Werken na pensioen: de gevolgen en voordelen voor de werkgever

Meneer gaat doorwerken na pensioen

Het aantrekken en behouden van ervaren werknemers is een belangrijke overweging voor werkgevers. Het concept van werken na de pensioenleeftijd wint aan populariteit, niet alleen onder werknemers maar ook onder werkgevers in Nederland. Dit biedt namelijk een unieke kans om van de ervaring en kennis van gepensioneerden te profiteren. Tegelijkertijd geef je een werknemer met een AOW leeftijd de mogelijkheid om een actieve bijdrage te blijven leveren aan de arbeidsmarkt. In dit artikel kijken we naar de voordelen en overwegingen voor werkgevers rondom het in dienst nemen van werknemers na hun pensioen.

Doorwerken na pensioen

Als je als werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar nog steeds de passie en de drive voelt om actief te blijven in het arbeidsproces, dan biedt doorwerken na pensioen een uitgelezen kans om waarde te blijven toevoegen. De keus om door te blijven werken kan een positieve impact hebben op het persoonlijke welzijn en de financiële situatie van de werknemer. Hiernaast brengt een werknemer met de AOW leeftijd onvervangbare ervaring en expertise voor de werkgever met zich mee. Win-win dus!

Wist je dat recent onderzoek aantoont dat werken na je pensioen kan leiden tot een langer, gezonder en gelukkiger leven?

Om het meeste uit de samenwerking met gepensioneerde werknemers te halen, is het belangrijk om goed na te denken over hoe deze waardevolle groep als werkgever het beste kunt integreren. Dit betekent het opstellen van heldere richtlijnen die zowel de behoeften van de werknemer als die van het bedrijf dienen. De sleutel tot succes ligt in het vinden van de juiste balans tussen het benutten van de rijke ervaring die gepensioneerden met zich meebrengen en het zorgen voor flexibele arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij hun levensfase. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot het aanbieden van opvolgende tijdelijke contracten.

Financiële voor- en nadelen

Het in dienst hebben of nemen van werknemers die de pensioenleeftijd hebben bereikt, kan voor werkgevers diverse financiële gevolgen hebben. Dit zijn voornamelijk voordelen, maar er zijn ook overwegingen waar je rekening mee moet houden als werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd blijven doorwerken.

Voordelen voor werkgevers

  1. Lagere loonkosten: Werkgevers kunnen soms profiteren van lagere loonkosten omdat gepensioneerde werknemers vaak flexibel zijn in hun salariseisen. Dit komt doordat hun primaire inkomen vaak uit een aanvullend pensioen bestaat en ze niet dezelfde salarisverwachtingen hebben als jongere werknemers die aan het opbouwen zijn.

  2. Verminderde premies: Werkgevers hoeven voor AOW-gerechtigde werknemers geen premie werknemersverzekeringen te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de premie voor een WW uitkering of de WIA. Dit verlaagt de totale arbeidskosten voor de werkgever.

  3. Flexibiliteit in contracten: Het is voor werkgevers vaak makkelijker om flexibele arbeidsovereenkomsten aan te gaan met gepensioneerde werknemers. Dit kan helpen om beter in te spelen op wisselende werkbehoeften zonder de verplichting van een vast contract.

  4. Ervaring en efficiëntie: De werknemer die na zijn pensioen doorwerkt brengt een schat aan ervaring en vaardigheden mee. In de meeste gevallen leidt dit tot een hogere productiviteit en efficiëntie in het team. Voor werkgevers betekent dit minder kosten voor opleiding en training.

  5. Minder verzuim: Werknemers die de AOW leeftijd hebben bereikt hebben vaak een hogere arbeidsethos. Indien gezond vallen ze ook minder vaak uit dan jongere werknemers, wat leidt tot lagere kosten voor ziekteverzuim.

Arbeidsovereenkomst beëindigen - tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers

De voordelen zijn duidelijk, maar er zijn ook aandachtspunten die je moet overwegen als iemand die de AOW leeftijd bereikt heeft, blijft doorwerken. Met arbeidsvoorwaarden die specifiek in de CAO geregeld kunnen zijn voor deze groep, is het bijvoorbeeld belangrijk om de specifieke bepalingen goed te begrijpen. Dit kan invloed hebben op het bruto salaris, contractvoorwaarden, en meer.

Aan de andere kant moeten werknemers die de AOW-leeftijd bereiken en kiezen om door te werken, zich bewust zijn van hoe dit hun totale inkomen beïnvloedt. Met de mogelijkheid van een lager belastingtarief op hun inkomen, inclusief AOW en eventueel een volledige pensioenuitkering genieten werknemers van verschillende inkomsten uit AOW en pensioen.

Of mensen die doorwerken na de pensioenleeftijd een lagere pensioenuitkering of een volledige pensioenuitkering krijgen, hangt af van het type pensioenregeling en de specifieke regels van hun pensioenfonds of -verzekeraar.

In de CAO staat meer informatie over de pensioenopbouw en voorwaarden die gelden als iemand na de AOW leeftijd doorwerkt. Kijk daarom goed hoe het zit met de CAO en pensioen, voordat de onderhandeling voor een contract eindigt.

Zo zit het met het ontslagrecht

Het gewone ontslagrecht in Nederland biedt bescherming tegen willekeurig ontslag voor werknemers. Dit geldt ook voor de werknemer die blijft werken na het pensioen. De meeste arbeidsovereenkomsten en CAO's bevatten echter een 'pensioenclausule'. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd of een andere overeengekomen pensioenleeftijd. Na het bereiken van deze leeftijd is het ontslagrecht dus minder van toepassing omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Nieuw contract na pensioen

Als een werknemer na het bereiken van de pensioenleeftijd besluit door te werken bij dezelfde werkgever, wordt in de regel een nieuw arbeidscontract opgesteld. Dit nieuwe contract kan verschillen van het oorspronkelijke contract. Zo kunnen de arbeidsvoorwaarden, zoals werkuren, loon, en andere secundaire voorwaarden worden aangepast. Het is aan de werkgever en werknemer om over deze voorwaarden te onderhandelen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel