Hoe ploegentoeslag werkt: Belangrijke inzichten voor werkgevers

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 14 maart 2024
Hoe ploegentoeslag werkt: Belangrijke inzichten voor werkgevers

Als werkgever is het essentieel om een grondige kennis te hebben van verschillende aspecten van arbeidsverhoudingen en compensaties. Eén van die aspecten betreft ploegentoeslagen. Wellicht heb je je weleens afgevraagd hoe de toeslagen voor onregelmatige diensten worden berekend, of hoe je het vaste salaris van je werknemers kunt compenseren voor het werken op onregelmatige en wisselende tijden.

In dit artikel zullen we deze onderwerpen uitgebreid bespreken, zodat je als werkgever goed voorbereid en geïnformeerd bent. We zullen ook kijken naar de gemiddelde ploegentoeslag in verschillende sectoren en hoe je dit kunt vergelijken met de ploegentoeslagen in jouw bedrijf.

Wat zijn ploegentoeslagen?

Ploegentoeslagen, ook wel bekend als toeslagen voor onregelmatige diensten, zijn een vorm van compensatie bovenop het vaste salaris van een werknemer. Als werkgever heb je wellicht te maken met situaties waarbij je werknemers op doordeweekse dagen, in het weekend, of op wisselende tijden moeten werken. Misschien draaien ze vroege diensten, late diensten of zelfs nachtdiensten in een 3-ploegendienst rooster. Hier komt de ploegentoeslag om de hoek kijken.

Ploegentoeslagen zijn bedoeld om werknemers te compenseren voor het werken op deze onregelmatige en soms oncomfortabele tijden. De toeslagen worden meestal berekend als een percentage bovenop het standaard uurloon. Ze kunnen variëren afhankelijk van de dag (doordeweeks, zaterdag, of zondag) en het tijdstip (bijvoorbeeld nachtdienst) waarop wordt gewerkt.

Zulke toeslagen zijn ontworpen om eventuele ongemakken of negatieve gevolgen op het sociale leven van de werknemer te compenseren die kunnen ontstaan door werken buiten de normale kantoortijden. Daarnaast dienen ze ook als een stimulans voor werknemers om toch te gaan werken op deze onregelmatige tijden. Het is dus een regeling die voordelig is voor zowel de werknemer als de werkgever.

Zijn ploegentoeslagen wettelijk geregeld?

Het korte antwoord is: gedeeltelijk. Er zijn in Nederland geen specifieke wetten die het percentage van de ploegentoeslag of de exacte omstandigheden waaronder deze moet worden betaald, vastleggen. Dit wordt meestal bepaald door de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van elke sector.

De CAO is een overeenkomst tussen werkgevers (of werkgeversorganisaties) en werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Deze kan specifieke bepalingen bevatten over toeslagen voor onregelmatige diensten, zoals ploegendiensten. Hierdoor kan het percentage van de ploegentoeslag variëren van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf.

Hoewel er geen strikte wettelijke verplichting is, is het belangrijk om te weten dat de meeste CAO's wel enige vorm van onregelmatigheidstoeslag bevatten. Als werkgever is het dus raadzaam om goed bekend te zijn met de CAO die van toepassing is op jouw bedrijf. Zo kun je zorgen voor een correcte compensatie voor jouw werknemers die onregelmatige tijden werken, en eventuele geschillen voorkomen.

Welke toeslagen zijn er?

Ploegentoeslag

De ploegentoeslag is bedoeld voor werknemers die in ploegendiensten werken. Deze toeslag wordt berekend als een percentage bovenop het vaste salaris en dient als compensatie voor de ongemakken van het werken op onregelmatige tijden, zoals tijdens de vroege dienst, late dienst of nachtdienst.

Toeslag onregelmatige diensten

De toeslag voor onregelmatige diensten wordt toegepast wanneer werknemers buiten de normale werktijden werken. Dit kan gaan om werken in het weekend, op feestdagen, of op andere tijden die worden beschouwd als onregelmatig.

Overwerktoeslag

Naast de ploegentoeslag en toeslag voor onregelmatige diensten, kan er ook een overwerktoeslag van toepassing zijn. Deze toeslag wordt betaald wanneer een werknemer langer werkt dan de gemiddelde arbeidsduur die in de CAO of het arbeidscontract is vastgelegd.

