Hoe werkt opzegtermijn oproepkracht?

Oproepkracht werkt met een werknemer jonger dan haar en met een vast contract

Het juiste beheren van oproepkrachten kan complex zijn, vooral als het gaat om de opzegtermijn. Dit artikel helpt je begrijpen welke regels gelden voor de opzegtermijn voor oproepkrachten, inclusief wettelijke opzegtermijnen en specifieke situaties. Je leert hoe je oproepkrachten tijdig oproept, wat de gevolgen zijn van het niet naleven van deze termijnen en hoe de cao invloed kan hebben op de afspraken. Of je nu te maken hebt met tijdelijke contracten, nulurencontracten of min-maxcontracten, dit artikel biedt duidelijke richtlijnen.

Wat is een oproepkracht?

Als werkgever kom je verschillende soorten oproepcontracten tegen. Het is belangrijk om te weten welk type contract je gebruikt en welke regels daarbij horen. De meest voorkomende oproepcontracten zijn:

Nul urencontract

Bij een 0 uren contract werk je met werknemers zonder vast aantal uren. Ze worden opgeroepen als er werk is. Dit type contract geeft veel flexibiliteit, maar zorg ervoor dat je de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproept. Bij onvoldoende werk ben je verplicht om het gemiddelde loon van de afgelopen drie maanden te betalen.

Min-maxcontract

Met een min-maxcontract spreek je een minimum en maximum aantal uren af waarvoor de oproepkracht kan worden opgeroepen. Dit biedt meer zekerheid voor de werknemer en helpt jou als werkgever om beter te plannen. Let op dat je de werknemer recht geeft op het minimum aantal uren, zelfs als er minder werk is.

Voorovereenkomst

Een voorovereenkomst betekent dat de werknemer pas een arbeidsovereenkomst heeft als hij wordt opgeroepen en de oproep accepteert. Iedere keer dat je een oproepkracht oproept en hij werkt, ontstaat er een tijdelijk contract. Dit biedt jou als werkgever maximale flexibiliteit, maar je moet wel rekening houden met de wettelijke opzegtermijn.

De wettelijke opzegtermijn voor oproepkrachten

Als werkgever is het belangrijk om te weten welke wettelijke opzegtermijn je moet hanteren bij het beëindigen van een oproepcontract. Dit helpt je om binnen de regels te blijven en juridische complicaties te vermijden.

Uitleg over de standaard wettelijke opzegtermijn

De standaard wettelijke opzegtermijn voor oproepkrachten is vier dagen. Dit betekent dat je de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk moet informeren over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit kan via e-mail of op papier. Het is van belang om deze termijn in acht te nemen, zodat de werknemer voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op het einde van het contract.

Uitzonderingen en kortere opzegtermijn

Er zijn situaties waarin een kortere opzegtermijn mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld als dit in de cao van de sector waarin je werkt is vastgelegd. Controleer altijd de specifieke regels die gelden binnen je cao. Soms zijn er afspraken over een kortere opzegtermijn, maar deze moeten duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Het belang van schriftelijke vastlegging

Voor een heldere communicatie en om juridische problemen te voorkomen, is het essentieel om de opzegtermijn schriftelijk vast te leggen. Dit geldt voor alle soorten oproepcontracten, zoals een nulurencontract of een min-maxcontract. Een schriftelijke bevestiging per e-mail zorgt voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Dit is vooral belangrijk als de werktijden of de vaste arbeidsomvang veranderen.

Oproepkracht wilt tussentijds opzeggen

Hoe werkt de opzegtermijn bij verschillende contracten?

De opzegtermijn kan variëren afhankelijk van het type contract dat je hebt met een oproepkracht. Het is belangrijk om te weten welke regels gelden voor de verschillende soorten contracten.

Tijdelijke contracten en de opzegtermijn

Bij tijdelijke contracten geldt meestal een opzegtermijn van vier dagen. Dit betekent dat je de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren moet informeren over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Als er in de cao andere afspraken zijn vastgelegd, moet je deze volgen. Het is belangrijk om deze opzegtermijn schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld via e-mail.

Onbepaalde tijd contracten en de opzegtermijn

Voor oproepkrachten met een contract voor onbepaalde tijd geldt eveneens een opzegtermijn van vier dagen. Ook hier is het van belang dat je de opzegtermijn schriftelijk vastlegt. Houd er rekening mee dat bij opeenvolgende contracten de rechten en plichten kunnen veranderen, en dat je mogelijk rekening moet houden met andere regels binnen je sector.

Opzegtermijn voor 0 uren contract

Voor een nulurencontract geldt, net als bij andere oproepcontracten, een standaard opzegtermijn van minimaal vier dagen. Dit betekent dat je de werknemer schriftelijk moet informeren over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, minimaal vier dagen voordat deze eindigt. Dit kan via e-mail of op papier.

Opeenvolgende contracten en nieuwe contracten

Als je een oproepkracht meerdere opeenvolgende contracten aanbiedt, moet je goed opletten. Na drie tijdelijke contracten binnen drie jaar heb je namelijk te maken met de ketenbepaling, wat betekent dat het vierde contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd wordt. Dit kan invloed hebben op de opzegtermijn en andere voorwaarden. Een nieuw contract moet altijd duidelijk en schriftelijk vastgelegd worden.

