Het moreel kompas: de sleutel tot gezonde werkuren en werkomstandigheden

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 11 december 2023
persoonlijke ontwikkeling zorgt voor blije medewerkers

In de hedendaagse werkomgeving is overwerk een veelbesproken onderwerp. Terwijl sommigen het zien als een teken van toewijding en hard werken, zien anderen het juist als een symptoom van een onevenwichtige werk-privébalans. Maar waar ligt de grens tussen toegestaan en verplicht overwerk? En hoe verhoudt jouw persoonlijk leiderschap en morele kompas zich tot de afspraken die in je contract staan?

In dit artikel hebben we het over  overuren, arbeidsovereenkomsten en de ethische dilemma's die hiermee gepaard gaan. We onderzoeken wat de wet zegt, wat werkgevers verwachten en hoe je jouw eigen moreel kompas kunt ontwikkelen in een maatschappij die steeds vaker de grenzen van arbeidstijden opzoekt.

Wat is een moreel kompas in combinatie met een goede werkcultuur?

In de hedendaagse bedrijfswereld speelt het moreel kompas een cruciale rol bij het vormgeven van gezonde werkuren en omstandigheden. Maar wat betekent het eigenlijk om een moreel kompas te hebben in de context van werk? Simpel gezegd is het morele kompas de innerlijke ethische gids die ons helpt bij het navigeren door complexe arbeidssituaties. Denk hierbij aan het bepalen van contracturen tot het omgaan met overwerk.

Volgens een onderzoek van het IBE heerst er een vrij positieve, ethische cultuur op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nederland scoort een matige 80.6 op de Ethics at Work Index. Hierdoor eindigt Nederland in het middensegment ten opzichte van de rest van de wereld.


Terwijl sommige bedrijven worstelen met het balanceren van winst en ethiek, zijn er anderen die hun morele waarden en normen juist vooropstellen. Meestal leidt dit tot een harmonieuze werkplek. In een tijd waarin overuren en arbeidsduur regelmatig ter sprake komen, is het essentieel om te begrijpen hoe een sterk moreel kompas bedrijven kan leiden naar een omgeving waarin zowel werkgever als werknemer zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

De link tussen het moreel kompas en werkuren

In de hedendaagse zakelijke wereld is het moreel kompas niet slechts een abstract concept, maar een leidende kracht die de manier waarop bedrijven hun werkroosters en omstandigheden vormgeven, beïnvloedt. Ethiek speelt een cruciale rol, niet alleen in de besluitvorming op hoog niveau, maar ook in de dagelijkse werkpraktijken van bedrijven.

Een interessant voorbeeld is het Openbaar Ministerie, dat tijdens de Covid-19-pandemie werd geconfronteerd met ethische uitdagingen rondom werkroosters en prioritering van zaken. Het morele kompas van de organisatie werd op de proef gesteld toen beslissingen moesten worden genomen over welke zaken voorrang kregen in een tijd van beperkte capaciteit.

Daarnaast benadrukt Consultancy het belang van een ethische bedrijfscultuur als een cruciale factor voor talentmanagement. Bedrijven die hun ethische waarden duidelijk definiëren en naleven, trekken niet alleen klanten aan, maar ook toptalent dat de missie en waarden van het bedrijf belangrijk vindt.

Het Instituut voor Integriteitsmanagement en Bedrijfsethiek (EIBE) is een ander voorbeeld dat zich al bijna 20 jaar inzet voor onderwijs, advies en onderzoek naar integriteit, bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hun werk benadrukt het belang van ethiek in de bedrijfswereld en hoe het kan bijdragen aan positieve veranderingen in de werkpraktijken van organisaties.

In een wereld waarin consumenten en werknemers steeds meer waarde hechten aan ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het voor bedrijven essentieel om hun moreel kompas te versterken en te laten zien hoe dit hun werkroosters en -omstandigheden positief beïnvloedt. Maar hoe doe je dat precies?

eigen onderneming - https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vrouw-in-grijs-gebreide-trui-met-behulp-van-laptopcomputer-6347902/

De 7 principes van een goed moreel kompas op de werkvloer

Het moreel kompas van een werkgever is in een notendop een set van ethische waarden en principes die de besluitvorming en het gedrag in een organisatie sturen. Dit is hoe werkgevers een moreel kompas gebruiken om hun werkroosters en -omstandigheden positief te beïnvloeden:

Eerlijke werkuren en compensatie

Werkgevers met een sterk moreel kompas zorgen ervoor dat werknemers niet structureel overwerkt worden. Ze zorgen voor duidelijke afspraken over overuren en zorgen ervoor dat gewerkte overuren correct worden gecompenseerd. Dit toont respect voor de tijd en het welzijn van de werknemer.

