Alles wat je moet weten over het min-max contract

Vrouw zit aan bureau en bekijkt haar administratie op tafel

Als werkgever kun je verschillende soorten contracten aanbieden aan medewerkers, waaronder het min-max contract. Dit type contract kan voordelig zijn in situaties waarbij de arbeidsbehoefte van het bedrijf kan variëren, of wanneer de uren niet vooraf volledig kunnen worden vastgelegd. Bij een min-max contract worden zowel het minimum aantal als het maximum aantal uren per week afgesproken.

In deze blog bespreken we wat het min-max contract inhoudt, de voor- en nadelen van het gebruik van dit type contract, en hoe het zich verhoudt tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Wat is het min-max contract?

Een min-max contract is een type contract dat tussen werkgevers en werknemers wordt afgesloten waarbij een minimum- en maximumaantal uren per week wordt overeengekomen.

Dit kan een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contact) of onbepaalde tijd (vast contract) zijn. Dit type contract is vooral handig in situaties waarin de urenbehoefte van het bedrijf kan variëren en moeilijk van tevoren kan worden vastgesteld.

Minimumaantal uren

Het minimumaantal uren per week dat wordt afgesproken in een min-max contract is het aantal uren dat de werknemer gegarandeerd zal werken.

Dit betekent dat de werkgever verplicht is om het minimum aantal vaste uren uit te betalen, zelfs als de werknemer minder uren heeft gewerkt dan het minimum.

Het minimumaantal uren kan variëren van enkele uren per week tot meerdere dagen per week, afhankelijk van de afspraken tussen de werkgever en de werknemer.

Maximum aantal uren

Aan de andere kant is het afgesproken maximum aantal uren. Dit zijn het aantal uren dat de werknemer maximaal zal werken.

Dit betekent dat de werkgever niet verplicht is om meer dan het maximale aantal uren uit te betalen. Het maximum aantal uren kan ook variëren, afhankelijk van de afspraken tussen de werkgever en de werknemer.

image-1200x624

Voor- en nadelen van het min-max contract

Hieronder beschrijven we enkele voor- en nadelen van het min-max contract:

Voordelen Min max contract

Flexibiliteit: Het min-max contract biedt werkgevers de mogelijkheid om hun arbeidsbehoefte af te stemmen op de hoeveelheid werk die beschikbaar is.

Dit betekent dat werkgevers werknemers alleen hoeven te betalen voor de uren die ze werken, waardoor ze kunnen besparen op loonkosten.

Voor werknemers kan dit ook voordelig zijn, omdat ze meer flexibiliteit hebben om hun werkschema af te stemmen op hun persoonlijke behoeften.

Gegarandeerd minimum inkomen: Een van de voordelen van het min-max contract is dat werknemers een gegarandeerd minimuminkomen hebben.

Dit betekent dat ze verzekerd zijn van een bepaald inkomen, zelfs als er niet genoeg werk is om het maximum aantal uren te bereiken.

Lagere loonkosten: Het min-max contract kan leiden tot lagere loonkosten voor werkgevers, omdat ze alleen hoeven te betalen voor de gewerkte uren.

Dit kan vooral handig zijn in sectoren waar de urenbehoefte fluctueert.

Nadelen Min max contract

Verplicht loonbetaling over bovenminimale uren
Een belangrijk nadeel van het min-max contract is dat werkgevers verplicht zijn om loon te betalen over de gewerkte uren die boven het minimumaantal uren uitkomen.

Dit betekent dat werkgevers niet alleen loon moeten betalen voor de minimumuren, maar ook voor de uren die boven het minimumaantal liggen.

Dit kan leiden tot hogere loonkosten voor werkgevers, vooral als de werknemer regelmatig meer dan het minimumaantal uren werkt.

Recht op drie uur loon per werkperiode
Een ander nadeel van het min-max contract is dat werknemers recht hebben op drie uur loon per werkperiode, zelfs als ze minder uren hebben gewerkt dan dat.

Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om werknemers minstens drie uur loon te betalen, zelfs als de werknemer minder dan drie uur heeft gewerkt.

Dit kan leiden tot hogere loonkosten voor werkgevers en kan vooral een probleem zijn in situaties waarin de werknemer slechts kort aanwezig is, bijvoorbeeld als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die slechts enkele minuten duren.

WAB en min-max contract

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels van kracht voor oproepkrachten in combinatie met het min-max contract, zoals opgenomen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het doel van deze wet is om flexibele werknemers beter te beschermen en de rechten van werknemers te verbeteren.

Een belangrijke verandering die de WAB met zich meebrengt, is dat werkgevers oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren moeten oproepen om te werken.

Als de werkgever dit niet doet, heeft de oproepkracht het recht om de oproep te weigeren. Dit biedt oproepkrachten meer zekerheid en voorspelbaarheid in hun werkroosters.

Als een werkgever de oproepkracht minder dan vier dagen van tevoren annuleert, is de werkgever verplicht om de werknemer toch te betalen voor de geplande uren.

Dit zorgt ervoor dat oproepkrachten enige zekerheid hebben over hun inkomsten en beschermd worden tegen onvoorziene omstandigheden.

image-1200x627 (7)

Ontslag bij een min-max contract

Een min-max contract is een gewone arbeidsovereenkomst en kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan.

Dit betekent dat medewerkers met een min-max contract ook gewoon onder het ontslagrecht vallen. Als een werkgever een medewerker met dit soort contract wil ontslaan, moeten de wettelijke ontslagregels gevolgd worden.

Bij een ontslag moeten werkgevers zich houden aan de regels van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke opzegtermijnen.

Afhankelijk van de duur van het dienstverband, de reden van het ontslag en de arbeidsvoorwaarden van de medewerker, kan een werkgever te maken krijgen met verschillende wettelijke ontslagregels.

christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash_cropped-1

Loondoorbetaling bij ziekte en een min-max contract

Bij een min-max contract heeft een zieke werknemer recht op minimaal 70 procent van zijn loon als hij niet kan werken.

Het is belangrijk om te weten dat werkgevers verplicht zijn om de zieke werknemer minimaal 70 procent over de garantie-uren door te betalen, eventueel aangevuld tot het minimumloon.

Als de zieke werknemer ziek wordt terwijl de werkgever hem net voor meer uren heeft ingeroosterd, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van 70 procent voor de ingeroosterde uren.

In sommige gevallen kan er een clausule worden opgenomen die aansluit op het rechtsvermoeden arbeidsomvang.

Met zo'n clausule heeft de werknemer recht op loondoorbetaling over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden die voorafgingen aan de dag waarop hij ziek werd.

Op deze manier kan de werkgever problemen voorkomen met de loondoorbetaling bij ziekte en kan de werknemer verzekerd zijn van een juiste en tijdige betaling van het salaris.

Oproepbare uren bij een min-max contract

Bij een min-max contract kan een werknemer opgeroepen worden voor extra uren bovenop de afgesproken minimum- en maximumuren. Werkgevers zijn verplicht om de werknemer in te zetten bij extra werk dat binnen zijn competenties valt, en mogen hiervoor geen uitzendkracht inhuren.

Voor de garantie-uren moet de werkgever altijd betalen, maar voor de bovenminimale uren niet als er onvoldoende werk is. Als een oproepkracht gedurende een langere periode meer uren werkt dan het minimum aantal uren in het contract, kan de werkgever het minimum aantal uren verhogen.

Werkgevers moeten zich houden aan de regels omtrent oproepbare uren bij het min-max contract om juridische problemen en geschillen te voorkomen en om de werkrelatie met de werknemer te verbeteren.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.