Onregelmatigheidstoeslagen: verschillende toeslagen op uurloon

Werken in de bouw, ploegendiensten, onregelmatigheidstoeslag, toeslag op uurloon

Als je een kantoorbaan hebt dan krijg je er niet vaak mee te maken, maar in andere sectoren is het goed mogelijk dat je onregelmatige tijden werkt.

Om het werken buiten kantoortijden rendabel voor werknemers te houden, wordt er vaak een variabele toeslag voor onregelmatige uren in de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Op die manier worden diensten in bijvoorbeeld de vroege ochtend of nachtdiensten interessanter. Hoe het precies zit met de onregelmatigheidstoeslag in verschillende branches? Dat ontdek je in dit artikel.

Onregelmatigheidstoeslag bij onregelmatige tijden

Werk je wel eens op feestdagen, Black Friday, in de avond of heb je regelmatig te maken met een onregelmatige arbeidstijd? Dan heb je mogelijk recht op een onregelmatigheidstoeslag bovenop je normale salaris. /Deze toeslag kan bestaan uit een vaste toeslag of een periodieke overwerkvergoeding als je bijvoorbeeld buiten de normale arbeidstijden moet werken. Of je een onregelmatigheidstoeslag ontvangt staat vaak omschreven in de cao.

Wat is een onregelmatigheidstoeslag (ORT) precies?

Als je in loondienst bent en er een cao in jouw sector geldt, dan is de kans groot dat je recht hebt op een onregelmatigheidstoeslag (ORT). In een notendop is dit een toeslag op het brutoloon dat je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden. Denk bijvoorbeeld aan nachtdiensten, diensten tijdens het weekend of diensten die je op feestdagen werkt. Diensten in de vroege ochtend vallen ook vaak onder onregelmatige tijden. De ORT is bedoeld om overwerken aantrekkelijker te maken voor werknemers.

Branches waarin onregelmatige tijden vanzelfsprekend zijn

Er zijn een aantal branches waarin onregelmatige arbeidstijd beschouwd wordt als normaal. Denk bijvoorbeeld aan branches als:

  • zorg en welzijn
  • de bouw
  • transport
  • beveiliging

Zorg en welzijn

In de zorg gaat het werk 24 uur per dag en 365 dagen per jaar door. De kans is dus groot dat je in deze branche onregelmatige tijden moet werken. Daarom bevatten alle cao's in de zorgsector regels voor de onregelmatigheidstoeslag. De ORT wordt altijd berekend op basis van een extra percentage bovenop het brutoloon. De hoogte van de vergoeding is hiernaast afhankelijk van de dagen en tijden waarop je moet werken. Controleer je cao om meer informatie te krijgen over de toeslag in jouw sector.

De bouwsector

In de bouwsector bestaan er verschillende vergoedingen en toeslagen. De toeslag is in dit geval gerelateerd aan overwerken en werken tijdens onregelmatige tijden. De voorlieden- en leermeestertoeslag is bijvoorbeeld een vaste toeslag die je ontvangt voor het uitoefenen van een specifieke functie. Hiernaast kun je in de bouw rekenen op een toeslag voor bijzondere werkuren, een overwerkvergoeding, een toeslag voor ploegendienst (bijvoorbeeld bij 2 ploegendienst) en bereikbaarheidstoeslag, ofwel een consignatievergoeding. Dit is een vaste vergoeding die je per dag kunt ontvangen.

Transport en logistiek

Zowel chauffeurs die vanuit Nederland naar het buitenland rijden als de lokale tankstation medewerkers op het 24-uurs station vallen onder de branche transport en logistiek. In deze branche is het echter niet altijd vanzelfsprekend dat je een toeslag ontvangt, omdat het werken buiten normale kantoortijden er nu eenmaal bij hoort. Werk je echter nachtdiensten of hele vroege ochtenden, dan heb je vaak wel recht op een extra vergoeding.

Je kunt in deze sector te maken krijgen met een ploegentoeslag, een overwerkvergoeding, weekendtoeslagen, toeslag voor werk op feestdagen en een toeslag voor overstaan. Dit is een vergoeding die je ontvangt wanneer je bijvoorbeeld in het buitenland aan het werk bent en een dienst in het weekend of een buitenlandse feestdag valt.

