Salarisschaal ontcijferd: een essentiële gids

Werkgever maakt rijtjes met muntgeld voor de salarisschaal

Als werkgever speelt de salarisschaal een belangrijke rol in het structureren van je bedrijf en het motiveren van je medewerkers . Dit artikel duikt in het concept van salarisschalen, de verschillende niveaus en hoe deze corresponderen met functies binnen je organisatie.

We behandelen het belang van het vaststellen van heldere, eerlijke salarisschalen en hoe deze bijdragen aan het succes van zowel medewerkers als het bedrijf als geheel. Van het basisbegrip van een bruto salaris tot de complexiteiten van promoties en de overgang naar een hogere schaal, dit artikel is gemaakt om je een duidelijk overzicht te geven en te helpen bij het efficiënt beheren van salarissen.

Ontdek hoe je een stimulerende werkomgeving kunt creëren en tegelijkertijd de bedrijfsdoelstellingen behaalt.

Wat is een salarisschaal?

Een salarisschaal, vaak een salaristabel genoemd, is een gestructureerde manier om de lonen binnen je bedrijf vast te stellen. Deze schalen zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals functiegroepen, ervaring, en competenties. In een salarisschaal worden de minimum- en maximumsalarissen bepaald die horen bij specifieke functies binnen je organisatie. Elke functie krijgt een functieschaal die correspondeert met een bepaald loonniveau.

Medewerkers beginnen meestal aan de onderkant van een salarisschaal en kunnen, afhankelijk van hun prestaties en ervaring, opklimmen binnen deze schaal. De stappen of treden in een salarisschaal vertegenwoordigen de periodieke verhogingen die een medewerker kan verdienen. Het gebruik van een duidelijke salarisschaal zorgt voor transparantie en eerlijkheid, maakt het mogelijk voor medewerkers om hun groei en potentiële inkomsten binnen het bedrijf te begrijpen, en helpt bij het handhaven van consistentie en rechtvaardigheid in salarisbeslissingen.

Bruto salaris

Het bruto salaris is het bedrag dat een werknemer verdient voor zijn werk, voorafgaand aan de aftrek van belastingen en andere bijdragen, zoals sociale zekerheid. Dit salaris wordt vastgesteld binnen de kaders van de salarisschaal die hoort bij de functie van de medewerker. Het is belangrijk om te beseffen dat het bruto salaris meer omvat dan alleen het periodieke loon; het kan ook elementen als bonussen, overuren en eventuele toeslagen bevatten.

Als werkgever is het jouw taak om het brutoloon van je medewerkers te bepalen, gebaseerd op hun functieschaal, ervaring en de waarde die ze toevoegen aan je bedrijf. Dit salaris moet overeenkomen met de zwaarte van de functie en competitief zijn binnen het vakgebied om talent aan te trekken en te behouden.

Wat is het minimum salaris volgens een salaristabel?

Het minimum salaris binnen een salaristabel is het laagste bedrag dat een werknemer kan verdienen voor zijn werk binnen een specifieke functie en sector. Dit bedrag is vastgesteld om te garanderen dat elke werknemer een eerlijk salaris ontvangt voor de arbeid, afhankelijk van de functie, ervaring, en de sector waarin hij werkt. Het minimumloon is een basislijn en dient als het startpunt voor medewerkers bij hun indiensttreding binnen het bedrijf.

Als werkgever is het belangrijk om deze minimumloonstandaarden, die vaak in de cao zijn opgenomen, na te leven en ervoor te zorgen dat ze de financiële welvaart en veiligheid van de medewerkers ondersteunen. Bovendien is het essentieel dat dit minimum salaris regelmatig wordt herzien om aanpassingen te maken die overeenkomen met economische veranderingen en levenskosten.

Welke salarisschalen zijn er?

Opstellen van vastgestelde salarisschalen

Bij het opstellen van een vastgestelde salarisschaal kijk je als werkgever naar de functiestructuur binnen je bedrijf. Elke functie wordt ingedeeld in een specifieke functiegroep en gekoppeld aan een salarisschaal die het minimum en maximum salaris bepaalt. Dit proces is gebaseerd op factoren zoals zwaarte van de functie, vereiste competenties en marktstandaarden. Vastgestelde salarisschalen zorgen voor consistentie en bevorderen gelijkheid binnen het bedrijf.