Onregelmatigheidstoeslag

De onregelmatigheidstoeslag is vergelijkbaar met de toeslag voor onregelmatige diensten en wordt uitbetaald wanneer een werknemer moet werken op tijden die buiten de standaard werkdagen en -uren vallen, zoals 's avonds laat, 's nachts of in het weekend.

Toeslag voor werken in het weekend

Veel CAO's bepalen dat werknemers die op zaterdag of zondag werken, recht hebben op een toeslag bovenop hun standaardloon. De hoogte van deze toeslag kan variëren en is vaak hoger op zondag dan op zaterdag.

Hoewel de specifieke voorwaarden en percentages kunnen variëren, hebben al deze toeslagen hetzelfde doel: de werknemer compenseren voor het werken op tijden die als ongemakkelijk of onregelmatig worden beschouwd.

Hebben werknemers recht op ploegentoeslag?

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen dat werknemers die op onregelmatige tijden werken, in veel gevallen recht hebben op ploegentoeslag. Het recht op een dergelijke toeslag is vaak vastgelegd in de CAO van de betreffende sector.

Zo kan een werknemer die 's nachts, in het weekend of op feestdagen werkt, recht hebben op een bepaald percentage bovenop het vaste salaris als compensatie voor deze onregelmatigheid. Hetzelfde geldt voor werknemers die in een rooster met wisselende diensten werken, zoals een 3-ploegendienst.

Als werkgever is het cruciaal om te controleren welke regelingen er gelden binnen je sector en welke afspraken er zijn gemaakt binnen je bedrijf. Deze regels en afspraken bepalen of je werknemers recht hebben op ploegentoeslag en hoeveel deze toeslag bedraagt.

Ploegentoeslag - Berekening

De berekening van de ploegentoeslag hangt af van het percentage dat is vastgesteld in de CAO of de arbeidsovereenkomst. Dit percentage wordt toegepast op het uurloon van de werknemer.

Voorbeeld van berekening

Laten we eens een voorbeeld nemen om de berekening van de ploegentoeslag te illustreren. Stel je voor dat een werknemer een vaste salaris heeft van €15 per uur en werkt in een ploegendienst waarvoor een toeslag van 20% geldt.

De berekening zou dan als volgt zijn:

€15 (uurloon) x 20% (ploegentoeslag percentage) = €3

De werknemer ontvangt dus een extra €3 per uur bovenop het normale uurloon, wat resulteert in een totaal van €18 per uur.

Rekening houden met variaties

Hoewel dit een vrij eenvoudige berekening lijkt, kunnen er variaties optreden. Zo kunnen sommige CAO's bepalen dat de ploegentoeslag op bepaalde tijden, zoals in de nachtdienst of in het weekend, hoger is. Het is daarom belangrijk om de specifieke regels in je sector te kennen en te begrijpen hoe deze op jouw werknemers van toepassing zijn.

Bovendien kan de ploegentoeslag variëren afhankelijk van het aantal ploegen waarmee wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, het percentage voor een 2-ploegendienst kan anders zijn dan voor een 3-ploegendienst.

Als werkgever is het essentieel om deze factoren te begrijpen en ervoor te zorgen dat de ploegentoeslag correct wordt berekend en uitbetaald aan je werknemers.

Hoe worden ploegentoeslagen belast?

Ploegentoeslagen worden, net als het reguliere salaris, beschouwd als belastbaar inkomen. Dit betekent dat ze onderhevig zijn aan loonbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Het exacte belastingtarief dat van toepassing is op ploegentoeslagen hangt af van de individuele situatie van de werknemer, waaronder zijn of haar totale jaarinkomen en belastingschijf. Hogere inkomens vallen vaak in hogere belastingschijven, waardoor een groter deel van de ploegentoeslag kan worden belast.

Het is als werkgever belangrijk om te weten dat ploegentoeslagen worden opgeteld bij het reguliere salaris van de werknemer voordat de belasting wordt berekend. Dit kan betekenen dat een werknemer door de ontvangst van ploegentoeslagen in een hogere belastingschijf terechtkomt.

Met software zoals Shiftbase kun je toeslagen kaarten maken zodat de toeslagen automatisch worden berekend op basis van het rooster of geklokte uren.

 

Je <u>werkrooster</u> op één centrale plek!

Je werkrooster op één centrale plek!

  • Snel roosters maken
  • Inzicht in de loonkosten
  • Overal toegang via de app
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving Overige
Topic: Toeslag
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.