Wat zijn de regels bij consignatie in 2024?

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 11 januari 2024
consignatie

Alles wat je moet weten over consignatiedienst

Consignatiedienst: het klinkt misschien spannend, maar het is in principe hetzelfde als oproepdienst. Het is dan ook goed mogelijk dat je te maken krijgt met consignatiediensten als je bijvoorbeeld werkt als slotenmaker. In dergelijke branches zijn oproepdiensten vaak onderdeel van de functie, maar consignatiediensten worden door het aanhoudende tekort aan personeel ook belangrijker in andere branches. Alle reden om eens diep in de regelgeving achter consignatiediensten te duiken.

Wat is consignatiedienst?

Volgens onze overheid mag je pas spreken van consignatiedienst als je aan 3 vereisten voldoet. Je moet allereerst bereikbaar zijn voor zakelijke oproepen buiten de normale werktijden. In de meeste gevallen geldt dat je bereikbaar moet zijn tijdens pauzes, tussen twee diensten in of op zaterdag en zondag. De tweede voorwaarde is dat je na een oproep meteen aan het werk gaat en tot slot moet je bereikbaar zijn om op onverwachte spoedgevallen te reageren. 

Consignatiedienst komt veel voor in branches waar je met regelmaat moet reageren op spoedgevallen. Denk bijvoorbeeld aan de glaszetter die je na een inbraak direct kunt inschakelen als je thuis komt, of de IT’er die ‘s nachts meteen moet kunnen reageren op een beveiligingslek bij een grote onderneming of overheidsinstantie. Bij consignatiedienst ben je als werknemer oproepbaar, maar niet op de werkvloer aanwezig. Je bent alleen verplicht om bereikbaar te zijn om bij spoedgevallen zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

“Wist je dat … alle regels rondom een consignatiedienst in de Arbeidstijdenwet te vinden zijn? Ze staan in Artikel 5:9.”

De Arbeidstijdenwet bij consignatiedienst

Wij begrijpen het best als je in de war raakt van al die ingewikkelde zinnen in de wet. Daarom vind je hier de begrijpelijke vertaling van Artikel 5:9. In een notendop zegt de wet dat je 14 dagen per 4 weken consignatiedienst mag hebben. Consignatiedienst mag bovendien niet gegeven worden aan werknemers onder de 18 jaar. Dat is ook niet onbelangrijk.

De regels voor rustperiodes tussen consignatiediensten

Volgens de Arbeidstijdenwet mag je 13 van de 24 uur per dag werken. Heb je dus 8 uur aanwezigheidsdienst dan mag je na je dienst nog 5 uur consignatiedienst hebben. Je hebt bovendien recht op 2 achtereenvolgende dagen vrij per 2 weken. Tijdens deze dagen mag je ook geen consignatiedienst hebben. Zie het als een verplicht weekend. Hiernaast gelden er regels voor consignatiedienst voor en na een nachtdienst. Voor een nachtdienst mag je 11 uur lang niet oproepbaar zijn. Na een nachtdienst mag je 14 uur achter elkaar geen (consignatie)diensten draaien.

Zo zit het met de regels tijdens consignatiediensten ‘s nachts

De regels voor consignatiediensten ‘s nachts bepalen hoeveel uur je gemiddeld per 16 weken mag werken. Je mag gemiddeld 40 uur per week werken als er 16 of meer consignatiediensten tussen 12 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s ochtends ingepland staan. Heb je na je laatste oproep een rustperiode van 8 uur achtereenvolgend? Dan mag je gemiddeld 45 uur werken per 16 weken. Hetzelfde geldt als je na een dienst van maximaal 13 uur nog een rustperiode van 8 uur hebt voor middernacht. 

Om het nog ingewikkelder te maken valt een oproep alleen niet onder werktijd volgens de Arbeidstijdenwet. Word je bijvoorbeeld 5 keer gebeld tijdens de consignatiedienst ‘s nachts, maar hoef je niet aan het werk om problemen te verhelpen? Dan telt dit niet als werktijd. De klok begint pas te tikken zodra je een oproep krijgt waardoor je aan het werk moet. Per oproep geldt dat je minimaal een half uur aan het werk moet zijn om de tijd als werktijd te beschouwen. Word je na een klus binnen een half uur weer opgeroepen? Dan worden de 30 minuten tussen de 2 oproepen wel als werktijd geteld. De reistijd naar je werk toe telt ook als werktijd. 

Wat is een normale vergoeding voor consignatiedienst?

In de wet is niets opgenomen over een vergoeding voor consignatiedienst. Toch staan er meestal afspraken over een vergoeding in het contract of de cao van de branche. Volgens HR kiosk is de gemiddelde vergoeding voor consignatiediensten doordeweeks zo’n € 50 per dienst. Voor consignatiediensten in het weekend of tijdens feestdagen geldt een gemiddelde vergoeding van € 100 per dienst. Meestal wordt er een maandelijkse vergoeding bepaald op basis van de waarschijnlijkheid dat je tijdens de consignatiedienst aan het werk moet. Voor bijvoorbeeld regiomanagers in de retail ligt de vergoeding daardoor meestal lager dan de vergoeding voor storingsmonteurs.

cod

Wat is het verschil tussen consignatiedienst, bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst? 

We weten nu wat consignatiedienst is. In een notendop moet er sprake zijn van een noodgeval waar je gegarandeerd op kunt reageren tijdens een consignatiedienst. Dit is anders bij een bereikbaarheidsdienst. Het grote verschil is dat de oproepen tijdens een bereikbaarheidsdienst min of meer onderdeel zijn van de functie. Denk aan beroepen als chirurg of een privépiloot die op elk moment opgeroepen kan worden. Wettelijk gezien is er bij bereikbaarheidsdiensten geen maximum van 14 dagen per 4 weken, maar het aantal oproepdiensten die je mag draaien is wel beperkt. 

De algemene regels rondom bereikbaarheidsdiensten zijn als volgt. Allereerst mag de dienst maximaal 24 uur duren. Tijdens deze 24 uur moet je bereikbaar zijn om direct aan het werk te gaan. Je krijgt betaald zodra je aan het werk moet, net zoals bij consignatiediensten. Je mag maximaal twee bereikbaarheidsdiensten achter elkaar draaien als je 11 uur vrij bent tussen twee diensten in. Als uitzondering hierop mag je 1 keer per week 8 uur vrij houden tussen dubbele diensten in en 1 keer per week 10 uur. Tot slot geldt dat je per 16 weken 32 bereikbaarheidsdiensten mag draaien, waarvan niet meer dan 3 diensten per week.

Je verdient een schouderklopje als je het allemaal nog volgt. Gelukkig is de aanwezigheidsdienst voor veel mensen een stuk herkenbaarder. Een aanwezigheidsdienst is namelijk precies wat je ervan verwacht. Een dienst waarbij je aanwezig moet zijn op de werkvloer om je werkzaamheden uit te voeren. Je hebt hierbij meestal niet te maken met ingewikkelde arbeidstijden en regels, omdat je werkgever het werkrooster bepaald. Je werkgever zorgt ervoor dat je niet meer uren werkt dan is opgenomen in je contract of wettelijk is toegestaan. Ben je werkzaam als zzp'er? Dan is het belangrijk om een goede uren registratie bij te houden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de belastingdienst. En daar komen wij om de hoek kijken.

“Een strategisch werkrooster voor consignatiediensten helpt bij het stroomlijnen van werkprocessen. Hierdoor wordt de klanttevredenheid vanzelf gestimuleerd.”

Met de software van Shiftbase hoef je nergens meer over na te denken. Wij hebben als het ware een onestopshop voor personeelsplanning ontwikkeld zodat het maken van roosters eenvoudig wordt. Wij weten als geen ander dat het maken van roosters tijd in beslag neemt, maar het kan makkelijker en sneller! De drie belangrijkste functies van onze software zijn: 

  • Uitgebreide personeelsplanning, voor het maken van strategische bezettingsroosters;
  • Urenregistratie, voor een accurate en actuele urenregistratie;
  • Verlofregistratie, waardoor voorbereiding op periodes van afwezigheid eenvoudiger wordt.  

Een groot voordeel aan het werken met Shiftbase is het gebruiksgemak voor werkgevers en werknemers. Je kunt roosters eenvoudig in elkaar knutselen met het drag & drop systeem en als het bezettingsrooster gemaakt is, deel je het eenvoudig met personeel zonder de omgeving te verlaten. Onze personeelsplanning software controleert bovendien real-time of de gemaakte roosters de Arbeidstijdenwet niet overtreden. Zo weet je als werkgever vooraf dat je de wet- en regelgeving niet overtreed, kunnen zzp’ers voor zichzelf in de gaten houden of zij de maximale wettelijke arbeidstijd niet overtreden en kunnen werknemers in een oogopslag zien wanneer zij zijn ingeroosterd!

Regelgeving