Zorgverlof aanvragen, waar heb je recht op?

kortdurend verlof en langdurig verlof

Werken terwijl je voor een geliefde zorgt kan uitdagend zijn. Om deze verantwoordelijkheden gemakkelijker te kunnen dragen, bieden veel bedrijven zorgverlof aan—zodat werknemers tijdelijk minder uren kunnen werken zonder zich zorgen te hoeven maken over hun baan! Lees hier meer over wat het precies inhoudt en hoe je het kunt aanvragen.

Wat is zorgverlof?

Zorgverlof is een type verlof dat werknemers kunnen nemen om voor een familielid te zorgen die ernstig ziek of hulpbehoevend is. Het is bedoeld om werknemers de mogelijkheid te geven om zorg te bieden zonder zich zorgen te hoeven maken over verlies van inkomen.

Welke vormen van verlof zijn mogelijk?

Er zijn verschillende vormen van zorgverlof die beschikbaar zijn, waaronder kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Medewerkerskunnen kortdurend verlof opnemen voor de tijdelijke zorg voor een familielid of partner. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en die je moet ophalen. Dit verlof kan variëren van enkele uren tot maximaal 10 dagen per jaar.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is bedoeld voor langere tijdperken waarin iemand voor een partner of ouder moet zorgen, bijvoorbeeld bij terminale ziekte. Per jaar heb je maximaal 30 dagen recht op langdurend zorgverlof en wordt gefinancierd door de sociale verzekeringsfondsen. Langdurig zorgverlof is onbetaald.

Krijg ik doorbetaald tijdens zorgverlof?

Bij kortdurend zorgverlof behoudt je altijd je salaris. Je werkgever is volgende de wet verplicht om minimaal 70% van je salaris uit te betalen. Vaak zijn regels omtrent kortdurend zorgverlof opgenomen in de of je arbeidscontract. Tijdens kortdurend zorgverlof bouw je ook gewoon wettelijke vakantiedagen op.

Langdurig zorgverlof wordt vaak betaald door de Rijksoverheid of het UWV. Dit hangt af van de specifieke situatie van de werknemer en de regels die gelden voor het bedrijf.

Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

Wanneer je verantwoordelijk bent voor de zorg voor een ouder, partner of huisgenoot en jouw aanwezigheid daar vereist is, heb je recht op zorgverlof. Dit geldt ook wanneer je verantwoordelijk bent voor de opvang van kinderen onder de acht jaar wanneer ze zieke verzorging nodig hebben.

Hoe lang heb je recht op zorgverlof?

Voor kortdurend zorgverlof krijg je als medewerker in Nederland maximaal twee keer het aantal uren dat je in een week werkt, per jaar. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld 36 uur in de week werkt, maximaal 72 uur zorgverlof per jaar kunt opnemen. Voor langdurig zorgverlof geldt dat je per 12 maanden recht hebt op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Zo vraag je zorgverlof aan

Meld het zorgverlof zo snel mogelijk bij je leidinggevende. Deze kan je achteraf vragen om een bewijs dat het verlof nodig was. Je kunt bijvoorbeeld een afsprakenbriefje van het ziekenhuis laten zien.

Langdurend verlof aanvragen

Langdurend verlof moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Doe dat minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen.

Ook hier kan mag jouw werkgever informatie opvragen om te beoordelen of je echt recht hebt op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje met de arts zijn.

Veel gestelde vragen

  • Ja, een werkgever is verplicht om zorgverlof te geven wanneer u hierom vraagt en aantoont dat u verantwoordelijk bent voor de zorg van een familielid, partner of huisgenoot. Een werkgever mag niet weigeren zorgverlof te geven zonder een geldige reden.

  • Nee, zorgverlof is niet onbetaald. U heeft namelijk recht op doorbetaling van uw loon tijdens uw zorgverlof. De hoogte hiervan hangt af van de cao die bij uw bedrijf geldt en de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd. In veel gevallen krijgt u 70% van uw loon doorbetaald tijdens uw zorgverlof.

  • Een werkgever is verplicht om zorgverlof te geven wanneer je hierom vraagt en aantoont dat je verantwoordelijk bent voor de zorg van een familielid, partner of huisgenoot. Een werkgever mag een zorgverlof niet weigeren zonder een geldige reden. Een werkgever kan het verzoek om zorgverlof wel weigeren als het in strijd is met de bedrijfsvoering of daardoor schade kan oplopen.

Overige
Topic: Verlof
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.