Flexibiliteit

Ethische werkgevers erkennen dat werknemers verschillende behoeften en verantwoordelijkheden buiten het werk hebben. Door flexibele werkroosters aan te bieden, zoals thuiswerken of verschoven uren, toon je als werkgever begrip en empathie voor de individuele omstandigheden van werknemers.

Gezondheid en welzijn

Een moreel kompas leidt werkgevers om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers voorop te stellen. Dit kan resulteren in voldoende pauzes, een comfortabele werkomgeving en toegang tot welzijnsprogramma's.

Open communicatie

Ethische werkgevers moedigen open communicatie aan. Ze staan open voor feedback over werkroosters en zijn bereid om veranderingen aan te brengen op basis van de behoeften en zorgen van collega's.

Training en ontwikkeling

Werkgevers met een sterk moreel kompas investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun werknemers. Ze bieden trainingen aan en moedigen werknemers aan om hun vaardigheden en kennis uit te breiden.

Ethische besluitvorming

In situaties waarin moeilijke beslissingen moeten worden genomen, zoals ontslagen of reorganisaties, zullen ethische werkgevers altijd proberen de meest eerlijke en humane benadering te kiezen. Dit doen zij door rekening te houden met de impact van slecht nieuws op werknemers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een moreel kompas gaat verder dan de muren van het kantoor. Werkgevers met een ethische focus zullen ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat positieve effecten kan hebben op een groter geheel. Denk hierbij niet alleen aan goede resultaten binnen het bedrijf, maar ook een maatschappelijke betrokkenheid.

Door deze principes te volgen, kun je als werkgever een positieve en ondersteunende werkomgeving creëren die het welzijn van werknemers bevordert en tegelijkertijd de productiviteit en tevredenheid verhoogt. Het is als een gids voor ethisch gedrag en besluitvorming, wat leidt tot betere werkroosters en omstandigheden op de werkvloer.

Het morele kompas in combinatie met overwerken

In Nederland gelden specifieke regels en wetten die betrekking hebben op overwerk. De Arbeidstijdenwet, bijvoorbeeld, biedt richtlijnen over hoeveel uren een werknemer mag werken en wanneer overuren van toepassing zijn. Het is ook goed mogelijk dat er iets over overwerk in je cao of arbeidsovereenkomst staat. Hiernaast is het belangrijk om te begrijpen uitbetaling van overwerk is geregeld en welke rechten werknemers hebben als ze structureel overuren maken.

Hoewel de wet een basis biedt, hebben werkgevers ook hun eigen beleid en verwachtingen met betrekking tot overwerk. Het is daarom van groot belang voor werknemers om zowel de wettelijke bepalingen als de specifieke regels van hun werkgever te kennen. Door deze twee aspecten te combineren, kunnen werknemers en werkgevers een evenwichtige en eerlijke werkomgeving creëren die rekening houdt met zowel de bedrijfsdoelen als het welzijn van de werknemer.

Het bedrijfsreglement naleven met hulp van Shiftbase

Het gaat in 2023 niet alleen om het naleven van de arbeidstijdenwet of het bedrijfsreglement, maar ook om het handelen in lijn met de normen en waarden van de samenleving en de maatschappij. Het is duidelijk dat overwerk en de daarbij horende afspraken lastige onderwerpen zijn. Maar wat als er een oplossing was die zowel de werkgever als de werknemer helpt om op één lijn te komen met wat wettelijk is afgesproken en wat moreel juist is?

Shiftbase biedt diensten aan die gericht zijn op het optimaliseren van werkroosters, rekening houdend met zowel de wettelijke bepalingen als de ethische overwegingen. Of je nu een bedrijf runt of in een bedrijf werkt, het is essentieel om te weten waar je staat als het gaat om overwerk en de rechten van werknemers.

Wil je meer weten over hoe Shiftbase jouw organisatie kan helpen bij het navigeren door deze complexe kwesties? Probeer Shiftbase 14 dagen gratis en zorg ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de wet, maar ook handelt met een sterk moreel kompas.

Je <u>werkrooster</u> op één centrale plek!
Je werkrooster op één centrale plek!
  • Snel roosters maken
  • Inzicht in de loonkosten
  • Overal toegang via de app
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Werkrooster Personeel