Ploegendiensten – Alles wat je moet weten

werken in vroege en late diensten, vroege dienst, late dienst, vroege diensten

In sommige branches zijn ploegendiensten de norm. Denk bijvoorbeeld aan het tankstation aan de snelweg waar altijd iemand aanwezig is, de meldkamer van de politie waar altijd iemand bereikbaar moet zijn en het ziekenhuis. Hiernaast worden ploegendiensten vaak gedraaid in de procesindustrie.

Het is dus goed mogelijk dat je ooit te maken krijgt met een ploegendienst, maar welke verschillende ploegen zijn er en wat is een ploegendienst precies? En welke invloed heeft dit op het werkrooster? Je komt erachter in dit artikel!

Wat zijn ploegendiensten?

Ploegendiensten zijn een vorm van werken waarbij de werknemers verschillende diensten draaien, zoals dagdiensten, avonddiensten en nachtdiensten. Dit systeem is vaak ingevoerd in industrieën en sectoren waar continuïteit en beschikbaarheid van productie en dienstverlening vereist zijn, zoals bijvoorbeeld de zorg, de productie-industrie en de logistieke sector.

In principe mag je maximaal 12 uur per dienst en 60 uur per week werken. Voor jongeren tot 18 jaar oud en voor zwangere of pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Verschillende ploegendiensten

In veel bedrijven en industrieën is het noodzakelijk om 24/7 open te zijn en de productie en dienstverlening continu te waarborgen. Hiervoor worden vaak ploegendiensten ingezet. Er bestaan verschillende ploegen, elk met een andere opzet en aantal werktijden. Hieronder beschrijven we enkele van de meest voorkomende.

2-ploegendienst

Bij een 2-ploegendienst werkt een medewerker twee diensten van elk 12 uur, gevolgd door twee dagen vrij. Dit betekent dat de medewerker twee dagen werkt en twee vrij heeft. Het standaard 2-ploegenrooster is een veel voorkomend rooster in Nederland. Het bestaat uit vijf vroege diensten die worden afgewisseld met vijf late diensten. Deze twee ploegen wisselen elkaar af, waardoor er een bedrijfstijd van ongeveer 80 uur per week kan worden bereikt.

3-ploegendienst

Bij een 3-ploegendienst werkt een medewerker drie diensten van 8 uur elk, gevolgd door drie dagen vrij. Dit betekent dat de medewerker drie dagen werkt en drie dagen vrij heeft. Het 3-ploegenrooster bestaat uit drie ploegen die elkaar afwisselen, waarbij de bedrijfstijd ongeveer 120 uur bedraagt. De standaard variant kent vijf vroege diensten die worden afgewisseld door vijf late diensten. Er zijn verschillende varianten van het 3-ploegenrooster, zoals het achterwaarts, voorwaarts en het zonder nachten met weekend rooster.

4-ploegendienst

Bij een 4-ploegendienst werkt een medewerker vier diensten van 6 uur elk, gevolgd door vier dagen vrij. Dit betekent dat de medewerker vier dagen werkt en vier dagen vrij heeft. Het bestaat uit vier ploegen van gelijke diensten, waardoor de bedrijfstijd ongeveer 160 uur bedraagt. Deze ploegen zijn meestal verdeeld in twee vroege diensten en twee late diensten. Het voordeel van een 4-ploegendienst is dat het een redelijk evenwichtig rooster biedt met voldoende rust en regelmaat.

5-ploegendienst

Bij een 5-ploegendienst werkt een medewerker 6 diensten, gevolgd door vier dagen vrij. Het 2-2-2-4, principe. Dit betekent dat de medewerker 6 dagen werkt en 4 dagen vrij heeft. Het standaard 5-ploegenrooster is een populaire manier van werken in Nederland. Het bestaat uit vijf ploegen die elkaar afwisselen, waarbij de bedrijfstijd ongeveer 200 uur bedraagt. Er zijn verschillende variaties van het 5-ploegensysteem, zoals achterwaarts werken en 3daags werken.