Rechten en plichten van de werkgever en werknemer

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van zowel jouw plichten als de rechten van de oproepkracht. Dit zorgt voor een goede arbeidsrelatie en voorkomt juridische problemen.

Rechten van de oproepkracht

Oproepkrachten hebben recht op een aantal zaken, zoals het recht op loon voor de uren waarvoor ze zijn opgeroepen. Dit geldt ook als het werk op het laatste moment wordt afgezegd. Daarnaast hebben oproepkrachten na 12 maanden recht op een vaste arbeidsomvang gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat ze in het afgelopen jaar hebben gewerkt.

  • Recht op loon bij oproep, ook als het werk niet doorgaat.
  • Recht op vaste arbeidsomvang na 12 maanden, gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van het afgelopen jaar.
  • Recht op doorbetaling bij onvoldoende werk, afhankelijk van het type contract.

Plichten van de werkgever

Als werkgever moet je voldoen aan een aantal plichten om de rechten van de oproepkracht te waarborgen. Een belangrijke plicht is het tijdig oproepen van de werknemer, minimaal vier dagen van tevoren. Dit kan via e-mail of schriftelijk. Daarnaast moet je zorgen voor duidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst en deze schriftelijk vastleggen.

  • Oproepen minimaal vier dagen van tevoren.
  • Schriftelijke bevestiging van oproepen en opzeggingen.
  • Duidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst over werktijden en arbeidsomvang.

Gevolgen van niet naleven van de opzegtermijn

Het niet naleven van de wettelijke opzegtermijn kan leiden tot juridische en financiële consequenties. Bijvoorbeeld, als je de oproepkracht niet tijdig informeert, kan dit resulteren in een verplichte doorbetaling van het loon voor de niet-gewerkte uren. Daarnaast kan de oproepkracht recht hebben op een transitievergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

Voorbereiden op veranderende werktijden en extra uren

Flexibiliteit is belangrijk, maar het is ook essentieel om de oproepkracht tijdig te informeren over veranderende werktijden en eventuele extra uren. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat de oproepkracht zich kan voorbereiden.

  • Informeer oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren over veranderende werktijden.
  • Zorg ervoor dat extra uren altijd duidelijk worden gecommuniceerd en vastgelegd.
  • Houd rekening met de cao en de wettelijke regels voor doorbetaling bij veranderende werktijden.
  • Na 3x tijdelijk contract aangeboden te hebben, is er recht op een vast contract, mits er minder dan 6 maanden tussen de verschillende contracten zit.

Vaste arbeidsduur terwijl werknemer werkt volgens wet arbeidsmarkt

 

Wat gebeurt er als een oproepkracht ziek is?

Ziekte tijdens een oproepperiode

Als een oproepkracht ziek wordt tijdens een periode waarin hij of zij is opgeroepen om te werken, heb je als werkgever een doorbetalingsverplichting. De oproepkracht heeft recht op loon voor de uren waarvoor hij of zij was ingepland. Dit geldt ook als de ziekte langer duurt dan de geplande oproepperiode. Het is belangrijk om deze afspraken goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst en de oproepkracht tijdig te informeren over hun rechten bij ziekte.

Ziekte buiten een oproepperiode

Wanneer een oproepkracht ziek wordt buiten een periode waarin hij of zij is opgeroepen, heb je als werkgever geen doorbetalingsverplichting. Dit betekent dat de oproepkracht geen recht heeft op loon tijdens de ziekteperiode als er geen oproep was gedaan. Het is echter wel belangrijk om ziekte direct te melden en te registreren, zodat er duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de oproepkracht.

Krijgt een oproepkracht een transitievergoeding?

Oproepkrachten hebben net als andere werknemers recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit recht geldt als de oproepkracht minimaal 24 maanden (twee jaar) in dienst is geweest. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en helpt de werknemer tijdens de periode waarin hij of zij op zoek is naar nieuw werk.

Berekening van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal gewerkte jaren en het loon van de oproepkracht. Voor de berekening geldt dat elk dienstjaar een vergoeding oplevert van een derde maandsalaris. Bij de berekening wordt het gemiddelde loon van de oproepkracht gebruikt, dus ook als de oproepkracht verschillende contracten heeft gehad, wordt een gemiddelde berekend.

Conclusie

Het correct omgaan met de opzegtermijn voor oproepkrachten is essentieel voor een goede arbeidsrelatie en het naleven van wettelijke verplichtingen. Zorg ervoor dat je altijd rekening houdt met de afgesproken maximum aantal uren en de afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om werktijden tijdig te communiceren en werknemers minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Door duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen, voorkom je misverstanden en juridische problemen. Blijf op de hoogte van de specifieke regels en cao-bepalingen die van toepassing zijn in jouw sector. Hierdoor kun je effectief en rechtvaardig omgaan met oproepkrachten en hun contracten.

Contracten
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.