Beveiliging en ICT

In de beveiligingssector kun je verplicht worden om over te werken als je fulltime in dienst bent. In dit geval is er pas sprake van overwerk als er meer dan 152 uur per loonperiode gewerkt wordt. Alle uren boven 10 uur per dienst worden ook als overuren gezien. In de ICT geldt hetzelfde. Naast de onregelmatigheidstoeslag ontvangt een medewerker in de beveiliging ook een verschuivingstoeslag. Dit is een toeslag die je krijgt als je op tijden moet werken die eigenlijk gepland stonden als vrije tijd.

De onregelmatigheidstoeslag is niet vanzelfsprekend voor elke werknemer

Als werkgever houdt je bij het maken van een arbeidsovereenkomst rekening met de onregelmatigheidstoeslag. Naast het normale brutoloon en de werkuren moet de manier waarop onregelmatigheidstoeslag geregeld is, in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Omdat de hoogte van onregelmatigheidtoeslag per branche en cao verschillen, is het belangrijk om na te gaan wat er in de cao is afgesproken. Controleer je de cao, dan kom je er al snel achter dat de onregelmatigheidstoeslag niet vanzelfsprekend is voor elke werknemer.

Over de gewerkte uren van personeel met een oproepcontract wordt er namelijk meestal geen toeslag berekend. Deze medewerkers zijn immers aangenomen om op onregelmatige arbeidstijden opgeroepen te worden. In dit geval is het salaris per uur vaak hoger, waardoor de afwezigheid van de ORT minder opvalt. Het uitkeren van de ORT is bovendien geen verplichting voor een werkgever. Desondanks houden werkgevers zich collectief aan de cao, waardoor de ORT in veel branches voorkomt. Als je minder dan 3 aaneengesloten uren per week op onregelmatige tijden werkt, dan vervalt de ORT. Dit komt omdat de ORT geen vast onderdeel van het salaris is, maar afhankelijk van de daadwerkelijk gewerkte uren. Om dit goed bij te kunnen houden is een sluitende loonadministratie dus van essentieel belang.

Onregelmatigheidstoeslag vermijden met een joker

In branches als de beveiliging mag een werkgever je maximaal 8 keer per jaar verplichten om over te werken. Dit doen zij door zogenaamde jokerdagen in te zetten. Komt het bijvoorbeeld voor dat de aflossing niet op tijd is of iemand volledig uitvalt, dan kan je werkgever je verplichten om iets langer te blijven of een avond door te werken. Deze gewerkte uren geven vervolgens geen recht op een extra toeslag, omdat de jokerdagen zijn ingezet.

Na de 8ste keer overwerken mag je als werknemer weigeren om over te werken of aanspraak doen op een overwerkvergoeding. In de praktijk komt dit echter niet vaak voor, waardoor planners en HR medewerkers onderlinge afspraken maken over dit soort situaties. Werk je namelijk in een branche als de beveiliging, dan zijn diensten perfect op elkaar afgestemd om overwerken te voorkomen.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) eenvoudig berekenen per contractvorm

Omdat er zoveel verschillende soorten onregelmatigheidstoeslag bestaan kan het een flinke uitdaging zijn om informatie over de verwachte loonkosten, het personeelsrooster, verlof aanvragen en gewerkte uren bij te houden. Om dit proces te vereenvoudigen hebben wij bij Shiftbase software ontwikkeld waarmee je de ORT binnen enkele seconden berekend. In de app worden de gewerkte uren per werknemer geregistreerd, waarna het salaris dat in de arbeidsovereenkomst opgenomen is aan de berekening wordt gekoppeld. Dit zorgt er niet alleen voor dat de werknemer duidelijk inzicht heeft in de hoogte van het salaris inclusief de ORT, maar zorgt er ook voor dat loonkosten duidelijker zijn voor de HR afdeling.

Werken jullie binnen jullie branche met verschillende cao's, zoals bijvoorbeeld het geval in de zorgsector, dan wordt het nog lastiger om alle vergoedingen op de juiste manier bij te houden. In dit geval biedt Shiftbase uitkomst om de toepassing van de ORT te vereenvoudigen met automatisering. Zo zorgen wij er samen voor dat bedrijven in Nederland zich op een kostenefficiënte manier kunnen houden aan de wet- en regelgeving. Benieuwd hoe onze software zich in de praktijk bewijst?

Start vandaag een proefperiode en probeer Shiftbase 14 dagen gratis.

Toeslag
Onderwerp: Toeslag / Soorten onregelmatigheidstoeslag