Werknemer ziek tijdens vakantie: wat nu?

Werknemer wordt ziek tijdens vakantie in het vliegtuig

Als werkgever is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op diverse situaties, inclusief het moment waarop een werknemer ziek wordt tijdens vakantie. Dit artikel biedt een uitgebreide gids over hoe je moet handelen in dergelijke situaties, waarbij we ingaan op zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen, de verwachte ziekteduur, en de re-integratieverplichtingen.

Daarnaast bespreken we de procedures rondom ziekmeldingen, het gebruik van vakantiedagen, en de verklaringen die komen kijken bij ziekte en vakantie. Of een werknemer nu ziek op vakantie wordt vanuit het buitenland of tijdens een vakantieadres in eigen land, dit artikel verschaft duidelijke richtlijnen om als werkgever juist te handelen en tegelijkertijd zorg te dragen voor een rechtvaardige behandeling van de zieke werknemer.

Wat is ziek tijdens vakantie?

Ziek tijdens vakantie betreft het moment waarop een werknemer zich meteen ziek moet melden terwijl deze vakantiedagen opneemt. Elke medewerker kan wel is tijdens de vakantie ziek worden, maar deze situatie kan voor zowel werkgever als werknemer vragen oproepen omtrent de omgang met de verlofdagen en de ziekte dagen. Wanneer je ziek wordt op vakantie, kan dit invloed hebben op zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen. Het is voor jou als werkgever belangrijk om te weten hoe deze dagen waarop de werknemer ziek is, moeten worden aangemerkt.

De ziekmelding tijdens vakantie kan leiden tot een reeks verplichtingen, waaronder de re-integratieverplichtingen, en roept vragen op over: hoe vakantiedagen kunnen worden ingehouden of als ziektedagen worden aangemerkt.

In deze context is ook de verwachte ziekteduur van belang, die mede bepaalt hoe je als werkgever dient te reageren en welke stappen ondernomen moeten worden om zowel aan de arbeidsovereenkomst als aan de cao te voldoen.

Wettelijke vakantiedagen vs bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn de minimale dagen van verlof waar elke werknemer recht op heeft. Dit aantal is gelijk aan vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Bijvoorbeeld, werk je normaal 5 dagen per week, dan heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn daarentegen de extra verlofdagen die bovenop de wettelijke vakantiedagen komen. Deze worden vaak via de arbeidsovereenkomst of de cao overeengekomen en kunnen variëren per bedrijf of sector.

Het onderscheid tussen deze twee soorten vakantiedagen is belangrijk, vooral wanneer een werknemer ziek wordt tijdens vakantie. Over het algemeen kunnen bovenwettelijke vakantiedagen flexibeler worden ingezet, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Het is belangrijk om als werkgever duidelijke regels te hebben omtrent het omzetten van deze dagen bij ziekte, en dit helder te communiceren naar de werknemers.

Ziekmelden tijdens vakantie

Ziekmelden tijdens vakantie is een situatie waarin de werknemer onverhoopt ziek wordt terwijl hij vakantiedagen opneemt. Als werkgever is het belangrijk om een duidelijk verzuimprotocol te hebben dat uitlegt hoe werknemers zich in dergelijke gevallen moeten ziekmelden. Moet een werknemer, bijvoorbeeld direct contact opnemen, en is er een specifieke procedure voor het overleggen van een doktersverklaring, vooral als de werknemer zich in het buitenland bevindt?

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziekmeldt?

  1. Zieke werknemer registreren: Noteer de ziekmelding conform het verzuimprotocol. Documenteer de datum, het vakantieadres en de aard van de ziekte.

  2. Informeer de werknemer: Licht de werknemer in over het proces voor ziekmelden tijdens vakantie, inclusief het aanleveren van een doktersverklaring en contact met de bedrijfsarts.

  3. Bespreek de re-integratie: Herhaal welke re-integratieverplichtingen de werknemer heeft en hoe deze aangepast kunnen worden door de situatie.

  4. Beoordeel de vakantiedagen: Overleg met HR of de ziektedagen als vakantiedagen aangemerkt blijven of als ziektedagen worden beschouwd, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao.

  5. Communiceer vervolgstappen: Informeer de werknemer duidelijk over de vervolgstappen, inclusief het bijhouden van de ziektedagen en het omzetten van vakantiedagen naar ziektedagen indien toepasselijk.

  6. Documenteer alles: Zorg voor een gedegen administratie van alle communicatie, afspraken en genomen stappen voor toekomstige referentie.

SHIFTBASE (19)

Verwachte ziekteduur

De verwachte ziekteduur is de geschatte tijd die een werknemer nodig heeft om te herstellen van een ziekte. Dit is niet alleen van belang voor de planning en organisatie binnen je bedrijf, maar ook voor de aanpak van het ziekteverzuim en re-integratieproces. Zodra een werknemer zich tijdens de vakantie ziek meldt, is het aan te raden om zo snel mogelijk een inschatting te krijgen van de herstelperiode.

