Adoptieverlof: begrijp de rechten en regels als werkgever

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 17 april 2024
weken verlof, verlof opnemen, pleegzorgverlof adoptie, kind adopteert, weken adoptieverlof, 6 weken verlof

Als werkgever kan de uitdaging van het balanceren van zakelijke behoeften met de persoonlijke omstandigheden van je werknemers soms complex lijken. Vooral wanneer je werknemer een grootse verandering in zijn of haar leven doormaakt, zoals de komst van een nieuw kind in het gezin. Hierbij kan het gaan om een adoptiekind of pleegkind.

In dergelijke gevallen is het belangrijk om bekend te zijn met de regels en rechten die gelden, waaronder adoptieverlof en pleegzorgverlof. Maar wat houden deze termen in? Wanneer gaat dit verlof in en wat betekent dit voor het salaris van je werknemer? Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen en de mogelijkheden om dit verlof op te nemen? In dit artikel geven we antwoord op deze en meer vragen.

Wat is adoptieverlof?

Adoptieverlof is een speciale vorm van verlof die je werknemer kan opnemen als hij of zij een kind gaat adopteren. Dit verlof is bedoeld om ouders en hun adoptiekind de tijd te geven aan elkaar te wennen en een sterke band te vormen. Hetzelfde geldt voor pleegzorgverlof als je werknemer een pleegkind in het gezin verwelkomt.

Wanneer gaat adoptieverlof in?

Het adoptieverlof kan worden opgenomen vanaf vier weken voor de verwachte datum waarop het kind in het gezin komt. Dit biedt voldoende tijd voor de nodige voorbereidingen voor de komst van het kind.

Bij adoptieverlof mag de werknemer maximaal zes weken verlof opnemen binnen een periode van 26 weken, te rekenen vanaf de dag van aankomst van het adoptiekind. Pleegzorgverlof kan worden opgenomen vanaf de datum dat het pleegkind in het gezin komt en duurt maximaal vier weken.

Het is belangrijk voor jou als werkgever om te weten dat het adoptieverlof niet per se aaneengesloten hoeft te zijn. Je werknemer kan er ook voor kiezen om het verlof niet in één keer op te nemen, maar verspreid, wat flexibiliteit biedt en helpt bij het ondersteunen van de nieuwe gezinsdynamiek.

Inzicht in de timing en flexibiliteit van adoptieverlof en pleegzorgverlof stelt je in staat om je planning en bedrijfsvoering zo goed mogelijk aan te passen aan deze veranderende omstandigheden.

Salaris en adoptieverlof

Als een werknemer adoptieverlof of pleegzorgverlof opneemt, kan dit vragen oproepen over de salarisverwerking. Het goede nieuws is dat je werknemer tijdens deze periode recht heeft op een uitkering van het UWV. Deze adoptie-uitkering of pleegzorguitkering is bedoeld om het inkomensverlies op te vangen en is gelijk aan het dagloon van de werknemer.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de aanvraag van deze uitkering bij het UWV. Je werknemer levert het bewijsstuk van adoptie of pleegzorg en jij dient dit samen met de aanvraag in bij het UWV. Het is belangrijk om te weten dat deze aanvraag uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het verlof moet worden ingediend.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat het salaris van de werknemer tijdens deze periode doorgaans niet wordt aangevuld door de werkgever, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt of er specifieke voorwaarden in de cao staan.

Opbouw vakantiedagen

uitkering duurt, maximaal 6 weken, duurt adoptieverlof

Het is goed om te weten dat werknemers tijdens hun adoptie- of pleegzorgverlof gewoon vakantiedagen blijven opbouwen. Dit betekent dat het aantal vakantiedagen dat zij jaarlijks verzamelen niet wordt verminderd door het opnemen van dit verlof.

Adoptieverlof wordt apart geregistreerd en heeft geen invloed op de resterende vakantiedagen van je werknemer. Dit zorgt ervoor dat je werknemer na terugkeer van het verlof nog steeds de mogelijkheid heeft om vakantiedagen op te nemen.

Als werkgever is het essentieel om dit in het achterhoofd te houden bij het plannen en het berekenen van de vakantiedagen van je werknemers. Dit zorgt ervoor dat je een correct overzicht hebt van hun rechten en voorkomt mogelijke misverstanden in de toekomst.

