Tips voor een goed beoordelingsgesprek

man plakt plakbriefjes op muur

Beoordelingsgesprek: Hard op de inhoud, zacht op de relatie
Per organisatie kan het verschillen hoe zwaar er wordt getild aan de loop van een beoordelingsgesprek. Toch is het voor veel mensen belangrijk, omdat ze op die wijze erachter komen hoe hun positie in de organisatie als werknemer is. Een goede voorbereiding kan dus van belang zijn; zeker wanneer de organisatie in zwaar weer zit.

De cijfers die je werkgever over jou verzamelt
De meeste organisaties hanteren wel enige 'objectieve pijlers' aan de hand waarvan zij hun personeel beoordelen, bijvoorbeeld productiviteit of declarabiliteit. Meestal staat er ook iets dergelijks in je contract benoemd. Het kan geen kwaad daar eens een blik op te werpen. Misschien weet je nog wel uit een vorig beoordelingsgesprek welke cijfers je voorgeschoteld kreeg. Het kan nuttig zijn om eens te achterhalen hoe deze cijfers over jou verkregen worden en zelf een calculatie te maken. Zo kun je al een redelijke inschatting maken of je werkgever je gaat confronteren met bijvoorbeeld verminderde prestaties. Dit geeft jou 'voorsprong' om goed na te denken wat je daarover zelf gaat zeggen. Verminderde productiviteit kan bijvoorbeeld ook liggen aan het feit dat je ziek bent geweest of een gedeeltelijk ander takenpakket hebt gekregen. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat het andere takenpakket meer tijd van je heeft geëist dan je aanvankelijk had gedacht.

Sta open voor feedback
Gelukkig verlopen de meeste functioneringsgesprekken op een positieve manier, maar we weten allemaal dat niet alle werkgevers even vriendelijk of begripvol zijn. Hoe het ook zij: uit de bocht vliegen of zeer verontwaardigd reageren tijdens een dergelijk gesprek werpt vaak geen positieve vruchten af. Een constructieve opstelling kan er op zijn minst voor zorgen dat een werkgever die ontevreden is, niet nog meer 'stokken krijgt om mee te slaan' en op zijn best zorgt het voor een goede indruk en een verbetering van de arbeidsrelatie. Wanneer je onterechte kritiek ontvangt, wees dan terughoudend om direct in de verdediging te gaan, raak niet in paniek (waardoor je gaat 'ratelen'), blijf rustig en laat een ander uitspreken. Je kunt in een dergelijk geval bijvoorbeeld zeggen (rustig): 'Wat ik nu hoor roept bij mij niet direct herkenning op, maar wellicht kan ik het beter plaatsen als dit even laat bezinken. Kan ik hier later op terugkomen?'

Niet tevreden?
Ben je niet tevreden over je werkgever? Dan kan het misschien een lastige overweging zijn om dit je werkgever te melden. Je wil de arbeidsrelatie niet verstoren. Toch kan het raadzaam zijn de minder leuke dingen ook aan te stippen in een gesprek. De reden is dat je later naar het beoordelingsgesprek kunt terugverwijzen, als zich in de toekomst een meningsverschil of conflict voordoet. Jou kan dan in ieder geval niet verweten worden dat je niet duidelijk bent geweest.

'Hard op de inhoud, zacht op de relatie' is een credo dat veel werkgevers (zouden moeten) gebruiken als het om evaluatiegesprekken gaat. Eenzelfde houding kan je helpen een goede balans te vinden tussen je eigen duidelijkheid en je constructieve opstelling.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Management