Voorwaartse en achterwaartse ploegenroosters

Voorwaarts en achterwaarts ploegenroosters zijn een veelgebruikte manier voor bedrijven om het personeelsrooster te plannen. Voorwaarts geroteerde roosters gebruiken twee of meer teams van medewerkers die diensten draaien op basis van een vaste volgorde. De teams worden vervolgens gewisseld wanneer ze klaar zijn met hun taak. Anderzijds, met achterwaartse geroteerde ploegenrooster, bewegen de teams op een andere manier, beginnende met het laatste team dat hun taak voltooit en herhaalt zo de cirkel.

Voordelen van ploegendiensten

Portrait of a female doctor holding her patient chart on digital tablet in bright modern hospital-1

Werken in ploegen kan zowel voor medewerkers als werkgevers veel voordelen bieden. Hieronder zullen we de voordelen voor beide partijen bespreken.

Voordelen voor medewerkers

 1. Flexibiliteit: Werken in ploegen kan medewerkers meer flexibiliteit bieden, aangezien zij in staat zijn om op verschillende tijden te werken en daardoor beter in staat zijn om hun werk en privéleven te balanceren.
 2. Verhoogde inkomsten: Veel bedrijven bieden een toeslag voor medewerkers die in ploegendienst werken, waardoor hun inkomsten kunnen toenemen.
 3. Meer afwisseling: Werken in ploegen kan voor medewerkers een afwisselende en uitdagende manier van werken bieden, waardoor zij hun werk niet snel vervelend vinden.

Voordelen voor werkgevers

 1. Continuïteit: Werken in ploegen zorgt ervoor dat bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikken over voldoende personeel om hun werkzaamheden uit te voeren.
 2. Verminderd verzuim: Omdat medewerkers in ploegendienst meer flexibiliteit hebben en hun werk en privéleven beter kunnen balanceren, vermindert dit de kans op verzuim.
 3. Verhoogde productiviteit: Door het continue karakter van werken in ploegen kunnen bedrijven efficiënter werken en is er minder tijd verloren door onderbrekingen.

Nadelen van ploegendiensten

Werken in ploegendiensten heeft zowel fysieke als sociale aspecten. Aan de fysieke kant hebben medewerkers niet alleen te maken met vermoeidheid door lange werkdagen, maar ook met verstoring van hun innerlijke klok. Dit kan veranderingen in hun slaappatronen en opname en reacties op informatie teweegbrengen. Ook kunnen overschrijding van arbeids- en rusttijden de gezondheid nadelig beïnvloeden.

Aan de sociale kant biedt een ploegendienst meer contact met collega's, wat goed is voor het welzijn op het werk. Het kan ook meer structuur bieden aan families, omdat partners eerder thuis zijn of afwisselende diensten draaien om voor kinderen te zorgen. Er moet echter wel rekening worden gehouden met mogelijke problemen zoals gebrek aan sociale leven buitenshuis doordat er minder tijd is om naar clubs of evenementen te gaan, waardoor er eenzaamheid kan optreden.

Nadelen voor medewerkers

 • Verstoorde slaap- en eetpatronen
 • Moeilijkheid om sociale activiteiten te plannen en te combineren met die van gezins- en vriendenkring
 • Vermoeidheid en uitputting door onregelmatige werktijden

Nadelen voor werkgevers

 • Moeilijker te plannen en beheren van productie en personeel
 • Mogelijk verhoogd ziekteverzuim door vermoeidheid en stress bij medewerkers
 • Hoger personeelsverloop door ontevredenheid over werkomstandigheden

Tips voor werken in ploegendiensten

In sommige branches zijn ploegenroosters de norm. Denk daarom goed na over of het werken in ploegendienst prettig is. Aan de ene kan biedt werken in ploegen veel vrijheid en flexibiliteit. Aan de andere kant kunnen ploegendiensten ook een serieuze aanslag zijn op de natuurlijke dag-en-nachtritme. Dit heeft niet alleen invloed op je lichaam, maar ook op de mensen om je heen. Hieronder geven we je tips om goed om te gaan met werken met verschillende tijden.