Adoptieverlof verlengen met ouderschapsverlof

De komst van een adoptiekind of pleegkind in het gezin is een bijzondere en ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom begrijpelijk dat je werknemer na het opnemen van adoptieverlof of pleegzorgverlof wellicht meer tijd nodig heeft om aan de nieuwe situatie te wennen. Hier komt het ouderschapsverlof om de hoek kijken.

Als werkgever moet je weten dat werknemers na het opnemen van adoptieverlof of pleegzorgverlof het recht hebben om ouderschapsverlof op te nemen. Dit biedt hen de mogelijkheid om langer thuis te blijven bij het kind. Ouderschapsverlof kan in overleg met jou als werkgever flexibel worden ingedeeld en kan zorgen voor een betere balans tussen werk en privé.

Adoptieverlof verspreid of aaneengesloten opnemen

Het belangrijkste om te onthouden is dat adoptieverlof niet per se een aaneengesloten periode hoeft te zijn. Je werknemer kan ervoor kiezen adoptieverlof gespreid op te nemen, afhankelijk van wat het beste werkt voor hun specifieke situatie.

In de meeste gevallen kiezen werknemers ervoor om hun adoptieverlof of pleegzorgverlof in één keer op te nemen, zodat ze onafgebroken tijd kunnen doorbrengen met hun nieuwe gezinslid. Dit is vooral handig in de eerste periode na de adoptie of pleegzorg, wanneer het kind en de ouders aan elkaar moeten wennen.

Aan de andere kant kan het in sommige gevallen praktischer zijn om het verlof verspreid op te nemen. Dit biedt meer flexibiliteit en kan bijvoorbeeld handig zijn als het kind geleidelijk aan het nieuwe gezin gaat wennen.

In beide gevallen is het van cruciaal belang om als werkgever goede afspraken te maken met je werknemer en duidelijk te communiceren over de mogelijkheden en voorwaarden. Zo kun je ervoor zorgen dat het proces zo soepel mogelijk verloopt en dat je werknemer de nodige steun krijgt tijdens deze belangrijke periode.

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>

Beheer eenvoudig verlof en verzuim

 • Automatisch vakantie-uren opbouwen
 • Eenvoudig verlof aanvragen
 • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen

Adoptie en pleegzorgverlof aanvragen

Als werkgever speel je een belangrijke rol in het proces wanneer een medewerker adoptie- of pleegzorgverlof wil opnemen. Het begrijpen van de stappen en rechten is belangrijk voor een soepel verloop. Hier lees je hoe je dit aanpakt.

Stap voor stap: adoptie- of pleegzorgverlof

 • Informatie Verschaffen: Licht je medewerkers in over hun rechten omtrent adoptie- of pleegzorgverlof. Dit soort verlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en biedt ruimte voor de werknemer als ze een pleegkind in huis neemt of als ze een adoptieproces doorlopen.

 • Verlofaanvraag Ontvangen: Een medewerker kan pleegzorgverlof aanvragen vanaf 4 weken voordat het pleegkind of adoptiekind officieel in huis wordt genomen. Het verlof kan gespreid opgenomen worden, maar moet starten binnen 26 weken na het in huis nemen van het kind.

 • Documentatie Controleren: Vraag om de benodigde documenten die de adoptie of pleegzorg officieel maken. Dit kan een besluit van een adoptie- of pleegzorginstelling zijn.

 • Verlofregistratie: Registreer het verlof op de juiste manier wanneer een medewerker verlof opneemt. De werknemer heeft recht op maximaal 6 weken verlof, die op te nemen is in een periode die start vanaf 4 weken voor het in huis nemen van het kind en tot 22 weken erna.

 • Loon en Uitkering: Tijdens het verlof heeft de medewerker recht op een uitkering van het UWV, die je als werkgever kunt aanvragen. Deze uitkering vervangt het normale loon en is gerelateerd aan de loongerelateerde WGA-uitkering.

Aandachtspunten

 • Flexibiliteit: Wees flexibel in het toestaan van het opnemen van verlof. Werknemers mogen het verlof gespreid opnemen, in overleg.

 • Ondersteuning: Bied ondersteuning waar mogelijk. Dit is een belangrijke periode voor je medewerker.

verlof
Topic: Verlof
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.