Je vakantiedagen meenemen naar volgend jaar: hoe zit dat?

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 29 april 2024
Vrouw bekijkt haar wettelijke vakantiedagen - wettelijke vakantie uren lachend vanachter haar laptop

De eerste maand van het jaar vloog voorbij en voor je het weet is het alweer tijd om het vakantiegeld te ontvangen, met de onbeantwoorde vraag: "Wat gebeurt er met mijn niet-opgenomen vakantiedagen?" Door alle deadlines en projecten in het afgelopen jaar ben je je welverdiende vakantie misschien uit het oog verloren. Maar geen zorgen, je hebt mogelijkheden en rechten als het gaat om het overdragen van je vakantiedagen naar het nieuwe jaar.

Basisregels rond vakantiedagen in Nederland

In Nederland is het stelsel van vakantiedagen een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, omdat het zowel rust als herstel voor werknemers garandeert. Dit systeem onderscheidt twee soorten vakantiedagen: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Iedere werknemer heeft het recht op minimaal vier keer hun wekelijkse arbeidsduur aan wettelijke vakantiedagen per jaar. Dit betekent dat je, als je fulltime werkt, recht hebt op ten minste 20 vakantiedagen. Bovenop deze wettelijke dagen komen de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn extra vakantiedagen die vaak zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

Wist je dat Nederlanders gemiddeld 25 vakantiedagen per jaar hebben, waarmee ze boven het Europese gemiddelde uitkomen?

Deze dagen bieden niet alleen een kans om te ontspannen. Ze vormen een fundamenteel recht, goed beschermd door het Nederlandse arbeidsrecht. Aan deze rechten zijn echter ook duidelijke regels verbonden. Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe zes maanden na het einde van het kalenderjaar, tenzij ze op tijd worden opgenomen. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kan deze termijn worden verlengd. Bovenwettelijke vakantiedagen daarentegen, bieden vaak meer flexibiliteit met langere verjaringstermijnen.

Dit systeem is ontworpen om een evenwicht tussen werk en privé te waarborgen. Het is daarom belangrijk om je rechten en plichten te kennen. Door inzicht te hebben in de basisregels rond vakantiedagen, kun je je verlof beter plannen en ervoor zorgen dat je elke kans op een welverdiende vakantie benut. Duik met ons mee in de details en leer hoe je je vrije tijd maximaal kunt benutten!

wettelijke vakantiedagen

Je vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar

Het plannen van je vakantiedagen is een belangrijk onderdeel van het bewaken van de balans tussen werk en privé. Maar wat gebeurt er met je vakantiedagen als je ze niet allemaal hebt opgenomen aan het einde van het jaar? In Nederland biedt de wet flexibiliteit door werknemers toe te staan hun vakantiedagen mee te nemen naar het volgende jaar. Dit geldt zowel voor wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen, hoewel de regels enigszins verschillen.

De wet stelt duidelijk dat iedere werknemer recht heeft op vakantie. Het is daarom belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de regels die gelden voor het opnemen, meenemen, en eventueel uitbetalen van vakantiedagen. Goed overleg en duidelijke afspraken zijn in dit geval belangrijk om te zorgen dat medewerkers hun verdiende rust kunnen nemen zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering of zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Tip: gebruik Shiftbase voor het bijhouden en controleren van vakantie uren, gewerkte uren, bovenwettelijke vakantie uren en meer.

Het verschil tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen

In Nederland wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en de bijbehorende regels en voordelen. Dit is essentieel is voor zowel werkgevers als werknemers voor een effectieve vakantieplanning. Wettelijke vakantiedagen zijn het fundament van het Nederlandse vakantiesysteem. Ze garanderen werknemers een minimum van vier keer hun wekelijkse arbeidsduur aan vakantie per jaar.

Voor een fulltime werknemer betekent dit recht op minstens 20 vakantiedagen per jaar. Deze dagen kennen een specifieke vervaldatum. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het kalenderjaar, tenzij de werknemer niet in staat was ze op te nemen.

Aan de andere kant kennen we de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn extra verlofdagen bovenop het wettelijke minimum. Deze dagen zijn vaak het resultaat van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer of vastgelegd in de cao.

collectieve vakantie

Wettelijke vakantiedagen meenemen

Volgens de Nederlandse wet moeten wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd, worden opgenomen. Dit betekent dat vakantiedagen die in 2023 zijn opgebouwd, vóór 1 juli 2024 moeten worden gebruikt, anders vervallen deze dagen. Deze regel is ingesteld om werknemers aan te moedigen daadwerkelijk gebruik te maken van hun recht op vakantie. In de regel draagt dit bij aan het algehele welzijn en de werkprestaties van medewerkers.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Als een werknemer bijvoorbeeld door langdurige ziekte niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen, dan kan de vervaltermijn worden verlengd. Werkgever en werknemer kunnen ook onderling andere afspraken maken over het meenemen van wettelijke vakantiedagen, zolang deze afspraken niet in strijd zijn met de wet. Het is daarom belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers duidelijke afspraken maken en vastleggen over het meenemen van vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen meenemen naar volgend jaar

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra dagen bovenop het wettelijk minimum. Deze extra vakantiedagen bieden medewerkers de flexibiliteit om hun vakantie bijvoorbeeld te plannen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren en kunnen vaak tot vijf jaar na het jaar van opbouwen worden meegenomen.

Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen en de voorwaarden voor het vakantiedagen opnemen kunnen sterk variëren. Zo kunnen sommige werkgevers extra vakantiedagen bieden op basis van dienstjaren, als beloning voor overwerk, of als onderdeel van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. De specifieke regels voor vakantiedagen opbouwen, opnemen en eventueel laten uitbetalen zijn vaak vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

Zo zit het met vakantie uren laten uitbetalen

Het regelen van vakantiedagen, zowel de wettelijke als de bovenwettelijke, is duidelijk omschreven in het Burgerlijk Wetboek. Elke werknemer heeft recht op een basisaantal vakantie uren, wat neerkomt op minstens vier weken rust per jaar. Maar soms blijven er aan het einde van het jaar nog vakantiedagen over. Volgens de regels moeten deze wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het kalenderjaar opgenomen zijn, anders vervallen ze. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij langdurige arbeidsongeschiktheid, re-integratie of als je speciale afspraken met je werkgever hebt gemaakt. Je kunt deze vakantiedagen pas laten uitbetalen als je bij een nieuwe werkgever in dienst gaat.

Bovenwettelijke vakantiedagen laten uitbetalen is vaak wel mogelijk en vervallen pas na vijf jaar. Overgebleven wettelijke vakantiedagen en resterende bovenwettelijke vakantiedagen kun je ook meenemen naar het daaropvolgende jaar. Zo heb je resterende vakantiedagen voor de momenten waarop je eigenlijk onbetaald verlof zou moeten opnemen!

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>
Beheer eenvoudig verlof en verzuim
  • Automatisch vakantie-uren opbouwen
  • Eenvoudig verlof aanvragen
  • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving