Stap voor stap: loonheffing berekenen als werkgever

Werkgever houdt het geld omhoog nadat ze klaar is met loonheffing berekenen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het correct berekenen van loonheffingen, waaronder de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Dit artikel helpt je om inzicht te krijgen in de complexe wereld van loonheffingen, van bruto salaris tot netto loon en van belastbaar inkomen tot heffingskortingen. Je leert hoe loonheffingen berekend worden en wat de impact is op zowel jouw bedrijfsvoering als op de netto uitbetaling aan je werknemers. Met praktische tips en heldere voorbeelden zorgen we ervoor dat je na het lezen van dit artikel de loonheffing correct kunt toepassen, conform de huidige wet- en regelgeving.

Wat zijn loonheffingen?

Loonheffingen zijn bedragen die jij als werkgever inhoudt op het bruto salaris van je werknemers. Deze heffingen bestaan uit loonbelasting, premies volksverzekeringen, bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet), en werknemersverzekeringen. Het is jouw taak om deze bedragen aan de overheid af te dragen.

Het berekenen van deze heffingen hangt af van het belastbaar inkomen van de werknemer, waarbij ook rekening gehouden wordt met verschillende heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Daarnaast speelt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet een rol, die varieert naar het inkomen.

Het begrip 'loonheffing' omvat dus zowel belastingen als bijdragen aan sociale verzekeringen, waardoor jij en je werknemers beschermd zijn tegen inkomensverlies door, bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of pensioen. Dit alles is van belang voor een correcte netto berekening van het salaris en de juiste afdracht aan de belastingdienst.

Welke loonheffingen zijn er?

Als werkgever houd je verschillende loonheffingen in op het salaris van je werknemers. Allereerst is er de loonbelasting, het deel dat direct naar de belastingdienst gaat. Daarnaast bereken je de premies voor de volksverzekeringen, die bestaan uit de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook de werknemersverzekeringen, waaronder de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zijn jouw verantwoordelijkheid.

Daarbovenop komt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), die varieert op basis van het inkomen. Vergeet niet dat bepaalde vergoedingen en uitkeringen, zoals reiskosten of een werkloosheidsuitkering, ook kunnen worden beïnvloed door hoe je de loonheffingen berekent en toepast.

Hoe maak je een loonheffing berekening?

Loonheffing berekenen is een gestructureerd proces. Start met het vaststellen van het bruto salaris van je werknemer. Van dit bedrag trek je de eventuele aftrekposten af, zoals de pensioenpremie of andere specifieke werknemersverzekeringen, om het belastbaar inkomen te bepalen.

Vervolgens pas je de van toepassing zijnde heffingskortingen toe, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, welke het netto bedrag dat je werknemer ontvangt, verhogen. Bereken daarna de loonbelasting en de premies volksverzekeringen op basis van de actuele tarieven van de belastingdienst.

Verwerk ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet; deze wordt apart berekend maar is essentieel voor de totale loonheffing. Tot slot, sommeer alle bedragen om de totale loonheffing te vinden die van het bruto salaris moet worden ingehouden. Dit geeft je de netto berekening die aantoont wat je werknemer uiteindelijk uitbetaald krijgt.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Elke werknemer heeft recht op deze korting, maar het is aan de werknemer om te beslissen of deze korting door jou als werkgever toegepast wordt. De loonheffingskorting vermindert het bedrag dat aan loonheffing wordt ingehouden, waardoor het netto salaris van de werknemer hoger uitvalt. Het is belangrijk om na te gaan of je werknemers de loonheffingskorting willen toepassen, want dit beïnvloedt hun netto inkomen en de loonheffing die jij moet afdragen.

Voorbeeld loonheffing berekend

Stel, je werknemer heeft een bruto maandsalaris van €3.000.
  • Aftrekposten: Jouw werknemer draagt €200 per maand bij aan de pensioenpremie. Het belastbaar inkomen wordt dan €3.000 - €200 = €2.800.
  • Heffingskortingen: De werknemer heeft recht op €200 algemene heffingskorting en €100 arbeidskorting per maand. Deze kortingen verminderen de te betalen belasting.
  • Berekening van loonbelasting en premies volksverzekeringen: Stel dat de gecombineerde belasting en premies 37% bedragen op het belastbare inkomen van €2.800. De berekende loonheffing is dan 0.37 * €2,800 = €1,036.
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet: Deze is bijvoorbeeld 5.75% over het brutoloon (zonder aftrek van de pensioen premie). De bijdrage is dan 0.0575 * €3,000 = €172.50.
  • Totale loonheffing: Tel de berekende loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet op: €1,036 + €172.50 = €1,208.50.
  • Netto salaris: Trek de totale loonheffing af van het bruto salaris: €3,000 - €1,208.50 = €1,791.50.

Je werknemer ontvangt dus netto €1,791.50 van het oorspronkelijke bruto inkomen van €3,000.

Rekening houden met bijzondere beloningen

Als werkgever moet je bijzondere beloningen, zoals bonussen, vakantiegeld, en dertiende maand correct verwerken in de loonadministratie. Deze vormen een aanvulling op het reguliere salaris en moeten daarom ook meegenomen worden bij de berekening van de loonheffingen.

Bijzondere beloningen kunnen anders worden belast dan het reguliere loon. Dit komt, omdat ze vaak eenmalig zijn en daarom volgens de tabel bijzondere beloningen worden belast. Het is jouw taak om deze bedragen correct te identificeren en te verwerken, zodat de juiste loonheffing wordt toegepast.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de invloed van deze bijzondere beloningen op de grondslag voor bijdragen aan werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Zorg ervoor dat deze beloningen op de juiste wijze worden meegenomen in het totale bruto jaarinkomen van je werknemers.

Conclusie

Als werkgever betaal je niet alleen salarissen uit, maar ben je ook verantwoordelijk voor de correcte berekening en afdracht van loonheffingen. Dit proces omvat diverse aspecten, van het vaststellen van het bruto loon tot het verrekenen van bijzondere beloningen en het toepassen van loonheffingskortingen.

Zorg ervoor dat je altijd rekening houdt met individuele factoren, zoals meerdere inkomens of een privé voordeel, die de berekening van de loonheffing kunnen beïnvloeden. Het correct uitvoeren van deze berekeningen zorgt voor transparantie en vertrouwen bij je werknemers en voorkomt geschillen met de belastingdienst.

Samenvattend, loonheffing berekenen is een belangrijke taak die nauwkeurigheid en aandacht voor detail vereist. Door de regels te volgen en op de hoogte te blijven van fiscale wijzigingen, zorg je als werkgever dat alles correct wordt afgehandeld. Zo waarborg je een soepele en conforme loonadministratie binnen je onderneming.

loon
Topic: Loon
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.