Waarom luiheid op de werkvloer complexer is dan het lijkt

Persoon zit op bank, heeft benen gestrekt op de tafel en zit met laptop op schoot.

Als het om luiheid gaat, is er vaak meer aan de hand dan 'geen zin hebben om te werken'. Het is in werkelijkheid een best ingewikkeld samenspel van factoren, die iemands houding op het werk kunnen beïnvloeden.

Lui gedrag komt in verschillende vormen voor. En in dit artikel gaan we dieper in op elke vorm. Soms is het een kwestie van traagheid, andere keren is er sprake van een dieper liggend probleem.

We bespreken hoe je kunt herkennen met welke vorm van luiheid je te maken hebt, en natuurlijk geven we je ook tips over hoe je er het best mee om kan gaan.

Lanterfanten of lager tempo?

Het is de moeite waard om stil te staan bij wat voor gedrag je als luiheid interpreteert, omdat er ook sprake kan zijn van misinterpretatie.

In omgevingen waar snelheid bijvoorbeeld als een teken van effectiviteit wordt gezien, worden werknemers die niet constant haasten soms als lui bestempeld. Dit kan betekenen dat een werknemer die prima werk levert alsnog schuin wordt aangekeken.

Hou er rekening mee dat productiviteit er niet bij iedereen hetzelfde uitziet, voordat je luiheid probeert aan te pakken.

"Luie" types

We hebben de neiging om te denken dat alle luiheid gelijk geschapen is, maar dit is dus niet zo. Luiheid kan zich op verschillende manieren uiten. En vaak is luiheid een manifestatie van een dieper liggend probleem. Hieronder bespreken we daarom de "luiheids-profielen" van werknemers.

De gedemotiveerde werknemer

In plaats van actief deel te nemen aan teamactiviteiten, lijkt de werknemer afwezig. Zijn reacties op taken worden getekend door een gebrek aan urgentie en een laksheid.

Deze schijnbare luiheid is het resultaat van het verlies van motivatie en betrokkenheid bij het werk. Het herkennen van deze demotivatie, en het bieden van ondersteuning bij het herontdekken van zijn of haar passie kunnen bijdragen aan het herstel van de motivatie en een hernieuwde focus op het werk.

De werknemer met een burn-out

Een werknemer met een burn-out kan lui overkomen omdat een burn-out heftige fysieke en mentale uitputting met zich meebrengt.

Eens vol energie en toewijding, lijkt de werknemer nu worstelend met de simpelste taken. Zijn of haar gebruikelijke enthousiasme is vervangen door een voelbare vermoeidheid en een laag zelfbeeld.

Het herkennen van deze psychosociale arbeidsbelasting, en het bieden van de juiste steun kan de werknemer helpen herstellen.

2c4ee851-7da1-4e2e-9773-cc370610a678

De verveelde werknemer

De verveelde werknemer straalt vaak een schijnbare luiheid uit, niet omdat hij of zij daadwerkelijk lui is, maar eerder omdat ze zich rot vervelen.

Hierdoor is de comfort zone voor deze werknemer ontzettend oncomfortabel geworden. De werknemer worstelt met het vinden van betekenis en uitdaging in zijn dagelijkse taken.

Het aanpakken van deze verveling en het herstellen van interesse in het werk zijn cruciaal om de schijnbare luiheid om te zetten in enthousiasme.

De chaotische werknemer

De werknemer lijkt moeite te hebben met het handhaven van een gestructureerde workflow. Zijn of haar ongeordende aanpak kan ook leiden tot gemiste deadlines en vertraging.

De schijnbare onverschilligheid tegenover orde kan leiden tot het idee dat hij of zij lui is, terwijl het eerder een kwestie is van een gebrek aan organisatorische vaardigheden, overweldiging door te hoge verwachtingen, angst of misschien zelfs neurodiversiteit.

Het creëren van duidelijke richtlijnen en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van organisatorische vaardigheden kan helpen om de productiviteit te verhogen en de perceptie van luiheid te verminderen.

Ook helpt het om er zeker van te zijn dat de werknemer niet overbelast is en niet met faalangst kampt.

De natuurlijk slome werknemer

Een natuurlijk slome werknemer komt vaak over als lui vanwege zijn of haar traagheid bij het uitvoeren van taken, vergeleken met andere mensen.

In tegenstelling tot een gebrek aan motivatie of betrokkenheid, werkt deze werknemer gewoon op zijn of haar eigen tempo, en zijn werktempo lijkt niet te worden beïnvloed door externe druk of deadlines (het sleutelwoord hier is "lijkt").

De werknemer werkt bedachtzaam en weloverwogen, maar kan de indruk wekken van gebrek aan urgentie.

Deze werknemer is niet lui, maar kan als lui gezien worden. Dit is dus geen probleem van de werknemer, maar van degene het gedrag interpreteert. Niet iedereen is hetzelfde, dus is het hartstikke logisch dat we ook niet op dezelfde manier werken.

Het belang van herkenning

Het begrijpen van de verschillende types van luiheid, bepaalt voor een groot deel hoe effectief een interventie zal zijn.

Elk type vereist een andere aanpak, en door dit te begrijpen kunnen werkgevers gerichtere ondersteuning en begeleiding bieden.

Een ongedifferentieerde aanpak zal in dit geval dus niet helpen. Want waar een verveelde werkgever juist meer uitdaging nodig heeft, heeft een chaotische werknemer misschien een lagere werklast nodig.

Bewustzijn van de verschillende redenen van luiheid en verschillende manieren van werken, legt de basis voor open communicatie, begrip en effectieve samenwerking. Het creëert een gezonde omgeving waarin iedereen zich gesteund voelt, en de middelen heeft om hun productiviteit te verbeteren.

Mensen zitten aan tafel en drinken koffie.

Voorkomen is beter dan genezen

Een werknemer opnieuw motiveren is natuurlijk veel moeilijker dan een werknemer gemotiveerd houden. Daarom is het belangrijk dat je er als werkgever voor zorgt dat de werkvloer een stimulerende plek blijft om te werken.

Op deze manier kun je elk type luiheid het hoofd bieden voordat het volledig tot uiting komt. Dit kun je op de volgende manieren doen:

Duidelijke communicatie

Creëer een omgeving waarin werknemers zich vrij voelen om hun behoeften, uitdagingen en zorgen te uiten. Op deze manier voelen ze zich veilig genoeg om aan de bel te trekken voordat hun problemen zich als luiheid kunnen uiten.

Stimulerende werkomgeving

Zorg dat je voldoende uitdagingen en groeimogelijkheden biedt. Dit kan variëren van het aanbieden van trainingen tot het geven van moeilijkere taken. Dit zorgt niet alleen voor professionele groei maar helpt ook om verveling te voorkomen.

Flexibiliteit en autonomie

Begrijp de unieke werkwijze van elke werknemer, accepteer deze—als er nog steeds sprake is van productiviteit uiteraard—, en pas managementtechnieken toe die hun sterke punten te benutten.

Geef werknemers de flexibiliteit en autonomie om hun werk op hun eigen manier te benaderen. Dit kan hen helpen om gemotiveerd en betrokken te blijven. Ook helpt het hun meer voldoening te krijgen uit hun werk.

Herkenning en beloningen

Dit kan variëren van informele erkenning tot formele beloningssystemen, waardoor werknemers zich gewaardeerd voelen.

Haalbare doelen

Het opstellen van doelen is een hele effectieve manier om luiheid op de werkvloer te voorkomen.

Het stellen van duidelijke en haalbare doelen biedt niet alleen een richtlijn voor werkprestaties, maar motiveert werknemers ook om actie te ondernemen.

Stressmanagement

Bied hulpbronnen en ondersteuning voor stressmanagement. Een gezonde benadering van werkstress kan voorkomen dat werknemers in een staat van burn-out raken, of in een vorm van luiheid vervallen omdat ze overweldigt zijn.

Begrip en empathie

Effectief omgaan met de perceptie van luiheid en het probleem wat het veroorzaakt, vraagt om begrip, geduld en samenwerking tussen werkgevers en werknemers.

In een gezonde werkomgeving, waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat, kunnen de factoren die iemands houding beïnvloeden, gelukkig worden aangepakt.

Het belangrijkste in dit verhaal is het erkennen van de diversiteit in productiviteit. Het opnieuw definiëren wat we als een productieve werkhouding beschouwen, kan een stap zijn naar een inclusievere werkbenadering waarbij er plek is voor meer dan één manier van werken.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen