Een eerlijke vergoeding: loondispensatie en arbeidsvermogen

Collega's staan om een tafel heen en overleggen

Ben je benieuwd naar een innovatieve aanpak voor het creëren van gelijke kansen in je bedrijf? Dan ben je op de juiste plek. We gaan je laten zien hoe je met een speciale regeling genaamd "loondispensatie" werknemers met een arbeidsbeperking kunt aannemen.

Laten we samen ontdekken hoe loondispensatie kan bijdragen aan een inclusievere en rechtvaardigere werkplek.

Wat is loondispensatie?

Loondispensatie is een regeling die werkgevers ondersteunt bij het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Dit kunnen mensen zijn die vanwege ziekte of handicap minder kunnen werken dan gebruikelijk is. In plaats van een vast salaris te betalen, past loondispensatie het loon van de werknemer aan op basis van hun arbeidsvermogen.

Dit is vooral relevant wanneer je te maken hebt met werknemers die in aanmerking komen voor een Wajong uitkering of als je een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst neemt. Werkgevers kunnen loondispensatie bij UWV aanvragen.

No-riskpolis

Voor werkgevers is er in sommige gevallen een no-riskpolis van kracht. Dit houdt het volgende in:

 • Een werkgever kan een ziektewetuitkering krijgen voor de werknemer als deze ziek wordt. Je hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor je werknemer. Wanneer je werknemer ziek wordt, geef je op dat moment aan dat de no-riskpolis van toepassing is.

 • De werkgever betaalt geen hogere premie voor de ziektewet

 • De werkgever betaalt ook geen hogere premie in het geval dat een werknemer een WIA-uitkering ontvangt.

Hoe wordt loondispensatie berekend?

Dit is hoe het proces meestal verloopt:

1. Beoordeling van de werknemer: De eerste stap in de berekening is het evalueren van het arbeidsvermogen van de werknemer. Dit omvat het beoordelen van zowel de fysieke als mentale mogelijkheden van de werknemer, evenals de aard van het uit te voeren werk.

2. Vaststellen van het arbeidsvermogen: Hier wordt hoeveel de werknemer voor wie je loondispensatie krijgt werkt, vergeleken met andere werknemers zonder beperking.

3. Aanpassen van het loon: Het totale inkomen van de werknemer wordt dus afgestemd op hun daadwerkelijke arbeidsvermogen, wat betekent dat hun loon tijdelijk lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon.

4. Eerlijke compensatie: Het doel van deze berekening is om ervoor te zorgen dat de werknemer een eerlijke beloning ontvangt voor het werk dat ze verrichten, rekening houdend met hun individuele situatie. Uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als alle andere werknemers. 

30b3ae43-9574-498a-a0f9-7404ac851b3a

Wajong uitkering

Werkgevers dienen ook begrip te hebben van hoe loondispensatie wordt verrekend met de Wajong. Dit omdat het werkgevers in staat stelt om op een transparante en verantwoorde manier, de financiële regelingen voor deze werknemers te coördineren. 

De exacte berekeningen kunnen net zoals bij alle regelingen variëren op basis van specifieke wetten, maar het doel blijft hetzelfde: ervoor zorgen dat hun loon verrekend wordt op een eerlijke manier, die de werknemer in staat stelt om deel te nemen aan het arbeidsproces, zonder dat hun beperkingen een belemmering vormen. 

Re-integratie

Daarnaast is re-integratie een belangrijk onderdeel van loondispensatie. Het is niet alleen gericht op het aanpassen van het loon, maar ook op het helpen van werknemers met een arbeidsbeperking om hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. Hierbij kan een interne jobcoach een belangrijke rol spelen. Dit kan ook inhouden dat er aanpassingen, zoals een aangepast toilet op de werkplek, nodig zijn.

Hoelang kan een werkgever loondispensatie krijgen?

De duur van loondispensatie kan variëren en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer. In de meeste gevallen zal een arbeidsdeskundige, samen met de betrokken partijen, de duur van loondispensatie beoordelen en vaststellen op basis van de aard en ernst van de arbeidsbeperking van de werknemer, evenals de voortgang van de werknemer in hun re-integratieproces. 

Loondispensatie biedt geen levenslange ondersteuning, maar is eerder een tijdelijke maatregel om de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Werkgevers kunnen ook loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen voor werknemers die geschikt zijn voor de doelgroep banenafspraak. 

Hou er wel rekening mee dat per 1 januari 2026 er geen sprake meer zal zijn van een loonkostenvoordeel voor oudere werknemers.

Het hoofddoel van deze regeling is uiteraard om werknemers met een arbeidsbeperking te helpen bij het opbouwen van hun capaciteiten en vaardigheden, zodat ze uiteindelijk zonder loondispensatie kunnen werken.

Het verschil tussen loondispensatie en loonkostensubsidie

Misschien heb je ook gehoord van iets wat loonkostensubsidie wordt genoemd en vraag je je af wat het verschil is tussen deze twee regelingen. Laten we dat verduidelijken.

Loondispensatie richt zich op het aanpassen van het loon van de werknemer op basis van hun arbeidsvermogen. Dit betekent dat het loon tijdelijk lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Het doel is ervoor te zorgen dat de werknemer, ondanks hun beperkingen, een eerlijke beloning ontvangt.

Loonkostensubsidie vergoedt extra kosten die de werkgever maakt bij het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Het biedt financiële ondersteuning aan werkgevers, waardoor ze aangemoedigd worden om inclusief te werk te gaan.

Hier ligt de nadruk op het compenseren van de werkgever voor de extra kosten die ontstaan door het in dienst nemen van deze werknemers. Dit kan bijvoorbeeld de kosten van aanpassingen aan de werkplek, zoals een aangepast toilet, of begeleiding door een jobcoach omvatten.

Terwijl loondispensatie zich richt op het aanpassen van het loon van de werknemer, draait loonkostensubsidie om de werkgever tijdelijk vergoeden voor extra kosten.

Beide regelingen hebben als doel de participatie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te bevorderen, maar ze pakken dit op verschillende manieren aan.

In het kort

 • Loondispensatie is een regeling waarmee werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking kunnen aannemen en hun loon kunnen aanpassen op basis van hun arbeidsvermogen.

 • Het kan samengaan met een no-riskpolis, waardoor werkgevers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer voordelen krijgen.

 • Er is ook aandacht voor de re-integratie van werknemers met een arbeidsbeperking, waarbij interne jobcoaches een belangrijke rol kunnen spelen.

 • De duur van loondispensatie varieert afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer.

 • Het artikel legt ook het verschil uit tussen loondispensatie en loonkostensubsidie, waarbij loondispensatie het loon aanpast en loonkostensubsidie extra kosten voor werkgevers vergoedt.
Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Loon
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.