Tips voor werknemers om met ploegendiensten om te gaan

 1. Regelmatige slaaproutine ontwikkelen
 2. Gezonde eetgewoonten aanhouden
 3. Voldoende beweging en ontspanning
 4. Sociale activiteiten plannen tijdens niet-werkende uren
 5. Communicatie met werkgever en collega's over verwachtingen en behoeften

Tips voor werkgevers om een gezonde work-life balans te bevorderen

 1. Flexibele werktijden aanbieden
 2. Voorzieningen voor gezonde eetgewoonten op het werk
 3. Gelegenheid voor beweging en ontspanning
 4. Ondersteuning voor persoonlijke en professionele groei
 5. Regelmatige evaluaties en bijstelling van het rooster om medewerkers tegemoet te komen.

Arbeidstijdenwet en ploegendiensten

Rekening houden met de Arbeidstijdenwet is belangrijk als het gaat om werken in ploegen. De regels in deze wet bevorderen de gezondheid en duurzaamheid van werknemers.

Volgens de Arbeidstijdenwet mogen werknemers maximaal 12 uur per dag werken, waarbij er een minimale rustperiode van 11 uur moet bestaan tussen beëindiging van één roosterdienst en het begin van de volgende. Bovendien is het verboden om meer dan gemiddeld 48 uur per week te werken, omdat dit kan leiden tot chronische vermoeidheid.

Er zijn ook specifieke regels als het gaat om ploegendiensten. Er moet bijvoorbeeld een minimale rustperiode van 24 uur worden gerespecteerd tussen twee diensten, tenzij een bedrijf een speciale vergunning heeft gekregen dat dit kan worden verlaagd naar 14 uur. Ook moet er een maximum aantal periodes van 6 weken per jaar worden ingevoerd waarin een personeelslid kan worden ingeroosterd voor een 5-ploegendienst.

 “Wist je dat … je per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten mag draaien? Deze afspraken staan omschreven in de Arbeidstijdenwet en de cao van de branche”

Het is belangrijk om te weten dat deze wetgeving en beleid continu onderhevig zijn aan veranderingen, en werkgevers verplicht zijn om zich bewust te zijn van deze veranderingen en hier rekening mee te houden bij het beleid.

Voor wie zijn ploegenroosters geschikt?

Ploegendiensten werken het beste voor bedrijven en sectoren die 24 uur per dag of meer dan 5 dagen per week moeten draaien, zoals productiebedrijven, distributiecentra, logistieke bedrijven en bank-, verzekerings- en financiële dienstverleners. Denk hierbij aan een vroege dienst, dag dienst, verlengde diensten, late diensten en een aantal nachtdiensten in één rooster, al dan niet met een vast patroon.

Een andere branche waar ploegendiensten zeer effectief zijn, is de gezondheidszorg. Werknemers kunnen op basis van ploegenpatronen in verschillende medische instellingen worden ingezet om patiëntenzorg te bieden. Ploegendiensten bieden ook vervoersbedrijven de flexibiliteit om extra capaciteit te bieden tijdens piekuren.

Ploegendiensten makkelijk inplannen met software

Ploegendiensten inplannen met software is een zeer effectieve manier om het personeel flexibel te laten werken. De beste planningssoftware maakt gebruik van geavanceerde algoritmes die in staat zijn om rekening te houden met beperkte arbeidstijden, verlofverzoeken en andere bedrijfs- en personeelsregels.

Met deze software kunnen bedrijven diensten effectief plannen binnen de regels en wetgeving. Ook kan het bedrijf gemakkelijk communiceren met werknemers over nieuwe planningswijzigingen, waardoor iedereen op de hoogte is. 

Werkrooster
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.