurloon in Nederland varieert afhankelijk van de leeftijd. Je weet nu welk percentage van het reguliere minimumloon voor welke leeftijd geldt, maar hoe zit het met concrete bedragen?

Voor medewerkers van 21 jaar en ouder bedraagt het minimumloon:

 • €1.995,00 per maand
 • €460,40 per week
 • €92,08 per dag
 • €12,79 per uur

Bij een leeftijd van 20 jaar daalt het minimumloon naar:

 • €1.596,00 per maand
 • €368,30 per week
 • €73,66 per dag
 • €10,24 per uur

Voor 19-jarigen is het minimumloon:

 • €1.197,00 per maand
 • €267,25 per week
 • €55,25 per dag
 • €7,68 per uur

Bij 18 jaar bedraagt het minimumloon:

 • €997,50 per maand
 • €230,20 per week
 • €46,04 per dag
 • €6,40 per uur

De bedragen gaan verder omlaag voor 17-jarigen, 16-jarigen en 15-jarigen, met respectievelijk:

 • €788,05 per maand
 • €688,30 per maand
 • €598,50 per maand

Voor medewerkers van 13 tot 14 jaar is er geen wettelijk minimumloon vastgesteld. Wil je weten wat je volgens het wettelijk minimumjeugdloon per uur verdient als je 15, 16 of 17 jaar bent? Gebruik de rekentool minimumloon per uur of deel het maandloon door het aantal gewerkte uren per maand.

Uitzonderingen en bijzondere situaties

Er zijn enkele uitzonderingen en bijzondere situaties waarin het minimum uurloon lager is dan vastgelegd in de wet of de cao. Onder bepaalde voorwaarden kun je als werkgever minder minimumloon betalen.

Mogelijk lager loon bij Wajong

Voor medewerkers met een Wajong-uitkering geldt er meestal een uitzondering op het minimumloon. Het minimumloon geldt als je een Wajong-uitkering aanvraagt, maar na toestemming van het UWV is het vaak mogelijk om een lager netto loon te betalen dan het reguliere minimum jeugdloon.

Lager loon bij BBL-contracten

Voor BBL medewerkers geldt ook een lager minimumloon. Het gaat hier vaak om tijdelijk personeel met een arbeidsovereenkomst van een half jaar met aangepaste minimumlonen. Wil je weten wat werknemers per maand, week en dag verdienen? Bekijk hier het volledige overzicht met alle bedragen voor BBL leerlingen, inclusief het maandloon voor een normale werkweek.

Voorkom onderbetaling

Is het loon lager dan wettelijk vastgesteld, dan kan dit voor flinke problemen zorgen. Het is daarom belangrijk om het brutoloon altijd af te stemmen op de minimumlonen. Komt de Arbeidsinspectie of de belastingdienst erachter dat iemand binnen jouw bedrijf voor te weinig geld werkt, dan kan dit leiden tot hoge boetes.

Zorg voor een goede administratie

Met een goede administratie voorkom je onnodige fouten, misgelopen premies en boetes. Klopt de administratie, dan kun je in één oogopslag controleren of alle lonen voldoen aan het geldende minimumjeugdloon. Zorg hiernaast voor een accurate loonstrook die aan alle vereisten voldoet om verwarring en discussies te voorkomen.

Deze uitkeringen vallen niet onder het minimum jeugdloon

Het minimumjeugdloon dekt niet alle loonkosten. Naast het minimum jeugdloon zijn er namelijk ook andere betalingen waar je rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het vakantiegeld van 8% van het brutoloon. Hiernaast is het goed mogelijk dat er premies, vergoedingen en loonheffingen van toepassing zijn op het loon van jong personeel. Denk hierbij aan:

 • Winstuitkeringen.
 • Eenmalige of terugkerende bonussen.
 • Onkostenvergoedingen die de werknemer voor het werk heeft gemaakt, zoals:
  • Een thuiswerkvergoeding.
  • Een reiskostenvergoeding.
 • Eindejaarsuitkeringen, zoals een dertiende maand of kerstbonus.
 • Uitkeringen op termijn, zoals pensioen- en spaarregelingen.

Door deze onkosten ontvangen jonge medewerkers vaak een hoger loon dan vastgelegd in het arbeidscontract of de cao. Het is voor iedere werkgever belangrijk om hier rekening mee te houden.

Loon en werktijden voor werknemers onder de 15 jaar

Sinds 1 juli 2017 geldt het minimum jeugdloon voor werknemers in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen het standaard, hogere minimumloon. Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon vastgesteld. Bij medewerkers onder de 15 jaar kun je dus zelf loonafspraken maken. In de meeste gevallen zijn er echter specifieke regels vastgelegd in de cao. Je bent als werkgever verplicht om aan de cao te voldoen.

Voor werktijden gelden er strengere regels voor jongeren onder de 18 jaar. Er zijn specifieke regels voor 17- en 16-jarigen en extra regels voor kinderen van 15, 14 en 13 jaar.

Daarnaast zijn er duidelijke regels voor het soort werk dat jongeren mogen uitvoeren. Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig alleen licht, niet-industrieel werk uitvoeren. Dit werk moet bij de leeftijd passen en mag geen negatieve gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling.

Voorkom boetes met salarisadministratie via Shiftbase

Om ervoor te zorgen dat bedrijven altijd op de hoogte zijn en voldoen aan de geldende minimum jeugdloonregels, is het belangrijk om gebruik te maken van een betrouwbaar en actueel systeem voor het bijhouden van salarisgegevens. Met Shiftbase kun je eenvoudig de juiste lonen instellen, rekening houdend met de leeftijd van je werknemers en de contractvorm. Zo houd je de lonen van vast personeel, uitzendkrachten en jeugdkrachten gescheiden. Hiernaast ontvang je automatische updates wanneer er veranderingen in het minimum jeugdloon plaatsvinden.

Probeer Shiftbase nu 14 dagen gratis en ervaar de kracht van een all-in-one HR oplossing. Van het registreren van flexibele uren tot het actueel houden van uurlonen per werknemer. Zo tillen we jouw organisatie samen naar een hoger niveau.

loon
Onderwerp: Loon / minimum jeugdloon