Te laat komen op werk: is dat echt zo erg?

Een bureau met een computerscherm die de tijd aangeeft

Het is geen makkelijke taak, maar een goede werkgever houdt de balans tussen productiviteit, en het begrijpen van de menselijke factor goed in de gaten. Hoewel regels heel belangrijk zijn en voor orde zorgen, moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden met individuele behoeften en uitdagingen van werknemers. Maar tot welke hoogte?

In dit artikel praten we over werknemers die te laat komen, hoe je het verhelpt en wanneer het tijd is om serieuze consequenties te overwegen.

Een lekke band

Onze levens zijn nu eenmaal complex, en zo ook de redenen dat we te laat komen. Het kan het resultaat zijn van alles van een lekke band en een gemiste metro, tot een gebrek aan discipline.

Als werkgever is het daarom onmogelijk om altijd de echte reden dat iemand te laat is te achterhalen. Maar ongeacht de redenen, zijn de gevolgen vaak hetzelfde.

Te laat komen uit de weg gaan

Als te laat komen genormaliseerd wordt op de werkvloer kan dit leiden tot minder productiviteit, ontevredenheid bij werknemers die wel altijd op tijd op werk verschijnen, en mogelijke financiële verliezen. Zaken die je natuurlijk het liefst voorkomt. Gelukkig zijn er genoeg manieren om dit te doen, zoals:

Flexibele werktijden

We hebben het in dit artikel vaak over de menselijke factor, omdat de waarheid blijft dat deze niet te negeren valt. We zijn allemaal anders en hebben allemaal onze specifieke behoeftes, daarom is het best logisch dat een dienst van 09:00 tot 17:00 niet voor iedereen weggelegd is.

Eigen schema

Als werknemers regelmatig te laat het kantoor in komen rennen, maar wel uitstekend werk leveren, overweeg dan flexibele werktijden. Geef ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld tussen 08:30 en 09:30 op kantoor aan te komen, of de tijd die ze te laat zijn gekomen aan het einde van de dag in te halen. Als ze werk doen wat niet gebonden is aan tijd, kun je zelfs overwegen werknemers hun eigen werktijden te laten bepalen.

Het succes hiervan is uiteraard afhankelijk van met welke werknemer je te maken hebt. Maar als werkgever die goed naar zijn of haar personeel luistert, heb je vast een goed idee van wie baat zou hebben bij deze regeling, en wie niet.

Vrouw typt op laptop, bovenaanzicht, alleen haar handen zijn te zien. Naast haar ligt een telefoon en staat een kop koffie

Biedt een luisterend oor

Te laat komen kan een teken zijn van diepere kwesties. Als een werknemer die altijd op tijd is zich opeens regelmatig verslaapt kan dit bijvoorbeeld wijzen op privéproblemen of zelfs op een burn-out.

Zorg er daarom voor dat de werksfeer zodanig vertrouwd is dat werknemers zich veilig voelen om deze persoonlijke omstandigheden met je te bespreken. Zo kunnen problemen snel gespot worden en kan er samen over een oplossing worden nagedacht.

Benoem het belang van op tijd komen bij onboarding

Als nieuwe werknemers vanaf het begin weten dat ze binnen een organisatie werken die veel waarde aan punctualiteit hecht, dan zorgt dit voor meer compliance. Zorg er daarom voor dat je dit bij onboarding benoemt.

Als er consequenties zijn voor te laat komen moet dit ook zo vroeg mogelijk aan werknemers bekend worden gemaakt. Dit wil je doen zodat werknemers duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Ook geeft het werknemers die het bijvoorbeeld niet goed doen met vaste tijden, de kans om een baan te zoeken die beter bij hun behoeftes aansluit.

Het gebruiken van tijdregistratiesystemen

Als de werknemer weet dat leidinggevenden precies kunnen zien waar en hoe laat hij of zij inklokt, dan is het ook duidelijk dat ze hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Wat ervoor kan zorgen dat ze net iets beter op de tijd letten.

Omdat je met dit systeem precies kunt zien hoe laat medewerkers binnenkomen geeft dit je een duidelijk overzicht. Het enige waar je eventueel mee te maken kan krijgen zijn medewerkers die wel aanwezig zijn, maar zich vergeten in te klokken, waardoor het registreren minder accuraat is—want die zitten er natuurlijk ook tussen. Maar met systemen zoals Shiftbase kunnen herinneringen worden ingesteld, zodat dit niet meer gebeurt en je urenregistratie kloppend blijft.

Serieuze consequenties

Goed naar werknemers luisteren, kijken hoe je ze tegemoet kan komen en ervoor zorgen dat ze zich veilig genoeg voelen om problemen te bespreken, is vaak al genoeg om herhaaldelijk te laat komen te verminderen. Maar wat als er andere maatregelen nodig zijn?

Stel dat je inderdaad rekening hebt gehouden met de individuele behoeften en uitdagingen van werknemers, en het blijft gebeuren—wat is dan de beste plan van aanpak?

Als een werknemer herhaaldelijk, zonder goede reden, te laat blijft komen, kan het overwegen van serieuze consequenties een logische volgende stap zijn. Denk hierbij aan:

Schriftelijke waarschuwing: Deze schriftelijke waarschuwingen kunnen worden opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer.

Verlies van beloning: Werknemers kunnen bepaalde bonussen, extra vrije dagen of andere beloningen verliezen.

Loonsverlaging: In zeer ernstige gevallen kan een werkgever overwegen om het loon van een werknemer te verlagen.

Bij ernstig verwijtbaar handelen, zoals het herhaaldelijk negeren van een officiële waarschuwing, kunnen disciplinaire maatregelen zoals schorsing voorkomen, of wordt een werknemer zelfs op staande voet ontslagen.

Uiteindelijk willen we er alles aan doen schorsing en ontslag op staande voet te voorkomen. Daarom is het beter om vroeg voorzorgsmaatregelen te nemen dan achteraf problemen op te moeten lossen. Zorg er daarom voor dat werknemers vanaf de eerste dag al op de hoogte zijn van wat er van ze wordt verwacht, en wat er kan gebeuren als zij deze verwachtingen niet naleven.

Welke maatregelen neem jij om te laat komen tegen te gaan?

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Werktijden
Onderwerp: Werktijden / Te laat komen op werk