Waarom jij een Arboarts moet inschakelen

Preventiemedewerker helpt de arbo arts

Als werkgever weet je dat gezonde werknemers essentieel zijn voor het succes van je bedrijf. Een arboarts speelt een cruciale rol in zowel het beheersen van ziekteverzuim als het bevorderen van gezondheid op de werkvloer. Dit artikel biedt je praktische inzichten over de taken en verantwoordelijkheden van de arboarts, hun bevoegdheden, en wanneer je ze moet inschakelen.

Ook duiken we dieper in de Wet Verbetering Poortwachter en hoe certificering van de arbodienst bijdraagt aan een efficiënte samenwerking. Ontdek hoe je als werkgever optimaal kunt samenwerken met een arboarts om niet alleen op verzuimkosten te besparen, maar ook om een gezonde werkomgeving te garanderen.

Wat is een Arboarts?

Een Arboarts, ook bekend als bedrijfsarts, is een medisch specialist gericht op de gezondheid van werknemers binnen jouw bedrijf. Deze geregistreerde professional speelt een sleutelrol in het begeleiden van zelfstandig zieke werknemers en het uitvoeren van medische keuringen. Zijn of haar expertise is onmisbaar bij het adviseren over arbeid en gezondheid, wat bijdraagt aan een verantwoorde re-integratie en het verlagen van ziekteverzuim.

Belangrijkste verschillen bedrijfsarts en arbo-arts

Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, is er een duidelijk verschil tussen een 'arboarts' en een 'bedrijfsarts'. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en alleen artsen die in het BIG-register zijn geregistreerd mogen deze titel voeren. De arboarts, daarentegen, kan een basisarts zijn die nog niet de specialisatie tot bedrijfsarts heeft afgerond, maar wel onder supervisie werkt binnen het domein van bedrijfsgeneeskunde. Beide zijn gekwalificeerd om te adviseren over werkgerelateerde gezondheidskwesties, maar alleen een bedrijfsarts kan zelfstandig diagnoses stellen en behandelingen voorschrijven.

Wist je dat arboartsen alleen onder toezicht van een bedrijfsarts hetzelfde werk mogen doen?

Taken en verantwoordelijkheden van de Arboarts

Als werkgever is het belangrijk om te weten wat je kunt verwachten van de Arboarts die samenwerkt met jouw organisatie. De Arboarts is verantwoordelijk voor diverse taken die direct bijdragen aan het welzijn op de werkvloer. Deze omvatten het uitvoeren van medische keuringen, het adviseren over arbeidsomstandigheden, en het actief begeleiden van zieke werknemers tijdens hun re-integratieproces. Door nauw samen te werken met preventiemedewerkers en andere specialisten, zorgt de Arboarts ervoor dat jouw werknemers gezond blijven en efficiënt terugkeren naar hun werk na ziekte.

Zelfstandigheid en bevoegdheden

De Arboarts heeft de autonomie om binnen bepaalde kaders zelfstandig beslissingen te nemen over de gezondheid van werknemers. Deze bevoegdheden zijn echter strikt gereguleerd. De Arboarts werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn door de gezondheid bedrijfsgeneeskunde en houdt zich aan de wettelijke eisen. Het is belangrijk dat je als werkgever deze autonomie respecteert, maar ook goed toezicht houdt op de uitvoering van de medische adviezen, om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Werkgevers zijn ziek en op zoek naar bedrijfsartsen

Arbo arts inschakelen, wanneer?

Het is verstandig een Arbo arts in te schakelen bij de eerste signalen van ziekte of als preventieve maatregel om gezondheidsrisico’s op de werkvloer te beoordelen. De Arbo arts is ook essentieel bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid dat aansluit op de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Wet verbetering poortwachter

Als werkgever ben je waarschijnlijk al bekend met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht je om samen met je zieke werknemer en de Arbo arts een actieve rol te spelen in het re-integratieproces. Het doel is om langdurig ziekteverzuim te voorkomen door middel van effectieve, vroege interventies. Jouw Arbo arts helpt bij het opstellen van een plan van aanpak en voert regelmatig evaluaties uit om de voortgang te bewaken.

Certificering en Kwalificaties

Zorg ervoor dat de Arbo arts die je inschakelt gecertificeerd is en geregistreerd staat bij het BIG-register. Dit garandeert dat de Arbo arts gekwalificeerd is om medische beoordelingen en behandelingen uit te voeren volgens de nationale standaarden. Certificering biedt niet alleen een verzekering van kwaliteit, maar versterkt ook het vertrouwen van je werknemers in de geboden zorg.

Hoe vind ik een Arbo arts?

Als werkgever is het belangrijk om een betrouwbare en deskundige Arboarts te vinden die past bij de specifieke behoeften van jouw organisatie. Begin met het raadplegen van de lijst van gecertificeerde arbodiensten die erkend zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je kunt ook collega-ondernemers of brancheverenigingen raadplegen voor aanbevelingen.

Samenwerking met de Arbo arts

Een goede samenwerking met je arbo arts is fundamenteel voor een gezonde bedrijfsvoering. Zorg ervoor dat je duidelijke afspraken maakt over de frequentie van de consulten, de bereikbaarheid in geval van urgente gezondheidskwesties, en de manier van rapporteren over ziekteverzuim en re-integratieprocessen. Een transparante communicatie draagt bij aan een effectievere samenwerking en helpt om gezondheidsrisico’s op de werkvloer proactief aan te pakken.

Arbo arts bekijkt de wond van een werknemer die een bedrijfsongeval heeft

Besparen op Arbo kosten

Als werkgever kun je op verschillende manieren besparen op de kosten van arbodiensten zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg voor je werknemers. Overweeg een contract met een arbodienst die flexibele pakketten biedt, afgestemd op de grootte en specifieke behoeften van jouw bedrijf. Door gebruik te maken van preventieve gezondheidsprogramma’s en regelmatige screenings, kun je gezondheidsproblemen vroegtijdig identificeren, wat op lange termijn kostenbesparend werkt.

Besparen op verzuimkosten

Efficiënt beheer van ziekteverzuim start met een effectieve verzuimbegeleiding en een heldere communicatie tussen de Arboarts, werknemer, en management. Door snel en adequaat te reageren op ziektemeldingen en door het faciliteren van passende re-integratietrajecten, verminder je de duur van het ziekteverzuim en daarmee de financiële lasten voor je bedrijf.

Conclusie

Als werkgever speel je een sleutelrol in het bevorderen van de gezondheid op de werkvloer. De inzet van bedrijfsartsen is hierbij onmisbaar. Zij leveren niet alleen medische expertise, maar bieden ook begeleiding bij het beheer van ziekteverzuim en het re-integratieproces. Door effectief samen te werken met bedrijfsartsen en preventiemedewerkers, zorg je voor een gezonde werkomgeving en een veerkrachtig personeelsbestand.

Veel gestelde vragen

  • Om te weten of een arbodienst gecertificeerd is, kun je controleren of deze geregistreerd staat bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Nederland moeten arbodiensten officieel erkend zijn om hun diensten aan te mogen bieden.

  • Als je specifiek medische expertise nodig hebt voor het stellen van diagnoses en het uitvoeren van medische handelingen, is het aan te raden een bedrijfsarts in te schakelen. Als je vooral ondersteuning nodig hebt bij het begeleiden van zieke werknemers en het uitvoeren van controles, kan een Arboarts voldoende zijn.

Ziekte
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.