Deze schatting kan gebaseerd zijn op een doktersadvies of de ervaring van de arbeidsarts of buitenlandse arts. Afhankelijk van de geschatte herstelperiode, kunnen de nodige stappen worden gezet voor een effectieve re-integratie en kan worden bepaald hoe de vakantiedagen worden behandeld.

Bewijsmateriaal verzamelen ziek tijdens vakantie

Als werkgever is het belangrijk om correct bewijsmateriaal te verzamelen wanneer een werknemer zich ziek meldt tijdens de vakantie. Dit houdt in dat je om een doktersverklaring of een verklaring van een lokale arts kunt vragen, vooral als de werknemer zich in het buitenland bevindt. Dit bewijs helpt bij het beoordelen van de situatie en ondersteunt het ziekteverzuimbeleid van je organisatie.

Zorg ervoor dat je de procedure voor het verzamelen van bewijsmateriaal duidelijk communiceert naar de werknemer. Dit omvat instructies over hoe en wanneer het bewijs aan te leveren. Houd rekening met de privacy van de werknemer en de wettelijke voorschriften bij het verzamelen en opslaan van medische gegevens.

Het correct verzamelen en documenteren van bewijsmateriaal ondersteunt niet alleen een eerlijke beoordeling van de ziekmelding, maar helpt ook bij het vaststellen van de rechten en plichten omtrent vakantiedagen en loonbetaling tijdens ziekte.

Bezoek aan de bedrijfsarts

Een arts bezoeken is een belangrijke stap in het ziekteverzuimproces, vooral als een werknemer langdurig ziek is of specifieke problemen ervaart die het werk beïnvloeden. Als werkgever dien je de werknemer te ondersteunen bij het inplannen van een afspraak met de arbeidsarts, en hem of haar te informeren over het belang en de procedure van dit bezoek.

Tijdens het bezoek zal de arbeidsarts de situatie van de werknemer beoordelen, advies geven over de te nemen stappen voor een gezonde werkhervatting en mogelijk de herstelperiode inschatten. Dit kan leiden tot aanpassingen in het re-integratieproces of het werk zelf.

Het is belangrijk dat zowel werkgever als medewerker de aanbevelingen van de arbeidsarts opvolgen en de nodige aanpassingen doorvoeren.

Doktersverklaring vragen

Als werkgever mag je in bepaalde situaties een verklaring van de dokter opvragen wanneer een werknemer zich ziek meldt. Dit is met name relevant als de ziekte samenvalt met geplande vakantiedagen of als er twijfels zijn over de legitimiteit van de ziekmelding.

Echter, wees je ervan bewust dat de privacyregelgeving strikte grenzen stelt aan het opvragen en verwerken van medische informatie. Maak duidelijke afspraken met jouw werknemers over de verklaring opvragen.

Re-integratieverplichtingen en ziekte tijdens vakantie

Tijdens de vakantieperiode kunnen re-integratieactiviteiten een uitdaging vormen, zeker als werknemers zich ziek melden. Zelfs tijdens vakantie blijven de terugkeerverplichtingen naar werk bestaan, al kunnen deze afhankelijk van de situatie en de ziekteduur enigszins aangepast worden.

Als werkgever is het jouw taak om samen met de werknemer en eventueel de bedrijfsarts een passend re-integratietraject te blijven volgen. Dit kan inhouden dat er aangepaste taken of werkuren worden afgesproken of dat er tijdelijk alternatieve werkzaamheden worden vastgesteld.

Vakantiedagen inhouden of aanmerken als ziektedagen?

Wanneer werknemers ziek worden tijdens de vakantie, rijst de vraag: moeten de dagen als reguliere vakantiedagen worden beschouwd of als ziektedagen worden aangemerkt? De beslissing hangt af van meerdere factoren, waaronder de arbeidsovereenkomst, cao en de bedrijfsregelingen.

Als werkgever moet je een duidelijk beleid hebben over hoe om te gaan met vakantiedagen wanneer werknemers zich ziek melden. Het is belangrijk om te weten dat wettelijke vakantiedagen in principe niet zomaar ingehouden kunnen worden bij ziekte. Bovenwettelijke vakantiedagen daarentegen kunnen, afhankelijk van de geldende afspraken, wel omgezet worden in ziektedagen.

Work doctor (2)

Conclusie

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens vakantie, is het van groot belang dat zowel werkgever als werknemer weten welke stappen te volgen. Heldere communicatie en het volgen van de juiste procedures waarborgen dat de werknemer de nodige steun en loon krijgt, zelfs als de vakantie onverhoopt door ziekte wordt onderbroken.

Let op hoe de juiste aantal vakantiedagen worden geregistreerd en wanneer een medewerker recht heeft op loon tijdens ziekte. Het is belangrijk dat de werknemer toestemming geeft voor de verwerking van zijn of haar gegevens en dat je, als werkgever, de privacy respecteert.

Veel gestelde vragen

  • Als je ziek bent op een vrije dag, meld dit dan zo snel mogelijk aan je werkgever. De vrije dag kan dan worden geregistreerd als een ziektedag, waardoor je de vrije dag op een later tijdstip opnieuw kunt opnemen.

Ziekte
Topic: Ziekte
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.