Hoe de verschillende niveaus werken

Binnen de vastgestelde salarisschalen werken de verschillende niveaus als een ladder die een werknemer kan beklimmen. Deze niveaus, ook wel treden of periodiek(en) genoemd, vertegenwoordigen de groei in salaris die een werknemer kan bereiken door ervaring op te doen, competenties te ontwikkelen en uitstekend te functioneren.

Het startniveau is vaak gekoppeld aan het startsalaris voor een bepaalde functie, terwijl hogere niveaus een hoger salaris weerspiegelen. Medewerkers kunnen naar een hogere schaal of trede verhuizen als ze nieuwe vaardigheden leren, promotie maken of een andere functie binnen het bedrijf krijgen. Dit systeem stimuleert ontwikkeling en beloont medewerkers voor hun groei en bijdragen aan het bedrijf. 

SHIFTBASE (18)

Promotie naar een hogere salarisschaal

Promotie naar een hogere salarisschaal is een belangrijke stap in de loopbaan van een werknemer. Dit betekent niet alleen een erkenning van de groei en het uitstekend functioneren, maar ook een toename van de salarisbedragen en verbeterde arbeidsvoorwaarden. Als werkgever speel je een grote rol in dit proces door de prestaties, ervaring en de ontwikkeling van je medewerkers nauwkeurig te beoordelen.

Bij promotie wordt een medewerker verplaatst naar een hogere functie of een functie met meer verantwoordelijkheden, wat resulteert in een hogere positie binnen de salarisschaal. Dit proces is vaak gekoppeld aan jaarlijkse beoordelingen waarbij je de progressie en bijdragen van de werknemer evalueert. Om naar een hogere schaal te verhuizen, moet de medewerker voldoen aan bepaalde criteria, zoals het bereiken van specifieke doelen, het aantonen van verbeterde competenties of het succesvol voltooien van projecten.

Voordelen en nadelen van salarisschalen

Voordelen salarisschaal

 • Structuur en duidelijkheid binnen de organisatie.

 • Bevordert transparantie en eerlijkheid.

 • Verhoogt motivatie en werknemerstevredenheid.

 • Beheersing van de loonkosten.

 • Vermindering van discriminatie en ongelijkheid.

 • Positieve invloed op bedrijfscultuur en -reputatie.

Nadelen salarisschaal

 • Beperkte flexibiliteit in het belonen van uitzonderlijke prestaties.

 • Uitdagingen bij het up-to-date houden van salarisschalen.

 • Kan talentaantrekking en -behoud beïnvloeden als de schalen achterhaald zijn.

Conclusie

Het hanteren van een goed doordachte salarisschaal is een belangrijke stap voor elk bedrijf. Het zorgt voor duidelijkheid en rechtvaardigheid binnen de organisatie, waarbij de functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. Dit helpt niet alleen bij het structureren van salarissen, maar bevordert ook de transparantie en motivatie onder werknemers. Het concept van een maximumsalaris binnen elke schaal waarborgt bovendien dat de loonkosten beheersbaar blijven, terwijl het ook ruimte biedt voor werknemers om te groeien.

De relatie tussen salarisschalen en CAO's is ook niet te negeren, aangezien collectieve arbeidsovereenkomsten vaak richtlijnen bieden voor minimale salarisniveaus en -verhogingen. Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers biedt een heldere salarisschaal een solide basis voor onderhandelingen en verwachtingsmanagement.

Veel gestelde vragen

 • Een salarisschaal vertegenwoordigt typisch het brutoloon. Dit betekent dat het de bedragen aangeeft voordat belastingen en andere verplichte aftrekposten, zoals pensioenbijdragen, sociale zekerheid, en ziektekostenverzekering zijn afgetrokken. De netto bedragen, die de werknemer uiteindelijk ontvangt, kunnen dus verschillen van de bedragen aangegeven in de salarisschaal, afhankelijk van de individuele belastingtarieven en lokale wettelijke vereisten.

 • Ja, een werkgever kan een werknemer degraderen (demotie), wat betekent dat de werknemer naar een lagere functie of salarisschaal wordt verplaatst. Dit kan gebeuren om verschillende redenen, zoals reorganisatie binnen het bedrijf, slechte prestaties van de werknemer, of economische uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.

 • Een werkgever is over het algemeen niet automatisch verplicht om loonsverhoging te geven, tenzij dit is vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst (cao), of andere wettelijke bepalingen.

Payroll
Topic: Payroll NL
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.